Eiropas soci l fonda 1 3 2 pas kums vesel ba darb
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā”. 27.03.2012. Pasākuma apraksts. Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “ Veselība darbā ” sākotnēji apstiprinātajā redakcijā paredzēja īstenot trīs aktivitātes:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - merton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pas kuma apraksts
Pasākuma apraksts darbā”

 • Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā” sākotnēji apstiprinātajā redakcijā paredzēja īstenot trīs aktivitātes:

  • Veselības uzlabošana darbavietā, realizējot veselības veicināšanas pasākumus darbaspējīgai iedzīvotāju grupai, ar kopējo finansējumu 12 milj.LVL

  • Pētījumi un aptaujas par veselību darbā, veicot informācijas apkopošanu un analīzi, tādējādi nodrošinot informatīvo bāzi veselības politikas veidošanai, ar kopējo finansējumu 5 milj.LVL

  • Medicīniskā personāla tālākizglītība, nodrošinot cilvēkresursu kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju, profesionālās darbības atjaunošanu u.c., ar kopējo finansējumu 16 milj.LVL


Pas kuma apraksts1
Pasākuma apraksts darbā”

 • Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma “Veselība darbā” ieviešanas laikā tika pieņemti šādi lēmumi:

  • Aktivitātes par veselības uzlabošanu darbavietā un par pētījumiem un aptaujām par veselību darbā tika atliktas, aktivitātēm plānoto finansējumu novirzot ekonomikas stabilizēšanas aktivitātēm, saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2009 sēdes protokollēmuma Nr.25 37.§ lēmumu

  • Aktivitātei par medicīniskā personāla tālākizglītību:

   • tika samazināts nacionālais līdzfinansējums par 1 milj.LVL saskaņā ar Ministru kabineta 24.02.2010 rīkojumu Nr.100

   • tika samazināts finansējuma apjoms par 5 milj.LVL , finansējumu novirzot bezdarbnieku atbalsta pasākumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010 sēdes protokola Nr.52 50.§ lēmumu


Pas kuma apraksts2
Pasākuma apraksts darbā”

 • Rezultātā Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākums “Veselība darbā” paredz īstenot vienu aktivitāti ar samazināto finansējuma apjomu:

  • Medicīniskā personāla tālākizglītība, nodrošinot cilvēkresursu kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju, profesionālās darbības atjaunošanu u.c., ar kopējo finansējumu 10 milj.LVL
Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts4
Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts darbā”

Projekta devums indivīdam -medicīniskajam personālam:

 • Bezmaksas apmācības;

 • Plašs piedāvāto apmācību klāsts;

 • Nodrošināta apmācību kvalitāte;

 • Apmācību pieejamība visā Latvijas teritorijā;

 • Iespēja izpildīt prasības personāla sertifikācijai un resertifikācijai.

Projekta devums veselības aprūpes nozarei kopumā:

 • Apmācību klāsts noteikts atbilstoši darba devēju un darbinieku vajadzībām, kā arī aktualitātēm veselības aprūpes nozarē;

 • Pakalpojumus sniedz jaunākās zināšanas un prasmes apguvis personāls;

 • Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte;

 • Ieviesti jauni veselības aprūpes pakalpojumi.Medic nisk person la t l kizgl t bas projekts6
Medicīniskā personāla tālākizglītības projekts darbā”

Pieredzes apmaiņa Prāgā (neiroendoskopiskaintraventrikulāra operācija)Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību darbā”

Jevgenijs Blaževičs - Latvijas Republikas Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktors

Kristīne Grāvīte - par projektu atbildīgā persona