Download
hepatit och yrkesrelaterad smitta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hepatit och yrkesrelaterad smitta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hepatit och yrkesrelaterad smitta

Hepatit och yrkesrelaterad smitta

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Hepatit och yrkesrelaterad smitta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hepatit och yrkesrelaterad smitta Heaptit B 1993-2003 2004 Läkare Sjuksköt 2 USK/vbitr Lab.pers Tandl 1 ________________________ Totalt 3 0 Hepatit C 1993-2003 2004 Läkare 2 Sjuksköt 7 1 USK/vbitr 1 Lab.pers 1 _______________________ Totalt 11 1 Vårdhygien Stockholms län Källa:Smittskyddsinstitutet

  2. Vårdhygien Stockholms län • Positiv utveckling – färre drabbad sjukvårdspersonal • i början av 1970-talet smittades 100 personal med • hepatit B per år • Minskning - orsak? • identifiering av smittbärare • förbättrade hygienåtgärder • postexpositionsprofylax med gammaglobulin • under 1980-talet tillkom vaccination mot hepatit B Burman LG, Fryklund B et al. Läkartidningen, 7;1996

  3. Vårdhygien Stockholms län • Läsa mera: • Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen. • Handbok för hälso- och sjukvård. Stick- och skärskador hos personal • www.vardhygien.nu • www.smittskyddsenheten.nu • www.av.se • AFS 1986:23, 2001:3 och 2005:1 • Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Socialstyrelsen. • Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Rapport 2005:1. Vårdförbundet • Eriksson M, Jarmar K, Weiland O, Westgren M. Blodexponering i samband med förlossningsverksamhet. Läkartidningen 1997;94:1302-1304