v p tanim ve ep dem yoloj olgu sunumlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VİP TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ OLGU SUNUMLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
VİP TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ OLGU SUNUMLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

VİP TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ OLGU SUNUMLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

VİP TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ OLGU SUNUMLARI. Doç. Dr. Metin Özkan. Olgu-1. CÇ. 60 y. K.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VİP TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ OLGU SUNUMLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olgu 1
Olgu-1
 • CÇ. 60 y. K.
 • 15.10.2005 tarihinde özel bir sağlık merkezinde diagnostik laparoskopi yapılıyor. Post.op 1. gün direnlerden ileal içerik gelmesi üzerine 17.10.2005’de laparatomi yapılıyor. Post-op 2. gün solunum sıkıntısı gelişiyor ve entübe ediliyor. Ertesi gün GATA anestezi YB’a alınıyor.
slide3

21.10.05

21.10.05

slide4
22.10.2005 tarihli tam kan:

WBC: 20.8

RBC: 3.62

HGB: 10.9

HCT: 32.5

PLT: 11.7

Kan gazı (FiO2: %70, PEEP:10cmH2O)

pH: 7.47

PaCO2: 33.3

PaO2: 54.8

HCO3: 24.7

BE: 2

SaO2: %85

Tienam + flagyl tedavisi alıyor. 7. gün tedaviye tavanic 500 1x1 başlanıyor

slide5

29.10.05

29.10.05

slide6

01.11.05

01.11.05

slide7

02.11.05

trakeostomili

02.11.05

trakeostomili

slide8

06.11.05

06.11.05

21 g n
WBC: 10.4

RBC: 3.42

HGB: 10.4

HCT: 32.3

PLT: 204

pH: 7.48

PaO2: 83.8

PaCO2: 29.9

SaO2: %98

21.gün
slide10

07.04.2006

07.04.2006

olgu 2
Olgu-2
 • Orak hücreli anemisi olan 30 y. Erkek.
 • Diz ve omuz ağrısıyla hastaneye yatırılıyor.
 • HGB: 7.7g/dl, 2Ü eritrosit süspansiyonu verilir.
 • Gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilir.
 • Entübasyonun 3. günündeki akciğer grafisinde her iki akciğerde yaygın bilateral infiltrasyonu mevcut.
slide12
Bu olgu için doğru yaklaşım ne olmalı?
 • İntravenöz antibiyotik
 • İnhale bronkodilatör
 • Heparin infüzyonu
 • Eritrosit transfüzyonu
 • Narkotik analjezik infüzyonu
slide13
Tanı
 • Akut akciğer sendromu. En önemli komplikasyonu (%50), erişkinde en önemli ölüm nedeni
 • Ateş, taşipne, öksürük, göğüs ağrısı, dispne ve akciğer grafisinde yeni gelişen infiltrasyonlaral karakterizedir.
 • Olası mekanizmalar in situ tromboz ve orak hücreler içeren mikrovasküler oklüzyon.
 • Bu durum kemik iliği infarktı kaynaklı pulmoner yağ embolisi, kot ve sternum infarktı, Chlamydia, mycoplasma ve virüslere bağlı pulmoner enfeksiyonlarla kötüleşir.
 • Tedavide: Ağrı kontrolü, bronkodilatör, Chlamydia ve mycoplasmayı kapsayacak antibiyoterapi ve gerekirse exchange transfüzyon.
 • Nörolojik komplikasyon ve beyin kanaması riski nedeniyle tromboembolik olay ispatlanmadıkça antikoagulan verilmez.
 • Kortikosteroid erişkinde?
olgu 3
Olgu-3
 • KOAH nedeniyle solunum yetmezliği gelişen ve entübe edilen hastanın 4 gün sonraki akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon saptanıyor. Ateşi yüksek. Bronkoskopik lavajda etken izole edilemiyor.
slide16
İdrar kültüründe 100,000 koloniden fazla Escherichia coli ürüyor ve aynı mikroorganizma kan kültüründe de izole ediliyor.
 • Tanı Gram-negatif sepsisine bağlı ARDS
olgu 4
Olgu-4
 • S.A. 92 Y, K
 • Femur kırığı nedeniyle opere edilmiş (17.02.006)
 • Operasyon sonrası mobilize edilememiş. Düşük molekül ağırlıklı heparin uygulanırken ani gelişen bacakta şişme, nefes darlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilmiş (20.02.2006)
 • PTE tanısıyla heparinize edilmiş.
 • 24.02.2006’da ekstübe edilmiş ancak respratuar + metabolik asidoz ve taşipne nedeniyle reentübe edilip kliniğimize nakil alınmış.
slide19
Kan gazı (24.02.06)

pH : 7.208

pCO2 : 47.7

pO2 : 67.2

HCO3 : 18.3

BE : -8.9

SO2 : %91.3

Kan gazı (24.02.06)

pH : 7.36

pCO2 : 40.5

pO2 : 75.3

HCO3 : 19.6

BE : -5.8

SO2 : %94.5

 • Kan gazı (26.03.06)
  • pH : 7.48
  • pCO2 : 32.9
  • pO2 : 65.8
  • HCO3 : 24.4
  • BE : 1.8
  • SO2 : %93.8
slide21
28.02.06 Tam kan

WBC : 21.9

RBC : 3.74

HGB : 11.7

Rutin biyokimya üre yüksekliği (132) dışında normal

Bronkoskopik lavajda etken izole edilmedi

Kalçadaki bası yarasında E.Coli ve Acinetobacter üredi.

26.03.2006

WBC: 10.9 Glukoz : 113

HGB: 12.6 Üre : 158

RBC: 4.16 Kreatinin : 0.8

AST : 30

ALT : 15