slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nervová soustava člověka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nervová soustava člověka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Nervová soustava člověka - PowerPoint PPT Presentation


 • 664 Views
 • Uploaded on

Nervová soustava člověka. Stavba nervové soustavy. Neuron – dendrity, axon, synapse. Vegetativní nervová soustava. Vlákna vedoucí k vnitřním orgánům Autonomní Tato soustava se uplatňuje ve vnějších projevech duševního života (zčervenání, pocení…). Periferní nervová soustava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nervová soustava člověka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavba nervov soustavy
Stavba nervové soustavy
 • Neuron – dendrity, axon, synapse
vegetativn nervov soustava
Vegetativní nervová soustava
 • Vlákna vedoucí k vnitřním orgánům
 • Autonomní
 • Tato soustava se uplatňuje ve vnějších projevech duševního života (zčervenání, pocení…)
perifern nervov soustava
Periferní nervová soustava
 • Složena z receptorů, dostředivého a odstředivého nervstva
 • Receptor = citlivé nervové zakončení na povrchu kůže, ve smyslových orgánech
centr ln nervov soustava
Centrální nervová soustava
 • Skládá se z míchy, prodloužené míchy a mozku
 • Mícha je uložena v páteřním kanálu, jsou v ní centra některých orgánů
 • Prodloužená mícha – spojuje míchu s mozkem, je zde centrum dýchání a srdeční akce + jiné
 • Mozek – složení: zadní a střední mozek, mezimozek a velký mozek
c n s
C.N.S.
 • Mozeček – koordinace pohybů, rovnováhy
 • Mozková kůra – nositel duševního života
funkce nervov soustavy
Funkce nervové soustavy
 • Nervový impuls (vzruch) – je fyzikálně chemický proces, který začíná v receptorech a šíří se směrem od dendritu
 • Po přechodu nervového impulsu se nervové vlákno vrací do původního stavu a je připraveno na další impuls
funkce n s
Funkce N.S.
 • Útlum – je fyzikálně chemický proces
 • Pravidelně se střídá se vzruchem
 • Útlum chrání N.S. před vyčerpáním
 • Dělení útlumů:
 • Nepodmíněné (vrozené) – spánek
 • Podmíněné (naučené, získané) – vyhasínání reflexů
reflex
Reflex
 • Je základní činnost N.S.
 • Jde o odpověď organismu na určitý podnět
 • Dělení reflexů:
 • Nepodmíněné = vrozené, stálé, neměnné, přítomny již u novorozence
 • Podmíněné = získané během života
slide11
Pokud podmíněný reflex ztrácí pro jedince význam, vyhasíná (odstraní se tak přetížení mozku)
reflexn oblouk
Reflexní oblouk
 • Je složen z:
 • Receptoru (oko, ucho)
 • Dostředivého nervu
 • Centra (mícha, mozek) – zde je zpracován impuls a odpověď na něj
 • Odstředivého nervu – odvádí příkaz
 • Efektoru – neurony ve svalech, které plní příkaz
fylogenetick v voj psychiky
Fylogenetický vývoj psychiky
 • Znamená historický vývoj živých bytostí od nejjednodušších ke složitým.
 • Historický vývoj psychiky
 • První psychický jev vznikl zároveň se vznikem nervové soustavy
fylogenetick v voj psychiky1
Fylogenetický vývoj psychiky
 • Síťová = difúzní nervová soustava
 • Uzlová nervová soustava
 • Trubicovitá nervová soustava
spole ensk podm n nost psychiky
Společenská podmíněnost psychiky
 • Převážnou část činností vykonáváme ve spolupráci s druhými lidmi, nebo alespoň s využitím jejich práce
 • Člověk je společenský tvor, styk s druhými lidmi je pro jeho rozvoj nesmírně důležitý
 • Izolace nepříznivě ovlivňuje psychický vývoj
spole ensk podm n nost psychiky1
Společenská podmíněnost psychiky
 • Lidská psychika se formuje od dětství působením druhých lidí a společnosti
 • Př.: Amala a Kamala
 • Př.: Pokus ve zvukotěsné kabině
zdroj
zdroj
 • ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.
 • PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.