kapittel 5 europeisk middelalder og norr n litteratur
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrøn litteratur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrøn litteratur - PowerPoint PPT Presentation


  • 316 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapittel 5 Europeisk middelalder og norrøn litteratur' - trisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapittel 5 europeisk middelalder og norr n litteratur
Læreplanen sier at du skal kunne• lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen og fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold• gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskapi norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie• forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenforNorge har påvirkethverandre de siste århundrene• analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer• skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk

tekst- og språkhistorie

Kapittel 5 Europeisk

middelalder og norrøn litteratur

1

Tema Vg2, kap 5

europeisk middelalder

Europeisk middelalder

År 500-1500

2

Tema Vg2, kap 5

nytt kulturelt klima i europa
Kristendommen sprer seg gradvis over Europa

Det latinske alfabetet spres med de kristne munkene som er skrivekyndige

Nytt kulturelt klima i Europa

Bildeserie fra middelalderen som forteller om korsfarere

3

Tema Vg2, kap 5

hva var det munkene satt og skrev i klostrene
religiøslitteratur

diktogfortellingerframuntligtradisjon

tekstersomdeoversattefraetspråktiletannet

Hva var det munkene satt og skrev i klostrene?

Pave Gregor den store (pave 590-604) skriver og munker kopierer

4

Tema Vg2, kap 5

slide5
Middelalderens dikt og

fortellinger handler om

helter i kamp for viktige

verdier.

Munkene som skriver,

er kristne, og det preger

teksten. Kristne verdier

og Gud nevnes ofte.

5

Tema Vg2, kap 5

slide6
Europeisk middelalderEngelsk: Beowulf

Beowulfkjempermotondskapen

6

Tema Vg2, kap 5

slide7
Europeisk middelalderFransk: Rolandskvadet

Roland kjemper for kristendommen

7

Tema Vg2, kap 5

slide8
Europeisk middelalder

Tysk: Niebelungen-eposet

Norrønt: heltedikt i Den

eldre Edda

Helten Sigurd dreper draken Fåvne. Han blir blandet inn i trollkyndiges kamp om en gullskatt. Gullets korrumperende kraft er et sentralt tema.

8

Tema Vg2, kap 5

oversatt middelalderlitteratur
Oversatt middelalderlitteratur

Fra fransk:

Soga om Tristram og Isond

Tristram og Isond elsker hverandre, men kan ikke få hverandre. Teksten tematiserer konflikten mellom ekteskap og lidenskap i et samfunn der ekteskap er maktallianser og ikke kjærlighetsforbindelser.

9

Tema Vg2, kap 5

slide10
Oversatt middelalderlitteratur

Fra fransk til norrønt: Tekstene til

Marie de France – om

kjærlighetens besettelser og

orviklinger

Marie de France i arbeid

10

Tema Vg2, kap 5

middelalder i norden

Middelalder i Norden

Norrøn litteratur

11

Tema Vg2, kap 5

norr n poesi den eldre edda
Gudedikt:omnorrøneguderoghelter

Heltedikt:omhelterfraenfjernfortid

Eddadikteneeranonyme

DikteneblefunnetsomhåndskriftpåIslandi1643

Norrøn poesi – Den eldre Edda

Volven fra gudediktet «Voluspå», slik hun framtrer i en moderne danseforestilling

12

Tema Vg2, kap 5

norr n poesi skaldekvad
Skaldekvadeneblediktettilenpersonellerienbestemtsituasjon.

Skaldenevarmiddelalderensreportere.

Skaldekvadenefinnerviisagaene.

Norrøn poesi - skaldekvad

Bilde: Egil Skallagrimsson var en stor skald.

13

Tema Vg2, kap 5

norr n prosa ttesagaer
ÆttesagaeneerfortellingerommektigeslekterpåIsland.

Deerblitttilienmuntligfortellertradisjon.

Skriverneeranonyme.

Deterbevartca.45ættesagaer.

Norrøn prosa -ættesagaer

Bilde: En av de bevarte ættesagaene handler om slekta til Egil Skallagrimsson.

14

Tema Vg2, kap 5

norr n prosa kongesagaer
Norrøn prosa - kongesagaer
  • SnorreSturlusonharskrevetHeimskringla,sagaeneomnorskekongerimiddelalderen.Deerblitttilienmuntligfortellertradisjon.
  • Kongesagaenebegynnermedopphavettilkongeslektaogføresframtil1177.

Olav den hellige har falt i slaget på Stiklestad.

15

Tema Vg2, kap 5

norr n prosa den yngre edda
Norrøn prosa –Den yngre Edda

SnorreSturlusongjenfortellerinnholdetigamlegudedikt(eddadiktningen).

Fenresulven blir bundet.

16

Tema Vg2, kap 5

norr n prosa
Norrøn prosa

Kongespeilet er ei lærebok fra middelalderen som handler om hva

som er rett framferd.

  • Boka vil både oppdra og opplyse.
  • Teksten har form av en dialog mellom en far og en sønn.

17

Tema Vg2, kap 5

slide18
Bildeliste

18

Tema Vg2, kap 5

ad