projektmenedzsment n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektmenedzsment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Projektmenedzsment - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Projektmenedzsment. Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens. Bevezető. egyetem kurzusok egyéb tréning, céges oktatás specialitások, oktatási anyag tanácsadás hálóterv szakmai felügyelet jegyzetek, könyvek, HBR. Követelmények. vizsga (90) + esettanulmány (10) aláírás feltétele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektmenedzsment' - swain


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Dr. Sebestyén Zoltán

egyetemi docens

bevezet
Bevezető
 • egyetem
  • kurzusok
 • egyéb tréning, céges oktatás
  • specialitások, oktatási anyag
 • tanácsadás
  • hálóterv
 • szakmai felügyelet
  • jegyzetek, könyvek, HBR
k vetelm nyek
Követelmények
 • vizsga (90) + esettanulmány (10)
 • aláírás feltétele
  • 70%-os részvétel
  • 25%-os esettanulmány
 • min. ∑ 50% elégséges
 • vizsga
  • 90 pontos, 90 perces
bevezet1
Bevezető
 • szakirodalmak NEM CSAK erre a kurzusra
  • hazai
   • Papp; Görög; Nemeslaki; Hajdu – Klafszky
  • termelésmenedzsment
   • Waters
  • operációkutatás
   • Anderson – Sweeney – Williams; Hillier – Lieberman
  • nagy hatású külföldi
   • Lockyer – Gordon; Verzuh; Nicholas; Lock; Turner; Kerzner
  • módszertanok
   • PRINCE2, PMBoK (2006)
  • BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ
  • jegyzet, példatár, számítógépes gyakorlatok
esettanulm nyok
Esettanulmányok
 • csoportos feldolgozás (5-10 oldal, 4-8 fő)
 • röviden előadás (PowerPoint, 10-15 perc)
 • tagok neveit és három priorizált esettanulmány címe szeptember 14. délig e-mailben
 • végleges csoportbeosztás egy héten belül
 • max. 10 pont szerezhető, de 25% kell az aláíráshoz
 • értékelés
  • felhasznált szakirodalom, szabályos hivatkozások és új, a tananyagot kiegészítő gondolatok megjelenése
  • írott anyag és prezentáció színvonala
esettanulm nyok1
Esettanulmányok
 • I. feladat
  • 11.1. GLADES MEGYE KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖRZET (GLADES COUNTY SANITARY DISTRICT - GCDS) és 11.2. WEST COAST UNIVERSITY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (WEST COAST UNIVERSITY MEDICAL CENTER - WCMC)
   • lobbitérkép, teljesítménymérés
 • II. feladat
  • 11.5. BARRAGE CONSTRUCTION COMPANY (BCC) és 11.7. LAVASOFT.COM
   • WBS, specifikáció - kompromisszumkészség
 • III. feladat
  • 11.8. PETERSEN GENERAL CONTRACTORS (PGC)
   • crashing
esettanulm nyok2
Esettanulmányok
 • IV. feladat
  • 11.9. SYDNEY-I OPERAHÁZ
   • hibák, okok, utóélet
 • V. feladat
  • 11.11. JOHN GAFFNEY: ADOBE SYSTEMS – KALIBRÁLT MODELL FEJLESZTÉSE A PROJEKTIDŐ BECSLÉSÉRE és 11.12. BRIAN LAMURE: A TYNET, INC. A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSÉRE HASZNÁLJA A PROJEKTMENEDZSMENTET
   • becslési modellek
 • VI. feladat
  • 11.13. J. C. BRUMMOND: SAFECO - GYORSÍTOTT KÖVETÉS EGY BASEBALLSTADION PROJEKT PÉLDÁJÁN
   • gyorsított követés
esettanulm nyok3
Esettanulmányok
 • VII. feladat
  • 11.16. DAVID THURM: A HÁZ URA
   • projektháromszög elemei
 • VIII. feladat
  • 11.17. DONALD SULL: HOGYAN BOLDOGULHATUNK TURBULENS PIACOKON?
   • agilitás és szívósság
 • IX. feladat
  • Budapest: Margit híd (http://index.hu/belfold/budapest/kateg/margithid)
   • finanszírozás, csúszások, okok
tematika
Tematika
 • bevezető
  • definíciók
  • fázisok vs. folyamatok
  • dokumentumok
  • életciklus elve
  • szereplők, szerepek
 • szervezeti kérdések
  • személyzetmenedzsment-terv
  • szervezeti formák
  • az emberi erőforrás tervezés eszközei
tematika1
Tematika
 • hálótervezés
  • munkalebontási szerkezet
  • gráfelméleti algoritmusok
  • listák
  • hálók
   • ábrázolás
   • dinamizálás
   • elemzés
  • speciális hálók
  • egyéb fontos ábrázolási módok
  • teljes projekt átfutási idő (ütemezéstömörítés)
tematika2
Tematika
 • szoftver-életciklus modellek és szoftverfejlesztési módszertanok
 • erőforrások
  • terhelés
  • s-görbe
  • erőforrás-allokálás
 • nyomon követés
  • GPRA (1993); FASA, Title V (1994); Clinger-Cohen Act (1996)
  • OMB – EOP – U.S. szövetségi kormány, ANSI/EIA 748-A
tematika3
Tematika
 • idő- és költségbecslés alapjai. Modell paraméterezése.
 • kockázat
  • lépések
  • kockázatelemzés
  • kockázatfigyelés és -felügyelet
 • szerződéstípusok, elszámolás, versenyeztetés
tematika4
Tematika
 • projektportfólió-menedzsment
  • lépések
  • iroda
 • projektminőség-menedzsment
 • kommunikáció
  • eszközök
  • végrehajtás
 • esettanulmányok
  • Lockheed, Adobe Systems, Sydney Opera, Foreman-Tyson, New York Times …
projektmenedzsment megjelen se
Projektmenedzsment megjelenése
 • piramisok
 • 1940-es évek: over-the-fence
 • 1950-es évek:
  • hidegháború – B-52, Minuteman, Polaris
  • kormányzati beszállítók, alvállalkozók, túlmenedzselés?
 • 1960-as évek: más szektorok
  • dinamikus környezet; komplex, integrált tevékenységek
  • szűk korlátok, funkcionális határok átlépése
 • 1980-as évek: nem választási lehetőség
   • HGP, Neo, Vizeskocka
tulajdons gok
Tulajdonságok
 • cél (elvárások, követelmények)
 • terv
 • korlátok
 • kockázat
 • szervezet
 • funkcionális határok
 • projektcélkitűzések folyamatos meghatározása
 • termékek egysége, nagyobb struktúra
defin ci
Definíció
 • PMI: A projekt időszakos törekvés egy egyedülálló termék vagy szolgáltatás előállításának vállalására. Projekt a szervezet minden szintjén jelentkezhet, akár egy, akár több ezer személy bevonásával, pár hetes, vagy több éves intervallumban. A projektmenedzsment feladata a tudás, a szakértelem, az eszközök és technikák alkalmazása a kitűzött célok és elvárások teljesítése érdekében.
 • GPM (German Society for Project Management): a projekt egy vállalkozás, amelyet alapvetően a feltételek különlegességei jellemeznek: pl. objektív, átmeneti, pénzügyi, személyi és más korlátozások, más vállalkozásokkal szembeni elhatárolások.
defin ci1
Definíció
 • MPSz: Projektnek tekintjük azokat a feladatokat, amelyek egyszeri komplex tevékenységfolyamat által megoldhatóak, egyszeri konkrétan körülhatárolt célt kell elérniük, jól meghatározott költségkeretek között, pontosan rögzített határidőre.
 • ISO 10006 (2003.): a minőségi projektmenedzsment irányelveiben a szervezet ideiglenes, és a projekt élettartamára alakították, a projekt számos esetben egy nagyobb projektstruktúra részét képezi, a projektcélkitűzéseket és termékjellemzőket folyamatosan lehet meghatározni és elérni a projekt időtartama alatt, a projekt eredménye lehet egy termék egy vagy több egységének megteremtése, a projekttevékenységek közötti viszony összetett is lehet.
defin ci2
Definíció
 • DIN 69901: a projekt olyan tervszándék (terv, feladat), amelynek legfontosabb jellemzője a feltételek egyszeri előfordulása az adott összetételben. Ilyen feltételek:
  • célelőírás (tartalom, minőség, határidő)
  • időbeli, pénzügyi vagy egyéb behatárolások
  • más tervektől elhatárolás
defin ci3
Definíció*
 • egyedi folyamatrendszer, amely
 • kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt (terv szerint),
 • specifikus követelményeknek – beleértve a minőségi, költség- és erőforráskorlátokat – megfelelő,
 • célkitűzés elérése érdekében vállalt,
 • koordinált és kontrollált
 • tevékenységek csoportja

*ISO 8402 (1994) alapján

mit l projekt a projekt
Mitől projekt a projekt?
 • definíció aspektusai
  • hosszú távú
  • emberek valósítják meg
  • egyértelmű felelősségvállalás
 • ideiglenes és egyedi
 • projektmenedzsment
  • operatív
  • stratégiai
mit l projekt a projekt1
Mitől projekt a projekt?
 • definíció aspektusai
  • hosszú távú
  • emberek valósítják meg
  • egyértelmű felelősségvállalás
  • stb.
 • ideiglenes és egyedi
 • projektmenedzsment
  • operatív
  • stratégiai
nagy s kis m ret projektek
Nagy és kis „méretű” projektek
 • jövedelem- és tőkeprojektek
  • komplexitás
  • méret
  • beruházás/jövedelem mértéke
  • szervezeti felépítés
  • időszak
 • arányok
  • projektmenedzsment
  • üzleti (menedzsment és gazdasági)
  • szaktudás, szakismeretek (szakmai kompetencia)
f zisok
Fázisok
 • forrás: Murphy, Patrice L., Pharmaceutical Project Management: Is It Different?, Project Management Journal, Newtown Square, PA: Project Management Institute, September 1989
f zisok1
Fázisok
 • forrás: Muench, Dean, et al. The Sybase Development Framework. Oakland, CA: Sybase, Inc. 1994
projektek n gy f zisa
Projektek négy fázisa
 • I. definiálás (koncepcióalkotás)
 • II. tervezés, szervezés
 • III. végrehajtás (megvalósítás)
 • IV. befejezés
defini l s
Definiálás
 • cél (vevő?)
 • vevői igények
  • végtermék
   • funkcionális alternatívák
   • döntéshozatali prioritások
  • kommunikáció
 • sikeres teljesítés mérőszámai
  • vevői elégedettség
  • belső hatékonyság
  • tanulás
  • gazdasági haszon
defini l s1
Definiálás
 • elkötelezettség
 • „játéktér” - stakeholder
 • tanulmányterv (kapacitás, szellemiség)
 • projektmenedzser
 • kommunikációs csatornák
 • felelősségek
 • kockázati tényezők
 • háttér információk
 • idő
 • költség
 • specifikáció
 • gazdasági sz.
 • finanszírozás
 • földrajzi kérdések
 • szerződéses feltételek
defini l s2
Definiálás
 • vevő, felhasználó általi elfogadottság
 • minimális hatókör (scope) változás
 • szervezet alaptevékenysége
 • vállalati kultúra
defini l dokumentum pdd
Definiáló dokumentum (PDD)
 • minden eddigi
  • célkitűzés
  • várható eredmények (hatékonysági, gazdasági stb.)
  • befejezés követelményei, leszállítandók (deliverables)
  • erőforrásigények és korlátok
  • feltételezések
  • kockázati tényezők
  • stb.
kudarc siker
Kudarc – siker
 • A projektek nem szerepelnek jól
  • 50% - törölve szállítás előtt
  • 25% - leszállítva, de nincs alkalmazva
  • 20% - alkalmazva nagy változtatásokkal
  • 5% - leszállítva és alkalmazva
 • Standish Group 2006. (2004.)
  • informatikai projektek
  • 31,1% (18%) - teljes sikertelenség
  • 57,2% (53%) - nagy költség vagy időtúllépés
  • 16,2% (29%) - sikeres
slide32
Okok
 • nincsen megfelelően definiálva
 • személyi változások
 • túl komplikált, hosszú vagy nagy
 • váratlan események
 • gazdasági prioritások változása
 • vállalati menedzsment politika
 • vevő bevonásának hiánya
 • igazgatói támogatottság
 • tervezés
 • stb.
tervez s
Tervezés
 • részletezettség (WBS)
 • projektterv, kontingenciák, ütemezés
 • erőforrás-tervezés, költségtervezés
 • projektmenedzser (rangidős tagok)
 • kockázatmenedzsment
 • minőség
 • szervezet
 • kommunikáció
v grehajt s befejez s
Végrehajtás, befejezés
 • végrehajtás
  • jelentési rendszer
  • elhárítás, nyilvántartás
 • befejezés
  • jelentések elemzése
  • fázisok átfedése, befejező esemény
beruh z si f zisok
Beruházási fázisok
 • elképzelések
 • előzetes tanulmányok
  • műszaki
  • környezeti és ökológiai
  • marketingtanulmány
  • gazdasági
  • finanszírozás
  • társadalmi-politikai
  • szervezési-vezetési
 • konkrétum
beruh z si f zisok1
Beruházási fázisok
 • külső résztvevők
 • projektstratégia
  • előzetes minősítés
  • ajánlati felhívás
  • ajánlatok értékelése
 • szerződéskötés
pmbok
PMBoK
 • szerkezete
  • projektmenedzsment kerete (bevezetés, életciklus)
  • projektmenedzsment-szabvány (5 folyamatcsoport)
  • 9 tudásterület
 • felépítése I.
  • folyamatok
   • projektmenedzsment-folyamatok
   • termékorientált folyamatok
  • folyamatcsoportok
 • felépítése II.
  • bemenetek – eszközök és technikák – kimenetek
szak rtelem ter letei 5 fcs
Szakértelem területei (5 fcs.)
 • PMBoK – projektmenedzsment tudásbázis
 • alkalmazási terület (szakmai) ismerete, szabványok, szabályozók
 • projektkörnyezet
 • általános menedzsment tudás és készségek
 • interperszonális készségek
fel p t s i folyamatcsoportok
Felépítés I. - Folyamatcsoportok
 • kezdeményezési
 • tervezési
 • végrehajtási
 • követési és felügyeleti
 • zárási
kezdem nyez si folyamatcsoport
Kezdeményezési folyamatcsoport
 • cél
 • formális engedélyezés
 • igények, követelmények (kívülről)
 • projektmenedzser kijelölése
 • kezdeti feltevések és korlátok
 • erőforrások hozzáférhetősége
 • érintettek bevonása
 • két dokumentum:
  • projektalapító okirat
  • (előzetes) projektterjedelem-leírás
tervez si folyamatcsoport
Tervezési folyamatcsoport
 • projektmenedzsmentterv készítése
 • projektterjedelem-tervezés, -meghatározás
 • feladatlebontási struktúra létrehozása
 • tevékenységmeghatározás
 • tevékenység függőségi rendezése
 • tevékenység erőforrásbecslése
 • tevékenység átfutási idejének becslése
 • ütemterv-kialakítás
tervez si folyamatcsoport1
Tervezési folyamatcsoport
 • költségbecslés, költségtervkészítés
 • minőségtervezés
 • emberierőforrás-tervezés
 • kommunikációtervezés
 • kockázatmenedzsment-tervezés
 • kockázatazonosítás
 • kvalitatív kockázatelemzés
 • kvantitatív kockázatelemzés
 • kockázatkezelés tervezése
 • beszerzéstervezés
 • szerződéskötés-tervezés
v grehajt si folyamatcsoport
Végrehajtási folyamatcsoport
 • projektvégrehajtás irányítása (igazgatása) és menedzselése
 • minőségbiztosítás végrehajtása
 • projektcsapat-toborzás
 • projektcsapat-fejlesztés
 • információelosztás
 • szállítói válaszok bekérése
 • szállítókiválasztás
k vet si s fel gyeleti folyamatcsoport
Követési és felügyeleti folyamatcsoport
 • projektmunka követése és felügyelete
 • integrált változtatásfelügyelet
 • projektterjedelem-verifikálás
 • projektterjedelem-felügyelet
 • ütemezésfelügyelet
 • költségfelügyelet
k vet si s fel gyeleti folyamatcsoport1
Követési és felügyeleti folyamatcsoport
 • minőség-ellenőrzés végrehajtása
 • projektcsapat-irányítás
 • teljesítés-jelentéstétel
 • érintettek kezelése
 • kockázatfigyelés és -felügyelet
 • szerződésbonyolítás
z r si folyamatcsoport
Zárási folyamatcsoport
 • projektzárás
 • szerződéslezárás
dokumentumok
Dokumentumok
 • projektalapító okirat
 • projektterjedelem-leírás
 • projektmenedzsmentterv
projektalap t okirat
Projektalapító okirat
 • formálisan jóváhagyja a projektet (v. fázist)
 • felhatalmazza a projektmenedzsert (erőforrások)
 • projektszervezeten kívüli bocsátja ki és hagyja jóvá
 • indítékok: problémák, lehetőségek, üzleti (piaci) igények, jogi követelmények
 • kiválasztás
  • projekt
  • végrehajtási alternatívák
projektalap t okirat1
Projektalapító okirat
 • indítékok
  • piaci igény
  • üzleti igény
  • ügyfélelvárások
  • technológiai fejlődés
  • jogi követelmények
  • társadalmi szükségletek
 • projektfeladat-leírás
  • üzleti igények
  • termékdefiníció-leírás
  • stratégiai terv
projektalap t okirat2
Projektalapító okirat
 • információk
  • ügyfelek, szponzor, érintettek szükségleteit, akaratát vagy elvárásait kielégítő követelmények;
  • üzleti igények, átfogó projektleírás, vagy a projekttermékkel szembeni elvárások;
  • a projekt célja és indoklása;
  • a kinevezett projektmenedzser és felhatalmazásának szintje;
projektalap t okirat3
Projektalapító okirat
 • információk
  • az ütemterv és a mérföldkövek áttekintése;
  • az érintettek befolyása (!);
  • a funkcionális szervezeti egységek és közreműködésük;
  • szervezeti, környezeti és külső feltételezések, korlátok, megkötések;
  • a projekt létrehozását igazoló üzleti terv, megtérülés;
  • áttekintő költségvetés.
projektalap t okirat4
Projektalapító okirat
 • környezeti tényezők
  • szervezeti vagy vállalati kultúra és struktúra
  • hatósági vagy iparági előírások
  • infrastruktúra
  • adott emberi erőforrás
  • személyzeti adminisztráció
  • a vállalat munkaengedélyezési rendszere
  • piaci feltételek
  • az érintettek kockázattűrése
  • kereskedelmi adatbázisok
  • projektmenedzsment-információs rendszer
projektalap t okirat5
Projektalapító okirat
 • szervezeti folyamatok és eljárások
  • szabványos eljárások
  • egységesített útmutatók, munkavégzési utasítások, ajánlatértékelési szempontok és teljesítésmérési kritériumok
  • sablonok (kockázati sablonok, feladatlebontási struktúrasablonok, és projektütemezés hálóterv sablonok).
  • útmutatók és kritériumok a szabványos folyamatok testreszabásához
projektalap t okirat6
Projektalapító okirat
 • szervezeti folyamatok és eljárások
  • a szervezet kommunikációs követelményei
  • projektzárási útmutatók és követelmények
  • pénzügyi felügyeleti eljárások
  • lezáratlan ügyek és hibák kezelésének folyamatai
  • változtatásfelügyelet eljárásai
  • kockázatfelügyeleti eljárások
  • a munkaengedély kiadásának, a munka elrendelésének és jóváhagyásának folyamata.
projektalap t okirat7
Projektalapító okirat
 • szervezeti tudásbázis
  • projektfájlok, dokumentumok
  • múltbéli információ és levont tanulságok
  • lezáratlan ügyek és hibák kezelése
  • konfigurációmenedzsment-tudásbázis
  • pénzügyi adatbázis
projektalap t okirat8
Projektalapító okirat
 • projektkiválasztási módszerek
  • előnymérő (benefit measurement) módszerek
  • matematikai modellek (lineáris, nemlineáris, dinamikus, egészértékű vagy több célfüggvény)
el zetes projektterjedelem le r s
(Előzetes) projektterjedelem-leírás
 • elvégzendő munka, feladatkör áttekintő, szöveges ismertetése, leszállítandók meghatározása
 • tartalmaz mindent, amit a projektnek teljesítenie kell
 • azonosítja és dokumentálja
  • termékek, szolgáltatások jellemzőit, határait
  • elfogadás módszereit
  • projektterjedelem-felügyelet módszereit
 • kezdeményezőtől származó információ alapján
el zetes projektterjedelem le r s1
(Előzetes) projektterjedelem-leírás
 • Tartalmazza
  • projektre és a termékekre vonatkozó célkitűzéseket
  • termék vagy szolgáltatás jellemzőit és a rájuk vonatkozó követelményeket
  • termékelfogadás feltételeit (kritériumait)
  • projekt határait
  • projekt követelményeit és leszállítandóit
  • projektkorlátokat
el zetes projektterjedelem le r s2
(Előzetes) projektterjedelem-leírás
 • Tartalmazza
  • projektfeltevéseket
  • kezdeti projektszervezetet
  • kezdetben meghatározott kockázatokat
  • tervezett mérföldköveket
  • kezdeti feladatlebontási struktúrát
  • költségek nagyságrendi becslését
  • projekt-konfigurációmenedzsment követelményeit
  • jóváhagyás követelményeit
projektmenedzsmentterv
Projektmenedzsmentterv
 • elvégzendő munka végrehajtási módja
 • résztervek meghatározása, kiválasztása, előkészítése, integrálása, koordinálása
 • tartalma függ
  • alkalmazási területtől
  • projekt összetettségétől
 • meghatározza a módját
  • végrehajtásnak
  • követésnek és felügyeletnek
  • lezárásnak
letciklus elve1
Életciklus elve

CF

 • forrás: Kerzner, 2003. Project Management, John Wiley & Sons, Inc.

t

t

szerepl k
Szereplők
 • IT menedzser
 • minőségmenedzser
 • assurance
 • LAN adminisztrátor
 • Linux adminisztrátor
 • web adminisztrátor
 • hálózati technikus
 • adatelemző
 • DCE képviselő
 • beszerzési kapcsolat
 • szponzor
 • műszaki szponzor
 • Steering Committee (Board)
 • projektmenedzser
 • projektvezető
 • teamvezető
 • teamtag
 • projekttámogató
 • projektiroda
 • stakeholder
 • külső auditor
szerepl k1
Szereplők
 • szponzor
  • erőforrások, finanszírozás, üzleti siker
 • támogató
  • szószóló, előmozdít, figyel
 • megbízó
  • szerződéskötés révén szolgáltatást vásárol
 • felhasználó
 • tulajdonos
 • érdekeltek, érintettek
  • külső, belső
szerepl k pmbok
Szereplők (PMBoK)
 • projektmenedzser
 • ügyfél/felhasználó
 • megvalósító szervezet
 • projektcsapat tagjai
 • projektmenedzsment-csapat
 • szponzor
 • befolyásolók
 • projektiroda (PMO)
p lda beruh z s
Példa - beruházás
 • beruházó (projektstratégia, fázisok lezárhatósága, specifikumok, korlátok)
 • vállalkozó (építés-szerelés)
 • tervező (műszaki tervezés)
 • mérnök-tanácsadó (technológiai-működési folyamatok)
 • beszállító
 • mérnök (információszolgáltatás, változtatás, felfüggesztés-elfogadás, döntőbíró)
 • műszaki ellenőr
projektmenedzser
Projektmenedzser
 • szerep: projekt végterméke
 • kompetencia: üzleti, szakmai, projektmenedzsment
 • készség
  • vezetés (útmutatás, felsorakoztatás, motiválás, döntés, problémamegoldás)
  • interperszonális (tárgyalás, konfliktuskezelés)
  • kommunikáció (prezentáció, írott anyagok, tanácsadás)
 • hatáskör
  • de jure
  • de facto
 • stílus minősítésének dimenziói
projektmenedzser1
Projektmenedzser
 • Legyünk elérhetők
 • Kérjünk információt
 • Ismerjük fel az igényt a tanulásra
 • Mutassunk példát: valljuk be saját hibáinkat
 • Érjük el, hogy mindenki részt vegyen
 • Teremtsünk kellemes légkört
 • Ismerjük el a sikert
   • forrás: Amy Edmondson, et al., “Speeding Up Team Learning” (A csoport tanulásának felgyorsítása), Harvard Business Review 2001. október.
szervezeti k rd sek
Szervezeti kérdések
 • szerepkör
  • szerepkörökhöz tartozó jogosultsági szint
  • felelősségi kör
  • szerepkör határvonalai
 • jogosultság
  • felhatalmazás – egyensúly
 • felelősség
 • kompetencia
  • képesség
  • kapacitás
szem lyzetmenedzsment terv
Személyzetmenedzsment-terv
 • személyzet megszerzése
 • időbeosztás
 • elengedési feltételek
 • továbbképzési igények
 • elismerés és jutalmazás
 • megfelelés
 • biztonság
szervezeti form k
Szervezeti formák
 • munkamegosztás
 • hatáskörmegosztás (szolgálati út)
 • koordinációs eszközök
 • hatáskör
 • kommunikáció
 • prioritás
 • fókusz
alapvet szervezeti form k
Alapvető szervezeti formák
 • lineáris
 • törzskari
 • funkcionális
 • divizionális
 • mátrix
 • projektközpontú (projekt-orientált, projektalapú)