slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietuvių literatūra Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietuvių literatūra Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Lietuvių literatūra Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais - PowerPoint PPT Presentation

loring
625 Views
Download Presentation

Lietuvių literatūra Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lietuvių literatūra Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 2. Tikslai ir uždaviniai 1. Apžvelgsime Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų literatūrą, remdamiesi istoriniu kontekstu. 2. Gilinsime gebėjimą tikslingai skaityti, greitai ir efektyviai atrinkti informaciją. 3. Dalyvausime pokalbyje, bendrausime ir bendradarbiausime Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 3. Prisiminkite, kokie istoriniai įvykiai sudarė sąlygas susiformuoti egzistencializmo srovei Europoje. • Pirmasis pasaulinis karas, • komunistų diktatūra Rusijoje, • fašistų atėjimas į valdžią Vokietijoje, • Antrasis pasaulinis karas. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 4. Kokios pagrindinės egzistencializmo idėjos? • Asmenybė prieštarauja pasauliui, visuomenei ir mąstymo stereotipams. • Žmogus pats apsisprendžia ir visiškai atsako už savo poelgius, tačiau jis turi atsakomybės ir pareigos jausmą. • Žmogus pasaulyje laikinas. • Svarbiausia išlikti savimi ribinėje situacijoje, absurdo akivaizdoje, Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 5. Kaip manote, ar šios idėjos veikė lietuvių literatūrą? Kodėl? Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 6. Lietuvių literatūroje egzistencializmas, kaip srovė, susiformavo vėliau, jau po Antrojo pasaulinio karo, išeivijoje. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 7. Istorinė situacija Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo ir Ribentropo pasirašytas nacistinės Vokietijos ir SSRS paktas Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 8. 1940 metais Lietuva prijungta prie Sovietų Sąjungos, prasidėjo represijos. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 9. 1941m. birželio 14 dieną prasidėjo masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 10. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 11. 1941m. birželio 22 dieną fašistinės Vokietijos kariuomenė peržengia Lietuvos sieną. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 12. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje vyksta masinės žydų žudynės. (Sunaikinta apie 200 000 Lietuvos žydų). Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 13. Iš vadovėlio 142 – 143 puslapių, skaitydami apžvalginiu būdu, kartu su suolo draugu išrinkite visus paminėtus rašytojus, kūrusius karo metais. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 14. Balys Sruoga; Vincas Mykolaitis-Putinas, Algirdas Julius Greimas, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Salomėja Nėris Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 15. http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/445/ Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 16. Skaitydami tekstą kartu su suolo draugu įvardykite ir užrašykite po tris kūrybos temas. • Oficialiosios sovietinės literatūros. P. 145 – 147. • Partizanų literatūros. P. 148 – 150. • Sibiro tremtinių literatūros. P. 151 – 152. • Išeivijos literatūros. P. 152 – 154. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 17. Namų darbų užduotis Remdamiesi XX a.vidurio Lietuvos rašytojų situacija parašykite 90 žodžių pastraipą „Ar moralu palikti tėvynę sunkiausiu jai metu?“ Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 18. Parašykite vieną dalyką, kurį sužinojote iš temos, ir vieną klausimą, kuris liko neaiškus. Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija

 19. Ačiū, Jūs šiandien buvote šaunūs! Sėkmės! Jolanta Laurinaitienė Griškabūdžio gimnazija