thema 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thema 2 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 20

Thema 2

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Thema 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thema 2 2 Ik kan of mag niet werken. Wie helpt mij?3 Ik heb meer uitgaven. Wie helpt mij? p125

 2. Einde 19de eeuw 1 2 a de opkomst van het socialisme b arbeid kinder c arbeid en levensbedreigende werkomstandigheden zware armoede d veel e geen inkomen geen werk betekent geen voorzieningen f sociale p125

 3. Weet je nog? Vul aan Werkgever betaalt het bruto-inkomen van de werknemer min de afhoudingen: RSZ = Bedrijfsvoorheffing = Wat na de afhoudingen nog overblijft is het p126

 4. Wie financiert de kas van de RSZ? Opdrachten Financieren: Subsidies: Alternatief Btw Taksen: Roerende voorheffing: p116

 5. Roerend en onroerend goed • Art. 516 BW zegt eenvoudig dat alle goederen roerend of onroerend zijn. Onroerend is wat niet kan worden verplaatst, zoals een stuk grond, maar ook wat daar door bestemming aan verbonden is, zoals het water in een vijver en zelfs de vissen die daarin thuishoren. • Roerend uit hun aard zijn alle verplaatsbare zaken (art. 528 BW), bijvoorbeeld meubelen

 6. ROEREND VS ONROEREND: (NIET) BIJ DE KOOP INBEGREPEN! Wie een huis koopt, wil wel weten wat er allemaal bij is inbegrepen. En dat is minder vanzelfsprekend dan u misschien dacht! Er lag een prachtige parketvloer in het huis toen u er voor het eerst ging kijken. Het was een van de redenen waarom u het huis graag wilde hebben en al snel een eerste bod uitbracht. En nu het huis bijna aan u wordt overgedragen, blijkt bij inspectie dat de verkoper zijn vloer heeft meegenomen naar zijn nieuwe woning! En hij staat nog in zijn recht ook, want het was een zwevende vloer en die hoort niet bij het huis. Als u dat had geweten...

 7. Wie vult de schatkist van de RSZ? Mensen die werken Subsidies van de staat werkgever Alternatieve inkomstenbronnen Vb: BTW op spaargelden p127

 8. Wanneer krijg je geld van de RSZ? geboortepremie Kinderbijslag arbeidsongevallen pensioen … ziekteverzekering werkloosheidsuitkering invaliditeitsverzekering p127

 9. Wie financiert de kas van de RSZ? solidariteitsprincipe 1 vervangingsinkomen 2 voorbeelden 3 aanvullend inkomen voorbeelden verschil 2 en 3? 4 leefloon 5 p128

 10. Kernleerstof werkgever alternatieve inkomsten werknemer overheid aanvullend vervangingsinkomen of bijkomend inkomen voorbeelden: voorbeelden: kindergeld werkloosheidsuitkering invaliditeitsvergoeding p129

 11. Opdrachten 1 Soort uitkering? Aanvullend of vervangend inkomen? 58-plussers snakken massaal naar stoppen met werken Een griepepidemie maakt velen tijdelijk werkonbekwaam Het aantal geboortes in Vlaanderen stijgt lichtjes Politieke partij kiest voor verhoogde premie bij geboorte voor zelfstandige moeders. p130

 12. Opdrachten 1 Soort uitkering? Aanvullend of vervangend inkomen? Medische kosten swingen de pan uit bij langdurige ziekte. Massale ontslagen op komst in België door sluiting van grote bedrijven. Zes maanden werkonbekwaam voor een arbeider op de bouwwerf ‘Vol beton’ Na een zwaar verkeersongeval is de 45-jarige bestuurder levenslang werkonbekwaam p130

 13. Opdrachten 3 Geef het juiste woord voor iedere omschrijving p131

 14. Wat is kinderbijslag? Opdrachten Wettelijk verplicht voor werknemers vanaf: voor zelfstandigenvanaf: p132-133

 15. Wat zijn de onderdelen van de gezinsbijslag? Opdrachten : bedrag? 1 EUR : bedrag? EUR 2 : bedrag? 3 EUR 4 : bedrag? EUR : bedrag? 5 EUR eenmalig bedrag bij het begin van het schooljaar 6 p132-133

 16. 4 Kinderbijslag situatie 1 Opdrachten EUR Situatie 1 Situatie 2 p132-133

 17. 5 Opdrachten Leefloon Wie komt in aanmerking? Hoeveel bedraagt het leefloon voor een alleenstaande? Goedkoopste woning in Sint-Niklaas op immoweb.be Resultaat: Conclusie: p134

 18. 6 Opdrachten Vergrijzing abortus babyboom minimum pensioenleeftijd p134

 19. Opdrachten Conclusie pensioen RSZ bijdragen betalen langer werken inkomen p137

 20. Begrip: p137