Ezek nem c lok k vetkezm nyek
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

„… ezek nem célok, következmények.”. Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről ………………………………………................ Fábry Béla 2011. november 12. Pedagógusok Szakszervezete szakmai konferenciája a Nemzeti Köznevelési Törvényről és várható következményeiről.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ezek nem c lok k vetkezm nyek

„… ezek nem célok, következmények.”

Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről

………………………………………................

Fábry Béla

2011. november 12.

Pedagógusok Szakszervezete szakmai konferenciája a

Nemzeti Köznevelési Törvényről és várható következményeiről


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

A köznevelési törvény illeszkedik az ország „újjászervezésének” folyamatába.

vö: kötcsei program (2009)

- törvényalkotás folyamata

- Alaptörvény

- Alkotmánybíróság

-16%-os adó, eva-kivezetése, egyéb adók

- független intézmények nem független vezetői

- média-törvény

- választási törvény (előkészületben)

- önkormányzati törvény (előkészületben)

- Munka Törvénykönyve (előkészületben)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l1
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény → a többpárti parlamenti demokráciát, a szociális piacgazdaságot, a szolidaritást a mindennapokban érvé-nyesítő társadalmi gyakorlatot felváltja egy tekintélyelvű, monopolizált politikai helyzetével visszaélő hatalom, visszatér a gazdagok gazdagodjanak, a szegények szegényedjenek kapitalizmusa, egy „dö-göljön meg a szomszéd tehene is” tár-sadalmi gyakorlat.

Magyarország visszatér Nyugat-Európa XIX. sz. második felének világába.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l2
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Az Orbán-Hoffmann köznevelési törvény egyik eszköze e szép, új világ kiépítésé-nek.

Az oktatási rendszer ebben az össze-függésben nem a társadalmi moder-nizáció egyik legfontosabb tényezője, a társadalom, az egyes ember boldogu-lását biztosító intézmény- és tevékeny-ségrendszer, hanem egyszerű hatalom-technikai eszköz.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l3
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

1.A nemzeti köznevelési törvény nem felel meg a modern tudományosság kö-vetelményeinek

- nem készültek tudományos elemzések

- nem készült tudományosan megalapozott oktatás-fejlesztési stratégia

- gyermek fejlődéséről való tudás (vö: 1.§ (1), 45.§(2), 56.§)

- tanulás pszichológiája (vö: tv. 58. § (1))

- tartalmi szabályozás (vö: tv. 5. § (4) és (5))

- szegregáció társadalmi hatásai (vö: tv. 14.§, 45.§ (3)

- értékelés szerepe a pedagógiai folyamatokban

(vö:tv. 54.§, 58.§, 86.§)

- diákjogok modern értelmezése

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l4
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→ A magyar iskolaügy szabályozása és ennek következtében kialakuló működési gyakorlata a tudo-mányos megalapozottság hiányában nem felel meg a XXI. sz.-i követelményeknek. Ennek vélelmezhető eredménye az lesz, hogy a magyar gyerekek tudása, munka-erő-piaci felkészültsége, versenyképes-sége elmarad a társadalmi elvárásoktól, nemzetközi összehasonlításban Magyar-ország elveszíti egyik versenyelőny té-nyezőjét.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l5
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

2. A törvény egy anakronisztikus társa-dalomkép alapján egy antidemokratikus iskolarendszert hoz létre ill. szilárdít meg

- történelmi előkép: Trianon utáni Magyarország (vö: koncepció 6. old. 6. bek., tv. 1.old. 2. bek.)

- preferált társadalmi csoport: nemzeti közép-osztály, cél e társadalmi csoport megerősítése (vö: koncepció 6. old. 2. és 4.bek.)

- nemzetközi tendenciák: 9-10 osztályos, egységes alapiskola a kulcskompetenciák kifejlesztése érdekében → az eredmények igazolják ennek a rendszernek a helyességét

- az iskolarendszer szelekciós funkciója domináns rendszerelemmé válik

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l6
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

3.Az iskolarendszer szelekciós funkciója domináns rendszerelemmé válik

- 6 és 8 osztályos gimnáziumok (vö: tv. 11. §)

- tankötelezettség 16 éves korig (vö: tv:45. §(3) )

- szakiskola – nem a NAT alapján a közismeret (vö: tv. 5.§ (4) bek.)

- Hídprogramok (vö: tv. 14. §)

- értékelés minősítő, nem fejlesztő

- életen át tartó tanulásra való felkészítés → gimnáziumok kiváltsága (vö: koncepció, 14. old.)

- gimnáziumi felvételi rendszer

- érettségi – vizsgáztatási díj (vö: tv. 6. § (2))

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l7
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Az oktatási kormányzatarchaikus, elitista, érvényét vesztett társadalom-képet közvetít, és rémálom szerű idő-utazásra készül, miközben teljesen el-vesztette a kapcsolatot a valósággal, s nem foglalkozik a rendszerben komoly működészavarokat gerjesztő válságje-lenségekkel. Ezek közül a két legsúlyo-sabb a finanszírozási krízis, és nemzet-közi összehasonlításban is brutális esély-egyenlőtlenség, a hátránykompenzálás teljes hiánya.(Radó Péter)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l8
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→

Sem az európai tendenciák, sem a tudományos eredmények nem támasztják alá a szelektív rendszerek eredményességét. Az elit-oktatás preferálása és a szegregáció olyan történelmileg igazolt hátrányokkal jár, mint a Dél-Afrikai apartheid: ha az iskolarendszer képtelen in-tegrálni a leszakadó rétegeket, képtelen mobi-litási csatornaként működni, akkor a demog-ráfiai háborúban vesznek el az iskolázás győz-tesei, s végül a magasan képzett elit kénytelen elmenekülni az országból a tanulatlan társa-dalmi közeg elviselhetetlensége miatt.

TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.

(http://www.tarki-tudok.hu/file/kozoktatasi_torvenykoncepciotarki-tudok_velemeny.pdf, 4. old.)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l9
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

4.A törvény alapján egy ideológiailag meghatározott, centralizált-uniformizált, többcsatornás felügyeleti-ellenőrzési rendszerrel „minőségbiztosított” intéz-ményi működés jön létre

- államosítás

- értékmeghatározott NAT, 10 % „önrész”

- kötelező kerettanterv

- egy tankönyv

- tanfelügyelet

- működési szabályok fő elemei központilag meghatározottak

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l10
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Visszatérés a 70-es évekhez … Sajnos a tervezet nem gyerek- és nem tehetség-párti.(Lannert Judit)

A jövőben kibontakozó közoktatási rendszer sokaknak ismerős lesz, hiszen a szocializmus alatt is hasonló, tekin-télyelvű, a szabad véleménynyilvánítást korlátozó modellben tanultak, csak most a gúla csúcsán kicserélték az értékdimenziót.(Loránd Ferenc)

Ilyen törvényt a fejlett világban már nem hoznak.(Halász Gábor)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l11
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→ Az intézményi munka kétarcúvá válik. A pedagógusok meg akarnak felelni saját lelkiismeretüknek, és a jogszabá-lyoknak is.

Normakövetés 1. – zárt ajtó mögötti munka, belső elvárásoknak való megfelelés - autonóm norma

Normakövetés2. – vendégek (tanfelügyelők) előtti „szereplés”, külső elvárásnak való meg-felelés - szerep-norma

Az adott intézmény nevelési egysége megszű-nik, egyéni kognitív disszonancia redukciós megoldások jelennek meg.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l12
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

5.Az Orbán-Hoffmann törvény gyerek-ellenes

- elsős gyerekek buktatása

- egész napos iskola

- tehetséggondozás = elitképzés

- korai szelekció

- diákjogok korlátozása

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l13
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

6.Az Orbán-Hoffmann törvény családellenes

- ideológiai indoktrináció – megmondják, mi „A helyes élet” (lásd 8. pont, 17.,18. dia)

- szülők, mint iskolahasználók bele-szólási lehetőségeink korlátozása

(vö: tv. 73. §)

- általános iskolában(!) a munka 16.00-ig

(vö: tv. 46. § (1.a))

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l14
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

7.Az Orbán-Hoffmann törvény pedagó-gusellenes

- a pedagógus -- szolga

- megnövelt munkaidő – csökkenő bér

(vö: tv. 62. § (5), (6))

- pedagógiai program kiüresedése – az intézmény munkáját meghatározó leg-fontosabb kérdésekben nincs érdemi beleszólása (vö: tv. 26. §)

- szakmai önállósága korlátozott (központi tanterv, egy tankönyv, kötelező rendelkezések az oktatás-szervezés körében)

- ellenőrzési rendszer (vö. tv. 86. §)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l15
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→

A törvénynek nincs meg az a szakmai (és társadalmi!) támoga-tottsága, és – vélelmezhető –, nem lesz meg a bevezetés éveiben sem, ami nélkülözhetetlen a törvény alkalmazásának sikeréhez.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l16
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

8.Az Orbán-Hoffmann törvény fordított szekularizációs logikát követ

Szekuláris demokrácia, amely az állam és az egyház elválasztásának, azaz a politikai, ideo-lógiai, világnézeti és vallási pluralizmusnak, valamint az egyén lelkiismereti és vallási sza-badságának az alapját jelenti.

Az Orbán-Hoffmann törvény az egyházak befolyásának erősítésére törekvő állami tevékenység egyik megjelenési formája.

vö: tv. 32-35. § a működés szabályairól, 88. § (6) bek. a finanszírozásról, 5. § (6) bek. az egyházi kerettantervről, 32. § (1) j.bek. a hitoktatók állami fizetéséről(!)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l17
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Hoffmann Rózsa a keresztény civil szer-vezetek negyedik országos fórumán a Parlamentben szerdán azt mondta, hogy etika oktatás mindenütt lesz, és erő-síteni kívánják a hittan oktatását az állami iskolákban is.Ez nem kötelező hittanoktatást jelent, de "arra ügyelni fogunk", hogy erősítsük a hittanoktatást az állami iskolákban is.(MTI, 2011.04.06. 18.42)

A nevelés alapvető értékrendjének összhangban kell lennie az elfogadott alaptörvénnyel.(Hoffmann Rózsa, Pedagógusok Lapja, 2011. 09. 11. 4. old.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l18
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→

A törvényben megfogalmazott világnézeti semlegesség (3. §. (3)) írott malaszt marad.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv nye
Az Orbán-kormány köznevelési törvénye……………………………………………………………………………………………………

9.Az Orbán-Hoffmann törvényt és kommentjeit a kettős beszéd jellemzi

A törvényben megtalálhatók azok a fordulatok, melyek alapján az mondható, rendben. A road-show-kon elhangzottak, a kormányzati szereplők sajtóban megje-lenő értelmezései a törvény szövegével nincsenek összhangban.

Következmény→ Az inkongruencia bizalmatlanságot eredményez.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv nye1
Az Orbán-kormány köznevelési törvénye……………………………………………………………………………………………………

10.Az Orbán-Hoffmann törvény voluntarista

Ezt a törvényt csak egy érv támasztja alá, Magyarországnak a FIDESZ-KDNP álma szerinti átalakítás akarata.

A törvény megvalósításának nincs meg a pénzügyi feltétele (vö: „titkos” anyag számai),nincsenek meg a szervezeti feltételei, (kormányhivatal, pedagóguskamara), és nincsenek meg a személyi feltételek sem (pl. tanfelügyelők).

A törvény gyakorlati alkalmazásához több tucat jogszabályt kell alkotni, el kell készíteni a NAT törvény-kompatibilis változatát és a kötelező kerettanterveket.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv nye2
Az Orbán-kormány köznevelési törvénye……………………………………………………………………………………………………

Szimbolikus erőszak

A hatalmi viszonyok újratermelődése érdekében a domináns pozícióba lévők ráerőltetik saját kulturális és szim-bolikus produktumaikat a társadalom többi részére.

(Bourdieau)

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l19
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

Következmény→

?

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l20
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

ALÁMERÜLÜNK.

KIBEKKELJÜK.

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l21
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

H A T

Hálózat A Tanszabadságért

www.tanszabadsag.hu

Magyar Pedagógiai Társaság

www.pedagogiai-tarsasag.hu

Fábry Béla, 2011. november 12.


Az orb n korm ny k znevel si t rv ny r l22
Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről……………………………………………………………………………………………………

… készüljünk fel az újrakezdésre, olyan körülmények, viszonyok, szabályozás létrehozására, hogy az iskolákban „a tanulás ne mártírum, hanem igaz gyönyörűség legyen.”

(Comenius)

Fábry Béla, 2011. november 12.