slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kultúrák találkozása Békés megyében:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Kultúrák találkozása Békés megyében: - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai. [név]. Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei. Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Pedagógiai Szakszolgálat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kultúrák találkozása Békés megyében:' - azize


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kultúrák találkozása Békés megyében:

a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

 • [név]
az jj szervezett fel j tott b k s megyei tud sh z s k nyvt r int zm nyegys gei
Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei
 • Megyei Könyvtár
 • Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
 • Pedagógiai Szakszolgálat
bmtk ter leti ell t s
BMTK - területi ellátás
 • Mozgókönyvtári szolgáltatások
 • Nemzetiségi ellátás
 • Könyvfutár szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés
 • Módszertani szolgáltatások
etnikai nemzeti kisebbs gek megoszl sa v rosok s k zs gek szerint
Etnikai nemzeti kisebbségek megoszlása városok és községek szerint
 • Lengyelek: Békéscsaba
 • Németek: Almáskamarás, Elek, Gyula, Kétegyháza, Mezőberény (5)
 • Romák 26 településen élnek nagyobb számban szétszórtan
 • Románok: Battonya, Békéscsaba, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék (7)
 • Szerbek: Battonya
 • Szlovákok: Békéscsaba, Csabacsüd, Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Tótkomlós, Szarvas (10)
a nemzetis gi kult ra jellemz i
A Nemzetiségi kultúra jellemzői
 • Közös nyelv, nyelvi formában megjelenő irodalom, könyv
 • Közösségi szokások, hagyományok, jelképek, normák
 • Vallásos és egyéb ünnepek
 • Önkifejező eszközök: zene és tánc.
juraj dolnozemsk t tkoml si k lt
Juraj Dolnozemskỳtótkomlósiköltő):

Kötődés

Kötődésem kettős

Korhoz igazodik az identitás

Itt születtem, itt élek

Két nyelven tanultam

Két nyelven beszélek

Ide is oda is kötődöm, tartozom

Ugyanúgy álmodom….

szlov kok
Szlovákok
 • A legnagyobb arányúa szlovákok, illetve a szlováksághoz kötődők száma
 • Letelepedés a török hódoltság után
 • A lakosságcsere következménye: csökkenés
 • Ma még mindig jelentős számú kisebbség.

A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.

n metek
Németek

A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán

A nyelv ápolását segítik:

- az anyaországgal, a kitelepítettekkel felvett kapcsolatok

- a cserelátogatások

- testvérvárosokkal kiépített kapcsolatok pl. Gyula- Ditzingen

- az elekiek találkozója

- Németek Anyanyelvi Kulturális Napja

- a Kisebbségek Napja

- Sváb bálak, Világtalálkozók

rom k
Romák
 • Elhelyezkedésük szétszórt
 • A nyelvi asszimiláció felgyorsulása:

a beások és az oláh cigányok körében

 • A magyar anyanyelvű cigányok aránya: 89 %
 • A folyamat lassítható: széleskörű

összefogással, a könyvtárak részéről az olvasás népszerűsítésével.

rom nok
Románok

A határ közelsége segíti :

 • Az identitás megőrzését
 • Az azonosságtudat, román nyelv és kultúra „ébren”

tartását

 • A kapcsolattartást az anyanemzettel
 • A közvetlen kapcsolatépítést, nyelvhasználatot,

testvértelepülések, iskolák révén.

Segítséget jelentenek még:

 • A PHARE pályázatok - művészeti kulturális

együttműködések, cserelátogatások, kiállítások

 • A gyulai Román Kulturális Központ – képzési, szellemi, kulturális centrum.
szerbek
Szerbek
 • A szerbek székhelye: Battonya – kb. 500-600 fő.
 • A település arculatának meghatározása volt jellemző a XVIII. sz. végéig.
 • A nyelv, hagyományok megőrzésének segítése: az óvoda, iskola, az egyház és a könyvtár.
lengyelek
Lengyelek

Békéscsaba kicsi, de aktív közössége.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának célja:

 • nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzése  
 • testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Tarnowskie Góry-val,
 • saját kis könyvtár működtetése
nemzetis gi int zm nyek
Nemzetiségi Intézmények
 • Iskolák:

- két tanítási nyelvű (8 db)

- nemzetiségi nyelvet oktató: német, román, szerb és szlovák

 • Kulturális intézmények
 • Főkonzulátus: szlovák - Békéscsaba
 • Kutatóintézet: szlovák - Békéscsaba
 • Dokumentációs központ: román - Gyula
nemzetis gi nyelv sajt s nemzetis gi nyelv telev zi s m sork sz t s
Nemzetiségi nyelvű sajtó és nemzetiségi nyelvű televíziós műsorkészítés

Az önkormányzatok fontos feladata:

 • a nemzetiségi nyelvű nyomtatott sajtó megjelentetése
  • szlovák - Čabän
  • román - Cronica
 • a TV- ben sugárzott nemzetiségi műsorok (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatása.
magyarorsz gi szlov kok kutat int zete k utat s kiadv nyoz s konferenci k
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Kutatás, kiadványozás, konferenciák

kiadványok

a kultur lis int zm nyrendszer
A kulturális intézményrendszer
 • Múzeumok néprajzi gyűjteményei
 • Kultúrházak
 • Tájházak: német, román, szlovák

Feladatuk:

 • A néprajzi, tárgyi anyagok megőrzése
 • A kulturális élet szervezése
 • Nagy részük idegenforgalmi látványosság
szlov k kult ra h za p rogramjai ki ll t sok tal lkoz k k nyvbemutat k szlov k klub m k dtet se
Szlovák Kultúra Háza Programjai: kiállítások, találkozók, könyvbemutatók, szlovák klub, működtetése.
civil szervez d sek
Civil szerveződések
 • Egyesületek
 • Kórusok, énekkarok, zenekarok
 • Néptánc-együttesek
 • Klubok

Szerepvállalás:

a gyökerek, a hagyományok megismertetésében (a kötődés feltétele).

multikultur lis rendezv nyek soksz n kult r k bemutat s nak sz nterei
Multikulturális rendezvényekSokszínű kultúrákbemutatásának színterei
 • Fesztiválok
 • Konferenciák
 • Kiállítások
 • Kórustalálkozók
 • Színházi programok
 • Irodalmi rendezvények
 • Nemzetiségi napok
 • Városházi Esték
 • Zenit (zenei találkozó)
 • Világtalálkozók
slide25
A Csabai KolbászfesztiválA gasztronómiához kapcsolódó rendezvények: kiállítások, zenekarok, és kórusok fellépése
hat ron t li kapcsolatok
Határon túli Kapcsolatok
 • Testvérvárosi kapcsolatok:
 • Trencsén, Tarnowskie Góry, Zrenjanin, Arad
 • Szomszédolás
 • Kiállítások
 • Folyóiratok, kiadói bemutatkozások: Bárka című folyóirat
 • Író - olvasó találkozók könyvtárakban.
a b rka c m foly irat kult rak zvet t szerepe
A Bárka című folyóirat kultúraközvetítő szerepe

Kisebbségekkel kapcsolatos írások, szépirodalmi alkotások.

A legfrissebb szám tartalmából:

 • Román irodalomról magyar szemmel
 • A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei.
szomsz dol s a j kai sz nh zban
Szomszédolás a Jókai Színházban
 • Nagy sikerű kezdeményezés a 2009/2010. évad
 • A szomszéd országok színházainak bemutatkozása egy-egy darabbal
 • Országok: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria
nemzetis gi ell t rendszer i
NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER I.
 • 2000-ig a BMK- ban szlovák báziskönyvtári

feladatkör.

 • 2000-től nemzetiségi ellátórendszer: német,

roma, román, szerb, szlovák nyelvterületen.

 • A gyarapításban együttműködő partner az

OIK.

nemzetis gi ell t rendszer ii
NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER II.

Együttműködési megállapodás 23 nemzetiségi könyvtárral:

 • Cigány: Doboz, Geszt, Kevermes, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Végegyháza,Vésztő
 • Német: Almáskamarás, Elek, Gyula,

Mezőberény, Kétegyháza

 • Román: Battonya, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék
 • Szerb: Battonya
 • Szlovák: Csabacsüd,Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás,

Tótkomlós

a nemzetis gi k nyvt raknak ny jtott szolg ltat sok
A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások
 • Az igények - 23 tagkönyvtár - felmérése, összesítése
 • A dokumentumok beszerzése az OIK közreműködésével
 • Leltárba vétel, feldolgozás
 • Letétbe adás- Corvina - visszakereshetőség -egy - egy településen található dokumentumok
 • A tagkönyvtárak adatainak bevitele
a nemzetis gi k nyvt raknak ny jtott szolg ltat sok1
A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások
 • A dokumentumok helyszínre szállítása
 • Weblap frissítés - nemzetiségi oldalak
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Rendezvények szervezése
 • Irodalomkutatás és témafigyelés
a beszerzett dokumentumok sz pirodalom nyelvtanul st seg t kiadv nyok ismeretterjeszt k nyvek
A beszerzett dokumentumok:Szépirodalom, nyelvtanulást segítő kiadványok, ismeretterjesztő könyvek
az ell t s c lja
Az ellátás célja
 • Az asszimilációs folyamatok lassításának segítése.
 • Az iskolák, óvodák, a könyvtárak működésének, és a felmerülő igények nyomon követése.
 • A felhasználók motiválása a nemzetiségi irodalmi műveltség gyarapítására.
 • Esélyteremtés, segítségnyújtás a nyelv, a hagyományok, értékek megőrzéséhez, a hátrányok megszűntetéséhez.
 • Együttműködések szervezése.: Arad, Martin, Nagyvárad, Pozsony, Zrenjanin stb.
finansz roz s
Finanszírozás
 • Központi forrás
 • Pályázati lehetőségek:

- Önkormányzatok

- MNEKK

- NKA

Több, kiszámíthatóbb forrásra lenne szükség.

Magyarországon is beszerezhető kiadványokra.

milyen szolg ltat sokat kap a lakoss g
Milyen szolgáltatásokat kap a lakosság?
 • Tájékoztatás
  • szakkönyvek
  • folyóiratok
  • internetes adatbázisok
  • honlapok
 • Hozzáférés biztosítása
  • a nyelvtanulás alapvető eszközeihez
  • kikapcsolódásához szükséges olvasmányokhoz
  • kisebbségekkel kapcsolatos adatokhoz, jogszabályokhoz
gyulai mogyor ssy j nos k nyvt r nemzetis gi szolg ltat sai
Gyulai Mogyoróssy János Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

Német olvasóterem működtetése:

 • A Goethe Intézet támogatásával hozták létre 1994-ben.
 • 5000 db dokumentum és 20 féle folyóirat

2000-ig román báziskönyvtár

 • Jelentős román nyelvűállomány (3000 db)
nemzetis gi rendezv nyek programok
Nemzetiségi rendezvények, programok
 • Író-olvasó találkozók szervezése, a magyarországi nemzetiségi írók bemutatása ( Závada Pál, Blaskó Mihály, Juraj Dolnozemsky, Krupa András, Gyivicsán Mihály, Gregor Papucsek stb.)
 • Kiadói bemutatkozások szervezése
 • Gyermek-foglalkozások, könyvbemutatók, könyvismertetések tartása.
szlov k irodalmi rejtv nyf zet
Szlovák irodalmi rejtvényfüzet
 • A "Bystrozraká Barborka" című szlovák nyelvű irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzet megjelentetése.
 • A kiadvány eljuttatása 26 szlovák nyelvet oktató iskolába, a legjobbak jutalmazása szlovák könyvvel.
hat ron t li egy ttm k d si form k
Határon túli együttműködési formák
 • Konferenciák
 • Könyvcsere
 • Író-olvasó találkozók
 • Kutatómunka segítése
 • Tapasztalatcsere látogatások
 • Workshop a Könyvtári Intézet közreműködésével
egy ttm k d s a martini nemzeti k nyvt rral
Együttműködés a martini Nemzeti Könyvtárral
 • Kiadványok, bibliográfiák, folyóiratok ajándékozása.
 • Lehetőség biztosítása kutatómunkára a BMTK-ban:
  • Tessedik bibliográfiához anyaggyűjtés
  • Tranuscius különböző kiadásairól készülő irodalomjegyzék összeállítása
  • Az 1921-től megjelenő Čabjansky kalendár különböző évfolyamainak kutatása.
c lok s feladatok nyertes projektek megval s t s val
Célok és feladatok nyertes projektek megvalósításával

TIOP-1.2.3 - konzorciumi partnerekkel

 • informatikai beszerzések
 • új portál létrehozása, része a nemzetiségi honlap.

TÁMOP-3.2.4 - konzorciumi partnerekkel

 • tartalomszolgáltatás,
 • honlap egy része nemzetiségi nyelven,
 • olvasás-népszerűsítő programok szervezése.

ECP-2007 EDLocal kulturális intézményekkel:

 • a helyi értékek digitalizálása,
 • az elektronikus könyvtár anyagának bővítése.
sszegz s helyett
Összegzés helyett

Otthon lenni két vagy több kultúrában értéket jelent.

„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”

Szent István király intelmei Imre herceghez

a vendégbefogadásáról és gyámolításáról

slide58
„A tradíciókhoz kapaszkodni alapvető emberi szükséglet.”

(Czeszlav Milosz)

 • Törekedni kell arra, hogy a kisebbségi kultúra ne vesszen el, hiszen színesebbé, gazdagabbá teszi egy-egy település, megye életét.
 • A könyvtár mint mindenfajta információ közvetítője, közösségi hely, alkalmas ennek a kultúrának a közvetítésére.