REPUBLIKA HRVATSKA
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST. Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Nikola Blažeković, dipl. ing. strojarstva, viši stručni savjetnik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - valentine-maldonado


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Nikola Blažeković, dipl. ing. strojarstva,

viši stručni savjetnik


Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

Ciljevi strategije energetskog razvoja EU

 • Europska unija je donijela jedinstvenu strategiju energetskog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena te postaje svjetski lider u borbi protiv klimatskih promjena

 • Radi osiguranja novih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova Europa i svijet su se usredotočili na veće korištenje obnovljivih izvora energije i na poboljšanja energetske učinkovitosti, posebno u zgradarstvu

  Ciljevi te jedinstvene politike do 2020. godine su:

  • 20 % smanjenja emisija stakleničkih plinova

  • 20 % proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

  • 20 % ušteda energije

  • 10 % obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji goriva za prijevoz


Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

EU regulativa u području zgradarstva

 • Direktiva 2006/32/EZ o neposrednoj potrošnji energije i energetskim uslugama

  • CiljDirektive je promovirati energetsku učinkovitost i energetske usluge te doprinijeti zaštiti okoliša i sigurnosti opskrbe energijom

  • Države članice EU trebaju ostvariti uštede u iznosu od najmanje 9% prosječne petogodišnje neposredne potrošnje energije na kraju razdoblja od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2016. godine

 • Direktiva 2002/91/EZ o energetskim svojstvima zgrada

  • Države članice su dužne uspostaviti i primjenjivati minimalne standarde energetske učinkovitosti za izgradnju novih zgrada i rekonstrukciju postojećih većih zgrada (iznad 1000 m² korisne površine)

  • Države članice su dužne osigurati certifikaciju zgrada (prilikom izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja)

  • Države članice su dužne uspostaviti sheme za redovne inspekcije kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama


Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

EU regulativa u području zgradarstva

 • Direktiva 2010/31/EZ o energetskim svojstvima zgrada

  • uvodenje još viših zahtjeva energetske učinkovitosti zgrada

  • više financijskih mehanizama i poticaja na nacionalnoj i EU razini

  • smanjenje velicine zgrada javne namjene za koje treba javno izlagati energetske certifikate (iznad 500 m2 korisne površine, od 2015. godine iznad 250 m2)

  • novi zahtjevi za rekonstrukcije postojecih zgrada, te izrada Nacionalnih akcijskih planova

 • “Sve nove zgrade S0EZ“ – politika EU

  • do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade trebaju biti „skoro 0 energetske zgrade”

  • nakon 31. prosinca 2018. godine sve nove zgrade u javnom sektoru trebaju biti „skoro 0 energetske zgrade”


Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj –vizija i ciljevi

 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije strateške su odrednice nacionalne energetske politike i pretpostavke za održivi razvoj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske

 • Stalna skrb o zaštiti okoliša, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, uključujući i održivu gradnju:

  • jedna od temeljnih komponenti održivog korištenja prirodnih dobara i održivog gospodarskog razvoja Hrvatske

  • važan čimbenik za ulazak Hrvatske u Europsku uniju

 • Hrvatski nacionalni interes je:

  • unapređenje stanja okoliša, posebice u području smanjenja emisija stakleničkih plinova

  • osigurati održivi gospodarski razvoj, konkurentnost tvrtki na tržištu, te kvalitetu života građana uz učinkovito i racionalno gospodarenje energijom


Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

Stanje i strateške odrednice RH Hrvatskoj

u području energetske učinkovitosti

 • Stanje

 • Hrvatska troši 12% više primarne energijepo jedinici BDP-a od prosjeka EU-27 (20% više od prosjeka EU-15)

 • Sektor zgradarstva u Hrvatskoj sudjeluje s preko 40% u ukupnoj potrošnji energije

 • S obzirom da sektor zgradarstva ima najveće potencijale za uštedu energije, ono je iznimno važan sektor koji može doprinijeti ispunjavanju obveza RH vezano uz smanjivanje emisija stakleničkih plinova

  Strateške odrednice

 • Hrvatska u pretpristupnom razdoblju za punopravno članstvo u EU preuzima obveze iz EU ciljeva: 3 puta 20% do 2020:

  • ostvariti energetsku učinkovitost za 20%

  • podmiriti 20% potreba potrošnje energije iz OIE

  • smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%

 • Primjenom mjera energetske učinkovitosti Hrvatska treba smanjiti neposrednu potrošnju energije za 9% u razdoblju od 2008. do 2016. godine(Direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama 2006/32/EZ)


 • Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Hrvatski strateški dokumenti i zakonodavstvo Hrvatskoj

  u području zgradarstva

  Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009)

  Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost 2008. – 2010.

  Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. – 2016.

  Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007 i 38/2009)

  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008)

  Akcijski plan za implementaciju EU direktive o energetskim svojstvima zgrada, MZOPUG

  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/2008 i 89/2009)

  Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/2008)

  Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN113/2008, 91/09 i 36/2010)

  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/2008 i 89/2009)


  Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Hrvatska – regionalni lider Hrvatskoj

  u području energetske učinkovitosti

  • Osnivanjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostinstitucionalno je ojačan sektor zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, što je rezultiralo značajnim povećanjem ulaganja u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i održivu gradnju

  • Fond je postao značajanpokretač gospodarskog razvojaHrvatske

  • Gospodarski subjekti potaknuti su na vlastita ulaganja koja ne samo da doprinose zaštiti okoliša i poboljšanju energetske učinkovitosti, već novim suvremenim tehnologijama ostvaruju veću dobit, konkurentnost i povoljniji položaj na tržištu

  • Sve je veći interes gospodarskih subjekata te jedinica lokalne i regionalne samouprave da racionaliziraju potrošnju energije, riješe probleme u korištenju fosilnih goriva, te odgovore najvišim ekološkim standardimau cilju smanjenja štetnih emisija u okoliš


  Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Položaj Fonda za zaštitu okoliša Hrvatskoj

  i energetsku učinkovitost u ostvarivanju

  projekata održive gradnje

  • Fond je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o energiji

  • Djelokrug Fonda proširen je Zakonom o otpadu i Zakonom o

 • učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji vezano za

 • energetsku učinkovitost u neposrednoj potrošnji

  • Fond je prvi izvanproračunski fond osnovan sa ciljem osiguranja dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i mjera u području:

   • zaštite okoliša

   • energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije uključujući i održivu gradnju

   • gospodarenja posebnim kategorijama otpada


 • Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Područja ulaganja sredstava Fonda Hrvatskoj

  Sredstva Fonda ulažu se u projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

  • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje

  • klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača

  • saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada

  • poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu

  • zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

  • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

  • poticanje održivog razvoja ruralnog prostora

  • poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja unaprjeđivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišem

  • provedbu nacionalnih energetskih programa

  • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.)

  • poticanje održive gradnje

  • poticanje čistijeg transporta

  • poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti

  • ostvarivanje drugih djelatnosti Fonda


  Ciljevi fonda u podru ju odr ive gradnje i

  • provođenje Hrvatskoj energetskih pregleda (audita) s preporukama za povećanje energetske učinkovitosti u stambenim i poslovnim objektima, gradnja pasivnih i niskoenergetskih obiteljskih kuća i stambenih zgrada.

  • povećanje

   • toplinske zaštite kod postojećih stambenih i poslovnih objekata

   • dodatne toplinske zaštite, iznad zakonski propisane razine kod gradnje novih i u skladu s EU direktivama

   • energetske učinkovitosti sustava elektroinstalacija, rasvjete, grijanja, hlađenja i prozračivanja

 • Korisnici sredstava – općine, gradovi i županije (vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice i drugi objekti javne namjene); trgovačka društva

 • Energetske uštede: 40 – 80 %

 • Ciljevi Fonda u području održive gradnje I


  Ciljevi fonda u podru ju odr ive gradnje ii

  • ugradnja Hrvatskoj

   • novih i/ili zamjena postojećih materijala;

   • komponenti i uređaja za primjenu obnovljivih izvora energija (ugradnja pasivnih i aktivnih sunčanih elemenata i sustava, geotermalnih dizalica topline, peći i kotlova na biomasu u sustavima grijanja);

   • toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade;

   • energetski i ekološki učinkovitih građevinskih materijala;

   • energetski učinkovitih sustava rasvjete i elektroinstalacija;

   • energetski učinkovitih sustava grijanja (ugradnja kalorimetara u grijanim prostorima i termostatskih ventila na radijatore), hlađenja i prozračivanja;

   • centralnih toplinskih i rashladnih sustava;

   • mikro-kogeneracija;

 • izgradnja

  • niskoenergetskih objekata (za toplinsku energiju koriste manje od 40 kWh/m2 godišnje što je ekvivalent od 2,7 litara loživog ulja po m2) i

  • energetski pasivnih objekata (za toplinsku energiju koriste manje 15 od kWh/m2 godišnje što je ekvivalent od 1 litre loživog ulja po m2 godišnje).

 • Ciljevi Fonda u području održive gradnje II
  Odobreni projekti u hotelskom sektoru 2004 2010
  Odobreni projekti u hotelskom sektoru (2004.–2010.) OIE (2004.– 2010.)

  • Za subvenciju kamata dodijeljeno je i isplaćeno 1.713.784 kn:

   • Turisthotel d.d.: Energetski pregled Turističkog naselja Zaton – 70.000 kn,

   • Jadranka hoteli d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Vespera uvođenjem solarnog sustava za pripremu PTV i dizalica topline za grijanje, hlađenje i ventilaciju–850.000 kni

   • Ivka d.o.o.: Izgradnja hotela u Dubrovniku po načelima održive gradnje - 793.784,00 kn.

 • Za beskamatne zajmovedodijeljeno je 2.455.127 kn, a isplaćeno 1.813.307 kn:

  • Turisthotel d.d.: Rekonstrukcija solarnog polja u TN Zaton – dodijeljeno 1.189.245 kn, isplaćeno 556.612 kn

  • Facta Vera d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Korykira u Vela Luci po načelima održive gradnje- 600.000,00 kn;

  • Hotel Borovnik d.o.o.: Solarni sustav za pripremu PTV i potporu grijanju –dodijeljeno 488.884 kn, isplaćeno 479.697 kn i

  • Hotel Vicko commerce d.o.o.: Solarni sustav za pripremu PTV i potporu grijanju –isplaćeno 176.998 kn.


 • Trend porasta interesa za ulaganja u projekte energetske u inkovitosti i kori tenja oie

  Fond je u dosadašnjem radu raspisao natječaje za dodjelu sredstava za projekte EnU i korištenja OIE u godinama2005., 2006., 2008. i 2010.

  Analizom broja zaprimljenih ponuda utvrđen je pozitivan trend porastaodziva korisnika na natječaje kao rezultat stručnih i promidžbenih aktivnosti Fonda i nadležnih institucija - 2005. (61),2006. (178),2008. (233)

  U 2010. godiniostvaren je rekordan broj ponuda – preko 900 projektnih prijedloga

  Trend porasta interesa za ulaganja u projekte energetske učinkovitosti i korištenja OIE


  Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost
  Natječaj Fonda za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja OIE (objavljen u srpnju 2010.)

  • Od zaprimljenih 959 projektnih prijedloga, 7 se odnosi na projekte u hotelskom sektoru, vrijednosti 56 milijuna kuna, a traži se sufinanciranje Fonda u iznosu od 5 milijuna kuna:

   • Facta Vera d.o.o.: Rekonstrukcija Hotela Korkyra po načelima održive gradnje uz korištenje UNP-a i sunčevih kolektora

   • Hotel Dubrovnik d.d.: Rekonstrukcija energetskih sustava

   • Jadran hoteli d.d.: Zamjena tekućeg goriva UNP-om i postavljanje sunčevih kolektora za pripremu PTV u kampu Oštro u Kraljevici

   • Jadran hoteli d.d.: Poboljšanje energetskog sustava Hotela Neboder ugradnjom nove plinske kotlovnice i opreme za korištenje sunčeve energije

   • Adriainvestinženjering d.o.o.: Priprema PTV-a preko solarnih kolektora uz rekuperaciju topline za Hotel Adria Klub – Biograd nm

   • Ivka d.o.o.: Izgradnja sustava za korištenje sunčeve energije na hotelu u Dubrovniku

   • Mare nostrum d.o.o.: Rekonstrukcija s dogradnjom hotel dvorca Jurjevac


  Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Uvjeti dodjele sredstava Fonda učinkovitosti i korištenja OIE

  • Sredstva Fonda dodjeljuju se na temelju javnih natječaja koje raspisuje Fond i to:

   • jedinicama lokalne i regionalne samouprave

   • trgovačkim društvima i obrtnicima

   • drugim pravnim osobama

   • fizičkim osobama

 • Opći uvjeti dodjele sredstava

 • Pravne i fizičke osobe financiraju se u pravilu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja

 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave sufinanciraju se na:

  • području od posebne državne skrbi do 80%

  • brdsko planinskom i otočnom području do 60%

  • ostalim područjima do 40%

 • Posebni kriteriji dodjele sredstava

 • 1. pripremljenost projekta

 • 2. stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i energetsku učinkovitost

 • 3. kvaliteta ponuđenoga tehničkog rješenja

 • 4. stupanj ugroženosti okoliša

 • 5. financijska sposobnost korisnika sredstava za ulaganja i povrat sredstava

  (ako je povrat sredstava ugovoren)


 • Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  Oblici financiranja projekata trgovačkim društvima i obrtnicima

  • Zajam

   • do 1.400.000 kn (ne više od 40% prihvatljivih troškova)

   • uz kamatnu stopu 0%

   • na 7 godina sa počekom 2 godine i otplatom 5 godina

 • Subvencija kamate(bespovratno)

  • 2% ugovorene kamate

  • do 800.000 kn

 • Subvencija (bespovratno)

  • za provedbu energetskih pregleda do 40% prihvatljivih troškova i ne više od 80.000 kn, odnosno

  • za provedbu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti (studija) do 40% prihvatljivih troškova i ne više od 160.000 kn


 • Dokumentacija potrebna za prijavu projekta
  Dokumentacija potrebna za prijavu projekta obrtnicima

  • Prijavni obrazac (prema vrsti projekta) s obveznim izračunom smanjenja emisija stakleničkih plinova

  • Poslovni plan s financijskom konstrukcijom ulaganja

  • Troškovnici za provedbu projekta

  • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u

  • Izvod iz sudskog registra

  • Dokaz o podmirenju obveza javnih davanja (potvrda Porezne uprave)

  • Za dodjelu zajma: popis svih poslovnih računa, podaci o bonitetu i solventnosti, popis kreditnih obveza, bilanca i račun dobiti i gubitka ili godišnji financijski izvještaj za protekle dvije godine, kompletno revizorsko mišljenje (u skladu sa zakonskom obvezom), izjava o primljenim potporama male vrijednosti u protekle dvije i tekućoj fiskalnoj godini (ukupno do 200.000 EUR)

  • Za dodjelu subvencije kamate: ugovorni plan otplate kredita, odnosno informativni ukoliko je dobivanje kredita u tijeku, izjava o primljenim potporama male vrijednosti u protekle dvije i tekućoj fiskalnoj godini (ukupno do 200.000 EUR)


  Zaklju ak uloga fonda u podru ju energetske u inkovitosti i kori tenja oie

  FINANCIJSKA INSTITUCIJA obrtnicima - Fond osnovan koncem 2003. sa ciljem osiguranja dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, EnU i korištenja OIE

  NACIONALNA AGENCIJA ZA EnU - Prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji koncem 2008. Fond proširio svoje aktivnostiizvan dosadašnjeg djelovanja kao isključivo financijske institucije te postupno preuzima nadležnosti i funkcije provedbene agencije za energetsku učinkovitost zajedno s MINGORP-om

  POSREDNIČKO TIJELO ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU - RH će imati pravo na korištenje sredstava iz Strukturnih fondova EU nakon stupanja u članstvo EU (financiranje do 85% prihvatljivih troškova projekta); Fond će pregledavati, ocjenjivati i odobravati sve aktivnosti provedbe energetskih projekata u okviru Operativnog programa okoliš i energetika 2012-2013

  ZAKLJUČAKUloga Fonda u području energetske učinkovitosti i korištenja OIE


  Zaklju ak rezultati rada fonda kao financijske institucije od osnivanja do danas
  ZAKLJUČAK obrtnicimaRezultati rada Fonda kao financijske institucije - od osnivanja do danas

  • Fond je na području Republike Hrvatske prihvatio ukupno 4.033 projekata i za tu namjenu odobrio 6,428 milijardi kuna, a od toga:

   • za 2.829 projekata u području zaštite okoliša odobreno je 6,021 milijardikuna (uključujući gospodarenje posebnim kategorijama otpada)

   • za 1.204 projektaEnU i korištenja OIEodobreno je 407 milijuna kuna

  • Do sada ukupno isplaćena sredstva Fonda od približno 5 milijardi kuna pokrenula su investicije u ukupnom iznosu od preko 11 milijardi kuna, a samo za projekte EnU i korištenja OIE isplaćena sredstva Fonda od približno 255 milijuna kuna pokrenula su investicije u iznosu od preko 2 milijarde kuna


  Zaklju ak planirane aktivnosti fonda
  ZAKLJUČAK obrtnicimaPlanirane aktivnosti Fonda

  • Projektima energetske učinkovitosti, korištenja OIE i održive gradnje u Hrvatskoj potrebna je pomoć u financiranju u svim fazama provedbe

  • Fond ima određena sredstva i instrumente pomoći koje će prilagođavati potrebama korisnika (posebni natječaji za JLS/JRS i korisnike proračuna, za poduzetnike, za fizičke osobe putem JLS/JRS, natječaji za izradu projektne dokumentacije,...)

  • S obzirom na rast interesa za ulaganja u projekte energetske učinkovitosti, korištenja OIE i održive gradnje Fond će morati iznaći načine i nove izvore prihoda kako bi odgovorio na zahtjeve i javnog i privatnog sektora


  Zaklju ak o ekivani u inci djelovanja fonda u provedbi energetske politike hrvatske
  ZAKLJUČAK obrtnicimaOčekivani učinci djelovanja Fonda u provedbi energetske politike Hrvatske

  - proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na 20% do 2020.god. (5,8% u ukupnoj potrošnji električne energije iz OIE do 2010.)

  - ušteda u javnom sektoru i gospodarstvu

  - sigurnosti opskrbe energijom

  - konkurentnosti energetskog sustava

  - održivosti energetskog razvoja

  - okoliša i njegova trajna zaštita

  - troškova grijanja, hlađenja i rasvjete u sljedećih 5 godina u javnom sektoru za 3,5 mld. kn i emisije stakleničkih plinova za 730.000 t godišnje

  - neposredne potrošnje energije za 9% do 2016. godine, ukupne potrošnje energije za 20% do 2020. godine

  - emisije stakleničkih plinova za 5% do 2012. godine, za 20% do 2020. godine

  POVEĆANJE

  OČUVANJE

  SMANJENJE


  Uloga fonda za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  REPUBLIKA HRVATSKA obrtnicima

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  HVALA NA PAŽNJI

  Ksaver 208

  HR-10000 Zagreb

  Hrvatska

  tel. +385 1 5391 800 fax. +385 1 5391 860

  kontakt@fzoeu.hr

  www.fzoeu.hr