Dru tveni marketing
Download
1 / 33

DRUŠTVENI MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

DRUŠTVENI MARKETING. Literatura:. Meler, M.: Društveni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1994., poglavlja 2,3,5 predavanja. Sadržaj:. definiranje, razlozi primjene i svrha društvenog marketinga poslovni vs. društveni marketing specifičnosti društvenog marketinga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DRUŠTVENI MARKETING' - tyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dru tveni marketing

DRUŠTVENI MARKETING


Literatura
Literatura:

 • Meler, M.: Društveni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1994., poglavlja 2,3,5

 • predavanja


Sadr aj
Sadržaj:

 • definiranje, razlozi primjene i svrha društvenog marketinga

 • poslovni vs. društveni marketing

 • specifičnosti društvenog marketinga

 • proces društvenog marketinga:

  • analiza okruženja

  • istraživanje i odabir ciljne skupine

  • utvrđivanje strategije DM

  • planiranje programa DM (marketing mix)

  • organizacija, provedba, kontrola i vrednovanje napora DM

 • specifična područja DM:

  - politički marketing

  - marketing dobrotvornih akcija

  - marketing vjerskih institucija

  - marketing ideja

  - osobni marketing


DEFINICIJA:

= dizajniranje, primjena i kontrola programa koji rade na povećanju prihvaćenosti društvene ideje ili prakse u ciljnoj skupini korisnika/potrošača

= primjena marketinga u procesu realizacije društvenih ciljeva koji kao ishodište nemaju prvenstveno dobit nego zadovoljenje potreba koje imaju općedruštveni/socijalni karakter

OBUHVAT

 • Marketing društvenih djelatnosti:

  • prosvjeta, znanstveno-istraživačka djelatnost, kultura, umjetnost, informacije

  • zdravstvena i socijalna zaštita

 • Ostala područja

  • politički marketing

  • socijalni marketing

  • marketing vjerskih institucija

  • marketing ideja

  • osobni marketing


RAZLOZI PRIMJENE

 • postupno širenje: od zdravstva, obrazovanja, kulture do izdavaštva, politike, socijalnih ustanova...

 • temeljni razlog pojave:

  NEUČINKOVITOST pod patronatom države → djelomična privatizacija + uvođenje tržišnih odnosa (konkurencija!) → marketing + management


SVRHA DRUŠTVENOG MARKETINGA

 • društvene/socijalne promjene u ciljnoj skupini potrošača/korisnika:

  • spoznajne promjene

  • promjene koje potiču na poduzimanje akcije

  • promjene u ponašanju

  • promjene u vrednovanju programa «indoktrinacija»

   Mogu se ostvariti:

 • tehnološkim strategijama

 • ekonomskim strategijama

 • političko-pravnim strategijama

 • edukacijskim strategijama

 • društvenim marketingom


 • Utjecaji na ostvarivanje društvenog cilja:

  • promocijske aktivnosti

  • javna okupljanja

  • potpisivanje peticija

  • postavljanje konkretnih zahtjeva nadležnim organima ili institucijama

  • lobiranje


  Poslovni vs dru tveni marketing
  POSLOVNI vs. DRUŠTVENI MARKETING

  • poslovnim marketingom pokušavaju se zadovoljiti identificirane potrebe i želje ciljnog tržišta, a društveni marketing nastoji promijeniti stavove i ponašanje ciljnog tržišta

  • poslovni marketing svojim glavnim ciljem smatra stvaranje dobiti kroz zadovoljenje interesa ciljnog tržišta ili društva općenito, a društveni marketing ima za cilj služiti interesima ciljnog tržišta ili društva bez ostvarenja dobiti

  • poslovni makreting prodaje proizvode i usluge uz pomoć ideja, a društveni marketing prodaje same ideje

  • razmjena se u poslovnom marketingu odvija posredstvom novca, dok to kod društvenog marketinga ne mora biti

  • poslovni marketing je isključivo u službi profitabilnih tržišnih segmenata, a društveni marketing često u službi neproduktivnih tržišnih segmenata


  Specifi nosti dru tvenog marketinga
  SPECIFIČNOSTI DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • specifični ciljevi

  • proces razmjene:

   • kompleksnost

   • vezanost za pojedinca

   • anticipativnost

   • nejednakomjernost

  • sredstva razmjene

  • osiguravanje financijskih sredstava

  • ocjena rezultata poslovanja

  • motivacija:

   • Uposlenika / volontera

   • korisnika

   • financijera


  Proces dru tvenog marketinga
  PROCES DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • Analiza okruženja

  • Istraživanje i odabir ciljne tržišne skupine

  • Utvrđivanje strategije društvenog marketinga

  • Planiranje programa društvenog marketinga (marketing mix)

  • Organizacija, provedba, kontrola i vrednovanje napora društvenog marketinga


  1 analiza okru enja
  1. ANALIZA OKRUŽENJA

  • slična metodologija kao i u poslovnom marketingu; dio metoda sličan sociološkim istraživanjima:

   • ispitivanje javnog mnijenja

   • analiza novinskih naslova

   • informiranje ključnih osoba i voditelja mišljenja

   • praćenje i analiza društvenih promjena u drugim zemljama

  • Istražuje se:

  • Tržište

  • Korisnici

  • Konkurenti

  • Markookruženje

  složenost okruženja


  2 istra ivanje i odabir ciljne tr i ne skupine
  2. ISTRAŽIVANJE I ODABIR CILJNE TRŽIŠNE SKUPINE

  • strategije segmentacije:

   • nediferencirani marketing

   • diferencirani marketing

   • koncentrirani marketing

 • različiti kriteriji segmentacije – npr. demografski izuzetno bitni u prosvjeti, gotovo beznačajan u znanstveno-istraživačkoj ili kulturnoj djelatnosti


 • Podjela potro a a
  Podjela potrošača:

  a) stvarni potrošači

  b) relativni nepotrošači:

  - neinformiranost

  - protivljenje korištenju proizvoda (predrasude)

  - nedostatak financijskih sredstava

  • nezainteresiranost

  • nezadovoljstvo postojećom ponudom

  • neadekvatna ponuda (kvalitativno ili kvantitativno)

   za pretvaranje u prave potrošače nužne

   MARKETING AKTIVNOSTI!

   c) apsolutni nepotrošači


  3 utvr ivanje strategije
  3. UTVRĐIVANJE STRATEGIJE

  • slično kao u poslovnom marketingu → optimalno zadovoljenje potreba cilljnog tržišta

  • razlike:

   • osobitosti pojedinih elemenata marketing strategije

   • međusobna kombinacija elemenata

  • obuhvaća tri komponente:

   - izbor ciljne skupine

   - kreiranje marketing mix-a

   - budžet


  4 planiranje marketing programa
  4. PLANIRANJE MARKETING PROGRAMA

  • Proizvod mix

  • Cjenovni mix

  • Promocijski mix

  • Distribucijski mix


  Proizvod mix
  PROIZVOD MIX

  • uglavnom ideje i usluge → netangibilnost → potreba identifikacije

  • tri koncepcije proizvoda (opipljivi, osnovni, prošireni)

  • kvaliteta proizvoda – razina prikladnosti aktivnosti za predviđene namjene i ciljeve (percipirana i stvarna)

  • «pakiranje» - pomoć da se kod specifičnog proizvoda stvori što povoljnija ukupna percepcija u ciljnoj skupini


  Cjenovni mix
  CJENOVNI MIX

  • cjenovna strategija ističe dobrobit korisnika na uštrb dobiti

  • u DM cijena je najproturiječniji element marketing mix-a: neadekvatna cijena → nedovoljna valorizacija rada zaposlenih/volontera, gubitak povjerenja financijera, negativne reakcije ciljnih skupina...

  • cijena se plaća:

   - izravno, u cjelosti (ulaznica za kino)

   • izravno, djelomično (participacija za zdravstvene usluge)

   • neizravno, uplata poreza, doprinosa (osnovno i srednje obrazovanje )

  • potrošači izuzetno osjetljivi na cijene


  Promocijski mix
  PROMOCIJSKI MIX

  • dvosmjerno (korisnici i financijeri - donatori)

  • najčešće se koristi ekonomska propaganda i publicitet

  • čest pristup direktnom poštom i osobnom prodajom


  Distribucijski mix
  DISTRIBUCIJSKI MIX

  • specifičnost: u velikom brou slučajeva proizvodnja i potrošnja događaju se istovremeno → direktna distribucija

  • dvojaki karakter distribucije:

   • ponuda se locira što je bliže moguće korisnicima

   • ukoliko je ponuda nepristupačna, potrošači kreću prema ponudi

 • organizacija distribucije ovisi o:

  • broju korisnika, njihovoj disperziranosti

  • navikama vezanim uz korištenje priješnjih istih ili sličnih proizvoda

  • običajima, prerasudama i zakonima zajednice ili sredine

  • stavovima prema organizaciji

  • postojanju razlika i podsegmenata unutar utvrđene ciljne skupine

  • mogućim utjecanjima ili naglim promjenama u ciljnoj skupini (politički, kulturni..)


 • 5 organizacija provedba kontrola i vrednovanje napora dru tvenog marketinga
  5. ORGANIZACIJA, PROVEDBA, KONTROLA I VREDNOVANJE NAPORA DRUŠTVENOG MARKETINGA

  Upravljanjem marketingom društvenih djelatnosti sastoji se od planiranja, provedbe i kontrole uz pretpostavku  izrada marketing plana:

  • Utvrđivanje marketing situacije

  • Identifikacija mogućnosti i ograničenja

  • Ciljevi koji se žele ostvariti

  • Marketing strategija

  • Programske akcije

  • Proračun

  • Kontrola


  • organizacija: DRUŠTVENOG MARKETINGA

   • Organiziranje organizacijske jedinice marketinga

   • Angažiranjem vanjskog konzultanta

   • Imenovanjem direktora za marketing

 • provedba:

  poteškoće:

  • poticanje nepostojeće ili negativne potražnje

  • osjetljivi članovi ciljne skupine

  • nevidljivi ili nemjerljivi učinci

  • promjena ponašanja vezana uz osobni marketing

  • poteškoće u promociji

  • dugoročne promjene

  • nemogućnost izmjene predmenta ponude

  • ograničenost marketinga

  • ciljna skupina ne poznaje marketing


  • kontrola: DRUŠTVENOG MARKETINGA

   vezana uz standard marketing plan

  • evaluacija:

   Poteškoće u utvrđivanju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja za iskazivanje rezultata


  Primjer fakultet
  Primjer: fakultet DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • Marketing proces na fakultetu započinje istraživanjem u dva smjera:

  • Istraživanje potreba društva – gospodarstva

  • Istraživanje znanstvenih dostignuća i mogućnosti njihovog prenošenja u nastavne programe

   Marketing ciljevi fakulteta:

  • Stvaranje povoljnog image-a

  • Upoznavanje potencijalnih potrošača sa fakultetom

  • Diverzifikacija proizvodnog programa

  • Podizanje kvalitete

  • Stvaranje boljih proizvodnih uvjeta...


  Marketing planiranje kroz slijed organiziranih aktivnosti: DRUŠTVENOG MARKETINGA

  okruženje  ciljevi  strategija  struktura  sustav

  Marketing mix:

  • Proizvod – obrazovni proces/znanje/studenti???

  • Cijena – alimentira se s izravnim ugovornim odnosima s pojedincima (redovni i izvanredni studenti, tvrtke za komercijalne projekte...)

  • Distribucija – blizina fakulteta u odnosu na potencijalne korisnike i u odnosu na konkurentne fakultete

  • Promocija – svrha je informirati potencijalne korisnike i javnost  Oblici dru tvenog marketinga
  OBLICI DRUŠTVENOG MARKETINGA DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • Politički marketing

  • Marketing dobrotvornih akcija

  • Marketing vjerskih institucija

  • Marketing ideja

  • Osobni marketing


  Politi ki marketing
  POLITIČKI MARKETING DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • aplikacija marketing strategije na područje politike (konkurencija!)

  • stvaranje političkih programa i marketing mix-a na temelju interesa pripadnika stranke i glasača

  • Izborni marketing → stranački marketing → politički marketing

  • ELEMENTI MARKETINGA:

   • Istraživanje tržišta

   • Razvoj i (re)pozicioniranje proizvoda

   • Segmentacija tržišta...

  • MARKETING MIX

   • proizvod: program i/ili čovjek – izvršitelj programa

   • cijena: broj glasova, mjesta u parlamentu...

   • promocija: osobna prodaja

    politička propaganda (bijela, siva i crna);

    (izravna, neizravna)

   • distribucija: uglavnom direktna


  Marketing dobrotvornih aktivnosti
  MARKETING DOBROTVORNIH AKTIVNOSTI DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • nositelj - tzv. neprofitni (treći) sektor

  • zasniva se na postojanju dobrotvornih organazacija i potreba:

   • ublažavanje bijede siromašnih, unesrećenih i nemoćnih

   • promicanje religije

   • promicanje obrazovanja i znanosti

   • provedba funkcije vlasti uz smanjivanje bremena vlasti

   • promocija zdravlja

   • promocija društvenog blagostanja u korist društvene zajednice

  • akcije se financiraju:

   • individualni donatori

   • fondacije ili zaklade

   • korporacijske donacije

   • država


  • Na tržištu prisutna: DRUŠTVENOG MARKETINGA

   • Proizvodna koncepcija (dovoljno postojanje)

   • Prodajna koncepcija (potreba traženja financijera)

   • Marketing koncepcija (zadovoljavanje potreba ciljne tržišne skupine u obliku partnerstva)

  • najznačajniji direktni marketing:

   • izravna animacija donatora (akcije «od vrata do vrata», direktna pošta, akcije na otvorenom)

   • izravno prikupljanje dobrotvornih priloga na određenim mjestima

   • izravno promoviranje (mediji)

   • prigodna prodaja propagandnih materijala

   • telemarketing

   • animacija volontera

  • Društvena odgovornost poduzeća


  Marketing vjerskih institucija
  MARKETING VJERSKIH INSTITUCIJA DRUŠTVENOG MARKETINGA

  • svrha: ostvarenje međusobne razmjene vrijednosti između crkve i populacije kojoj ona služi

  • elementi marketing pristupa:

   • utvrđivanje ciljnih tržišnih skupina

   • iznalaženje komunikacijskih sredstava

   • diseminacija potrebnih informacija članovima ciljne skupine

   • prikupljanje povratnih informacija

   • dinamično i kontinuirano prilagođavanje zahtjevima tržišta


  • Ciljne tržišne skupine: DRUŠTVENOG MARKETINGA

   • Vjernici koji dolaze u crkvu (stvarni potrošači)

   • Vjernici koji ne dolaze u crkvu (relativni nepotrošači)

   • Vjerski odgajane osobe ali nisu vjernici u punom smislu riječi (relativni nepotrošači)

   • Ateisti (apsolutni nepotrošači)

  • moguće marketing aktivnosti:

   • osiguranje besplatnog prijevoza u crkvu

   • organizacija koncerata religijskog sadržaja

   • propagiranje crkve u medijima

   • prijenos crkvenih obreda putem medija

   • informacije o obredima i aktivnostima u medijima

   • oglasne ploče s informacijama aktivnostima

   • organizacija vjerskih putovanja (hodočašća)

   • promocija crkve putem prodaje suvenira

   • uspostava socijalne i uslužne pomoći vjernicima...


  Marketing ideja
  MARKETING IDEJA DRUŠTVENOG MARKETINGA

  Ideja = potpuno nematerijalan proizvod

  • cilj: utjecaj na stvaranje, održavanje ili promjenu stavova ciljne tržišne skupine

  • Prihvaćanje ideje uglavnom utemeljeno na emocionalnim kriterijima pojedinaca ( motivacija su psihološke osobine)

  • distribucija: putem medija, voditelja mišljenja, raznih formalnih grupa

  • ideje su puno značajnije nego materijalni proizvodi (utjecaj!)

  • Ideja na tržištu:

   • prihvaćena – saveznici → suradnja, proširenje kruga

   • odbačena – protivnici → neutralizacija

   • na nju se ne reagira – neutralni → pretvoriti ih u saveznike

   • Nužno istraživanje tržišta

  • uspjeh svake ideje ovisi o njenoj kompatibilnosti s postojećim društvenim stanjem i dosegnutom kvalitetom života


  Osobni marketing
  OSOBNI MARKETING DRUŠTVENOG MARKETINGA

  = generički kodirana funkcija pojedinca koja mu služi za vlastitu promidžbu unutar referentne skupine

  • u pravilu služi za stvaranje image-a osobe

  • Najšira primjena kod javnih poznatih osoba i u političkom marketingu

  • Značaj halo-efekta

  • aktivnosti publiciteta (informacije o privatnom životu, karakternim osobinama, kreiranje načina odijevanja i ponašanja, stvaranje fan-klubova...)

  • manje je važno jesu li informacije pozitivne ili negativne

  • mktg običnog čovjeka: «dogovor sa samim sobom» u svrhu ostvarenja vlastitog cilja koji dovodi do osobnog zadovoljsta ili koristi


  ad