Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny. Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r @ fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/. Silové soustavy. (soustavy silového působení – složitější).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny

Radek Vlach

Ústav mechaniky těles, mechatronikya biomechaniky FSI VUT Brno

Tel.: 54114 2860

e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/


Silov soustavy
Silové soustavy veličiny

(soustavy silového působení – složitější)

 • Statické působení síly na těleso lze vyjádřit

 • vektorovou veličinou v bodě Ai

 • nebo

 • bivektorovou veličinou v bodě B -

 • množina sil působící na těleso

Popis silové soustavy - P

Výslednicový bivektor:

- silová výslednice

- momentová výslednice


Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

Výslednice a jsou charakteristické veličiny vyjádřené v bodě B pro danou silovou soustavu – reálně v bodě B nepůsobí !!!

Zobecnění na silové působení (reálné soustavy)


Vlastnosti silov ch soustav s ohledem na v slednicov bivektror
Vlastnosti vyjádřené v bodě silových soustav s ohledem na výslednicový bivektror

- výslednice silová, má vždy charakter volného vektoru => nezávisí na volbě vztažného bodu B.

- výslednice momentová, má obecně charakter vázaného vektoru k bodu B.

Vlastnosti výslednic a

a) změna výslednic je způsobena změnou působišť, velikostí, směru respektive orientace sil působících na těleso – platí obecně

b) změna polohy působišť jejich nositelkách

Statické působení silové soustavy P na těleso (charakterizované a ) nezávisí na poloze působišť jednotlivých sil na jejich nositelkách


Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

c) změna vztažného bodu – jak se změní výslednice v vyjádřené v bodě B a C ?

d) analýza vztahu

Věta o transpozici vztažného bodu


Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

e vyjádřené v bodě ) invariant silové soustavy – skalární veličina

Osa silové soustavy

a) kdy platí ?

 • pokud C existuje tak jich existuje celá řada

 • vektory budou navzájem kolmé


Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

b vyjádřené v bodě ) podmínka existence bodu C (nutná podmínka)

c) Určení bodu C ( )


Typy silov ch soustav
Typy silových soustav vyjádřené v bodě

… podle prostorového rozložení nositelek (str. 51-58)

- nezávisí na poloze působišť, ale nositelek (možnost posouvat Aipo nositelce )

 • Silové soustavy

  • nositelky jsou mimoběžné – 3D

  • nositelky jsou rovnoběžné » leží v prostoru - 2D

   • » leží v jedné rovině - 2D

 • nositelky jsou různoběžné » protínají se v různých bodech

 • » protínají se v jednom bodě

 • nositelky jsou totožné

  • Co je třeba sledovat u silové soustavy

   • silovou výslednici -

   • momentovou výslednici -

   • invariant silové soustavy - I

   • existence osy - I= 0 ?

   • charakteristický bod/osa – C ( )


  Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

  Centrální silová soustava vyjádřené v bodě (soustava se společným působištěm) – 2D,3D

  Působiště v šech sil je možné posouvat do společného bodu A po jejich nositelkách

  Obecná rovinná silová soustava

  Vztažný bod si můžeme volit libovolně – výhodně Bϵr  Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

  Rotující silová soustava rovnoběžných sil v prostoru vyjádřené v bodě

  - pokud není B počátek souřadného systému

  Bod S střed soustavy rovnoběžných rotujících sil se při rotaci nemění a prochází jím osa silové soustavy v každé její poloze => stanovení těžiště


  Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

  Silové soustavy podle statických charakteristik vyjádřené v bodě

  - nejednoduší reprezentanti typů silových soustav P

  n=0

  rovnovážná P

  n=1

  P s osou


  Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

  n=2 vyjádřené v bodě

  a) společná nositelka b) různoběžné nositelky

  b) rovnoběžné nositelky d) mimoběžné nositelky

  P bez osou

  točivá silová soustava

  <=


  Silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

  Pravidla pro volbu souřadného systému vyjádřené v bodě

  • počátek v průsečíku co největšího počtu sil (nositelek)

  • souřadnicové osy volit ve směru co největšího počtu sil

  • je-li několik sil v rovině => volíme jako souřadnicovou rovinu

  • protíná-li několik sil jedinou přímku => volit tuto přímku jako souřadnicovou osu


  P klad
  Příklad vyjádřené v bodě

  Fx=300N

  Fy=100N

  Fz=200N

  Fg=500N

  z

  1m

  0,3m

  0,5m

  0,9m

  y

  x

  FG