csma cd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CSMA/CD PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12

CSMA/CD

210 Views Download Presentation
Download Presentation

CSMA/CD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

 2. Čo si povieme • Čo je to CSMA/CD • Prečo je to potrebné • Ako to pracuje • Kde sa to používa

 3. Čo to znamená ? • CS – načúvanie signálu • MA – Viacnásobný prístup • CD – Detekcia kolízii

 4. Čo je to CSMA/CD • Vyvinula sa z ALOHA • Pracuje na úrovni Data Link layer (2 OSI vrstva), podvrstve MAC podľa IEEE • Základne funkcie: • Príjem a vysielanie dátových paketov • Dekódovanie paketov a kontrola správnosti adresy • Detekcia chýb v pakete alebo na sieti • Využíva princíp: „Prvý príde, prvý melie“

 5. Čo je to CSMA/CD • Nenaliehajuca metoda • Naliehajuca metoda • Ine deterministicke metody nahodneho pristupu

 6. Prečo je to potrebné Nazdar, ako sa máš ? Ahoj, dlho som ta nevidel. „Poznám ja ho vôbec ?“

 7. Nazdar, ako sa máš ? Ahoj, dlho som ta nevidel. Prečo je to potrebné KOLÍZIA Čo to vravia???? „Nazo,akhom saho .... nevidel“ dva navzájom komunikujúce systémy spoločné, zdieľané komunikačné médium

 8. 1 Vysielač Prijímač 2 1 „Stanica počúva kanál“ 101111011100011110110011 Vysielané dáta (rámec) Detekuje vysielanie – Nezačne vysielať 2 3 Ako to pracuje (schéma 1)

 9. 1 Vysielač Prijímač 2 1 „Stanica počúva kanál“ 4 Je rámec môj? ANO!!! Je bez chýb?? ÁNO!!! Daj rámec vyššej vrstve na spracovanie Rámec Rámec Nedetekuje vysielanie – Začne vysielať Každá stanica má prístup k rámcu Vykoná: • kontrolu MAC adresy, či je rámec určený jej • ak nie, NIC stanice rámec ďalej nespracováva 2 3 Ako to pracuje (schéma 2)

 10. 1 Vysielač Vysieač 2 4 1 „Stanica počúva kanál“ „Stanica počúva kanál“ KOLÍZIA Nedetekuje vysielanie – Začne vysielať Nedetekuje vysielanie – Začne vysielať JAM správy 2 2 3 Stanice počkajú „náhodný“ čas a potom sa pokúsia vysielať znovu Ako to pracuje (kolízia)

 11. Algoritmus CSMA/CD • Host chce vysielať • Je pásmo obsadené ? • poskladaj frame • Začni vysielať • Nastala kolízia ? • Pokračuj s prenosom • Skončil prenos ? • Prenos ukončený • Vyšli JAMovacý signál • Pokus = pokus + 1 • Pokus > príliš veľa ? • Príliš veľa kolízii, ukonči prenos • Algoritmus vypočíta čas nového pokusu • Počká t milisekúnd

 12. Použitie • Používa sa v LAN sieťach Ethernet a IEEE 802.3 • Optimálne pri využití siete do 30 -40%, ináč veľké oneskorenia • Nevýhodná pri veľkom počte krátkych správ (veľa kolízií) • Veľmi efektívna cesta prepojenia veľa „host počítačov“ pomocou zdieľaného média