kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi - PowerPoint PPT Presentation


 • 410 Views
 • Uploaded on

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi. Prof. Dr. Ercan KURT. GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Kardiovasküler Hastalıklar. Myokard iskemisi ve infarktüsü Kapak hastalıkları Ritm ve ileti bozuklukları Myokard ve perikard hastalıkları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi' - aderyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi

Prof. Dr. Ercan KURT

GATA TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

kardiovask ler hastal klar
Kardiovasküler Hastalıklar
 • Myokard iskemisi ve infarktüsü
 • Kapak hastalıkları
 • Ritm ve ileti bozuklukları
 • Myokard ve perikard hastalıkları
 • Primer/sekonder pulmoner hipertansiyon
 • Konjenital kalp hastalıkları
rejyonal a nestezi
RejyonalAnestezi
 • Spinal
  • Tek doz
  • Devamlı kateter
 • Epidural
  • Tek doz
  • Devamlı kateter
 • Periferik sinir blokları
  • Tek doz
  • Devamlı kateter

Genel anestezi + Rejyonal blok

rejyonal anestezi
SVR

EF

Hipotansiyon

Bradikardi

Taşikardi

Anemi

Hipoksi

Hipotermi

Ağrı

Rejyonal Anestezi

Antikoagülan alımı

rejyonal anestezi1
Rejyonal Anestezi

Uygun hasta seçimi

Preoperatif değerlendirme

İnvazif tedavi

Mönitorizasyon

Uygun endikasyon

Uygun rejyonal blok

Periferik sinir blokları en uygun seçenektir

Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi

rejyonal anestezi se imi
Rejyonal Anestezi Seçimi
 • Devamlı spinal anestezi
 • Devamlı epidural kateter
 • Kombine spinal epidural kateter
 • Ekstremite operasyonlarında periferik sinir blokları en üstün seçenektir

Tek doz spinal ve tek doz epidural

blok tercih edilmemelidir !

periferik b loklar
PeriferikBloklar
 • Ekstremite cerrahisi için ideal yöntemdir
 • Tek doz ve/veya kateter
  • Zaman alması
  • Yamalı blok riski
  • Lokal anestetik dozu
  • Ultrasonografi ile doz azaltılabilir
 • Adrenalin kullanımı
 • Hasta ve cerrah uyumuna gereksinim
 • Antikoagulan Kullanımı Ciddi Sorun !
devaml spinal anestezi
Devamlı Spinal Anestezi
 • 1944 Edward Tuohy ilk tanımlayan
 • Düşük doz lokal anestezik, artan dozlar kontrollü verilir
 • Yüksek seviyeli spinal anestezi sağlanabilir
 • KVS’de çok az etkilenme olasılığı
 • Postoperatif etkin analjezi

Postspinal baş ağrısı

Kalıcı nörolojik hasar (mikro-makro kateter)

Bel ağrısı

Enfeksiyon

modifiye new york association fonksiyonel s n fland rmas
Modifiye New York Association Fonksiyonel Sınıflandırması

SINIF TANIMLAMA

I Aşırı egzersiz dışında asemptomatik

II Orta derecede aktivite ile semptomatik

III Çok az derecede aktivite ile semptomatik

IV İstirahatte semptomatik

kalp d cerrahide multifakt riyel kalp risk ndeksi goldman ve ark
Kalp Dışı Cerrahide Multifaktöriyel Kalp Risk İndeksi Goldman ve Ark.
 • Yaş >70 5
 • 6 Ay içinde MI 10
 • Aort darlığı 3
 • EKG sinüs dışı ritm 7
 • 5 > VPA / dk 7
 • PaO2< 60 veya PaCO2> 50 mmHg 3
 • K+> 3.0 veya HCO3-<20 mEq/lt 3
 • BUN > 5 veya kreatinin > 3.0 mg/dl 3
 • Anormal SGOT 3
 • Kalp dışı nedenlerle yatalak olma 3
 • İntraabdominal, intratorasik cerrahi 3
 • Acil operasyon 4
 • TOPLAM 53

Klas I 0-5 Düşük risk

Klas II 6-12 Orta risk

Klas III 13-25 Yüksek risk

Klas IV 26 >Çok yüksek risk

y ksek perioperatif kardiyovask ler risk
Yüksek PerioperatifKardiyovasküler Risk
 • Major
  • Anstabl koroner sendromlar
  • Akut veya yakın zamandaki MI
  • Dekompanse kalp yetmezliği
  • Ciddi aritmiler
  • Yüksek derece atriyoventriküler blok
  • Kontrol aaltında olmayan yüksek ventrikül geçişli supraventriküler aritmiler
  • Ciddi kapak hastalığı
 • Orta dereceli
  • Hafif anjina pektoris
  • Daha önceki MI hikayesi veya patalojik Q dalgaları
  • Kompanse kalp yetmezliği
  • Diabetes mellitus (özellikle insulin bağımlı)
  • Renal yetmezlik
 • Minor
  • İleri yaş
  • Anormal EKG (sol ventrikül hipertrofisi, sol-dal bloğu, ST-T anormallikleri)
  • Sinüs dışındaki ritimler (örn. bir torba yük ile bir kat merdiven çıkamama)
  • Felç hikayesi
  • Kontrolsüz sistemik hipertansiyon
elektif nonkardiyak cerrahi in kontrendikasyonlar
Elektif Nonkardiyak Cerrahi İçin Kontrendikasyonlar
 • Kesin
   • Son bir ay içinde geçirilmiş MI
   • Kompanse olmayan kalp yetmezliği
   • Ciddi aort stenozu
   • Ciddi mitral stenozu
 • Rölatif
   • 3-6 ay önce geçirilmiş MI
   • Anjinapektoris
   • Hafif kalp yetmezliği
   • Siyanotik kalp hastalığı
   • Ağır polisitemi
rejyonal anestezinin kontrendikasyonlar
Rejyonal Anestezinin Kontrendikasyonları
 • Antikoagülan alan hastalar
 • Ciddi aort kapak stenozu
postoperatif skemi
Postoperatif İskemi

Koroner arter hastalığı olanlarda postoperatifiskemi atakları;

 • Sessizdir
 • İlk üç gün gözlenir
 • Kalp hızı artar
 • ST segment değişimi olmayabilir

Perioperativemyocardialischemia in patientsundergoingnoncardiacsurgery--II: Incidence

andseverityduringthe 1st weekaftersurgery. TheStudy of PerioperativeIschemia (SPI)

ResearchGroup.

Mangona DT, J Am Coll Cardiol. 1991 Mar 15;17(4):851-7

nonkardiyak cerrahi sonras mortaliteye etki eden fakt rler
Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Acil cerrahi
 • Ameliyat bölgesi
  • Majör cerrahi
  • Büyük sıvı kayıpları
  • Vasküler cerrahi
 • Anstabil koroner sendrom
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Aort stenozu
nonkardiyak cerrahi sonras mortalite
Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite
 • Nonkardiyak cerrahi sonrası ölümlerin %25-20’unu KVS’e ait komplikasyonlar oluşturur
  • Pulmoner ödem
  • MI
  • KKY
peroperatif mortalite
Peroperatif Mortalite
 • Daha önceden bypass geçirmiş kişilerde nonkardiyak operasyonlar için peroperatif mortalite, koroner hastalığı olmayan kişilerdeki gibidir

Risk of noncardiac operation in patients with defined coronarydisease: The

Coronary Artery Surgery Study (CASS) registryexperience.

Foster ED, Ann Thorac Surg. 1986 Jan;41(1):42-50

hipertansiyon
Hipertansiyon
 • Antihipertansifler kesilmemelidir
 • Devamlı epidural blok iyi bir alternatiftir
 • Genel anestezi + Epidural tercih edilebilir
 • Hipotansiyon için gerekli tedbirler alınarak spinal anestezi de yapılabilir
hipertansiyon1
Hipertansiyon

Sistolik Basınç Diyastolik Basınç

Kan Basıncı (mmHg) (mmHg)

Normal <130 <85

Yüksek normal 130-139 85-89

Hipertansiyon

Devre 1/hafif 140-159 90-99

Devre 2/orta 160–179 100-109

Devre 3/ciddi 180-209 110-119

Devre 4/çok ciddi >210 <120

aort stenozu
Aort Stenozu
 • Konjenital, romatizmal, sklerotik olabilir
 • Volüm iyi korunmalıdır
 • Sistolik fonksiyon bozulur
 • Diastolik fonksiyon bozulur
 • İnvaziv monitorizasyon yapılmalıdır
 • % 2-5 olguda ani ölüm görülebilir
aort stenozu1
Aort Stenozu
 • Spinal ve epidural anestezi şiddetli aort

darlığı olan hastalar için kontraendikedir

aort stenozu2
Aort Stenozu
 • Continuous spinal anesthesia with invasive hemodynamic monitoring for surgical repair of the hip in two patients with severe aortic stenosis
 • Collard CD. Anesth Analg. 1995 Jul;81(1):195-8
aort stenozu3
Aort Stenozu

Continuous spinal anesthesia for femoral

fracture in two patients with severe

aortic stenosis

Fuzier R Ann Fr Anesth Reanim. 2006 May;25(5):528-31

 • SVR düşebilir
 • Aort kapak alanı <0.5 cm2
 • İzobarik 0.25% bupivakain titrasyonu ile totaldoz 5 mgaltında kalmıştır
ciddi aort stenozu
Ciddi Aort Stenozu
 • Epiduralanesthesiaforileocecectomy in a patientwith severe aorticstenosisMayahara T. Masui. 2002 Sep;51(9):1020-2
  • Aort kapak alanı 0.5 cm2
  • Fenilefrin ile hipotansiyonu önlenmelidir
idiopathic hypertrophic subaortic stenosis
IdiopathicHypertrophicSubaorticStenosis
 • Combined spinal and epidural anesthesia in a parturient with idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

Ho KM Anesthesiology 1997 Jul;87(1):168-9

mitral stenoz
Mitral Stenoz
 • Akut romatizmal ateşin geç komplikasyonudur
 • Kapak alanı 4-6 cm2 olup, 2 cm2 düşmesi 20-30 yıl sürer
 • Taşikardiden sakınmalıdır
 • Aritmiyi tedavi etmek uygundur
   • Taşikardi Bradikardi Volüm değişiklikleri
 • Atrialfibrilasyon ve emboli riski
 • Spinal veya epiduralkateter uygun olabilir
 • Santral blokların vazodilatatör etkilerine çok duyarlıdır
 • Preload’u artırmamalıdır
 • Afterload’u düşürmemelidir
 • Temel hedef sinüs ritmini sürdürmek
mitral yetmezlik
Mitral Yetmezlik
 • Pulmoner hipertansiyon ve düşük kalp debisi olabilir
 • Bradikardiden sakın
 • Volüm yüklenmesi sol ventrikülü dilate eder
 • Sol venrikül fonksiyonu iyi olanlar spinal ve epidural anesteziyi tolere ederler
mitral ve aort kapak yetmezli i
Mitral ve Aort Kapak Yetmezliği
 • Bradikardiden sakın
 • Afterload’u azaltmamak temel amaç
 • Myokantraktiliteyi azaltan ilaçlardan sakın
 • Aritmiyi tedavi et
 • Lokal anestetiğe epinefrin eklenebilir
trik spit yetmezli i
Triküspit Yetmezliği
 • Afterload artmıştır
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Sağ ventrikül dilatasyonu
 • Spinal ve epidural anesteziyi iyi tolere ederler
erken d nem mi
Erken Dönem MI
 • Olgu:56 yaş ♂
 • Tanı:Ciddi sepsis, erken dönem MI
 • Operasyon:Dizüstü amputasyon

Peripheral nerve blocks for lower limb surgery--a choice anaesthetic

technique for patients with a recent myocardial infarction?

Chia N Singapore Med J. 2002 Nov;43(11):583-6.

yeni ge irilmi kardiak arrest
Yeni Geçirilmiş Kardiak Arrest
 • Olgu:54 yaş ♂
 • Tanı:Kardiak arrestten 2 gün sonrası, toksik kardiyomyopati
 • Operasyon:Dizüstü amputasyon

Combined sciatic nerve - 3 in 1 block in high risk patient - 20 ml.Mepivakain%1

Marhofer P Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 1998 Jun;33(6):399-401

unilateral spinal blok periferik sinir blo u
Unilateral Spinal Blok - Periferik Sinir Bloğu

ASA I-II

Unilateral Spinal Anestezi

8 mg hiperbarik bupivakain 0.5% yavaş enj. (hız=0.02 ml sn.) 15 dk 25 G

Kombine siyatik-femoral sinir bloğu

Kombine siyatik-femoral sinir bloğu 7 mg/kg mepivacaine 2%

Cardiovascular effects of two different regionalanaesthetic techniques for

Unilateralleg surgery

Fanalli G. Acta Anaesthesiol Scand. 1998 Jan;42(1):80-4.

unilateral spinal blok
Unilateral Spinal Blok

Unilateralspinalblockforoutpatientknee

arthroscopy: a dose-findingstudy

Borghi B. J ClinAnesth. 2003 Aug;15(5):351-6

10 ml.kg-1 RingerLaktat solüsyon 20 min içinde

4,6,8 mg hiperbarikbup.

25 g Whitacre

3 dk enjeksiyon

15 dk yan yatıyor

Cerrahi blok başlama süresi 13 +/- 5 dk.

dilate k ardiomyopati
Dilate Kardiomyopati
 • Epidural Anesthesiafor Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Dilated Cardiomyopathy

Abdelazeem A. El-DawlatlyThe Internet Journal of Anesthesiology 1092-406

Volume 18 Number 1

 • EF % 15
 • PAP 40 mmHg
 • Düşük insuflasyon basıncı 10 mmHg, 5 mg Dopamin infüzyonu
 • Torasik epidural kateter T 8-9
periferik b loklar1
Periferik Bloklar
 • Paravertebral block for opencholecystectomy in patients with cardiopulmonary pathology

Serpentinis I. Acta Anaesthesiol Scand. 2008Jul;52(6):872-3.

konjestif kalp yetmezli i ve pulmoner hipertansiyon
Konjestif Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Hipertansiyon
 • SuccesfulUse Of ContinuousSpinalAnesthesiaTechniqueForFemoro-PoplitealBy-PassIn A PatientWithCongestiveHeartFailureAndPulmonaryHypertension
 • Mehmet Turan Inal, The Internet Journal of Anesthesiology

Olgu: 71 yaş

PAP 55-60 mmHg

2 lt/dk oksijen

T10 kadar duysal blok

slide38
OLGU

84 bayan

Sağ diz üstü amputasyon

6 gün MI

15 yıldır DM

10 yıldır HT

2 yıl önce 2 damar koroner by-pass

2 ay önce diz altı amputasyon

Teknik

LMWH den 10 saatsonra

18 G crawford iğne

2,5 mg Hiperbarik Bupivakain Toplam 7,5mg

perioperatif myokardiyal skemi
Tipik iskemik göğüs ağrısı

EKG değişiklikleri

CK- MB izoenzim düzeyinde artma

Kardiyak troponinlercTnT

Myocardialinfarctionandcoronarydeaths in theWorldHealthOrganization

MONICA Project. Registrationprocedures, eventrates, andcase-fatalityrates in 38

populationsfrom 21 countries in fourcontinents.

Tunstall-pedoe H.Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

Perioperatif Myokardiyal İskemi
perioperatif mi nleme
Perioperatif MI Önleme
 • Preoperatif revaskülarizasyon
  • Preoperatif koroner anjiografi
  • Preoperatif perkütan girişimler
    • Perkutan transluminal koroner anjioplasti
    • Koroner stent
  • Preoperatif cerrahi koroner revaskülarizasyon
 • Farmakolojik tedavi
koroner stentler
Koroner Stentler
 • Perioperatif MI
 • Ciddi kanama
  • 2 hafta ertelenebilir, ideal olan 4-6 haftadır
  • Antikoagulan tedavi sürmelidir,

Catastrophicoutcomes of noncardiacsurgerysoonaftercoronarystenting.

Kaluza GLJ AmCollCardiol. 2000 Apr;35(5):1288-94

  • 40 Olgu
  • 7 PMI
  • 11 Ciddi kanama
  • 8 Exitus - Stenttrombozu
postoperatif skemi1
Postoperatif İskemi
 • Anemi
 • Hipotermi
 • Ağrı
 • Perioperatif ilaç tedavisi
   • Statinler, aspirin, β-blokerler
rejyonal anestezi2
Rejyonal Anestezi

Kalbin iş yükünü azaltır

Pulmoner fonksiyonu iyileştirir

Oksijenizasyonu artırır

Mobilizasyonu artırır

Kognitif fonksiyonları korur

Ağrı ve stresi azaltır

sonu olarak
Sonuç Olarak
 • Rejyonal Anestezi
  • Uygun hasta seçimi
  • Uygun endikasyon
  • Uygun rejyonal blok
  • Periferik sinir blokları en uygun seçenektir
  • Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi

uygulanabilir

ad