slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011 utga PowerPoint Presentation
Download Presentation
HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011 utga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011 utga - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011 utgave 04.12.2011. Krav til et HMS system i UiO. Myndigheter. Lover & krav. Studenter. Samfunnet. Ansatte. Bruk av standarder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011 utga' - tien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
HMS i UiO med Internasjonale standarder og Internkontrollforskriften av 1997 HMS ko-ordinatorseminar 12.12.2011utgave 04.12.2011

2011

krav til et hms system i uio
Krav til et HMS system i UiO

Myndigheter

Lover

& krav

Studenter

Samfunnet

Ansatte

2011

bruk av standarder
Bruk av standarder
 • Referanse til nasjonale og/eller internasjonale standarder
 • Mulighet for 3-parts sertifisering ( ISO sertifisering)
 • Standarder som dekker HMS
  • NS-EN ISO 14001:2004 ( Ytre miljø)
  • SN-BS OHSAS 18001:2007 ( Arbeidsmiljø)
sertifisering
Sertifisering
 • ISO = International Organisation for Standarization utarbeider- og er rettighetseier til ISO standarder, men utøver ikke sertifiseringsarbeid.
 • Standard Norge AS med salgsselskapet Standard Online AS har salgsrettighetene til ISO standardene i Norge.
 • Mange ISO standarder er oversatt til norsk og får betegnelsen NS, f.eks NS-EN ISO 9001:2008. EN betyr at standarden også er en Europanorm.
 • Norsk Akkreditering er ansvarlig for akkreditert sertifisering i Norge og godkjenner sertifiseringsorganene.
enhetlig styringssystem
Enhetlig styringssystem
 • ISO 9001/14001 og OHSAS 18001 er bygget opp rundt samme styringsmodell.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

2011

sn bs ohsas 18001 2007 standard for arbeidsmilj og sikkerhet
SN-BS OHSAS 18001:2007Standard for Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Utgitt i 1999 av 23 organisasjoner (deriblant DNV og Loyds)
 • Revidert i 2007 og nå som BSI standard
 • Utgitt på norsk i september 2008
 • Bygger på ISO 14001`s struktur
 • Det tilbys akkreditert sertifisering i Norge
 • Pr. 01.11.2011 er det 133 bedrifter i Norge som er sertifisert i henhold til OHSAS 18001

2011

enhetlig styringssystem s rkrav
Enhetlig styringssystem – særkrav
 • ISO 9001 – Kundeperspektiv
 • ISO 14001 – Miljøaspekter vedrørende ytre miljø
 • OHSAS 18001 – Arbeidsmiljø og personsikkerhet

2011

ohsas 18001 2007 struktur

4.2 Arbeidsmiljø

politikk

4.6 Ledelsens

gjennomgåelse

4.3 Planlegging

Kontinuerlig forbedring

4.5 Kontroll

4.4 Iverksetting

og drift

OHSAS 18001:2007 – struktur

2011

ohsas 18001 pkt 4 1 generelle krav
OHSAS 18001 – Pkt 4.1 Generelle krav

4.1 Generelle krav

Organisasjonen skal etablere og vedlikeholde et styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppnå disse

2011

ohsas 18001 pkt 4 2 arbeidsmilj politikk
OHSAS 18001 – Pkt 4.2 Arbeidsmiljøpolitikk

4.2 Den øverste ledelsen skal fastsette og berettige organisasjonens arbeidsmiljøpolitikk og sikre at denne politikken er innenfor det fastsatte omfanget av sitt styringssystem for arbeidsmiljø.

2011

ohsas 18001 pkt 4 3 planlegging
OHSAS 18001 – Pkt 4.3 Planlegging

4.3.1 Identifisering av fare, risikovurdering og fastsetting av kontroller.

 • Risikokartlegging
 • Risikostyring
 • Risikoredusering

4.3.2 Lovbestemte og andre krav f.eks nettstedet regelhjelp.no

4.3.3 Mål og program

2011

ohsas 18001 pkt 4 4 iverksetting og drift
OHSAS 18001 – Pkt 4.4 Iverksetting og drift

4.4.1 Ressurser, roller, ansvar, forpliktelser og myndighet

4.4.2 Kompetanse, opplæring og bevissthet

4.4.3 Kommunikasjon, deltakelse og konferering

4.4.4 Dokumentasjon

2011

ohsas 18001 pkt 4 4 iverksetting og drift1
OHSAS 18001 – Pkt 4.4 Iverksetting og drift

4.4.5 Dokumentstyring

4.4.6 Driftskontroll

4.4.7 Beredskap og innsats

2011

ohsas 18001 pkt 4 5 kontroll
OHSAS 18001 – Pkt 4.5 Kontroll

4.5.1 Overvåking og måling av prestasjon

4.5.2 Samsvarsvurdering

4.5.3 Undersøkelse av hendelser, avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak

4.5.4 Kontroll med registreringer

4.5.5 Internrevisjon

2011

ohsas 18001 pkt 4 6 ledelsens gjennomg else
OHSAS 18001 – Pkt 4.6 Ledelsens gjennomgåelse

4.6 Ledelsens gjennomgåelse

 • Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå styringssystemet for arbeidsmiljø med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt.

2011

ohsas 18001 demings forbedringssirkel pdca pukk

4.2 – Arbeidsmiljøpolitikk

PLANLEGGE

4.3.1 -Risikovurdering

4.3.2 -Lover og krav

4.3.3 -Mål og program

4.4.1 - Organisering

4.4.2 - Opplæring

KORRIGERE

4.4.3 - Kommunikasjon

4.6. - Ledelsens

gjennomgåelse

4.4.4 - Dokumentasjon

4.4.5 - Dokumentstyring

4.4.6 - Driftskontroll

4.5.1 -Overvåking og målinger

4.5.3 -Avvik, korrigerende og

forebyggende tiltak

4.5.4 -Registreringer

4.5.5 -Intern revisjon

4.4.7 - Beredskap

KONTROLLERE

OHSAS 18001 – Demings forbedringssirkel PDCA/PUKK

UTFØRE

2011

risikovurdering hva forventes av ohsas 18001
Risikovurdering – hva forventes av OHSAS 18001 ?

Kapittel 4.3.1 i OHSAS 18001 gjennomgås

 • Metodikk for risikoanalyse/vurdering
 • Risikoreduksjon – tolerabel risiko
 • Risikostyring

2011

risikovurdering hva forventes av ohsas 180011
Risikovurdering – hva forventes av OHSAS 18001 ?
 • Det forventes at det utarbeides en prosedyre som passer for organisasjonen
 • Metode anbefalt av arbeidstilsynet vil i de fleste tilfeller være tilfredsstillende
 • Det tilbys norske standarder og veiledninger for risikovurderinger f.eks NS 5814

2011

risikovurdering hva forventes av ohsas 180012
Risikovurdering – hva forventes av OHSAS 18001 ?
 • Prinsippene i en risikovurdering er :
  • Hva kan gå galt ?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette ?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer ?

2011

lovverket krever ogs bransjerelatert risikovurderinger f eks risikovurdering av kjemikalier
Lovverket krever også bransjerelatert risikovurderingerf.eks … risikovurdering av kjemikalier

2011

slide24

Systemet foreslås organisert som Demingsforbedringssirkel, som også er identisk med strukturen til de internasjonale standardene SN-BS OHSAS 18001:2007 Arbeidsmiljø og NS-EN ISO 14001:2004 Ytre miljø

HMS prosess i UiO

HMS prosess Enhet

HMS prosess Institutt nivå

slide25

Nivåer i HMS systemet

Rammeverket for systemet er tenkt som en pyramide som beskriver de forskjellige nivåene i HMS systemet. Denne nivå struktureringen skal sikre at de overordnede rutiner og krav ivaretas i alle enheter. Hver enhet skal med basis i den overordnede HMS håndboka utarbeide en lokal HMS håndbok med egne relaterte rutiner der det er behov.

struktur av hms h ndb ker
Struktur av HMS håndbøker

UIO

Del 1

-Systembeskrivelse

HMS policy

-HMS mål

-Planlegging

-Utførelse

-Kontrollere

-Forbedre

Del 2

Rutinesamling

(fellesrutiner)

Enhet

Del 1

-Beskrivelse av HMS systemet i UIO

-HMS i enheten

Del 2

Rutiner/

Dokumentasjon denne enhet

(f.eks LAMU, handlingsgplaneretc))

Institutt

Del 1

-Beskrivelse av HMS systemet i UIO

HMS i instituttet

Del 2

Rutinesamling(særrutiner) for instituttet

implementering og praktisk bruk av styringssystem for arbeidsmilj
Implementering og praktisk bruk av styringssystem for – arbeidsmiljø
 • Opplæring i felles prosedyrer
  • F.eks rapportering av hendelser, avvik, avfallshåndtering, lys & varme etc.
 • Opplæring i funksjon/avdelingsspesifikke prosedyrer
  • F.eks kjemikaliebruk, drift avrenseanlegg etc.
 • Generell opplæring og informasjon
  • Informasjon om arbeidsmiljøpolitikk, fobedringsmål etc.

2011

implementering og praktisk bruk av styringssystem for arbeidsmilj1
Implementering og praktisk bruk av styringssystem for – arbeidsmiljø
 • Kontinuerlig forbedring
  • Forbedringsforslag, måloppnåelse forbedringsmål etc.
 • Læring av hendelser
  • Analyse av årsak til hendelser, avvik etc.
 • Kulturbygging
  • Etablere en god ”HMS” kultur – engasjement

2011

utfordringer ved implementering og drift av styringssystem for arbeidsmilj
Utfordringer ved implementering og drift av styringssystem for arbeidsmiljø

For å lykkes må:

 • Ledelsens engasjement være tilstede
 • Klare oppgaver og ressurser og tid til å gjennomføre disse, f.eks forbedringsmål
 • Sette av tid til møter, oppfølging og gjerne en HMS dag
 • Engasjere spesialister innen viktige arbeidsrelaterte temaer f.eks bedriftshelsetjeneste, støy, arbeidsmiljø, ergonomi – avhengig av bransje
 • En akkreditert sertifisering er en god pådriver

2011