slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST. Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Nikola Blažeković, dipl. ing. strojarstva, viši stručni savjetnik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost' - valentine-maldonado


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Nikola Blažeković, dipl. ing. strojarstva,

viši stručni savjetnik

slide2

Ciljevi strategije energetskog razvoja EU

 • Europska unija je donijela jedinstvenu strategiju energetskog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena te postaje svjetski lider u borbi protiv klimatskih promjena
 • Radi osiguranja novih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova Europa i svijet su se usredotočili na veće korištenje obnovljivih izvora energije i na poboljšanja energetske učinkovitosti, posebno u zgradarstvu

Ciljevi te jedinstvene politike do 2020. godine su:

  • 20 % smanjenja emisija stakleničkih plinova
  • 20 % proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
  • 20 % ušteda energije
  • 10 % obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji goriva za prijevoz
slide3

EU regulativa u području zgradarstva

 • Direktiva 2006/32/EZ o neposrednoj potrošnji energije i energetskim uslugama
  • CiljDirektive je promovirati energetsku učinkovitost i energetske usluge te doprinijeti zaštiti okoliša i sigurnosti opskrbe energijom
  • Države članice EU trebaju ostvariti uštede u iznosu od najmanje 9% prosječne petogodišnje neposredne potrošnje energije na kraju razdoblja od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2016. godine
 • Direktiva 2002/91/EZ o energetskim svojstvima zgrada
  • Države članice su dužne uspostaviti i primjenjivati minimalne standarde energetske učinkovitosti za izgradnju novih zgrada i rekonstrukciju postojećih većih zgrada (iznad 1000 m² korisne površine)
  • Države članice su dužne osigurati certifikaciju zgrada (prilikom izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja)
  • Države članice su dužne uspostaviti sheme za redovne inspekcije kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama
slide4

EU regulativa u području zgradarstva

 • Direktiva 2010/31/EZ o energetskim svojstvima zgrada
  • uvodenje još viših zahtjeva energetske učinkovitosti zgrada
  • više financijskih mehanizama i poticaja na nacionalnoj i EU razini
  • smanjenje velicine zgrada javne namjene za koje treba javno izlagati energetske certifikate (iznad 500 m2 korisne površine, od 2015. godine iznad 250 m2)
  • novi zahtjevi za rekonstrukcije postojecih zgrada, te izrada Nacionalnih akcijskih planova
 • “Sve nove zgrade S0EZ“ – politika EU
  • do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade trebaju biti „skoro 0 energetske zgrade”
  • nakon 31. prosinca 2018. godine sve nove zgrade u javnom sektoru trebaju biti „skoro 0 energetske zgrade”
slide5

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj –vizija i ciljevi

 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije strateške su odrednice nacionalne energetske politike i pretpostavke za održivi razvoj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske
 • Stalna skrb o zaštiti okoliša, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, uključujući i održivu gradnju:
  • jedna od temeljnih komponenti održivog korištenja prirodnih dobara i održivog gospodarskog razvoja Hrvatske
  • važan čimbenik za ulazak Hrvatske u Europsku uniju
 • Hrvatski nacionalni interes je:
  • unapređenje stanja okoliša, posebice u području smanjenja emisija stakleničkih plinova
  • osigurati održivi gospodarski razvoj, konkurentnost tvrtki na tržištu, te kvalitetu života građana uz učinkovito i racionalno gospodarenje energijom
slide6

Stanje i strateške odrednice RH

u području energetske učinkovitosti

  • Stanje
 • Hrvatska troši 12% više primarne energijepo jedinici BDP-a od prosjeka EU-27 (20% više od prosjeka EU-15)
 • Sektor zgradarstva u Hrvatskoj sudjeluje s preko 40% u ukupnoj potrošnji energije
 • S obzirom da sektor zgradarstva ima najveće potencijale za uštedu energije, ono je iznimno važan sektor koji može doprinijeti ispunjavanju obveza RH vezano uz smanjivanje emisija stakleničkih plinova

Strateške odrednice

 • Hrvatska u pretpristupnom razdoblju za punopravno članstvo u EU preuzima obveze iz EU ciljeva: 3 puta 20% do 2020:
  • ostvariti energetsku učinkovitost za 20%
  • podmiriti 20% potreba potrošnje energije iz OIE
  • smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%
 • Primjenom mjera energetske učinkovitosti Hrvatska treba smanjiti neposrednu potrošnju energije za 9% u razdoblju od 2008. do 2016. godine(Direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama 2006/32/EZ)
slide7

Hrvatski strateški dokumenti i zakonodavstvo

u području zgradarstva

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009)

Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost 2008. – 2010.

Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. – 2016.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007 i 38/2009)

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008)

Akcijski plan za implementaciju EU direktive o energetskim svojstvima zgrada, MZOPUG

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/2008 i 89/2009)

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/2008)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN113/2008, 91/09 i 36/2010)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/2008 i 89/2009)

slide8

Hrvatska – regionalni lider

u području energetske učinkovitosti

 • Osnivanjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostinstitucionalno je ojačan sektor zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, što je rezultiralo značajnim povećanjem ulaganja u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i održivu gradnju
 • Fond je postao značajanpokretač gospodarskog razvojaHrvatske
 • Gospodarski subjekti potaknuti su na vlastita ulaganja koja ne samo da doprinose zaštiti okoliša i poboljšanju energetske učinkovitosti, već novim suvremenim tehnologijama ostvaruju veću dobit, konkurentnost i povoljniji položaj na tržištu
 • Sve je veći interes gospodarskih subjekata te jedinica lokalne i regionalne samouprave da racionaliziraju potrošnju energije, riješe probleme u korištenju fosilnih goriva, te odgovore najvišim ekološkim standardimau cilju smanjenja štetnih emisija u okoliš
slide9

Položaj Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost u ostvarivanju

projekata održive gradnje

  • Fond je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o energiji
  • Djelokrug Fonda proširen je Zakonom o otpadu i Zakonom o
 • učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji vezano za
 • energetsku učinkovitost u neposrednoj potrošnji
  • Fond je prvi izvanproračunski fond osnovan sa ciljem osiguranja dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i mjera u području:
      • zaštite okoliša
      • energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije uključujući i održivu gradnju
      • gospodarenja posebnim kategorijama otpada
slide10

Područja ulaganja sredstava Fonda

Sredstva Fonda ulažu se u projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje
 • klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača
 • saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada
 • poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu
 • zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
 • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara
 • poticanje održivog razvoja ruralnog prostora
 • poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja unaprjeđivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišem
 • provedbu nacionalnih energetskih programa
 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.)
 • poticanje održive gradnje
 • poticanje čistijeg transporta
 • poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti
 • ostvarivanje drugih djelatnosti Fonda
ciljevi fonda u podru ju odr ive gradnje i

provođenje energetskih pregleda (audita) s preporukama za povećanje energetske učinkovitosti u stambenim i poslovnim objektima, gradnja pasivnih i niskoenergetskih obiteljskih kuća i stambenih zgrada.

 • povećanje
     • toplinske zaštite kod postojećih stambenih i poslovnih objekata
     • dodatne toplinske zaštite, iznad zakonski propisane razine kod gradnje novih i u skladu s EU direktivama
     • energetske učinkovitosti sustava elektroinstalacija, rasvjete, grijanja, hlađenja i prozračivanja
 • Korisnici sredstava – općine, gradovi i županije (vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice i drugi objekti javne namjene); trgovačka društva
 • Energetske uštede: 40 – 80 %

Ciljevi Fonda u području održive gradnje I

ciljevi fonda u podru ju odr ive gradnje ii

ugradnja

   • novih i/ili zamjena postojećih materijala;
   • komponenti i uređaja za primjenu obnovljivih izvora energija (ugradnja pasivnih i aktivnih sunčanih elemenata i sustava, geotermalnih dizalica topline, peći i kotlova na biomasu u sustavima grijanja);
   • toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade;
   • energetski i ekološki učinkovitih građevinskih materijala;
   • energetski učinkovitih sustava rasvjete i elektroinstalacija;
   • energetski učinkovitih sustava grijanja (ugradnja kalorimetara u grijanim prostorima i termostatskih ventila na radijatore), hlađenja i prozračivanja;
   • centralnih toplinskih i rashladnih sustava;
   • mikro-kogeneracija;
 • izgradnja
   • niskoenergetskih objekata (za toplinsku energiju koriste manje od 40 kWh/m2 godišnje što je ekvivalent od 2,7 litara loživog ulja po m2) i
   • energetski pasivnih objekata (za toplinsku energiju koriste manje 15 od kWh/m2 godišnje što je ekvivalent od 1 litre loživog ulja po m2 godišnje).

Ciljevi Fonda u području održive gradnje II

odobreni projekti u hotelskom sektoru 2004 2010
Odobreni projekti u hotelskom sektoru (2004.–2010.)
 • Za subvenciju kamata dodijeljeno je i isplaćeno 1.713.784 kn:
   • Turisthotel d.d.: Energetski pregled Turističkog naselja Zaton – 70.000 kn,
   • Jadranka hoteli d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Vespera uvođenjem solarnog sustava za pripremu PTV i dizalica topline za grijanje, hlađenje i ventilaciju–850.000 kni
   • Ivka d.o.o.: Izgradnja hotela u Dubrovniku po načelima održive gradnje - 793.784,00 kn.
 • Za beskamatne zajmovedodijeljeno je 2.455.127 kn, a isplaćeno 1.813.307 kn:
   • Turisthotel d.d.: Rekonstrukcija solarnog polja u TN Zaton – dodijeljeno 1.189.245 kn, isplaćeno 556.612 kn
   • Facta Vera d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Korykira u Vela Luci po načelima održive gradnje- 600.000,00 kn;
   • Hotel Borovnik d.o.o.: Solarni sustav za pripremu PTV i potporu grijanju –dodijeljeno 488.884 kn, isplaćeno 479.697 kn i
   • Hotel Vicko commerce d.o.o.: Solarni sustav za pripremu PTV i potporu grijanju –isplaćeno 176.998 kn.
trend porasta interesa za ulaganja u projekte energetske u inkovitosti i kori tenja oie

Fond je u dosadašnjem radu raspisao natječaje za dodjelu sredstava za projekte EnU i korištenja OIE u godinama2005., 2006., 2008. i 2010.

Analizom broja zaprimljenih ponuda utvrđen je pozitivan trend porastaodziva korisnika na natječaje kao rezultat stručnih i promidžbenih aktivnosti Fonda i nadležnih institucija - 2005. (61),2006. (178),2008. (233)

U 2010. godiniostvaren je rekordan broj ponuda – preko 900 projektnih prijedloga

Trend porasta interesa za ulaganja u projekte energetske učinkovitosti i korištenja OIE
slide17
Natječaj Fonda za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja OIE (objavljen u srpnju 2010.)
 • Od zaprimljenih 959 projektnih prijedloga, 7 se odnosi na projekte u hotelskom sektoru, vrijednosti 56 milijuna kuna, a traži se sufinanciranje Fonda u iznosu od 5 milijuna kuna:
  • Facta Vera d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Korkyra po načelima održive gradnje uz korištenje UNP-a i sunčevih kolektora
  • Hotel Dubrovnik d.d.: Rekonstrukcija energetskih sustava
  • Jadran hoteli d.d.: Zamjena tekućeg goriva UNP-om i postavljanje sunčevih kolektora za pripremu PTV u kampu Oštro u Kraljevici
  • Jadran hoteli d.d.: Poboljšanje energetskog sustava Hotela Neboder ugradnjom nove plinske kotlovnice i opreme za korištenje sunčeve energije
  • Adriainvestinženjering d.o.o.: Priprema PTV-a preko solarnih kolektora uz rekuperaciju topline za Hotel Adria Klub – Biograd nm
  • Ivka d.o.o.: Izgradnja sustava za korištenje sunčeve energije na hotelu u Dubrovniku
  • Mare nostrum d.o.o.: Rekonstrukcija s dogradnjom hotel dvorca Jurjevac
slide18

Uvjeti dodjele sredstava Fonda

 • Sredstva Fonda dodjeljuju se na temelju javnih natječaja koje raspisuje Fond i to:
   • jedinicama lokalne i regionalne samouprave
   • trgovačkim društvima i obrtnicima
   • drugim pravnim osobama
   • fizičkim osobama
 • Opći uvjeti dodjele sredstava
 • Pravne i fizičke osobe financiraju se u pravilu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave sufinanciraju se na:
  • području od posebne državne skrbi do 80%
  • brdsko planinskom i otočnom području do 60%
  • ostalim područjima do 40%
 • Posebni kriteriji dodjele sredstava
 • 1. pripremljenost projekta
 • 2. stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i energetsku učinkovitost
 • 3. kvaliteta ponuđenoga tehničkog rješenja
 • 4. stupanj ugroženosti okoliša
 • 5. financijska sposobnost korisnika sredstava za ulaganja i povrat sredstava

(ako je povrat sredstava ugovoren)

slide19

Oblici financiranja projekata trgovačkim društvima i obrtnicima

 • Zajam
     • do 1.400.000 kn (ne više od 40% prihvatljivih troškova)
     • uz kamatnu stopu 0%
     • na 7 godina sa počekom 2 godine i otplatom 5 godina
 • Subvencija kamate(bespovratno)
     • 2% ugovorene kamate
     • do 800.000 kn
 • Subvencija (bespovratno)
  • za provedbu energetskih pregleda do 40% prihvatljivih troškova i ne više od 80.000 kn, odnosno
  • za provedbu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti (studija) do 40% prihvatljivih troškova i ne više od 160.000 kn
dokumentacija potrebna za prijavu projekta
Dokumentacija potrebna za prijavu projekta
 • Prijavni obrazac (prema vrsti projekta) s obveznim izračunom smanjenja emisija stakleničkih plinova
 • Poslovni plan s financijskom konstrukcijom ulaganja
 • Troškovnici za provedbu projekta
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 • Izvod iz sudskog registra
 • Dokaz o podmirenju obveza javnih davanja (potvrda Porezne uprave)
 • Za dodjelu zajma: popis svih poslovnih računa, podaci o bonitetu i solventnosti, popis kreditnih obveza, bilanca i račun dobiti i gubitka ili godišnji financijski izvještaj za protekle dvije godine, kompletno revizorsko mišljenje (u skladu sa zakonskom obvezom), izjava o primljenim potporama male vrijednosti u protekle dvije i tekućoj fiskalnoj godini (ukupno do 200.000 EUR)
 • Za dodjelu subvencije kamate: ugovorni plan otplate kredita, odnosno informativni ukoliko je dobivanje kredita u tijeku, izjava o primljenim potporama male vrijednosti u protekle dvije i tekućoj fiskalnoj godini (ukupno do 200.000 EUR)
zaklju ak uloga fonda u podru ju energetske u inkovitosti i kori tenja oie

FINANCIJSKA INSTITUCIJA - Fond osnovan koncem 2003. sa ciljem osiguranja dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, EnU i korištenja OIE

NACIONALNA AGENCIJA ZA EnU - Prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji koncem 2008. Fond proširio svoje aktivnostiizvan dosadašnjeg djelovanja kao isključivo financijske institucije te postupno preuzima nadležnosti i funkcije provedbene agencije za energetsku učinkovitost zajedno s MINGORP-om

POSREDNIČKO TIJELO ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU - RH će imati pravo na korištenje sredstava iz Strukturnih fondova EU nakon stupanja u članstvo EU (financiranje do 85% prihvatljivih troškova projekta); Fond će pregledavati, ocjenjivati i odobravati sve aktivnosti provedbe energetskih projekata u okviru Operativnog programa okoliš i energetika 2012-2013

ZAKLJUČAKUloga Fonda u području energetske učinkovitosti i korištenja OIE
zaklju ak rezultati rada fonda kao financijske institucije od osnivanja do danas
ZAKLJUČAKRezultati rada Fonda kao financijske institucije - od osnivanja do danas
 • Fond je na području Republike Hrvatske prihvatio ukupno 4.033 projekata i za tu namjenu odobrio 6,428 milijardi kuna, a od toga:
  • za 2.829 projekata u području zaštite okoliša odobreno je 6,021 milijardikuna (uključujući gospodarenje posebnim kategorijama otpada)
  • za 1.204 projektaEnU i korištenja OIEodobreno je 407 milijuna kuna
 • Do sada ukupno isplaćena sredstva Fonda od približno 5 milijardi kuna pokrenula su investicije u ukupnom iznosu od preko 11 milijardi kuna, a samo za projekte EnU i korištenja OIE isplaćena sredstva Fonda od približno 255 milijuna kuna pokrenula su investicije u iznosu od preko 2 milijarde kuna
zaklju ak planirane aktivnosti fonda
ZAKLJUČAKPlanirane aktivnosti Fonda
 • Projektima energetske učinkovitosti, korištenja OIE i održive gradnje u Hrvatskoj potrebna je pomoć u financiranju u svim fazama provedbe
 • Fond ima određena sredstva i instrumente pomoći koje će prilagođavati potrebama korisnika (posebni natječaji za JLS/JRS i korisnike proračuna, za poduzetnike, za fizičke osobe putem JLS/JRS, natječaji za izradu projektne dokumentacije,...)
 • S obzirom na rast interesa za ulaganja u projekte energetske učinkovitosti, korištenja OIE i održive gradnje Fond će morati iznaći načine i nove izvore prihoda kako bi odgovorio na zahtjeve i javnog i privatnog sektora
zaklju ak o ekivani u inci djelovanja fonda u provedbi energetske politike hrvatske
ZAKLJUČAKOčekivani učinci djelovanja Fonda u provedbi energetske politike Hrvatske

- proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na 20% do 2020.god. (5,8% u ukupnoj potrošnji električne energije iz OIE do 2010.)

- ušteda u javnom sektoru i gospodarstvu

- sigurnosti opskrbe energijom

- konkurentnosti energetskog sustava

- održivosti energetskog razvoja

- okoliša i njegova trajna zaštita

- troškova grijanja, hlađenja i rasvjete u sljedećih 5 godina u javnom sektoru za 3,5 mld. kn i emisije stakleničkih plinova za 730.000 t godišnje

- neposredne potrošnje energije za 9% do 2016. godine, ukupne potrošnje energije za 20% do 2020. godine

- emisije stakleničkih plinova za 5% do 2012. godine, za 20% do 2020. godine

POVEĆANJE

OČUVANJE

SMANJENJE

slide25

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

HVALA NA PAŽNJI

Ksaver 208

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

tel. +385 1 5391 800 fax. +385 1 5391 860

kontakt@fzoeu.hr

www.fzoeu.hr