Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation

Welkom

250 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom • Stéphan Lovenfosse – AG Insurance • Luc Deneffe – CANO Vlaanderen

 2. CANO ont-grenst Een zoektocht naar samenwerking over grenzen Kristel Nuyts – CANO Vlaanderen

 3. CANO samenwerkingsverband • Bestaansrecht vanuit samenwerkingsverband • Begeleiders (intervisie) • Staf (conceptueel) • Directie (beleid-organisatie) • Cano-commissie (label)

 4. CANO visie 2001 • Uitgangsvisie ( enkele accenten) • Herdefiniëren van de residentiële hulp • Versterken van steunkring rond jongere en gezin • Focus op integraal model

 5. Enkele organisatie voorwaarden • Flexibiliteit verblijfsfunctie • Flexibele organisatiestructuur • Permanente investering in netwerking en samenwerking

 6. Partners gezocht!

 7. Samenwerking gezocht!

 8. Minimaal Maximaal

 9. CANO en gemeenschapsinstellingen Gesloten opvang en trajectmatig werken: partners nodig! Magda Massoels – Algemene directie GBJ De Kempen

 10. Enkele cijfers • NICC: beslissingsbeleid jeugdrechters • Beweegredenen van de JR • Jeugddelinquentie stijgt niet • Geen merkbare daling in leeftijd (11% <14j) • MOF maatregel: 10-15% van alle maatregelen • Jeugdwet 2006 : ultimum remedium

 11. Enkele cijfers • Verrassende gegevens over het private aanbod • Bij een plaatsing: 70% GI – 30% private plaatsing • In GI en FDC: eerste maatregel ! • Verklaringen van JR • Reflex van afhouden: lukt toch niet • Wachtlijsten: automatisme verschuift • Hete aardappel doorschuiven • Hyperspecialisatie binnen private aanbod

 12. Enkele cijfers GI • De Kempen: 650 jongeren jaarlijks • De Markt : 520 jongeren • 210 reguliere opnames • 340 time out (25% vanuit VAPH) • De Hutten: 130 jongeren • 110 reguliere opnames • 20 time out

 13. Enkele cijfers GI • De Kempen: capaciteit van 120 jongeren • De Hutten: 40 gesloten plaatsen jongens • De Markt: 70 open plaatsen jongens 10 gesloten plaatsen meisjes • Modules • Module Time out: 2 leefgroepen: 14 dagen • Module Observatie: 2 leefgroepen: 2-3 maanden • Module Begeleiding: 7 leefgroepen: 4-6 maanden • Module Behandeling: 1 leefgroep: 6m res. – 6m amb.

 14. INSPIREREND • Geen eindstation • Geloof in her-aansluiten – nieuwe kansen • Geslotenheid zo lang als nodig • Subsidiariteit zo snel als mogelijk • Verblijf = stukje van traject • Wat extern kan, moet extern

 15. INSPIREREND • Na het verblijf • Begint tijdens het verblijf • Is gedeeld door verschillende partners • Met een betrokken context • En een breed netwerk • Met een haalbaar plan • En een duidelijk traject • ….. Onhaalbaar …. ??

 16. DIFFERENTIATIE – OEFENING ALS UITGANGSPUNT • Flexibele trajecten op maat van de jongere • Jongere prikkelen om mee te denken • Alle levensdomeinen in beeld • Ronde Tafel met alle betrokkenen • Inzicht en vaardigheden inoefenen • Netwerk rond de jongere • Zorg voor de zorgdragers: wij blijven in beeld

 17. EN ONZE PLUS - JONGEREN • Over de sectoren hulp nodig • GES+ en labeling • Engagementen en trajecten • Een gelijklopend parcours • Intensiever vangnet • Out of the box oplossingen • Blijvend overleg

 18. UITSTROOMPARTNERS GEZOCHT • Geen kant en klare pakketjes • Netwerken verder uitbouwen • Overleg over de sectoren • Creatieve samenwerking

 19. Een CANO met beperkingen vaart de haven uit, de zee in Peter Verfaillie – Coördinerend directeur MFC-DBC Openluchtopvoeding vzw

 20. Een CANO met beperkingen vaart de haven uit, de zee in • Beperking/stoornis/handicap • Uit ‘Perspectief 2020’ • Traject van VAPH-voorzieningen voor minderjarigen • Toekomst : Integraal en inclusief Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 21. Beperking/stoornis/handicap MPI en OBC Openluchtopvoeding hebben samen een capaciteit van 224 (bedden) voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele stoornissen en/of licht tot matig mentale beperking en/of ASS. (2000) Multifunctioneel Centrum Openluchtopvoeding ondersteunt ongeveer 250 tot 300 kinderen, jongeren en jongvolwassenen, hun gezinnen en hun netwerk met als algemene opdracht : ‘In hun levenstraject leren deze kinderen, jongeren en ouders om te gaan met hun uniciteit zodat ze nu en later een volwaardige plaats hebben, houden en vinden in onze inclusieve maatschappij’ (2013 -2020) Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 22. Beperking/stoornis/handicap ‘ Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 23. Beperking/stoornis/handicap Inleefoefening: Zichtbare beperkingen Onzichtbare beperkingen Hoe gaan wij om met ‘anders zijn’? Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 24. Beperking/stoornis/handicap Wat doet het met • het kind ? • het gezin, de opvoeding, de verbindingen in het gezin ? • de verbinding van het gezin met zijn familie, buurt, omgeving ? • de omgeving : de grootfamilie, de buurt, de school, het maatschappelijk perspectief ? • de hulpverlening, de ‘gespecialiseerde’voorziening? Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 25. Beperking/stoornis/handicap Vraag: Wat gebeurt er als we een kind met een beperking/stoornis/handicap (langdurig) opnemen in een voorziening voor kinderen met een beperking/stoornis/handicap ?Stigmatisering?- beperking/stoornis/handicapversus ‘ik ben normaal’- verbinding met gezin/omgeving en vice versaversus ‘recht op een gezin, verlangen naar een thuis’- norm, oordeel versus loyaliteitenbalans - Jeugdrechtbank, cbj – ocj, school voor buitengewoon onderwijs, …versus zelfbeeld, zelfwaardegevoelRaak je ooit terug in het gezin, de school, die maatschappij… Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 26. Keuzevrijheid en zelfbeschikking Eigen regie Het aanwezig netwerk ondersteunen Inclusie en sociale participatie Kwaliteit van Bestaan Ondersteuning op maat Responsabilisering VN-verdrag rechten van personen met een handicap(ratificatie België 2009) Perspectiefplan 2020 (Vandeurzen, 2010) Perspectief 2020 Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 27. Perspectief 2020 2 doelstellingen : • In 2020 zorggarantie realiseren voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood onder de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten. • In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving. Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 28. Perspectief 2020 Domeinen kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002) • Emotioneel welbevinden • Materieel welbevinden • Lichamelijk welbevinden • Persoonlijke ontplooiing • Zelfbepaling • Interpersoonlijke relaties • Sociale inclusie / erbij horen • Rechten • Emotioneel welbevinden • Interpersoonlijke relaties • Materieel welbevinden • Persoonlijke ontplooiing • Lichamelijk welbevinden • Zelfbepaling • Sociale inclusie / erbij horen • Rechten • Emotioneel welbevinden • Interpersoonlijke relaties • Materieel welbevinden • Persoonlijke ontplooiing • Lichamelijk welbevinden • Zelfbepaling • Sociale inclusie / erbij horen • Rechten • Emotioneel welbevinden • Interpersoonlijke relaties • Materieel welbevinden • Persoonlijke ontplooiing • Lichamelijk welbevinden • Zelfbepaling • Sociale inclusie / erbij horen • Rechten Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 29. Perspectief 2020 5 concentrische cirkels van ondersteuning : • Het kind/de jongere/de jongvolwassene (met een beperking. • Het gezin waartoe de jongere behoort. De verbinding tussen de jongere en zijn gezin. • Het netwerk van het gezin. • Algemene zorg en dienstverlening (algemeen) • Gespecialiseerde zorg en dienstverlening.

 30. Trajecten van VAPH voorzieningen voor minderjarigen Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 31. Traject MFC Openluchtopvoeding • regie bij de cliënt Het perspectief van het gezin is leidend. De cliënt heeft de regie over de inhoud, de hulpverlener heeft regie over het proces. • Krachtgerichte basishouding Krachten als bron om te focussen op mogelijkheden in de toekomst. • Wraparound care Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 32. Traject MFC Openluchtopvoeding Functies binnen MFC: DAGOPVANG Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 33. Traject MFC Openluchtopvoeding kind/jongere in verbinding met zijn gezin .... tandem van kind- en contextbegeleider Omgeving, netwerk, context Kind Kind Leefgroep Kind gezinscontext gezinscontext leefgroepcontext CB CB IBO CB IBO IBO Omgeving, netwerk, context CB= contextbegeleider IBO= Individuele begeleider/opvoeder Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 34. Toekomst : Integraal en inclusief Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 35. Toekomst : Integraal en inclusief ‘ Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw | CANO december 2013

 36. CROSSOVERjeugdhulp@huis Evelien Dobbelaere Belo Mussche Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge Veerle De Waele- Vzw HADRON

 37. Personages • Families met multidimensionale problematiek • Teams jeugdzorg • Hindernissen • CROSSOVER Team

 38. Families met multidimensionale problematiekals personage • Sociaal maatschappelijk • Juridisch • Ortho/pedagogisch • Psychologisch/jeugdpsychiatrisch/psychisch lijden

 39. Teams jeugdzorg als personage • Private voorzieningen • OOOC’s • Gemeenschapsinstelling De Zande campus Ruiselede en Beernem • GGZ

 40. Hindernissen als personage

 41. CROSSOVER team als personage • Jeugdpsychiater@huis • Therapeutische netwerkfunctie • Tijd en ruimte: Ter plaatse gaat, beschikbaar, inzetbaar • Mentaal model

 42. CROSSOVER team: Jeugdpsychiater@huis

 43. CROSSOVER team:Therapeutische netwerkfunctie • Toevoegen • Therapeutische dimensie • Netwerkende dimensie

 44. CROSSOVER team: Tijd en ruimte • Bundelen van tijd • Inzetbaar en beschikbaar • @huis: waar familie zich bevindt

 45. CROSSOVER team: Mentaal model • Multidimensionaal denken • Bereidheid zonder klassieke aanmeldingsprocedure en dossierinzage te werken • Legitimiteit van vraag is een feit • Team=team ter plaatse • zoekmodus

 46. Een crossover team voor elke organisatie