GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 17
GfK Supermarktkengetallen
118 Views
Download Presentation
teryl
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Supermarktbestedingen blijven groeien. Consument legt meer bezoeken af, besteed bedrag per bezoek is stabiel in mei. Verwachte omzetgroei voor jaar 2009 van 2.5% (exclusief week 53) valt waarschijnlijk hoger uit. • De supermarktomzet in mei 2009 (week 19-22) was € 2,56 miljard. Dit is 7.7% hoger dan de omzet in de vergelijkbare maand vorig jaar. • De omzetstijging ismede veroorzaakt door de verschoven Pinksterdagen. De na-Pinksterweek met een verkoopdag minder (maandag 2e Pinksterdag) valt dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, buiten de mei-omzet. Gecorrigeerd voor de verschoven Pinksterdagen bedraagt de omzetgroei 5.7%. • Mede door de gestegen aandacht van de aanbiedingen bij de consument komt de omzetgroei in mei bijna geheel op conto van het aantal gestegen kassabonnen.

 3. Verwachte omzetgroei voor jaar 2009 (exclusief week 53) valt waarschijnlijk hoger uit. • In de eerste 5 maanden van 2009 is de omzet gestegen van € 12,6 miljard in 2008 naar € 13,1 miljard in 2009, oftewel een stijging van 4.6%. • Ook in de maand mei 2009 blijft de omzetgroei op peil. Dit rechtvaardigt de verwachting dat de groeiprognose van het jaar 2009 (exclusief extra week 53) van 2.5% waarschijnlijk 1.0% hoger kan uitvallen. • De supermarkten profiteren enerzijds van de trading down bij de consument (minder uitgaven bij horeca/ speciaalzaken), anderzijds kan de mogelijke extra vakantiedrukte in eigen land ook voor een extra zomerimpuls zorgen.

 4. Senioren een belangrijke en omvangrijke toekomstige doelgroep. • Van de 16,5 miljoen inwoners van Nederland is 4,6 miljoen 55+ jaar. • De verwachting is dat de bevolking in Nederland in 2030 met 5% groeit naar 17,4 miljoen personen. De groep 55+ personen stijgt in dit tijdvak naar verwachting met bijna 40% naar 6,4 miljoen personen (nu 4,6 miljoen). Oftewel 37% van alle Nederlandse inwoners is dan 55+ jaar (nu 28%). • Op dit moment zijn de huishoudens waarvan de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen 55+ jaar is, goed voor 40.9% van de foodbestedingen in Nederland. In 2030 zal deze groep naar verwachting ruim 53% van de foodomzet voor zijn rekening nemen. • Senioren hebben behoefte aan kwaliteit, service en gebruiksvriendelijkheid en zijn minder gericht op lage prijzen en ruime keuze. • Supermarkten richten zich, vanwege de volumes, natuurlijk het liefst op gezinnen met kinderen. Maar 55-plussers zijn zeker een interessante en omvangrijkere doelgroep. Ze hebben doorgaans tijd en veel geld te besteden. Senioren bezoeken relatief vaak speciaalzaken, de markt en warenhuizen en komen naar verhouding minder vaak bij de supermarkten en drogisten. Supermarkten zien dat veel oudere klanten hun versproducten liever bij de bakker, slager of groenteman halen.De supermarkten Super de Boer,AH en Aldi behalen nu naar verhouding veel omzet bij de senioren. • Deze groep hecht bovendien aan bedieningsafdelingen in de supermarkt. Bijna dertig procent van de 55-plussers vindt de aanwezigheid van een goede bedieningsafdeling doorslaggevend bij de keuze van een supermarkt. Dat is een groot verschil met jongeren, die assortimentsbreedte veel belangrijker vinden. Senioren zoeken bij een bedieningsafdeling naar menselijk en sociaal contact. • In vergelijking met de andere huishoudens besteden de senioren veel aan de assortimentgroepen wijn/aperatieven, koffie en versgroepen vis,kaas,eieren,groente&fruit,vleeswaren en bloemen&planten.Er wordt weinig besteedt aan frisdrank,zoutjes/noten en maaltijden/pizza’s.

 5. Behoeften van 55-plussers. • Aan welke producten, diensten, service hebben ze behoefte? • Senioren hebben behoefte aan kwaliteit, service en gebruiksvriendelijkheid. Senioren zijn ook meer merken/ winkeltrouw. Ze hebben veel tijd om alle informatie te verzamelen en te bestuderen alvorens de keuze gemaakt wordt. Sociale omgeving is erg belangrijk voor keuze van product/ dienst. • Acht trends in het ouder worden nieuwe stijl: • Internet zal nog meer dan tegenwoordig de link zijn met de buitenwereld. Vooral op de gebieden van gezondheid, reizen en sociale netwerken. • Oudedagsvoorzieningen ondergaan een revolutie. Zo zullen golf en bingo plaats maken voor theatervoorstellingen, fitnessclubs en wijnproef-activiteiten. • Het behoud van intellectuele vaardigheden is prioriteit nummer één. • Technologie is geen bedreiging maar vormt een inspiratiebron voor verdere ontwikkeling. • Pensionering betekent niet langer dat mensen ophouden met werken maar dat zij gaan werken op hun eigen voorwaarden. • Levenslang leren is geheel ingeburgerd. Oudedagsvoorzieningen vestigen zich op universiteitscampussen om volop mogelijkheden te bieden voor onderwijs en cultuur. • Leeftijd vriendelijke fitnesscentra zijn overal te vinden. • Verzekeraars betalen voor een preventieve gezondheidszorg. Bron: Rabobank/ HBD/ GfK

 6. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 7. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

 8. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

 9. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

 10. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2008 - 2009 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 11. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie supermarktomzetten (€) 2008 + 6.2% 2007 + 4.0% 2006 + 3.9% 2005 + 0.2% 2004 + 0.1% 2003 Historie bedrag per kassabon (€) 2008 + 4.4% 2007 + 2.7% 2006 + 4.3% 2005 + 0.2% 2004 - 2.4% 2003

 12. VERZILVERING • Belang van de segmenten (55+ analyse)

 13. Belang 55+; Verzilvering naar de toekomst. Food-omzet 41% 48% 53%

 14. Oudere huishoudens zorgen voor het grootste gedeelte van de foodomzet, nl. ruim 40%. De jonge huishoudens nemen nog geen kwart van de foodomzet voor hun rekening. * LEES: Van alle huishoudens in MAT Q1 2009 is 40.7% een 55+ huishouden (huisvrouw/ man ouder dan 55 jaar). Binnen totaal Nederland zorgen zij voor 40.9% van de food-omzet, binnen totaal supermarkten is dat 38.4%. GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009

 15. Oudere huishoudens besteden relatief minder bij de supermarkten en drogisten dan een gemiddeld huishouden. Binnen de supermarkten besteden ze naar verhouding veel bij Super de Boer, AH en Aldi en weinig bij Jumbo, Dirk en Plus. GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009, o.b.v. bestedingen (%)

 16. Nette winkel, leuke sfeer en bediening (vriendelijkheid en deskundigheid) spelen bij 55+ huishoudens een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Ruime keuze en prijzen minder relevant dan gemiddeld.

 17. Oudere huishoudens geven naar verhouding veel geld uit aan wijn/ aperitieven, koffie en versgroepen zoals vis, kaas, eieren, groente & fruit, vleeswaren en bloemen en weinig aan frisdranken, zoutjes/ noten en maaltijden/ pizza’s. * o.a. bloemen en planten/ tijdschriften etc. GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009, o.b.v. bestedingen (%)