Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
uppdrag etno f%F6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
uppdrag etno f%F6

uppdrag etno f%F6

147 Views Download Presentation
Download Presentation

uppdrag etno f%F6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur studenterna på Campus Valla upplever att det är att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? • Dela upp er intervjutid mellan de två ändarna av campus; ägna halva tiden i A/C-huset och andra halvan i Key/D-huset.

  2. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur gående upplever att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? Se till att såväl intervjua som observera folk. • Viktigt är att ni ägnar minst en halvtimme av tiden åt att analysera den data ni får in och drar generella slutsatser ur materialet.

  3. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur de som rör sig på Campus Valla upplever att det är att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? • Ni ska fokusera på att observera folk på Corson. Försök att ägna ungefär lika mycket tid åt deltagande observation (dvs göra det som de ni observerar gör så gott det går) och åt ”passiv” observation.

  4. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur studenterna på Campus Valla upplever att det är att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? • Se till att använda ungefär halva tiden åt att prata med folk som då befinner sig på Corson och ungefär halva åt folk som inte är på Corson för tillfället.

  5. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur de som rör sig på Campus Valla upplever att det är att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? • Dela upp er tid mellan att endast observera folk och att även prata med dem medan ni observerar.

  6. Er grupp ska under de kommande två timmarna göra en undersökning kring hur cyklister upplever att ta sig fram på Corson. Finns det några problem? Vad är bra som det är? • Viktigt är att ni ägnar minst en halvtimme av tiden åt att analysera den data ni får in och drar generella slutsatser ur materialet.