bilin ve bozukluklar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bilinç ve bozuklukları PowerPoint Presentation
Download Presentation
bilinç ve bozuklukları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

bilinç ve bozuklukları - PowerPoint PPT Presentation


 • 1029 Views
 • Uploaded on

bilinç ve bozuklukları. nöroloji ders notu – cemal özcan. koma ve diğer bilinç bozuklukları dersin amacı ve hedefleri. tanımlar: bilinç, somnolans, stupor, koma, vejetativ durum ve içe kitlenme bilinç değişikliğine yol açan fizyopatolojik mekanizmalar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

bilinç ve bozuklukları


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bilin ve bozukluklar

bilinç ve bozuklukları

nöroloji ders notu – cemal özcan

koma ve di er bilin bozukluklar dersin amac ve hedefleri
koma ve diğer bilinç bozukluklarıdersin amacı ve hedefleri
 • tanımlar: bilinç, somnolans, stupor, koma, vejetativ durum ve içe kitlenme
 • bilinç değişikliğine yol açan fizyopatolojik mekanizmalar
 • koma ayırıcı tanısı, metabolik koma ile yapısal koma nedenleri ve klinik farkları
 • komaya etiyolojisi. ana nedenler
 • komalı hastaya yaklaşımda dikkate alınacak algoritm
 • komalı hastanın nörolojik bakısında etiyolojinin saptanmasında ve lezyon lokalizasyonunda önemi olan motor, solunum, pupil, göz hareketlerinin değerlendirilmesi

nöroloji ders notu

coma and disorders of altered consciousness learning objectives and goals
coma and disorders of altered consciousnesslearning objectives and goals
 • define the following terms:consciousness, somnolance, stupor, coma, vegetative state, locked in syndrome
 • understand the pathophysiologic mechanisms of impaired consciousness
 • be aware of the differential diagnosis of coma. distinguish between "structural" and "metabolic" causes/manifestations of coma.
 • discuss the major categories of etiologies which can cause a diminished level of consciousness
 • be familiar with the basic clinical evaluation of the comatose patient. memorize an algorithm for the management of a comatose patient
 • discuss the techniques for eliciting and the localization of the following findings on the neurologic exam of a comatose patient: motor, respiratory, pupillary response, eye movements

nöroloji ders notu

bilin
bilinç

kişinin uyanık olması, kendisinin ve çevresinin farkında olması

bilincin düzeyi - uyanık olma, uyanıklığı koruma, devam ettirme veya ettirebilme durumu

bilincin içeriği - farkında olmak, uyarılabilir olmak, değerlendirme yapabilmek, tepki verebilmek

nöroloji ders notu

retik ler formasyon
retiküler formasyon
 • beyin sapında medulla oblangatadan talamusa kadar uzanan yapı
 • gevşek ağ tarzı nöronal yerleşim
 • lateral retiküler formasyon
 • mediyal retiküler formasyon

nöroloji ders notu

retik ler formasyon6
retiküler formasyon

lateral retiküler formasyon

 • lokal bağlantı

mediyal retiküler formasyon

 • alta-inen, üste-çıkan uzun projeksiyonlar

nöroloji ders notu

retik ler formasyon lateral
retiküler formasyon - lateral
 • kısa aksonlu küçük nöronlar lokal bağlantıları yapar
 • beyinsapı kraniyal sinir çekirdekMLF, vb

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal
retiküler formasyon - mediyal

[retikülo-spinaltraktus]

alta inen projeksiyon bulberRF’denmedullaspinalis ön boynuzuna uzanır

bulber RF uyarısında tonüs, DTR azalır

bulberRF’nin üstünden uyarıda tonüs, DTR artar (pontin/mezensefalik)

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal9
retiküler formasyon - mediyal

[asendan retiküler aktivator sistem – ARAS]

üste çıkan projeksiyon pontin (paramediyan) / mezensefalik (tegmental) RF’den üst nöronal yapılara

bilinç düzeyinden yani uyanıklık ve uyarılabilirlikten sorumlu

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal10
retiküler formasyon - mediyal

ARAS’ın bilinçle ilişkili üç bölgeye projeksiyonu var

 • talamusunretiküler çekirdeğine ve buradan da spesifik talamik çekirdekler üzerinden kortekse
   • [posteriorparamediyan, parafasikuler, sentromediyan ve intralaminer çekirdeklerin mediyal bölgesi]
 • hipotalamus üzerinden limbik sistem ve ön beyne
 • diffüz bir şekilde neokortekse

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal11
retiküler formasyon - mediyal

RF ile bağlantılı talamus çekirdekleri

korteks üzerinde inhibitör etkili

[posterior paramediyan, parafasikuler, sentromediyan ve intralaminer çekirdeklerin mediyal bölgesi]

ARAS’tan gelen projeksiyon bu talamik çekirdeklerin etkisini azaltıp–çoğaltarak uyanıklığı veya uykuyu sağlar

retikülo-talamik uyku-uyanıklık düzenlemesi

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal12
retiküler formasyon - mediyal

retikülo-talamik uyku-uyanıklık düzenlemesinin kontrol ve modülasyonu

 • serebral korteksten retiküler formasyona ulaşan geri bağlantı (kortiko-fugal)
 • çeşitli organlardan retiküler formasyona gelen uyarı

deafferentasyon çeşitli düzeylerde bilinç bozukluklarına yol açabilir

nöroloji ders notu

retik ler formasyon mediyal13
retiküler formasyon - mediyal

serebral hemisferlerin hemen tümü bilincin içeriğinden sorumlu fakatözellikle

 • birincil duysal korteks
 • bunlarla ilişkili asosiasyon korteksleri
 • bunları birbirlerine bağlayan intra ve inter-hemisferik yollar
 • bunlarla ilişkili subkortikal çekirdekler

nöroloji ders notu

bilin14
bilinç

sağlam bir aras

 • [santral tegmental fasikül]

direk aferent sistemlerin düzgün çalışması

 • locus coeruleus- epinephrine raphe nucleus- serotoninbasal nucleus- acetylcholine

nöroloji ders notu

slide15
KOMA

ARAS’ı ve bilincin içeriğinden sorumlu kortikal ve subkortikal yapıları etkileyen

Metabolik (hipoglisemi vb)

Yapısal her türlü değişiklik (beyin kanaması vb)komaya yol açar

Koma bir hastalık değil,çeşitli etiyolojilere bağlı, farklı patolojik süreçler sonucu gelişen klinik bir tablo

nöroloji ders notu

b l n d zeyler
BİLİNÇ DÜZEYLERİ
 • Bilinçlilik > > Somnolans> > Stupor
 • > > Koma
 • Konfüzyon ve delirium
  • Farkına varma değil, daha çok ilişkilerin değerlendirilmesi ve bir bütünlük içinde izlenim elde edilmesi bozulur

nöroloji ders notu

somnolans laterji
Somnolans (Laterji)
 • Hasta uykuya eğilimli
 • Sesli uyaranla uyandırılır
 • Sorulana doğru cevap verir
 • Kendi haline bırakılınca yine uyur

STUPOR

ÖLÜM

BİLİNÇ

KOMA

FARKINDA DEĞİL

YANIT YOK

SOMNOLANS

nöroloji ders notu

stupor
Stupor
 • Hasta uykuda , sesli uyaranla uyanmaz
 • Ancak kuvvetli, tekrarlayan uyaranla gözlerini açar
 • Sözlü emirleri yerine getirmez veya çok yavaş ve yetersiz yapar

STUPOR

ÖLÜM

BİLİNÇ

KOMA

FARKINDA DEĞİL

YANIT YOK

SOMNOLANS

nöroloji ders notu

slide19
Koma
 • Hasta sözlü uyaranla uyandırılamaz
 • Kuvvetli ağrılı uyaran ile
  • Hafif ve orta dereceli komalı hasta uyaranı lokalize eder şekilde kendinden uzaklaştırmak ister ya da yüz buruşturarak cevaplar
  • Derin komalı hasta ağrılı uyarana cevap vermez

STUPOR

ÖLÜM

BİLİNÇ

KOMA

FARKINDA DEĞİL

YANIT YOK

SOMNOLANS

nöroloji ders notu

slide20
Koma
 • Bilincin tam ya da tama yakın kaybolduğu tablo
 • Derin koma
  • Hasta ağrılı uyaranla da uyandırılamaz
  • kornea, pupil, farinks, DTR ve ve plantar yanıt yok

STUPOR

ÖLÜM

BİLİNÇ

KOMA

FARKINDA DEĞİL

YANIT YOK

SOMNOLANS

nöroloji ders notu

glasgow koma skalas
glasgow koma skalası

göz açma:

 • yok
 • ağrılı uyaranla
 • sözel uyaranla
 • spontan açık

motor yanıt

 • yok
 • ekstensör yanıt
 • fleksör yanıt
 • geri çekme şeklinde
 • lokalize edici
 • istemli hareket

sözel yanıt

 • yok
 • anlaşılmaz sesler
 • uygun olmayan yanıt
 • dağınık konfüze yanıt
 • oryente yanıt

nöroloji ders notu

b eyin sap
Beyin Sapı

OrtabeyinIII Kraniyal[pupil , göz hareketi]

PonsIV, V, VKraniyal

 • [Konjugegöz hereketi, Kornea refleksi]

MedullaIX, XKraniyal

 • [Faringeal -Gag Refleks, Trakeal – öksürük refleksi , Solunum]

nöroloji ders notu

komal hastada pupil muayenesi
komalı hastada pupil muayenesi
 • ışık refleksi
  • direk ve indirek
 • pupil çapı
  • bilateral myotik pupil
  • bilateral midriatik pupil
  • anizokorik

nöroloji ders notu

komal hastada pupil muayenesi24
komalı hastada pupil muayenesi

bilateral myotik pupil

 • pons kanaması, infarktı
 • morfin, eroin kullanımı
 • pilokarpin, intoksikasyon

nöroloji ders notu

komal hastada pupil muayenesi25
komalı hastada pupil muayenesi

bilateral midriatik pupil

 • hipoksi-anoksik ansefalopati
 • atropin damlatılması
 • yaygın beyin sapı lezyonu

nöroloji ders notu

komal hastada pupil muayenesi26
komalı hastada pupil muayenesi

anizokorik pupil

 • 3.kranial sinire bası
 • anevrizma ya da kitle ile
 • temporal lob hern. ile
 • beyin ödemi, diğer KİBAS

nöroloji ders notu

koma ba ve g zlerin pozisyonu
koma - baş ve gözlerin pozisyonu
 • supratentorial lezyonlarda hasta lezyon tarafına bakar (vulpian)
 • pons lezyonlarında lezyonun karşı tarafına bakar

okuler bobbing

 • göz kürelerinin hızlı ve konjuge bir şekilde önce aşağı sıçrayıp, sonra yukarı primer duruma gelmesi
 • bu hareket düzensiz olarak 5-30 saniyede bir tekrarlanır.
 • pons harabiyetini gösterir

nöroloji ders notu

komal hastan n muayenesi
komalı hastanın muayenesi

okulosefalik refleks (taşbebek fenomeni)

 • hastanın gözleri açık tutularak başı hızla bir taraftan diğer tarafa çevrilir
 • pozitif yanıt, gözlerin karşı tarafa konjuge deviasyonu
 • servikal patoloji düşünülen hastaya bu manevra yapılmamalı
 • bu manevra sırasında göz kürelerinde hareket yoksa, pons ya da mezensefalon düzeyinde lezyon düşünülmeli

nöroloji ders notu

komal hastan n muayenesi29
komalı hastanın muayenesi

okülovestibuler refleks:

 • baş 30 derece kaldırılarak dış kulak yoluna buzlu su yavaş bir şekilde enjektörle boşaltılır
 • normalde yavaş fazı soğutulan kanal yönüne olacak şekilde nistagmus oluşur
 • beyin sapı lezyonlarında nistagmus oluşmaz

nöroloji ders notu

komal hastan n muayenesi30
komalı hastanın muayenesi

siliospinal refleks:

 • boyuna ağrılı uyarı vermekle o taraf pupilde genişleme olur
 • alt beyin sapı lezyonlarında alınamaz

nöroloji ders notu

komada solunum bozukluklar
komada solunum bozuklukları

cheyne-stokes solunumu:

 • hiperpne ve apne dönemlerinin düzenli olarak birbirini izlediği solunum şekli
 • solunum her inspirasyonda yavaş yavaş derinleşir (kreşendo), tepe noktasına ulaştıktan sonra yavaş yavaş yüzeyelleşir (dekreşendo) ve durur
 • bilateral derin hemisfer lezyonunu gösterir

nöroloji ders notu

komada solunum bozukluklar32
komada solunum bozuklukları

santral nörojenik hiperventilasyon:

 • dakikada 40 a kadar çıkan bir hiperventilasyon
 • lokalizasyon değeri yoktur
 • uzun sürmesi kötü prognoz işareti

nöroloji ders notu

komada solunum bozukluklar33
komada solunum bozuklukları

apneustik solunum:

 • derin inspirasyonda ve kısmende ekspirasyonda solunumun geçici duraklamaları şeklinde
 • pons harabiyetini gösterir

nöroloji ders notu

komada solunum bozukluklar34
komada solunum bozuklukları

ataksik solunum(biot solunumu)

 • derin ve yüzeyel solunumun düzensiz ve rastgele bir şekilde birbirini izlediği solunum şekli
 • bir sonraki solunumun derinliğini tahmin etmek imkansız
 • bulbustaki solunum merkezinin harabiyetini gösterir

nöroloji ders notu

komada motor sistem muayenesi
komada motor sistem muayenesi
 • göz kapakları
 • fasiyal asimetri
 • ekstremitelerin pozisyonları
 • yer çekimine ekstremitelerin cevabı
 • ağrılı uyaranlara motor cevaplar
 • derin tendon refleksleri
 • patolojik refleksler

nöroloji ders notu

komada motor sistem muayenesi36
komada motor sistem muayenesi
 • fasiyal asimetri
 • dekortike yanıt
 • deserebre yanıt

nöroloji ders notu

komada motor sistem muayenesi37
komada motor sistem muayenesi

dekortike yanıt

 • uyaranla kollarda fleksiyon ve adduksiyonbacaklarda ekstansiyon
 • lezyon mezensefalonun hemen üstünde ya da derin hemisferik

nöroloji ders notu

komada motor sistem muayenesi38
komada motor sistem muayenesi

deserebre yanıt

 • kollarda ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyonbacaklarda ekstansiyon
 • lezyon üst beyin sapında

nöroloji ders notu

akut bilin kayb t bbi yakla m
akut bilinç kaybı - tıbbi yaklaşım
 • çok ciddi serebral hasar olabilir
 • öncelikli hedef serebral hasarı mümkün olduğu kadar azaltmak, sınırlamak, derinleşmesini önlemek
 • bilinç kaybının nedeninin araştırılması ikincil önemde

nöroloji ders notu

akut bilin kayb t bbi yakla m40
akut bilinç kaybı - tıbbi yaklaşım
 • solunum ve dolaşımı kontrol et
 • venöz yol aç, venöz kan örneği al
 • kan gazları ve ph için arteryel kan al
 • ngs ve foley sonda tak, idrar örneği al
 • konvulsiyon varsa tedavi et
 • kibas belirtileri varsa tedavi et (IV mannitol %20)
 • ajitasyon varsa tedavi et
 • infeksiyon varsa tedavi planla

nöroloji ders notu

k sa s reli epizodik bilin kay plar
kısa süreli epizodik bilinç kayıpları
 • senkop
 • akinetik veya absans nöbet
 • drop atak
 • transient global amnezi
 • hipoglisemi
 • psikiyatrik bozukluklar

nöroloji ders notu

koma nedenleri
koma nedenleri
 • simetrik, yapısal olmayan
 • simetrik, yapısal
 • asimetrik, yapısal

nöroloji ders notu

koma nedenleri simetrik yap sal olmayan
koma nedenleri [simetrik, yapısal olmayan]
 • travmakonküzyon, difüz aksonal zedelenme
 • vaskülerdiffüz hipoksi – iskemi , hipotansiyon hipertansif ensefalopati
 • enfeksiyonlarsepsis , menenjit, ensefalit
 • epileptikpostiktal dönem, nonkonvulsif status epileptikus
 • psikiyatrik tablolar

nöroloji ders notu

koma nedenleri simetrik yap sal olmayan44
koma nedenleri [simetrik, yapısal olmayan]
 • metabolik
 • elektrolitanormalliği
  • ph bozukluğu
  • hiper veya hiponatremi
  • hiper veya hipoglisemi
  • hiper veya hipokalsemi
 • organ yetmezliği
  • karaciğer, böbrek
 • tiamin veya b12 vit. yetmezliği
 • ilaç intoksikasyonu veya ani kesilmesi
 • toksinler

nöroloji ders notu

koma nedenleri simetrik yap sal
koma nedenleri - simetrik, yapısal
 • bilateral internal karotis arter ya daanterior karotis arter oklüzyonu
 • subaraknoid kanama
 • beyinsapı lezyonları[baziler oklüzyon]

nöroloji ders notu

koma nedenleri simetrik yap sal46
koma nedenleri - simetrik, yapısal
 • bilateral internal karotis arter ya daanterior karotis arter oklüzyonu
 • subaraknoid kanama
 • beyinsapı lezyonları[baziler oklüzyon]

nöroloji ders notu

koma nedenleri asimetrik yap sal
koma nedenleri - asimetrik, yapısal
 • kitle
 • serebrovaskuler olay
 • subdural, epidural kanama
 • intraserebral abse
 • multipl skleroz

nöroloji ders notu

koma nedenleri asimetrik yap sal48
koma nedenleri - asimetrik, yapısal
 • kitle
 • serebrovaskuler olay
 • subdural kanama
 • epidural kanama
 • intraserebral abse
 • multipl skleroz

nöroloji ders notu

hernia sy on s e ndrom lar
Herniasyon Sendromları
 • Subfalsiyel
 • Unkal
 • Santral (transtentoryal)
 • Ekstradural
 • Tonsiller

nöroloji ders notu

un k al hernia sy on
Unkal herniasyon

nöroloji ders notu

akut bilin kayb t bbi yakla m51
akut bilinç kaybı - tıbbi yaklaşım
 • Çok ciddi serebral hasar olabilir
 • Öncelikli hedef

serebral hasarı mümkün olduğu kadar azaltmak, sınırlamak, derinleşmesini önlemek

 • İkincil hedef

bilinç kaybının nedeninin araştırılması

nöroloji ders notu

komal hastada yk
komalı hastada öykü

hasta yakınlarından koma nedenini ortaya çıkaracak önemli noktalar öğrenilmeye çalışılmalı

 • komanın başlangıcı (ani / ilerleyici)
 • travma var mı?
 • bilinen hastalık var mı? (DM, renal, kardiyak, hepatik)
 • psikiyatrik hastalık hikayesi var mı?
 • ilaç kullanımı var mı (istismar, intihar, tedavi nedeniyle)

nöroloji ders notu

komal hastada inceleme
komalı hastada inceleme

bilinç kaybı olan hastada inceleme yöntemlerinde öncelik klinik ve nörolojik durumla ilintili

 • komple biyokimya incelemesi, kan gazları, EKG, akciğer grafisi, şüphe varsa intoksikasyon incelemeleri yapılmalı
 • ense sertliği ,ateş varsa LP
 • konvulsion varsa ilk fırsatta EEG
 • lateralize bulgu varsa beyin BT veya MRG
 • travma varsa ilgili bölge görüntülenmeli

nöroloji ders notu

akut bilin kayb t bbi yakla m54
akut bilinç kaybı - tıbbi yaklaşım
 • Solunum ve dolaşımı kontrol et
 • Venöz yol aç, venöz kan örneği al
 • Kan gazları ve pH için arteryel kan al
 • NGS ve foley sonda tak, idrar örneği al
 • Konvulsiyon varsa tedavi et
 • KİBAS belirtileri varsa tedavi et (IV mannitol %20)
 • Ajitasyon varsa tedavi et
 • İnfeksiyon varsa tedavi planla

nöroloji ders notu

koma yk
Koma - Öykü
 • Ani oluşan koma
 • Hızlı gelişen koma
 • Yavaş gelişen (günler / haftalar) koma

nöroloji ders notu

koma yk56
Koma - Öykü
 • Hızlı gelişen koma
 • Yavaş gelişen (günler / haftalar) koma
 • Ani oluşan komaBeyin sapı inmesi, subaraknoid kanama

nöroloji ders notu

koma yk57
Koma - Öykü
 • Ani oluşan koma
 • Yavaş gelişen (günler / haftalar) koma
 • Hızlı gelişen komaTek taraflı bulgular var - SVO (iskemik, hemorajik)

nöroloji ders notu

koma yk58
Koma - Öykü
 • Ani oluşan koma
 • Hızlı gelişen koma
 • Yavaş gelişen (günler / haftalar) komaTek taraflı bulgu var- tümörler, apseler, kronik subdural hematomTek taraflı bulgu olmayan ve öncesinde konfüzyon, delirium, ajitasyon bulunan koma - Toksik, metabolik nedenler, menenjitler

nöroloji ders notu

konf zyon
konfüzyon
 • hasta uykuda değildir fakat çevresinde olup bitenleri
  • tam farkedemez
  • değerlendiremez
  • uygun tepki veremez
 • önemli bozulmalar
  • oryantasyon / dikkat / konsantrasyon

nöroloji ders notu

deliryum
deliryum
 • akut mental bozukluk
  • saatler yada günler içinde gelişir
  • dalgalı seyir gösterir
 • özellikle yaşlılarda sık
 • çoğu kez bilinç düzeyinde değişme de olur

nöroloji ders notu

deliryum61
deliryum
 • dikkat bozukluğu ve pozitif belirtilerle karakterize
  • düşüncelerde dağınıklık
  • dezoryantasyon ve bellek bozukluğu
  • algılama bozuklukları
   • illuzyonlar, dehşet verici hallusinasyonlar, çok canlı düşler, garip ve saçma fanteziler
 • uyku-uyanıklık siklus bozukluğu
 • konvulsiyonlar
 • yoğun heyecan bozuklukları, ajitasyonlar

nöroloji ders notu

vejetatif durum
vejetatif durum

koma sonrasında hastanın uyanıklığa dönmesine rağmen bilişsel işlevlerini tümüyle yitirmesi durumu

 • gözler açılabilir
 • uyku-uyanıklık siklusu var
 • KB ve solunum normal
 • görsel, işitsel ve taktil uyarana anlamlı yanıt yok
 • anlaşılır ve tutarlı kelime, anlam ve işaretler yok
 • verilen emirlere uymaz
 • çiğneyemez fakat yutabilir
 • inkontinans vardır

nöroloji ders notu

vejetatif durum63
vejetatif durum
 • beyin sapının sağlam kaldığı, yaygın bilateral serebral hemisfer lezyonlarında görülür
 • en sık hipoksik-iskemik ensefalopatilerde
 • erişkinlerde 3 yıl içinde %82 mortalite
 • GKS puanı 4:4:2 veya daha az

nöroloji ders notu

akinetik mutism koma vigil
akinetik mutism (koma vigil)
 • vejetatif duruma benzer
 • vejetatif durumdan farkı hastada hiç bir hareket yok
 • baziler arter trombozlarında, üst beyin sapı lezyonlarında, ensefalitlerde, bilateral frontal lob lezyonlarında görülebilir
 • GKS puanı 4:1:1 yada daha azdır

nöroloji ders notu

locked in sendromu
locked-in sendromu
 • pons lezyonu (basis yada ventral) sonucu gelişir
 • kortikospinal ve kortikobulber yollar bilateral tutulur
 • retiküler formasyon ve duyu yolları sağlam.
 • vertikal göz hareketi ve göz kırpma korunur
 • bilinç açık ancak hasta yanıtsızdır
 • bilateral paralizi nedeni ile hareket ve konuşma yok

nöroloji ders notu

locked in syndrome
locked-in syndrome
 • bifasiyal pleji
 • tetrapleji
 • bilinç korunmuş
 • göz hareketleri serbest

nöroloji ders notu

slide67

Bilinç değişikliği ile ilgili yanlışı işaretleyin? (Doğru B)

 • Deliryumda klinik tablo akut başlar, dikkat, algılama kusurları vardır
 • Unkal herniasyon infratentoryal serebellar lezyonlarda gözlenir
 • İçe kilitlenme (locked-in) sendromunda beyin sapı seviyesinde lezyon vardır
 • Bilinç kaybı olması için serebral hemisferler bilateral etkilenmelidir
 • Beyin sapı lezyonları ARAS’ı (Asendan Retiküler Aktive Edici Sistem) etkileyerek bilinç değişikliğine yol açar  

nöroloji ders notu

slide68

Aşağıdaki yapılardan hangisinin bilincin oluşumuna katkısı yoktur? (Doğru A)

 • Retiküler formasyon lateral kısmı
 • Retiküler formasyonun medial kısmı
 • Retiküler formasyonun pontin paramedian kısmı
 • Retiküler formasyonun mezensefalondaki tegmental kısmı
 • Retiküler formasyonla bağlantılı Talamik çekirdekler

nöroloji ders notu