slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lietuvos –Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Lietuvos –Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Lietuvos –Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas Tarpžinybinis bendradarbiavimas Medininkai 2013 11 06. Lietuvos muitinės siekiai. Lietuvos muitinė asmenims suteikdama kokybiškas ir konkurencingas paslaugas privalo:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lietuvos –Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas' - yovela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Lietuvos –Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas

Tarpžinybinis bendradarbiavimas

Medininkai

2013 11 06

lietuvos muitin s siekiai
Lietuvos muitinės siekiai

Lietuvos muitinė asmenims suteikdama kokybiškas ir konkurencingas paslaugas privalo:

 • suderinti ir išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo
 • užtikrinti tarptautinės prekybos grandinės saugą ir saugumą
 • saugoti Lietuvos ir ES visuomenę,rinką, aplinką ir finansinius interesusnuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos
pasienio kontrol s punkt pralaidumo didinimo keliai
Pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimo keliai
 • Lietuvos pasienio kontrolės punktai (PKP) privalo būti įrengti pagal Europos Sąjungos pažangią patirtį, o patikėtas turtas turi būti efektyviai valdomas ir tinkamai prižiūrimas
 • PKP plėtra turi būti vykdoma, atsižvelgiant į prognozuojamus keleivių ir transporto srautus
 • Tikrinimą atliekančios institucijos ir verslo partneriai privalo diegti tarptautinius veiklos organizavimo standartus:

- “vieno langelio” ir “vieno sustojimo” principus, kurie pagreitintų ir supaprastintų formalumus pasienio kontrolės punktuose

 • Diegti modernias šiuolaikiškas kontrolės priemones ir taip užtikrinti asmenims aukštesnės kokybės paslaugas
 • Užtikrinti PKP institucijų bendradarbiavimą ir jų sistemų integralumą valdant riziką
pkp pl tra neatskiriama transporto sistemos dalis
PKP plėtra neatskiriama transporto sistemos dalis
 • Siekiant efektyviau valdyti nekilnojamą turtą ir ekonomiškiau, rezultatyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas, projektuojant ir statant PKP ir juose esamus postus išnagrinėti ir suderinti infrastruktūros poreikį ir pajėgumus su prognozuojamais keleivių ir krovinių srautais Trans European koridoriuose
 • Būtina užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą PKP infrastruktūros gerinimui,
 • PKP neturi tapti kliūtimi asmenų ir transporto judėjimui tarptautiniuose koridoriuose, todėl PKP būtina modernizuoti sinchroniškai abejose sienos pusėse, vengiant fragmentiškumo
lietuv kertantys trans european network ten koridoriai
Lietuvą kertantys Trans European Network (TEN) koridoriai
 • Šiaurės-Pietų kryptimi:
 • I koridorius (greitkelis VIA BALTICA ir geležinkelio linija RAIL BALTICA) , ir jo šaka

- I A koridorius (Talinas - Ryga - Šiauliai - Tauragė - Kaliningradas)

 • Rytų-Vakarų kryptimi:
 • IX koridorius,

- IX B koridoriaus šaka (Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda), kuri formuoja svarbiausių tranzitinių krovinių trasą Lietuvoje

 • IX D koridorius (Kaunas-Kaliningradas)
pkp infrastrukt ros pl tros vertinimas
PKP infrastruktūros plėtros vertinimas
 • Šiuo metu tarptautinių PKP infrastruktūra atitinka Šengeno teisyno ir ES teisės aktų reikalavimus
 • Pastaruoju metu vis labiau akivaizdu, kad tarptautinių PKP infrastruktūra neatitinka keleivių, vežėjų poreikių, kadangi prie minimų kelių PKP praktiškai nuolat susidaro didelės transporto priemonių eilės, kurios gaišina vykstančių per valstybės sieną asmenų laiką, sudaro nepatogumus, kelia nepasitenkinimą
 • Akcentuojama, kad vietinio eismo PKP infrastruktūra tik iš dalies atitinka pareigūnų darbo sąlygoms keliamus reikalavimus ir iki 2015 m. planuojama esminė vietinio eismo PKP infrastruktūros pertvarka, pastatant naujus statinius ir inžinerines komunikacijas, įdiegiant šiuolaikines technines priemones ir informacines sistemas
es iniciatyva d l pkp infrastrukt ros pl tros finansavimo
ES iniciatyva dėl PKP infrastruktūros plėtros finansavimo
 • Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (DG TAXUD) prašymu ir vadovaudamasis jų pateikta medžiaga Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bendradarbiaudamas su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, atliko supaprastintą trūkumų analizę ir 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. (20.11/04) 3B-3320 pateikė DG TAXUD paramos lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014– 2020 metams poreikį pasienio muitinės postų infrastruktūrai gerinti.
 • Pateiktas lėšų poreikis sudaro 122,05 mln. eurų, iš kurių 80 proc. (97,64 mln. eurų) ES lėšos ir 20 proc. (24,41 mln. eurų) Lietuvos Respublikos bendro finansavimo lėšos
slide8
Krovininių transporto priemonių ir įforminamų muitinės deklaracijų tendencijos ES pasienio kelio postuose 2010-2012 m.

8

slide11
Krovininių transporto priemonių ir įforminamų muitinės deklaracijų skaičius tenkantis vienam muitinės pareigūnui ES pasienio kelio postuose 2012 m.
slide14
Medininkų PKP principinė schema

11

Sulaikytų TP aikštelė

9 VET. TTV

10 FITO. TTV

Atvykimo terminalas

2

8 MTV

Muitinės detalaus

tikrinimo vieta

Transporto priemonių įleidimas į PKR

7 Rentgenologinė

kontrolė

3

6

MUITINĖ

TP

išleidimo formalumų atlikimo vieta

5

VSAT

Registracijos terminalas

1

Prekių deklaravimas

4

Kelio užtvaras

Numerių nuskaitymo

sistema NAS

Radiologinės kontrolės vartai

Numerių nuskaitymo sistema NAS

EVS numerių nuskaitymo sistema

Priverstinio stabdymo įrenginys

EVS numerių nuskaitymo sistema

Kelio užtvaras

TP įleidimo į PKP

zona

Deklaravimo ir TP nukreipimo

tikrinimui zona

TP išleidimo

zona

TP tikrinimo

zona

pkp infrastrukt ros pl tros sinchroni kumas
PKP infrastruktūros plėtros sinchroniškumas

Bendras Medininkų ir Kamenyj Log PKP simetriškos infrastruktūros rekonstrukcijos projektas siekiama įtraukti į Europos kaimynystės ir partnerystės 2014-2020 metų bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programą

2012 metų lapkričio mėnesį sudaryta Medininkų ir Kamenyj Log PKP simetriškos infrastruktūros rekonstrukcijos projekto darbo grupė

tarp inybinis bendradarbiavimas medinink pkp siaurosios vietos
Tarpžinybinis bendradarbiavimasMedininkų PKP “siaurosios” vietos

Kliūtys

1. Siauras jungiamasis kelias tarp PKP

2. Maži palaukimo aikštelės matmenys (šiuo metu joje vyksta TP dezinfekavimas)

3. TP grūstis prieš muitinį tikrinimą

4. Sumažėjo viena eismo juosta dėl

rentgeno sistemos įdiegimo

tarp inybinis bendradarbiavimas lietuvos ir baltarusijos muitini pkp sutartinis laidumas
Tarpžinybinis bendradarbiavimas Lietuvos ir Baltarusijos muitinių PKP sutartinis laidumas

Muitinės departamentas kartu su Baltarusijos Valstybiniu muitinės komitetu, spręsdami PKP laidumo problemas, 2011 m. sausio mėnesį suderino maksimalų tarptautinių PKP pralaidumą

Abiejų šalių muitinės tarnybos postų pralaidumo duomenis skelbia savo tinklalapiuose:

(http://www.cust.lt/web/guest/621; http://gpk.gov.by/border/ppr/ )

tarp inybinis bendradarbiavimas teisinis reglamentavimas
Tarpžinybinis bendradarbiavimas Teisinis reglamentavimas

LR Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1044 , pavesta Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, koordinuoti valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kovojant su akcizais apmokestinamų prekių neteisėtu disponavimu ir kontrabanda

LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 763 , pavesta Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau-VSAT), koordinuoti tikrinimus pasienio kontrolės punktuose (toliau-PKP) atliekančių valstybės institucijų ir kitų įstaigų, bei ūkio subjektų veiklą

LR Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 296, pavesta PKP direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau-Direkcija) PKP ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti, statybos užsakovo, turto valdymo ir priežiūros, patekimo į PKP organizavimo, taip pat PKP plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo funkcijas

tarp inybinis bendradarbiavimas
Tarpžinybinis bendradarbiavimas
 • LR susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3-577 patvirtintas PKP direkcijos bendradarbiavimo su PKP tikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis dėl PKP projektavimo, statybos darbų bei priežiūros ir turto valdymo tvarkos aprašas
 • VSAT vado 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 4-1 patvirtintos PKP statinio paskirties bendrųjų reikalavimų taisyklės
 • PKP direkcijos 2010 m. rugsėjo 22d. įsakymu Nr. 3-39 patvirtinta Transporto priemonių, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną tarptautiniuose kelių PKP, palaukimo eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo tvarkos aprašas
 • PKP direkcijos 2012 m. lapkričio 27d. įsakymu Nr. 3-90 patvirtinta Lengvojo ir krovininio transporto priemonių, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną Medininkų PKP, palaukimo eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašas
tarp inybinis bendradarbiavimas1
Tarpžinybinis bendradarbiavimas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 3 d. pasitarimo protokolas Nr. 60
 • 1. Trumpalaikėmis priemonėmis:
 • 1.1. pradėti vykdyti transporto eilių reguliavimą Medininkų PKP iki 2012 m. gruodžio 1 d.
 • 1.2. iki 2013 m. sausio 1 d. sudaryti Lietuvos ir Baltarusijos suinteresuotų institucijų atstovų darbo grupę Medininkų-Kamenyj Log PKP infrastruktūros plėtros klausimams koordinuoti siekiant, kad šis pasienio infrastruktūros plėtros projektas būtų įtrauktas į Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2014-2017 metų bendradarbiavimo per sieną programą “Latvija-Lietuva-Baltarusija”
tarp inybinis bendradarbiavimas pkp
Tarpžinybinis bendradarbiavimas PKP
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 14 d. pasitarimo protokolas Nr.3
 • Susisiekimo ministerija parengė PKP plėtros strategijos priemonių plano projektą, kuriame yra priemonės, leidžiančios atskirti lengvųjų ir krovininių automobilių bei pakrautų ir tuščių krovininių automobilių srautus
 • PKP direkcija rengia su atitinkamomis Baltarusijos Respublikos institucijomis bendrus PKP plėtros projektus ir siekia Europos sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių jiems plėtoti; diegia modernias eismo valdymo priemones (elektroninę eilių valdymo sistemą) tarptautinių automobilių kelių PKP prieigose
 • Muitinės departamentas 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1B-571 patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą PKP ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į PKP bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašą
tarp inybinis bendradarbiavimas rekomendacijos
Tarpžinybinis bendradarbiavimasRekomendacijos

Visos PKP dirbančios tarnybos įsipareigotų siekti stabilaus sutartinio PKP laidumo užtikrinimo

PKP muitinės pamainų viršininkai, VSAT pamainų vyresnieji, PKP direkcijos paskirti atitinkamo lygio darbuotojai, glaudžiau bendradarbiautų nustatydami PKP laidumo sumažėjimo priežastis ir operatyviai reaguotų į susidariusią situaciją Aprašo nustatyta tvarka

PKP spręsti pėsčiųjų eismo problemą, kuriuos neįrengta tinkama infrastruktūra

Bendradarbiauti užtikrinant PKP veiklos teisinį režimą pagal kompetenciją

Esant Afrikinio kiaulių maro grėsmei PKP atvykimo į LR vietose sudaryti sąlygas keleivių atgabentus sumuštinius utilizuoti keleivių tikrinimo vietose

Aktyviau išnaudoti 2014-2020 m. ES struktūrinę paramą, siekiant laipsniško muitinės, veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybų kontrolės įdiegimo į integruotą sienos valdymo veiklą

pkp pl tra neatskiriama transporto sistemos dalis1
PKP plėtra neatskiriama transporto sistemos dalis

Vyriausybė nustatė Medininkų PKP plėtrą prioritetine.

slide27
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Jonas Miškinis

Vitas Volungevičius

Muitinės departamentas prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

ad