Download
generolo jono emai io lietuvos karo akademija baziniai karinink kursai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Baziniai karinink ų kursai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Baziniai karinink ų kursai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Baziniai karinink ų kursai

1204 Views Download Presentation
Download Presentation

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Baziniai karinink ų kursai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generolo Jono ŽemaičioLietuvos karoakademijaBaziniai karininkų kursai KARO TOPOGRAFIJA kpt. R. Uzelka

 2. Literatūra • E. Jasiulionis, E. Narušis ,,Karo topografija” 1-2 d. V. LKA, 1994, 1995 • Sutartiniai topografinio Lietuvos žemėlapio ženklai M 1:50 000 V. VŽGT, AGI, 1996 • Map Reading And Land Navigation. Field Manual No 25.26, W. DC, 2001 Priemonės • Karinis matlankis • Markeriai (nusivalantys ir ne) • Kompasas • Žemėlapis kpt. Ričardas Uzelka

 3. Vertinimas Testas kurso pabaigoje kpt. Ričardas Uzelka

 4. KLAUSIMAI? kpt. Ričardas Uzelka

 5. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Pratybų tikslas Paaiškinti kurso klausytojams kaip orientuojamas žemėlapis ir kaip nustatoma savo ir objektų buvimo vieta žemėlapyje, kaip žymimas maršrutas žemėlapyje. kpt. R. Uzelka 2014-10-23 5

 6. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Užduotys po pratybų turite: gebėti orientuoti žemėlapį ir apibūdinti vietovės ir žemėlapio lyginimo būdus. sugebėti nustatyti žemėlapyje savo buvimo vietą atgalinės sankirtos būdu. sugebėti nustatyti objektų vietą žemėlapyje tiesioginės sankirtos būdu. teisingai pažymės žygio maršrutą žemėlapyje. kpt. R. Uzelka 2014-10-23 6

 7. Atstumų ir kampų matavimas žemėlapyje Azimutas (A) – tai kampas tarp, per stebėtojo tašką einančio dienovidinio Šiaurės krypties ir krypties į objektą, išmatuotas pagal laikrodžio rodyklių sukimosi kryptį. Gali kisti ribose nuo 0o iki 360o. Azimutai, išmatuoti žemėlapyje bet kurios vertikalios tinklelio linijos Šiaurės krypties atžvilgiu, vadinami ašiniais azimutais (Aa). kpt. R. Uzelka

 8. Azimutų nustatymas pagal žemėlapį

 9. KLAUSIMAI? kpt. R. Uzelka

 10. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Žemėlapio ir vietovės lyginimas kpt. R. Uzelka

 11. Š Navigacija žiemą Žemėlapio susiejimas su vietove (orientavimas) Kryptimi Atstumu Reljefu Lyginimu Artumu nuo jūsų esančių objektų Sutartiniais ženklais Forma 185.2 kpt. R. Uzelka

 12. Navigacija žiemą Š • Išstudijuok vietovę • Suorientuok žemėlapį • KARLASF • Nustatyk savo vietą • NESPĖLIOK! kpt. R. Uzelka

 13. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Savo buvimo vietos žemėlapyje nustatymas 1. Vietovėje surandame gerai matomus tris objektus, kurie pažymėti žemėlapyje. 2. Į tuos objektus išmatuojame tris magnetinius azimutus. 3. Magnetinius azimutus perskaičiuojame į ašinius. 4. Apskaičiuojame atgalinius ašinius azimutus ir nubrėžiame jų kryptis žemėlapyje 5. Linijų susikirtimo taškas parodys objekto vietą žemėlapyje kpt. J. Žydelis

 14. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Savo buvimo vietos žemėlapyje nustatymas 1. Trijų linijų grąžinimo (atgalinės sankirtos) metodas kpt. R. Uzelka

 15. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Savo buvimo vietos žemėlapyje nustatymas 2. Vienos linijos grąžinimo (atgalinės sankirtos) metodas kpt. R. Uzelka

 16. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Objekto buvimo vietos žemėlapyje nustatymas 1. Linijų susikirtimo (tiesioginės krypčių sankirtos) metodas kpt. R. Uzelka

 17. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Objekto buvimo vietos žemėlapyje nustatymas 2. Dviejų linijų susikirtimo metodas kpt. R. Uzelka

 18. Žemėlapio suorientavimas irsavo buvimo vietos nustatymas Žygio maršruto žymėjimas žemėlapyje • pažymimi kontroliniai taškai (apskritimu apink objektą – sutartinį ženklą) • maršruto linija žymima punktyrine linija šalia judėjimo kelių • išmatuojami ir užrašomi maršruto atkarpų magnetiniai azimutai • išmatuojami ir užrašomi maršruto atkarpų linijiniai atstumai metrais ir žingsnių poromis Am 260° 1700 m. 1020 ž.p. Am 12° 3500 m. 2100 ž.p. kpt. R. Uzelka

 19. KLAUSIMAI? kpt. R. Uzelka

 20. Pavyzdys: 60 žingsnių porų = 100 metrų 6 žingsnių poros = 10 metrų Žings. poros Metrai 108 žingsnių poras: 60 porų = 100 m 48 poros = 80 108 poros = 180 m 240 metrų: 200 m =120 porų 40 m =24 poros 240 m =144 žingsnių poros

 21. KLAUSIMAI? kpt. R. Uzelka