finansijske inovacije izvedenice i mogu nosti primjene u bih n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u BiH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u BiH - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u BiH. Prezentant: Adnan Rovčanin. FINANSIJSKE INOVACIJE – IZVEDENICE. Finansije najdinamičnija oblast nuke u kojoj su inovacije najintenzivnije (finansijski inženjering)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u BiH' - slade-hooper


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansijske inovacije izvedenice
FINANSIJSKE INOVACIJE – IZVEDENICE
 • Finansije najdinamičnija oblast nuke u kojoj su inovacije najintenzivnije (finansijski inženjering)
 • Postoji jako veliki broj raznovrsnih inovacija koje se svakodnevno javljau u praksi
 • Stoga je u naslovu pored inovacije naglašeno IZVEDENICE (repo, bit coin itd... takođe inovacije)
 • Procesima internacionalizacije i globalizacije, se reduciraju neki oblici rizika, ali javlja se problem pojave novih, kompleksinijih rizika (“mutacija”) koji zahtjevaju ozbiljniji tretman novim finansijskim inovacijama – IZVEDENICE NE GUBE NA ZNACAJU.
 • Finansijsko tržište – ekonomski rast; zaštita od rizika (izvedenice) – nagomilani gubici
 • Npr. nezamislivo je poslovanje elektroindustrije bez izvedenica  
slide3

FINANSIJSKE INOVACIJE – IZVEDENICE

 • Najreferentnija Evropska berza električne energije u Lajpcigu
 • Od promjene cijene struje štite se gotovo sve zemlje
 • Stanje u BiH (izvedenice i zastita od rizika primjene cijene električne energije???)
 • Stanje finansijskog sistema u BiH generalno: rigidno, plitko, bankocentrično
 • Kao takvo ne može da odgovori na 3 ključna zadatka koji se se stavljaju pred finansijski sistem: platni promet, izvori finansiranja, zaštita od rizika – NERAZVIJENO
 • Od izvedenica ćemo se osvrnuti na osnovne: forward, fjučers, opcije, swop.
izvedenice u razvijenim i zemljama u razvoju
IZVEDENICE U RAZVIJENIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU

Izvedenice u razvijeni zemljama

 • Prema izvještaju Banke za međunarodna poravnanja (BIS Quarterly Review), u aprilu 2013 god., tržište izvedenica u razvijenim zemljama imalo je vrijednosti od 10,3 triliona USD, što iznosi 24% GDP-a
 • Među američkim nefinansijskim preduzećima koja koriste izvedenice, njih 42% je izjavilo da su povećali njihvo korištenje, a 13 % je njih koji su izjavili da su ga smanjili (internacionalizacija, globalizacija – mutacija rizika...)
 • Upotreba izvedenica je znatno veća kod velikih preduzeća (83%), nego kod onih malih (12%), te je veća u preduzećima primarnih proizvoda (68%) i proizvođača (48%) nego u uslužnoj industriji (42%), s tim da je intenzitet rasta korištenja izvedenica u uslužnim preduzećima znatno brži nego u drugim preduzećima
izvedenice u razvijenim i zemljama u razvoju2
IZVEDENICE U RAZVIJENIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU

Tržište izvedenica u zemljama u razvoju

 • Tržište izvedenica u zemljama u razvoju bilježi rast, ali je još uvijek malo u odnosu na razvijene zemlje
 • Prema izvještaju banke za međunarodna poravnanja (BIS Quarterly Review), u aprilu 2013. god. tržište izvedenica u 32 analizirane zemlje imalo je vrijednost od 1,1 trilion USD, što je oko 4% vrijednosti GDP-a analiziranih zemalja
 • Na tržištu izvedenica u zemljama u razvoju najviše je zastupljeno OTC tržište sa učešćem od 56% (2013. god.), koje je u odnosu na 2010. god. imalo rast od 40%, odnsono ostvareni profit je porastao sa 380 biliona USD u 2010. na 535 biliona USD u 2013. godini.
 • Stanje tržišta izvedenica u ZUR, grafički se može prikazati:
izvedenice u razvijenim i zemljama u razvoju3
IZVEDENICE U RAZVIJENIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU

Vrijedost tržišta izvedenica u zemljama u razvoju

Izvor: Triennial Central Bank Survey; FOW TRADEdata; Futures Industry Association; various futures and options exchanges.

tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI
 • Slovenačka preduzeća češće koriste izvedenicama, nego preduzeća u Hrvatskoj (u sprovedenoj anketi 65,9% analiziranih slovenačkih preduzeća primjenjuje izvedenice kao instrumente upravljanja rizicima, dok se u Hrvatskoj samo 43% ispitanika izjasnilo kao korisnici izvedenica).
 • Zato se može reći da je praksa upravljanja rizicima u slovenačkim preduzećima naprednija od one u hrvatskima, mjereno postotkom analiziranih preduzeća koja primjenjuju izvedene instrumente za upravljanje rizicima.
 • Analizirat će se korištenje izvedenica za upravljanje valutnim rizikom i rizikom promjene kamatnih stopa u hrvatskim i slovenačkim preduzećima:
tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji1
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI

Korištenje izvedenica za upravljanje valutnim rizikom u hrvatskim i slovenačkim preduzećima:

Izvor: D. Miloš-Sprčić Izvedenice kao instrument upravljanja financijskim rizicima: Primjer hrvatskih i slovenačkih nefinancijskih poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb

tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji2
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI
 • Od instrumenata upravljanja rizicima kojima se preduzeća služe u upravljanju valutnim rizikom, najčešće se koriste forvardi, nakon kojih slijede devizne zamjene, kao drugi najvažniji izvedeni instrument.
 • Korištenje deviznih terminskih ugovora i složenih izvedenica u slovenačkim je preduzećima veće, nego u preduzećima u Hrvatskoj.
 • Korištenje izvedenica za upravljanje rizikom promjene kamatne stope u hrvatskim i slovenačkim preduzećima dato je na sljedećem grafu:
tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji3
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI

Korištenje izvedenica za upravljanje rizikom promjene kamatne stope u hrvatskim i slovenačkim preduzećima:

Izvor: D. Miloš-Sprčić Izvedenice kao instrument upravljanja financijskim rizicima: Primjer hrvatskih i slovenačkih nefinancijskih poduzeća, Ekonomski fakultet, Zagreb

tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji4
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI
 • Vezano za rizik kamatne stope u slovenačkim, kao i u hrvatskim preduzećima, najznačajniji izvedeni instrumenti u strategiji upravljanja rizicima ponovno su terminski ugovori i zamjene, ali za razliku od upravljanja valutnim rizikom, zamjena kamatnih stopa značajnija je od kamatnih terminskih transakcija.
 • Suprotno rezultatima analize za Hrvatsku, složene su izvedenice važan instrument upravljanja rizikom kamatne stope među slovenačkim ispitanicima. U usporedbi s ostalim instrumentima, složene su zamjene čak važnije i od kamatnih terminskih transakcija.
 • Kad je riječ o primjeni ostalih izvedenih instrumenata, kao što su opcije na kamatne stope i fjučersi, praksa upravljanja rizicima obiju zemalja pokazuje da oni nemaju značajniju ulogu u upravljanju rizikom kamatne stope.
tr i te izvedenica u hrvatskoj i sloveniji5
TRŽIŠTE IZVEDENICA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI
 • Zaštita od rizika cijena robe u obje zemlje, obično se provodi pomoću robnih terminskih transakcija i robnih terminskih ugovora. Prvi put terminski ugovori služe kao uzorak standardiziranih izvedenih instrumenata kojima se trguje na finansijskom tržištu. U Sloveniji su, iza fjučersa i forvarda, najčešći ugovori o zamjeni roba i standardizirane opcije, dok se u Hrvatskoj, za razliku od rezultata analize valutnog rizika i rizika kamatne stope, robna zamjena uopće ne primjenjuje, kao ni ostali izvedeni instrumenti, npr. složene izvedenice ili neuvrštene opcije.
 • Može se zaključiti da su: forvardi i zamjene ubjedljivo najvažniji instrumenti u objema zemljama. Fjučersi, zajedno sa složenim izvedenim instrumentima, važniji za slovenačka nego za hrvatska preduzeća, dok uvrštene i neuvrštene (OTC) opcije nisu važni instrumenti upravljanja finansijskim rizicima ni u jednoj od zemalja.
tr i te izvedenica u bih
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH
 • Preduzeća u BiH nisu toliko zainteresovana za korištenje izvedenica za zaštitu od valutnog rizika
 • Kada je u pitanju zaštita od cjenovnog rizika, posebno kod izvoznika, onda bi izvedenice trebale biti nezaobilazan instrument zaštite od rizika
 • Zakon koji reguliše tržište izvedenica u F BiH, jeste zakon Zakon o tržištu vrijednosnih papira, koji navodi samo definiciju izvedenica
 • U BiH ne postoji formalno organizovano tržište izvedenica, izvedenicama se trguje na OTC tržištu, gdje banke nude svojim klijentima, za sada, samo tri vrste izvedenica: valutni forward, valutne zamjene i kamatni swap. Bitno je napomenuti da sve banke ne nude sva tri oblika izvedenica, već je ponuda kreirana u odnosu na obim i veličinu same banke.
tr i te izvedenica u bih1
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH
 • Na osnovu istraživanja u koje je uključeno 29 komercijalnih banaka (19 u FBiH i 10 u RS, s napomenom da 10 banaka u BiH (6 u F BiH i 4 u RS) nude izvedenice svojim klijentima), došlo se do zaključka da postoji slaba ponuda izvedenica (34,48% banaka nude izvedenice).
 • Banka koja je najveći ponuđač izvedenica na finansijskom tržištu BiH, zaključila je svega 10 ugovora vezanih za izvedenice prosječne vrijednosti oko 750.000,00 KM ili 383,600.00 EUR.
tr i te izvedenica u bih2
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH
 • Istraživanje banaka je pokazalo da od tri vrste izvedenica koje koriste banke u BiH: valutni forward, valutne zamjene i kamatni swap, samo 12,5% analiziranih banaka koristi sva tri tipa izvedenica, 50% analiziranih banaka koristi valutni forward i valutnu zamjenu, dok 37,5% banaka kosristi samo valutni forward.
 • Grafički to izgleda ovako:
tr i te izvedenica u bih3
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH

Korištenje izvedenica na OTC tržištu u BiH

Izvor: E. Kozarević, M. Kokorović – Jukan, 'Derivatives market development in Bosnia and Herzegovina: Present or (far) future?, International Journal of Management Cases, Dubrovnik Conference, April 2011

tr i te izvedenica u bih4
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH

Korištenje izvedenica u BiH:

 • Od ponuđenih izvedenica najveća potražnja je za valutnim forward-om sa prosječnom ocjenom 2,23, zatim valutni swapovi sa ocjenom 2,20 i interest rate swap sa 2,00.
 • Interesantna je i struktura korisnika izvedenica: 78,6 % kompanije, kao korisnici izvedenica i 21,4% banke. Među kompanijama koje koriste izvedenice najviše je onih koji se bave proizvodnjom i distribucijom nafte i naftnih derivata, proizvodnje namještaja, trgovine, IT kompanije i kompanije za trgovinu i snabdijevanje gasom.
tr i te izvedenica u bih5
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH

Zaključak:

 • tržište izvedenica u BiH je relativno “mlado”.
 • nedostaje i ponude i tražnje izvedenih vrijednosnih papira
tr i te izvedenica u bih6
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BiH

Razlozi ovakvog stanja na tržištu izedenica u BiH:

 • Slaba informisanost kompanija o prednostima izvedenica kojima mogu da zaštite svoje poslovanje.
 • Ovaj segment tržišta je veoma rizičan i zahtijeva visok stepen opreza, uzimajući dosadašnje iskustvo kompanije, ciljeve ulaganja, okolnosti ulaganja itd.
 • Privreda BiH je mala i većinom uvozno orijentirana, što znači da bh. kompanije nisu značajni učesnici u međunarodnoj razmjeni (svjetska iskustva: velike kompanije znatno više koriste izvedenice kao instrumente zaštite od rizika u odnosu na male kompanije (“economy of scale” vrijedi i za ovo tržište)
tr i te izvedenica u bih7
TRŽIŠTE IZVEDENICA U BIH

Šta treba učiniti:

Kako bi se postigli potrebni uslovi za dalji razvoj organizovanih tržišta kapitala u BiH, i posljedično tržišta izvedenica kao jednog novog dijela tržišta, neophodno je osigurati prihvatljivo investicijsko okruženje za domaće i strane investitore. U tom smislu neophodno je djelovati u sljedećim pravcima:

 • Završiti proces privatizacije,
 • Podstaći emisiju novih dugovnih i vlasničkih finansijskih instrumenata,
 • Dijelom finansirati velike kapitalne investicije u sektoru energije i infrastrukture emisijom dionica,
 • Vršiti deregulaciju postojećih zakonskih okvira, tj. harmonizirati regulacije na tržištu kapitala sa regulativama u EU.