Kompostiranje mogu nosti
Download
1 / 63

Kompostiranje-mogu?nosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 550 Views
 • Uploaded on

Kompostiranje-mogućnosti. Dr.sc. Ivica Ljubenkov Mr.sc. Vesna Režić Dereani sms Prehrambeno razvojni centar. Što je kompostiranje?. Kompostiranje je kontrolirana razgradnja organskog materijala Koristi se od davnina za reciklažu otpada

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompostiranje-mogu?nosti' - trisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompostiranje mogu nosti

Kompostiranje-mogućnosti

Dr.sc. Ivica Ljubenkov

Mr.sc. Vesna Režić Dereani

sms Prehrambeno razvojni centar


To je kompostiranje
Što je kompostiranje?

 • Kompostiranje je kontrolirana razgradnja organskog materijala

 • Koristi se od davnina za reciklažu otpada

 • Kompost- proizvod kompostiranja se koristi za poboljšanje rasta biljaka


Za to kompostiranje 1
Zašto kompostiranje?-1

 • Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad

 • Prikupljeni ostaci biljaka nisu smeće, već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta

 • Kompostiranjem uspostavljamo prirodni kružni tok tvari u prirodi.

 • Kompostom dajemo zemlji hranjive sastojke koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, te održavamo i poboljšavamo plodnost zemlje. Rabimo li kompost smanjujemo potrebu za umjetnim gnojivima.

 • Kompostiranjem biootpada smanjujemo količinu smeća koje se odlaže na deponiju

 • Uporabom komposta ostvarujemo uštedu na kupovanju umjetnog gnojiva ili zemlje za cvijeće. Kompostiranjem biootpada dajemo svoj doprinos zaštiti okoliša.


Za to kompostiranje 2
Zašto kompostiranje?-2

 • ponovo raste interes za kompostiranjem zbog potrebe za reduciranjem krutog otpada

 • zbog pojačanog interesa za proizvodnjom hrane na ekološki prihvatljiv način

 • Zakonski zahtjevi za odlaganje otpada su sve stroži

 • Cijena neselektivnog odlaganja otpada će porasti i za građane i za poduzeća


Vrste kompostiranja
Vrste kompostiranja

 • Anaerobno kompostiranje- bez prisustva zraka, barski plin (metan)

 • Aerobno kompostiranje- uz prisustvo zraka

 • Faktori koji utječu na aerobno kompostiranje: prozračivanje (prevrtanje), vlažnost, nutrijenti, temperatura, pH, polifenoli, sadržaj lignina


Faktori koji utje u na kompostiranje
Faktori koji utječu na kompostiranje

 • Prozračivanje (prevrtanje)- temperatura

 • Vlažnost- 40-65%

 • Nutrijenti- omjer dušika i ugljika, fosfor (superfosfat, koštano brašno), kalij (pepeo)

 • Polifenoli (tanini)

 • Lignin (vapno)

 • pH- mora biti <8


Europska zakonska regulativa
Europska zakonska regulativa

 • Direktiva 91/689/EEC o opasnom otpadu

 • Direktiva 96/61/EC o integriranom spriječavanju i kontroli zagađenja

 • EU zahtijeva zbrinjavanje otpada po sistemu Best Available Techniques (BAT) – tzv. Najbolja dostupna tehnologija

 • Potrebna je ekološka dozvola za svaki pogon koji proizvodi neki otpad


Selektivno prikupljanje otpada
Selektivno prikupljanje otpada

 • Nužni preduvjet za dobivanje kvalitetnog komposta

 • Nesortirani otpad, mulj od pročišćavanja komunalnih otpadnih voda i sl. daju lošu kvalitetu komposta

 • Takav kompost je opterećen teškim metalima, toksičnim tvarima i sl. i nije pogodan za uporabu u poljoprivredi


To moramo znati
Što moramo znati?

Da bi uspješno kompostirali:

 • moramo imati povoljan omjer ugljika i dušika u smjesi

 • Moramo imati odgovarajuću količinu vode u smjesi

 • Dobro prozračivati smjesu (prevrtanjem)

 • Provjeriti zrelost komposta prije uporabe


To kompostirati kod ku e
Što kompostirati kod kuće?

 • Kompostirati se može sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka. Kvalitetan kompost ćemo dobiti ako dobro izmiješamo što više različitog i usitnjenog biljnog materijala.

 • Biootpad bogat dušikom Biootpad bogat ugljikom

  cca 50% cca 50%

 • - ostaci voća i povrća - lišće

 • kore voća i povrća - usitnjeno suho - talog kave i čaja granje

 • slama i sijeno - ostaci kod orezivanja

 • pokošena trava voćaka i vinove loze

 • korov i ostaci biljaka iz vrta - uvenulo cvijeće - piljevina i sl.

  - iglice četinara


Kompostiranje u ve em mjerilu
Kompostiranje u većem mjerilu

 • Otpadne sirovine prehrambene i dr. industrije (komina maslina, drop od grožđa, otpaci iz proizvodnje piva, naplavine hidroelektrana)

 • Karton, papir itd.

 • Otpaci od poljoprivredne djelatnosti (stočarstvo, ratarstvo)

 • Otpaci iz ugostiteljskih objekata

 • Odvojeni organski otpad domaćinstava


Kako kompostirati
Kako kompostirati?

 • usitniti na cca 5 cm

 • pomiješati meki, mokri kuhinjski otpad sa suhim, drvenastim otpadom iz vrta, travom, lišćem...

 • održavati vlažnim (poput iscijeđene spužve),

 • zaštititi od sunca i oborina,

 • povremeno preokretati kako bi se omogućio dotok zraka


Usitnjavanje
Usitnjavanje

Usitniti na dužinu ne veću od 5 cm:

 • Da bi mikroorganizmi (bakterije, kvasci, gljivice) imali što veću površinu na koju mogu djelovati- oni “napadaju” organske ostatke na mjestu rezova

 • Manji komadići se mogu bolje izmiješati

 • Na taj način ubrzavamo proces

 • Ostatke voća i povrća možemo usitniti već u kuhinji

 • Korov, uvele biljke i cvijeće iz vrta usitniti ručno, škarama ili sjekiricom na panju

 • Za veće količine dobro je imati sjeckalicu


Optimalna vla nost i zagrijavanje hrpe
Optimalna vlažnost i zagrijavanje hrpe

 • Dobro složena hrpa odgovarajuće vlažnosti se brzo zagrije na 50-68˚C

 • Temperaturu je potrebno mjeriti u početku svakodnevno

 • Provjera vlažnosti- ako materijal stisnemo u šaci iz njega ne smije curiti voda

 • Visoka temperatura ubrzava razgradnju, a istovremeno se postiže higijenizacija komposta- ugibaju uzročnici bolesti, nametnici i sjeme korova

 • Najviše temperature se postižu (ovisno o vanjskim uvjetima) već nakon 3-5 dana raspadanja


Prozra ivanje hrpe
Prozračivanje hrpe

 • Da bismo postigli jednakomjerno povišenje temperature u svim dijelovima hrpe potrebno je miješanje- prozračivanje

 • Svakim prozračivanjem postižemo ponovni porast temperature

 • U početku kod visokih temperatura (cca prva 3 tjedna) potrebno je kompostnu gomilu izmiješati barem 2 puta tjedno

 • Kasnije- od 4.-og do 10-og tjedna miješanje barem jednom tjedno


Faze u kompostiranju
Faze u kompostiranju

 • 1. FAZA RAZGRADNJE- povećanje temperature zbog metabolizma bakterija i kvasaca- razgrađuje se veći dio složenih organskih tvari

 • 2. FAZA PRERADE- pojavljuju se prve gljivice (plijesni), temperatura polako opada i približava se temperaturi okoline

 • 3. FAZA IZGRADNJE- pojavljuju se protozoe pa prvi višestanični organizmi (stonoge, gliste i sl.) koje usitnjuju i miješaju materijalKompostiranje mogucnosti

Kompost je suh, izostaje fermentacija, pojavljuje se siva pljesnivost.

Samozagrijavanjem komposta ili pri vrlo suhom vremenu, ispari voda i raste konc. soli u kompostu. MO su zaustavili svoju aktivnost.

Rastresti, nakvasiti, dodati svježeg materijala (kuhinjski ostaci, usitnjena trava i korov). Ponovo formirati hrpu. Pokriti lišćem, suhom travom ili zemljom.

Kompost je suviše mokar, nedostaje kisik, osjeća se miris truljenja, boja je smeđe-crna.

Dulje kišno razdoblje na nepokrivenom kompostu, suviše mekog, mokrog materijala (svježa trava, kuhinjski ostaci), premalo drvenastog materijala

Rastresti, dodati suhog, tvrdog materijala (sjeckano drvo, suho lišće, slama) i malo suhog, zrelog komposta ili ostataka kod prosijavanja.

Nepotpuna fermentacija (mjestimično suho, životinjice skupljene na jednom mjestu).

Suviše suhog drvenastog materijala

Rastresti, dodati svježe trave i kuhinjskih ostataka, dobro izmiješati i ponovno formirati hrpu.

Neugodan miris (nedostaje kisik, mjestimično vrlo mokro)

Velik udio svježeg, mokrog, materijala bogatog dušikom.

Rastresti, prozračiti vilama, dodati suhog materijala (ostatak kod prosijavanja), dobro izmiješati, formirati gomilu.

Naizmjenično mokri-suhi dijelovi, pljesnivo i bez fermenatcije.

Kompost nije dobro izmiješan kod formiranja hrpe i nije dobro održavan.

Redovito kontrolirati stanje kompostne gomile. Kod dodavanja svježeg materijala uvijek dobro izmiješati mokre kuhinjske ostatke sa suhim drvenastim materijalom i lišćem.


Zavr etak procesa
Završetak procesa pljesnivost.

 • Nakon cca 6 mjeseci mogu se očekivati prve količine svježeg komposta

 • Potrebno ga je prosijati- obično sadrži još dosta neraspadnutih dijelova- oni se mogu vratiti na hrpuUpotreba komposta 1
Upotreba komposta-1 pljesnivost.

 • Već prema svrsi koju ste mu namijenili, kompost možete prosijati i upotrijebiti nakon 2-12 mjeseci.

 • Svježi kompost: kompost star 2-6 mjeseci sadrži još mnogo raspoloživih biljnih tvari i može ga se upotrebljavati kao kompletno gnojivo i pokrivač tla kod uzgoja zahtjevnijih biljaka kojima je za rast potrebna velika količina hranjivih sastojaka. Ako se želi upotrebljavati svježi kompost, poželjno je napraviti analize sastava i zrelosti komposta

 • Zreli kompost: već prema vremenskim prilikama i sastavu upotrijebljenog materijala, za potpuno sazrijevanje komposta potrebno je 6-12 mjeseci. Tada se može koristiti i za uzgoj osjetljivijih kultura – kao dugoročno gnojivo i sredstvo za poboljšanje kvalitete tla, prihranu sobnog cvijeća i pripremanje supstrata za uzgoj presadnica.


Upotreba komposta 2
Upotreba komposta-2 pljesnivost.

 • Kompost nikada ne treba ukopavati duboko u zemlju, već samo posipati i miješati s gornjim, površinskim slojem zemlje u raspadanju.

 • Kompost otopljen u kišnici (nanošenjem na list)- preventivno zaštitno sredstvo protiv niza gljivičnih bolesti biljaka

 • Za sadnju cvijeća -mješavina od 1/3 zrelog komposta i 2/3 vrtne zemlje uz dodatak pijeska.

 • Preporuka: za površinu od 1 m2 upotrijebiti 5 litara komposta i plitko umiješati u površinski sloj zemlje.

 • 5 litara komposta odgovara količini od 30 grama mineralnog gnojiva NPK (natrij fosfor kalij). Za vrt od 100 m2 to je ušteda na kupovini od 3 kg umjetnog gnojiva.

 • Kod zahtjevnijih vrsta povrća moguća je dodatna prihrana – drugi obrok komposta nakon kretanja vegetacije.


Kompostiranje mogucnosti

VRSTA pljesnivost.

POTREBA ZA HRANIVIMA

KOMPOSTA U l/m2

Grah, grašak, bob, salata, cikorija

Vrlo mala do mala

Do 1

Luk, mrkva, cikla, špinat, rotkva, krastavac, keleraba, menta, bosiljak, ljetno cvijeće, trava

Srednja do velika

1-2

Celer, češnjak, poriluk, dinja, lubenica, rajčica, kadulja, ukrasno grmlje

Velika

2-4

Paprika, cvjetača, kupus, brokula, krumpir, tikve, ruže

Vrlo velika

4-6


Za tita okoli a kroz kompostiranje
Zaštita okoliša kroz kompostiranje pljesnivost.

 • Zaštita od požara

 • Obogaćivanje tla i bolja plodnost, zaštita od biljnih bolesti

 • Smanjenje uporabe umjetnih gnojiva

 • Smanjivanje emisija plinova u atmosferu

 • Rekultivacija (kamenolomi, rudnici, zagađena mjesta)


Kompostiranje mogucnosti
05.11.2008. | 07:02 pljesnivost.Slobodna DalmacijaPožar na Braču: borilo se za svaku kuću u Donjem Bobovišću,gori na još dva mjestaZa tita okoli a u na em projektu
Zaštita okoliša u našem projektu kompostom

 • Kompostiranjem komine maslina- spriječavamo odlaganje na neadekvatna mjesta, zauljavanje tla i sušenje biljaka

 • Cilj je postići razgradnju ulja i polifenola

 • Ekološki puno prihvatljivije od spaljivanja ili jednostavno bacanja ili odlaganja komine u okoliš

 • Dobit ćemo kvalitetno organsko gnojivo prikladno za organsku poljoprivredu

 • Zajednica Susret će naučiti kompostirati (radna terapija ovisnosti)


Sirovine koje se mogu koristiti
Sirovine koje se mogu koristiti kompostom

 • Sav organski otpad

 • Standardni materijali: komunalni otpad- trava, lišće, granje, zeleni otpad iz vrtova i polja, korov (neosjemenjeni), zeleni otpad iz kuhinja, piljevina i sl., stajski gnoj

 • Nestandardni materijali: morska trava, borove iglice i šiške, karton i sl., nusproizvodi prehrambene industrije (komina maslina, vinski drop), talog od kave, borovi nakon božićnih praznika, naplavine organskog materijala na branama hidrocentrala


Ekonomski pokazatelji
Ekonomski pokazatelji kompostom

 • Odlaganje komunalnog otpada- poduzeće ZGOS u Zagrebu naplaćuje 325 kn/t

 • Ako uljara ima 500 t komine maslina/sezoni prerade za odlaganje bi komunalnom poduzeću platili 325x500=162.500kn/sezoni

 • zakoni iz područja gospodarenja otpadom se još ne provode
Kompostana u sireli bjelovar 3
Kompostana u Sireli, Bjelovar-3 kompostom

 • Pročišćavanjem otpadnih voda dnevno nastaje cca 15 tona otpadnog mulja koji se kompostira na vlastitoj kompostani u komercijalni proizvod Konfert

 • Ovim postupkom izbjegli su opterećenje gradskog komunalnog odlagališta neodlaganjem mulja iz proizvodnje

 • Ostvarenjem ovog “win-win” programa (programa dvostruke dobiti), dokazalisuprihvaćanje i provedbu politike održivog razvoja

 • Ostvarena je financijska dobit za kompaniju, a isto tako i višestruka korist za okoliš.


Komunalno poduze e zrinjevac zagreb
Komunalno poduzeće- Zrinjevac, Zagreb kompostom

 • U sklopu podružnice Zrinjevac nalaze se dvije kompostane; Jankomir i Markuševac

 • površine po 1,2 ha, kapacitet od 30.000 m3 zelenog otpada

 • vodonepropusna betonsko-asfaltno-bitumenska podloga

 • raspolažu sa nekoliko strojeva za pripremu materijala za proces proizvodnje: sjeckalice, sito, utovarivači, linija za pakiranje, pumpni sistemi i dr.

 • Za proces se koristi aerobno kompostiranje otvorenim "windrow" sistemom bio otpada sa zelenih površina grada Zagreba. Proces traje od 8 do 10 mjeseci nakon čega kompost može ići u upotrebu.


Pregled stanja u europi
Pregled stanja u Europi kompostom

 • Kompostiranje i odvajanje organskog otpada se provodi u maksimalnoj mjeri, definirano zakonodavstvo, strategija, politika

 • Nema napora da se odvaja organski otpad, kompostira se uglavnom miješani komunalni otpad- nepogodan za poljoprivredu


Pozitivni primjeri iz austrije 1
Pozitivni primjeri iz Austrije-1 kompostom

 • OPĆINSKO KOMPOSTIŠTE u Hermagor Pressegger See konstruirala je UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA pokrajine Zapadna Karintija

 • PODRIJETLO OTPADA: 20% poduzeća i trgovine, 10 % ugostiteljstvo, 70% kućanstva

 • SAKUPLJANJE I KOMPOSTIRANJE provode dva individualna poljoprivrednika koji posjeduju traktor sa utovarivačem i nastavkom za prevrtanje komposta- plaćeni su za svoj rad- 20 EUR/m3 otpada iz kontejnera za biootpad i 5,3 EUR/m3 trave i sl. poljoprivrednog otpada

 • Sjeckalica i sito su u vlasništvu Udruge i ustupaju se na zahtjev


Pozitivni primjeri iz austrije 11
Pozitivni primjeri iz Austrije-1 kompostom

 • PROIZVOĐAČI OTPADA I DOMAĆINSTVA plaćaju 0,04-0,05 EUR/l otpada

 • VELIČINA KOMPOSTIŠTA: 4800 m2

 • ULOŽENA SREDSTVA: 152.000 EUR- 40% iz fondova te pokrajine

 • DETALJI GRADNJE: cijela površina asfaltirana, nagib radi skupljanja procjednih voda u vodonepropusni bazen

 • UPORABA KOMPOSTA: 40% namijenjeno općini, ostatak se može prodavati građanima, vrtnim centrima, građevinskim poduzećima i sl., rade se i mješavine komposta i zemlje


Vizija za budu nost
Vizija za budućnost kompostom

 • Promovirati kompostiranje među mladima- kompostiranje u školama i sl.

 • Promovirati tzv. decentralizirano kompostiranje u vrtovima

 • Izgraditi komunalna kompostišta gdje će građani moći odložiti organski otpad

 • Uvesti kontejnere za biootpad

 • Potaknuti poduzetništvo na proizvodnju organskog gnojiva (komposta) od dostupnih sirovina


Sms prehrambeno razvojni centar 1
Sms Prehrambeno-razvojni centar- 1 kompostom

 • U sms Prehrambeno razvojnom centru su zaposleni analitičari raznih profila- od prehrambenih tehnologa, biotehnologa, genetičara, mikrobiologa i kemijskih tehnologa.

 • Na temelju najsuvremenijih znanstvenih dostignuća sms Prehrambeno razvojni centar  pruža usluge:

 • stručnih i razvojnih ispitivanja u prehrambenoj industriji i poljoprivredi usmjerenih na kontrolu i unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih proizvoda, procesa i usluga

 • fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i senzorskih ispitivanja  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

 • obrazovanja i savjetovanja u području poljoprivredno-prehrambenog sektora

 • uvođenja sustava kvalitete: HACCP-a i ISO 17025


Sms prehrambeno razvojni centar 2
Sms Prehrambeno-razvojni centar- 2 kompostom

 • sms-Prehrambeno razvojni centar je akreditiran po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2006 u području ispitivanja maslinovog ulja, drugih biljnih ulja, meda i mikrobiološke čistoće površina

 • Ovlašteni smo od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica.


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji! kompostom

SAČUVAJMO NAŠU ZEMLJU

JER

KAD POSIJEČETE POSLJEDNJE STABLO,

UBIJETE POSLJEDNJU ŽIVOTINJU,

ZAPRLJATE POSLJEDNJU RIJEKU,

SHVATIT ĆETE

DA NOVAC NE MOŽETE JESTI !