slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utfordringer i bransjen HMS og Kvalitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utfordringer i bransjen HMS og Kvalitet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Utfordringer i bransjen HMS og Kvalitet - PowerPoint PPT Presentation

louis
130 Views
Download Presentation

Utfordringer i bransjen HMS og Kvalitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utfordringer i bransjen HMS og Kvalitet Hva forventes av lærlinger i virkeligheten Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 2. Forventet omsetning i 2008, ca. 3 milliarder kroner. • Ca. 900 ansatte , - herav ca. 100 siving./master og ingeniør • Primærmarkedsområdet – Bygg – strekningen Haugesund – Telemark, - Anleggsvirksomheten – hele landet • Eget eiendomsselskap Karmøy (inkl. B&V, Haugesund) Kragerø Arendal Stavanger Lyngdal Kristiansand, inkl. Hovedkontoret Åseral (ECO Bygg) Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 3. KJØITA PARK 1999-2007 Planleggingstid 3 mnd Byggetid 18 mnd Reklamasjonsarbeide 60 mnd Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 4. Kjøita park Ferdig år 2001… Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 5. 13. november 2006 Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 6. Hva gikk galt på Kjøita Park Det meste!!! • Planlegging • Mangel på tid til planlegging ( avsetter ikke nok tid.) • Mangel på planlegging • For få preaksepterte løsninger ( For mange ”ikke utprøvde løsninger”) • Mangel på kontroll av planlegging • For dårlig spesifikasjon mot kunder • Slurv i utførelse • Mangel på kvalitetssikring/ kontroll • Mangel på yrkesstolthet. • Mangel på helhetstenking • Mangel på ansvarsfølelse • Mangel på åpenhet Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 7. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 8. Hva gjorde Kjøita Park med vår….. • stolthet • troverdighet • omdømme, tillit Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 9. Strategiprosess - samarbeid KS/HMS stab og drift • Tiltak - fokus på kvalitet og HMS - vi må lære av feilene våre (ikke gjenta) - hvordan? Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 10. Morgendagen tilhører kun de som er opptatt av riktig kvalitet Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 11. Mål med KIK Få den riktige kvaliteten på Kruse Smith sitt produkt ved å etablere kvalitetskulturen: – KAN JEG STÅ FOR DETTE? Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 12. Vi må begynne med oss selv! • Skriftlighetskulturen • Åpenhet • Dele med hverandre • Ydmykhet • Medvirkning-obs plakater • Kompetanse- hva er toleransen? • Utenlandsk arbeidskraft- språk og kultur Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 13. Arbeidsmetodikk 1. ? 2. ? 3. ? Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 14. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 15. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 16. Kvalitet RUK Rapport Uønsket Kvalitet HMS RUH Rapport Uønsket hendelse Kvalitet og HMS - 2 sider av samme sak! Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 17. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 18. ”Fokus 3 RUK” • UNNGÅ PLASSERINGSAVVIK • BEVAR FERDIG ARBEID • TEGNINGSFORSTÅELSE Hvordan gjøres dette? Medvirkning/forslag fra byggeplass tas opp i mandagsmøte. OBS Plakater. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 19. OBS PLAKAT 1 På prosjekt: …………………………….... gjør vi dette for å UNNGÅ PLASSERINGSAVVIK - - - - - - - - - Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 20. Fokusområder HMS • Risikovurdering • SJA • RUH www.avvik.com\kruse-smith Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 21. Resultat av KIK • Avviksrapportering = åpenhet = alle får lov til å bidra = smitter på UE = de lærer noe om forbedring av egne systemer = nyttig for bransjen = rennommè til bransjen vil bli bedre = Kruse Smith har noe å tilføre bransjen • Vi har synliggjort hva som forventes av våre fagarbeidere. • ”For første gang har jeg sett hva toleransekravene er – og jeg har jobbet her i 20 år!” !!!!! • Synliggjøring av innsparingspotensialet=fokus på lønnsomhet • Over 3900 hendelser er registrert • Kvalitet og HMS er blitt ”snakkis” i bedriften! Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 22. Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 23. Utvikling H-verdi, Sykefravær og RUH 2002-2007 Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 24. Fornøyde kunder  Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08

 25. Oppsummering utfordringer • Kompetanse krav • Partenes kjennskap til HMS lovgivningen • Ansvar og engasjement byggherre, arbeidsgiver, ansatt • Ressurser • Kommunikasjon på byggeplass • Åpenhet - avviksrapportering • Medvirkning – alle må bidra • Byggetid • Lær elevene deres noe om-avviksrapportering (åpenhet og skriftlighet) -risikovurdering (tenke gjennom hva som kan gå galt) -sikker jobb analyse-SJA- (stopp opp og tenk- planlegging) -erfaringsutveksling Utarbeidet av Hilde Waage, 08.09.08