ergoterapi og hms
Download
Skip this Video
Download Presentation
ERGOTERAPI OG HMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ERGOTERAPI OG HMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ERGOTERAPI OG HMS. Hva er bht ?. Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser. Internkontroll.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ERGOTERAPI OG HMS' - forrest-conner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er bht
Hva er bht?
 • Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.
internkontroll
Internkontroll
 • Kontroll av interne dokument og rutiner.
 • Evaluering, kontroll skal gjennomføres en gang i året.
 • De ansatte skal medvirke
f rstehjelpskurs
Førstehjelpskurs
 • Vi kan hjelpe til med å arrangere førstehjelpskurs dersom det er ønskelig.
 • Kan være en fordel å ha årlig for risikoutsatte bedrifter.
 • En vet aldri når ulykken er ute!
risikokartlegging
Risikokartlegging
 • Risiko= sannsynlighet x konsekvens
 • Kartlegge farer på arbeidsplassen
 • Hva kan gå galt?
 • Hva er konsekvensen dersom noe går galt?
 • www.arbeidstilsynet.no
inneklima
Inneklima
 • Lys
 • Støy
 • Luftforurensing
 • Temperatur
 • Kjemiske stoff
vernerunde
Vernerunde
 • En av oppgavene til verneombudet.
 • Hva kan utbedres på arbeidsplassen?
 • Hva er bra?
 • Skal gjennomføres årlig
 • BHT kan bistå ved vernerunden og hjelpe med skjema/sjekklister
sykefrav rsoppf lging
Sykefraværsoppfølging
 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Tilrettelegge på arbeidsplassen
 • Oppfølgingsplan etter 4 veker
 • Være med på dialogmøte 1, etter 7 veker
 • Være med på dialogmøte 2, etter 26 uker (NAV skal kalle inn)
 • IA-bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd.
 • www.nav.no
arbeidsplassvurdering
Arbeidsplassvurdering
 • Dataarbeidsplass
 • Møbler og inventar
 • Redskap
 • Maskiner
 • Utstyr
 • Orden
 • Renhold
funksjonsvurdering
Funksjonsvurdering
 • Når en arbeidstaker opplever eller uttrykker vansker med å mestre arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene (står i fare for å bli sykmeldt).
 • Når en arbeidstaker er sykmeldt for noe som ikke ser ut til å være forbigående.
 • Når en arbeidstaker er på vei tilbake til jobb, men arbeidsevnen er varig nedsatt (Veiersted).
helsekontroll
Helsekontroll
 • Blodprøver
 • Blodtrykk
 • Vaksiner
 • Hørselstest
 • Spirometri (lungefunksjon)
 • Blir gjennomført av lege/ sykepleier evt.andre
ergonomisk kartlegging
Ergonomisk kartlegging
 • Faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi, vedlikeholde eller forverre uheldige belastningar
 • Faktorer som kan være med på å vedlikeholde god helse.
rusmiddelmisbruk akan
Rusmiddelmisbruk (AKAN)
 • Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkotika.
 • Hjelpe til dersom en har ansatte som sliter med alkohol – eller narkotikamisbruk.
 • Utarbeide prosedyrer, rusmiddelpolitikk
psykosoialt arb milj konfliktl sning
Psykosoialtarb.miljø/ konfliktløsning
 • Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakeren sin sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i bedriften.
 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Foreta kartlegginger, spørreundersøkelse
stoffkartotek hms datablad
Stoffkartotek/HMS-datablad
 • Kjemiske stoff skal være registrerte.
 • Alle stoff skal ha eget datablad på norsk
 • Skal være tilgjengelig for de ansatte.
40 timers kurs
40-timers kurs
 • Grunnopplæring i HMS for HVO, VO og AMU deltakare og ledere.
 • Eget kurs for ledere
 • Andre kurs
kontakt oss
Kontakt oss
 • Tlf: 95 13 02 72
 • E-post: [email protected]
 • ERGOTERAPI OG HMS, Skjerpevegen 15, 5736 GRANVIN
ad