het geheim van het oude egypte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het geheim van het oude Egypte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het geheim van het oude Egypte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
thomas-buckley

Het geheim van het oude Egypte - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Het geheim van het oude Egypte
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Het geheim van het oude Egypte Door Jaan en Milan

  2. Inhoud • Goden • Farao’s • Monumenten • Arbeid • Geschrift

  3. De Goden 1. Horus (verbonden met de farao): hemelgod2. Seth (vijand van Horus): god van stormen en wanorde3. Thoth: god van het schrift en daarmee van kennis, rechtspraak en filosofie4. Chnoem: god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel5. Hathor: godin van de liefde, geboorte en dood

  4. De Goden • 6. Sobek: krokodillengod, heer van de Fajoem7. Ra: de zonnegod8. Ptah: de god van de duisternis9. Anoebis: god van het mummificeren. 10. Osiris: god van de landbouw en heerser van de onderwereld. 11. Isis: vrouw van Osiris, moeder van Horus, beschermgodin

  5. Farao’s

  6. Monumenten • Piramides • Trappiramide, Sakkara • De trappiramide van koning Zoser. De piramide werd ontworpen door Imhotep, een belangrijke architect die na zijn dood als halfgod werd vereerd.

  7. Nog Monumenten • Sfinxen:de bewakers van heiligdommen. • Obelisken:om te laten zien dat de farao de Goden aanbad

  8. Arbeid • De grote bron van de arbeid was natuurlijk de Nijl .Die zorgde voor vruchtbare grond . • Slavernij kwam in Egypte veel voor. De slaven waren buitenlanders, buitgemaakt na en tijdens oorlogen, maar ook gevangenen of mensen die door armoede of schulden gedwongen waren zichzelf te verkopen.

  9. Geschrift Het geschrift van Egypte bestond uit tekens en spijkerschrift

  10. Einde Dit was onze presentatie. Bedankt voor uw aandacht Wij zijn niet verantwoordelijk voor verdere oogproblemen met het zien van deze presentatie