tolken in de ggz de samenwerking met een tolk in de hulpverlening n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tolken in de GGZ “ De samenwerking met een tolk in de hulpverlening” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tolken in de GGZ “ De samenwerking met een tolk in de hulpverlening”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Tolken in de GGZ “ De samenwerking met een tolk in de hulpverlening” - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Tolken in de GGZ “ De samenwerking met een tolk in de hulpverlening” . Caroline van den Berg GZ Psycholoog / psychotherapeut GGZ centrum voor doven en slechthorenden, “ De Riethorst”. Inleiding. Opbouw van de workshop Theorie Casus Stellingen via een oefening

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tolken in de GGZ “ De samenwerking met een tolk in de hulpverlening”' - ulema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tolken in de ggz de samenwerking met een tolk in de hulpverlening

Tolken in de GGZ“De samenwerking met een tolk in de hulpverlening”

Caroline van den Berg

GZ Psycholoog / psychotherapeut

GGZ centrum voor doven en slechthorenden, “De Riethorst”

inleiding
Inleiding
 • Opbouw van de workshop
  • Theorie
  • Casus
  • Stellingen via een oefening
  • Verwacht : een ACTIEVE HOUDING
mind mappen
Mind mappen
 • Welke kwaliteiten moet in jullie ogen een GGZ tolk hebben?
verschillende disciplines
Verschillende disciplines
 • Multidisciplinaire behandeling van dove en slechthorende personen met een psychische / psychiatrische ziekte.
samenwerken met verschillende disciplines
Samenwerken met verschillende disciplines
 • Maatschappelijk werker
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • GZ psycholoog
 • Logopedist
 • Gebarentaal docent
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
verschillende situaties
Verschillende situaties
 • Dove en / of horende hulpverlener
 • Kliniek: koffie moment
 • Groepstherapie
 • Gezinsgesprekken
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele therapie (o.a. speltherapie)
 • Huisbezoeken
 • Vergaderingen
tolk brug tussen hulpverlener en cli nt
Tolk: brug tussen hulpverlener en cliënt
 • Grote verschillen in gebarenvaardigheid
 • Grote verschillen in Nederlandse taal vaardigheid
 • Grote verschillen tussen cognitief functioneren
 • Grote verschillen tussen psychologisch functioneren
 • Cliënt kan ook horend zijn: tinnitus cliënten
voorbeelden van problematiek
Voorbeelden van problematiek
 • Sociale angst, sociaal onvaardig
 • Selectief mutisme
 • Aan autisme verwante stoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen
 • Psychotische cliënten
 • Depressieve cliënten
 • Angstige cliënten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
verstoord taalgebruik
Verstoord taalgebruik
 • Specifiek, verstoord taalgebruik
 • Een duidelijke algehele achterstand
verstoord taalgebruik1
Verstoord taalgebruik
 • Dat is een behoorljke uitdaging op zowel diagnostisch gebied als om het te vertalen.
 • Hier is samenwerking cruciaal!!!
 • Weinig mogelijkheden hebben om gedachten en gevoelens te verwoorden
 • Incoherente spraak / gebarentaal
 • Neologismen
verstoord taalgebruik2
Verstoord taalgebruik
 • Geen begin , midden en eind in verhaal
 • Echolalie
 • Waanbeelden, onsamenhangende context
 • Geblokkeerd
 • Breedsprakig
verstoorde communicatie
Verstoorde communicatie
 • Zeg tegen de hulpverlener voor wie je vertaalt:
 • Ik denk dat cliënt dit zegt of dit bedoelt wanneer je het niet meer kan vertalen.
 • Zeg dat je stukjes kan vertalen, dat het nu onsamenhangend is etc.
letterlijke vertaling
Letterlijke vertaling??
 • Tolken moeten vaak de woorden aanpassen die een hulpverlener gebruikt (Nl  NGT)
 • Tolken voegen geregeld informatie toe of laten geregeld informatie weg tijdens de vertaling
 • De tolkgebruiker reageert op de vertaling van de tolk en niet op “de werkelijke boodschap”, wat de interactie tussen hvl en cliënt kan beïnvloeden.
voorbeeld vragen psychiatrisch intervieuw
Voorbeeld vragen psychiatrisch intervieuw
 • Ben je seksueel actief?
 • Overweeg je wel eens zelfmoord
 • Hoor je stemmen?
 • Hoe is je stemming?
 • Hoe is je eetlust?
 • Heb je ooit geprobeerd jezelf te pijn te doen?
traject van de cli nt
Traject van de cliënt
 • Communicatie intake
 • Intake met hulpverlener
 • Adviesgesprek
 • Behandeling (individueel, gezin, ouderbegeleiding, speltherapie, groepstherapie, partner relatie therapie, communicatie training)
 • Communicatie observatie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
communicatie intake
Communicatie intake
 • Contact leggen
 • Uitleg geven
 • Taalgewenning
 • Historie in de communicatie (school en gezin)
 • Advies
valkuilen communicatie intake
Valkuilen communicatie intake
 • Onverwachte uitbarsting
 • Visueel maken van een onzichtbare beperking
 • Verkeerde basis voor contact
 • Verkeerde verwachtingen van de cliënt
 • Inschatting taalniveau nog aan de gang tijdens uitleg
gesprekstechnieken
Gesprekstechnieken
 • non specifieke factoren
  • Intimiteit van de situatie
  • Aanwezigheid van de tolk beïnvloedt keuze gespreksonderwerp (beschamende / pijnlijke situaties)
  • Tolken ook van invloed op slagen / falen therapie
  • Eigen interpretaties en associaties bij bepaalde woorden (vertaling)
  • Heftige emoties
  • Moeite een coherent verhaal maken
gesprekstechnieken1
gesprekstechnieken
 • Luisteren / rapport -> indirect contact, bondje
 • Non verbaal gedrag hulpverlener
 • Sleutelwoorden van de cliënt echoën
 • Open vragen, oogcontact, bevestigen, herhalen
 • Gebruik maken van “stilte” / pauzes
  • Subtiele veranderingen in de vraagstellingOpmerken non verbale gedrag van cliënt ( heftige gebaren, gebruik maken gebarenruimte, mimiek etc)
pre en p0st bespreking
Pre- en P0st “bespreking”
 • Gesprekstechnieken/ verwachte hoofdthema’s
 • Geschiedenis
 • Gezinssamenstelling / familie
 • Communicatieve valkuilen
 • Plek , wie zit waar
 • Regie van het gesprek (onbeheerde momenten)
 • Relatie van cliënt en tolk gebarentaal
 • Samenwerking met tolk buitenlandse taal
 • Emotionele reactie
binnen cirkel buiten cirkel
Binnen cirkel – Buiten cirkel
 • De deelnemers vormen twee cirkels. De trainer stelt een open vraag, bijvoorbeeld: Wat doe jij als jij ziet dat een client de vertaling niet kan volgen, omdat de hulpverlener te moeilijke woorden gebruikt? De deelnemers in de buitencirkel geven antwoord, de deelnemers in de binnencirkel luisteren. Daarna geven de deelnemers van de binnencirkel hun antwoord. Vervolgens draait de buitencirkel vijf plaatsen door. Dan stelt de trainer een nieuwe vraag en geven weer de deelnemers in de buitencirkel eerst antwoord. Daarna geven de deelnemers van de binnencirkel hun antwoord.
vraag 1
Vraag 1
 • Taalgebruik / communicatie/ afstemming van hulpverlener aan cliënt verloopt niet goed. Wat doe jij?
vraag 2
Vraag 2
 • Je tolkt tijdens een vergadering, je moet voor een dove hulpverlener stemtolken. Eén horende hvl heeft meer achtergrond kennis /context en heeft al gezien wat de dove hvl bedoeld en jij bent aan t worstelen met de vertaling, wat doe je dan?
vraag 3
Vraag 3
 • Zou jij aangeven dat een hulpverlener niet voldoende NGT vaardigheden heeft en echt een tolk nodig heeft? En hoe zou je dit dan aanpakken?
vraag 4
Vraag 4
 • Stel je bent een situatie aan het tolken met hulpverleners van verschillende instellingen en client. Jij bent aan het vertalen en je ziet dat een dove hulpverlener gaat “relay tolken”.
 • Wat doe je dan?
plenair
Plenair
 • Wat neem je mee van de vorige oefening?
 • Wat neem je mee van de workshop?