Download
typy rie enia priemyseln ho ethernetu powerlink n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Typy , riešenia priemyselného Ethernetu , Powerlink PowerPoint Presentation
Download Presentation
Typy , riešenia priemyselného Ethernetu , Powerlink

Typy , riešenia priemyselného Ethernetu , Powerlink

304 Views Download Presentation
Download Presentation

Typy , riešenia priemyselného Ethernetu , Powerlink

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Typy, riešeniapriemyselnéhoEthernetu,Powerlink Jozef Valigurský 5. 5. 2014

 2. Obsah • Úvod • Rozdelenie • Typy priemyselného ethernetu • Zoznam použitej literatúry

 3. Úvod • Priemyselný ethernet je štandardizovaná komunikačná sieť, optimalizovaná pre potreby v priemyselnom prostredí • Medzinárodný štandard IEEE 802.3, ISO/IEC 11801, EN 50173

 4. Rozdelenie • EPA • EtherCAT • EtherNet/IP • ETHERNET Powerlink • MODBUS – RTPS • P-NET on IP • Profinet • SERCOS III • Tcnet • Vnet/IP

 5. EPA • Na báze protokolov Ethernet TCP/IP alebo UDP/IP • Používa prioritné sloty EtherCAT • Každé zariadenie má 2 porty • Synchronizácia založená na IEEE 1588 • Rýchlosť 100Mb/s

 6. EtherNet/IP • Základom je Ethernet TCP/IP • Časovo kritické dáta prenášané službou producer-consumer • Rýchlosť 10/100/1000 Mb/s Modbus-RTPS • Dopĺňa Modbus/TCP o prenos v reálnom čase • Jednoduché prepojenie s Ethernetom • Metóda Publisher-subscriber • Rýchlosť 10/100Mb/s

 7. ETHERNET Powerlink • Vyvynula ho firma Bernecker and Rainer • Časovo nekritické prenosy zabezpečuje TCP/UDP/IP • Časovo kritické prenosy • izochrónny prenos • Riadiaca metóda SCNM • Vysielať v danom čase môže len jedna stanica • Rýchlosť 100Mb/s

 8. P-NET on IP • Založená na P-NET • Umožňuje riadenie v reálnom čase • Časovo kritické dáta – UDP/IP Profinet • Štandardný prenos TCP/UDP/IP • Pre časovo kritické dáta je dĺžka redukovaná • Rýchlosť 10/100Mb/s

 9. SECROS III Je rozšírenie SERCOS II ktorý má vlastnosti riadenia v reálnom čase Rýchlosť 100Mb/s TCnet • Používa metódu DOMA • Minimálna dĺžka komunikačného cyklu je 1ms • Rýchlosť prenosu nastaviteľná

 10. Vnet/IP • Časovo nekritické dáta TCP/IP • Časovo kritické dáta UDP/IP • Prenos v RT- špeciálny modul RTP • Možnosť použitia prioritných slotov • Zvýšená bezpečnosť redundanciou • Rýchlosť 1Gb/s

 11. Použitá literatúra • AT&P Journal • www.odbornecasopisy.cz • http://ap.urpi.fei.stuba.sk

 12. Ďakujem za pozornosť