Thema 2 - PowerPoint PPT Presentation

kaia
thema 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thema 2 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Thema 2
137 Views
Download Presentation

Thema 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thema 2 De gevolgen voor communicatie ir. Roel De Geyter manager Projecten Gebouwen VRT

 2. Stel je voor … Jef Geeraerst Verstuyft Vincke

 3. Hallo

 4. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 5. Dagbladen

 6. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 7. Dagbladen • Gsm

 8. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 9. Dagbladen • Gsm • Belgacom

 10. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 11. Dagbladen • Gsm • Belgacom • Broadcasting VRT radio

 12. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 13. Dagbladen • Gsm • Belgacom • Broadcasting VRT radio tv

 14. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 15. Dagbladen • Mobiele voice en data • Vaste voice en data • Broadcasting • Internet

 16. Continuïteit bij een lange en nationale onderbreking

 17. Enkele conclusies • Continuïteit garanderen bij lange onderbrekingen is economisch weinig interessant. Een verplichting vanuit de overheid is nodig • Slechts indien je de volledige procesketen beheerst/beheert, zijn noodplannen effectief