tilpasset oppl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilpasset opplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilpasset opplæring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tilpasset opplæring - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Tilpasset opplæring. Inger Langseth PLU. Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet. 2-5 år. Legge til rette for…. Politikk. UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test Accountability Employability. Produksjonsår - årgang - kapasitet . US: No child left behing standards&tests.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilpasset opplæring' - thuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilpasset oppl ring

Tilpasset opplæring

Inger Langseth

PLU

tilpasset oppl ring i kunnskapsl ftet
Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet

2-5 år

Legge til rette for…

slide3

Politikk

UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test

Accountability

Employability

Produksjonsår - årgang - kapasitet

US:

No childleftbehingstandards&tests

Forskning

Norge: Nasjonale prøver

UK: Assessment Reform Group. Black

US: Assessment for LearningStiggins

Australia: Selfassessment. Sadler

Norge: Kari Smith, E. L. Dale. R. Engh, S. Dobson, K. Klette osv.

definisjon elev
Definisjon elev
 • Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig.
 • Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. (Hattie)
 • Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne. (Vygotsky)

Elevsiden.no

innhold
Innhold

PLANLEGGING

LESING

SKRIVING

VURDERING

Samspillet mellom faktorene er avgjørende for kvaliteten på den tilpassete opplæringen.

TILPASSET OPPLÆRING

 • Læring
 • Motivasjon
 • Vanskegrad
 • Skolekultur
 • Undervisning
 • Lærerforutsetninger
 • Elevforutsetninger
 • Hjemmekultur

TPO-modellen (Strandkleiv 2004).

lokale delm l
Lokale delmål
 • TEMA
 • KOMPETANSEMÅL
 • OPPGAVE/oppdrag

KUNNSKAP

Hva må vi lære for å ………

1

2

3

FERDIGHETER

Hvordan skal vi vise ferdighetene…

Skrive

Produsere/samhandle

Presentere

GENERELL KOMPETANSE

Lesing

Skriving

Muntlig

Digital

Regning

Profesjonalitet /kommunikativ kompetanse

Faktakunnskap og teoretisk kunnskap på et område

En rekke kognitive og praktiske ferdigheter som trengs for å ¨løse oppgaver” innen et område

Arbeide selvstendig innen rammen for arbeid som er forutsigbart, men kan endres

Overvåke andres rutinemessige arbeid og ta ansvar for vurdering og forbedring av eget arbeid

slide8

Konsekvenser for planlegging

Tema - fra kompetansemålene

Flislegging

Læringsmål

1 Kunnskap

2 Ferdighet

3 Kompetanse

Vokabular, utstyr, flistyper etc.

Vise og forklare flislegging - video el.

Hva er profesjonalitet? Hva lages flis av, hvor hentes den,

hvem tjener på produksjonen?

Anslag tilesKitchen

IKT ForumhistorywikiPainters

slide9

Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig.

Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor

man har vondt; om det er i arma eller beinet.

Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt

  • Kunne si hvor du har vondt
  • Uttrykke seg ved smerte
  • Kunne si ulike kroppsdeler

Vedlegg:

 • Eksempler på kroppsdeler
 • Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt.
 • http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html
 • Uttrykk

Vurdering: muntlig fremføring

lesing
LESING

HVA GJØR DU NÅR DU LESER OG LÆRER AV DET?

slide11

Hva kjennetegner en god leser?

 • Utvikling av leseforståelse
 • Før – aktiviserer kunnskap, forstår oppgaven, velger strategier
 • Under – Konsentrert, antar og predikerer, bruker strategier for å forstå ord, tar notater el.
 • Etter – oppsummerer, reflekterer, drøfter: Hvem, hva, hvordan og hvorfor
    • Norge ligger håpløst etter i Pisa når det gjelder lesing: 30% leser dårlig, 20% leser godt (Finland: 8% -35%)
    • Westley, 2005, Whitehurst, 2001
lesing gode lesere
Lesing - gode lesere
 • Hvor henter vi tekster fra? Læreboka eller Internett? Virkelighetsnært?
  • Kunnskap - Hva vet du om tema? 50% Interesse
  • Kontekst - Hva vet du om stedet teksten produseres på? Publikasjonskanal
  • Før-lesing – Gjett/ forutsi hva teksten handler om. Hensikt med lesingen
lesing gode lesere1
Lesing - gode lesere
 • AVKODING
  • Informasjon fra deler av teksten
  • Få en generell oversikt over teksten
  • Få en sammenheng i teksten gjennom spørreord som: hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når….
  • Nyttige uttrykk- faguttrykk etc.
  • Tolke sjangeren – notat, instruks, informasjon, reklame?
lesing gode lesere2
Lesing - gode lesere
 • TOLKING
  • Hvem er teksten skrevet til?
  • Hva vil forfatteren med teksten?
  • Hvorfor er dette skrevet i denne sjangeren?
  • Er det en formell eller en uformell stil i teksten?
  • Hvilke påstander er ikke underbygd med teori eller eksempler?
 • KRITISK TOLKNING

Hvem tjener/taper på denne teksten?

I digitale tekster er ikke avsenderen kjent. Det er budskapet som må tolkes og det er det eleven må vurdere.

skriving
SKRIVING

HVORDAN BLIR DU GOD TIL Å SKRIVE?

LESLES LES

SKRIVSKRIV SKRIV

TIL DU SER ET MØNSTER

skriving1
Skriving
 • Hvilke sjangere er virkelighetsnære for dine elever? Hvilke sjangere testes til eksamen?

Roman

Novelle

Dikt

Gjenfortelling

Rapport

Forklaring

Diskusjon

Overtalelse

Instruksjon

 • Brev – vedlegg

E-post

Forum – innlegg

Video-clip

slide18

Writing- frame

for test

Talking-

frame

for test

slide19

Skriverammer

Il est devenufameuxpour….

Il a étudié……

Il Il s’éstmarié avec…..

Il ……….

Il aimait….

Il est mort le……..

Il est né le…....

example writing frame
Example - writingframe

My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter.

My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend.

I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad

The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym.

When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school.

Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb.

In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office.

My mesage to te world is to pay atention to the school.

I would like to present……

He is interested in …..(3 things)

When he ---- ( where, when, with who and why)

Moreover, he ---

Also, he---

The most important thing these days is….

akademiske skriverammer
Akademiske skriverammer

Hvordan skal dere skrive dokumenter?

Hvordan ser en oppgave ut?

 • Holistisk vurdering
  • Beskrivelse A-F
 • Analytisk vurdering
  • sjekkliste

http://www.uefap.com/writing/writfram.htm

slide22

B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig.

C GOD

Kan gjøre greie for de viktigste elementene i faget. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig.

vurderingskriterier
Vurderingskriterier
 • Har du og eleven et felles språk dere begge forstår?
 • Hva innebærer det å tilpasse en vurdering?
  • Feed forward ( ny læring)
  • Feed back (måloppnåelse)
 • Hvilke knagger henger du vurderingen på?
  • Begrep (innhold, språk og struktur)
  • Mønster (egenvurdering)
vurdering af elevteksten skriftlig muntlig digital
Vurdering AFelevteksten ( skriftlig, muntlig, digital)
 • Innhold
  • Kompetansemålene
  • Kritisk literacy
 • Språk
  • Grammatikk (korrekthet og kompleksitet)
  • Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register)
  • Rettskriving og tegnsetting
 • Struktur
  • Organisering (sjangerbeherskelse)
  • Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert)
  • Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil)
vurdering yrkeskompetanse
Vurdering Yrkeskompetanse

”Evne til å håndtere sammensatte utfordringer i et spesifikt yrke

Innhold

 • Reproduksjon etter instruks
 • Produkt etter åpen bestilling
 • Overføre kunnskap til nye områder
 • Vurdering: Kvalitetsvurdering (ved Kjennetegn) av oppgave/produkt
 • Vurdere eget og andres arbeid i et samfunnsperspektiv (miljø etc)

Vurdering, prinsipper og praksis 2009

(Grete Haaland Sund, Hæge Nore, Inger Vagle)

Språk

 • Grammatikk (korrekthet og kompleksitet)
 • Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register)
 • Rettskriving og tegnsetting

Struktur

 • Organisering (sjangerbeherskelse)
 • Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert)
 • Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil
 • Teknikk
 • Materialer
 • Økonomi
 • Markedsføring/salg
 • Kommunikasjon
 • Dokumentasjon
 • Språk – Engelsk, Tysk, Fransk???

(Bjelke&Sund 2006)

vurdering yf oppdraget er en pen bestilling
Vurdering YFoppdraget er en åpen bestilling

Oppgave

Velge

Begrunne

Planlegge

Gjennomføre

Kvalitetsvurdere

Dokumentere

Vurderingsgrunnlag

 • Produkt/Observasjon
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen i bilde, tekst, lyd
 • Elevens forståelse av eget arbeid
tilpasset oppl ring1
Tilpasset opplæring
 • Kompetansemålene i læreplanen gjøres om til lokale delmål
 • Målene tilpasses klassen og enkeltelevenes interesser som et resultat av vurdering av elevenes arbeid.
 • Det bygges stillas rundt elevenes grunnleggende ferdigheter og det lages vurderingskriterier
 • Planlegging – eleven forstår målet
 • Vurdering for undervisning – eleven vurderer måloppnåelse
 • Lesing
 • Skriving
 • Muntlig
 • Innhold/prosess/produkt
kognitiv mesterl re
Kognitiv Mesterlære

web

Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453