het beroep van bedrijfsrevisor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het beroep van bedrijfsrevisor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het beroep van bedrijfsrevisor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Het beroep van bedrijfsrevisor - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

Het beroep van bedrijfsrevisor. Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen Openbare en private instellingen, non-profitsector Ongeveer 18.000 entiteiten onderworpen aan de revisorale controle in België. Het beroep van bedrijfsrevisor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het beroep van bedrijfsrevisor' - tuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het beroep van bedrijfsrevisor1
Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven:

- Ondernemingen

Openbare en private instellingen, non-profitsector

Ongeveer 18.000 entiteiten onderworpen aan de revisorale controle in België

Het beroep van bedrijfsrevisor
toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor
Verhoogt het vertrouwen van derden en van de stakeholders in de gecontroleerde entiteit:

Bedrijfsleiders en leiding

Werknemers en vakbonden

Aandeelhouders en bankiers

Leveranciers en klanten

Overheid (Staatskas, Sociale Zekerheid, enz.)

Positieve impact op:

De financiële positie van de onderneming

De algemene economie

Het openbaar belang

Toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor
opdrachten van de bedrijfsrevisor
Wettelijke permanente opdrachten

Wettelijke controle van de jaarrekening

Ondernemingsraad

Wettelijke niet-permanente opdrachten

Contractuele opdrachten

Opdrachten van de bedrijfsrevisor
wettelijke opdrachten
Wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening:

Monopolie van attestering van de (geconsolideerde) jaarrekening in België = verslag waarin het getrouw beeld van het vermogen en van de financiële positie van de onderneming wordt geattesteerd

Vrijwaring van de kwaliteit van de financiële verslaggeving

Onafhankelijk en onpartijdig deskundige

Wettelijke opdrachten
wettelijke opdrachten1
Ondernemingsraad

Certificering van de getrouwheid en de volledigheid van de aan de ondernemingsraad meegedeelde economische en financiële informatie

Analyse en verklaring van de economische en financiële informatie

Wettelijke opdrachten
wettelijke opdrachten2
Andere wettelijke opdrachten

Inbreng in natura en quasi-inbreng

Fusies en splitsingen

Omzetting

Ontbindingen

Wijziging van het doel van de vennootschap

Wijziging van de rechtsvorm

Vereffening van een vennootschap

Beperking van het voorkeurrecht

Uitgiften beneden fractiewaarde

Enz.

Wettelijke opdrachten
contractuele opdrachten
Due diligence (onderzoek van financiële informatie– acquisities / investering)

Opdrachten m.b.t. de waardering van vennootschappen

Herstructureringen

Gerechtelijke onderzoeken

Adviesverstrekking aan ondernemingen inzake vennootschapsrecht, boekhoudrecht of fiscaal recht, in alle onafhankelijkheid

Contractuele opdrachten
het beroep van bedrijfsrevisor2
Bedrijfsrevisor = vrij beroep

- Mag geen handelsactiviteit uitoefenen

- Kan in principe geen bestuurder van een

handelsvennootschap zijn

Kwaliteit en vereisten van de werkzaamheden van bedrijfsrevisor(regelmatige kwaliteitscontrole, verplichte permanente vorming)

Zijn waarden

- Onpartijdig

- Onafhankelijk - Onderworpen aan de beroepsethiek

Het beroep van bedrijfsrevisor
het beroep van bedrijfsrevisor3
Het beroep in cijfers

1.040 bedrijfsrevisoren

520 stagiairs

3.000 personen tewerkgesteld in bedrijfsrevisorenkantoren

Het beroep van bedrijfsrevisor
instituut van de bedrijfsrevisoren
Beroepsorganisatie - Koninklijk Instituut

Oprichting in 1953

Opdracht van het Instituut (wet 1953) : organisatie van het beroep

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
slide12
Opdrachten van het Instituut

Openbaar register van de bedrijfsrevisoren

Toegang tot het beroep / stage

Kwaliteitscontrole

Toezicht

Tucht

Permanente Vorming

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

instituut van de bedrijfsrevisoren1
Toegang tot het beroep / stage

- Toelatingsexamen tot de stage

- Drie jaar stage bij een stagemeester (bedrijfsrevisor)

Seminaries

Stage-examen

Bekwaamheidsexamen twee keer per jaar

> schriftelijke proef: analyse van concrete gevallen

> mondelinge proef voor een jury

Een stagedagboek per jaar

Bezoldigde stage

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
instituut van de bedrijfsrevisoren2
Permanente vorming

- Verplichting tot permanente vorming voor de bedrijfsrevisoren

- Activiteiten : seminaries, workshops, vormingscycli, studiedagen, regionale ontmoetingen

- Doelpubliek: bedrijfsrevisoren, stagiairs, externe personen

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
instituut van de bedrijfsrevisoren3
Contact

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Emile Jacqmainlaan 135/1

1000 Brussel

Tel.: 02/512.51.36

Fax: 02/512.78.86 - info@ibr-ire.be

www.ibr-ire.be - www.accountancy.be

Instituut van de Bedrijfsrevisoren