hepat t seroloj s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEPATİT SEROLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEPATİT SEROLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

HEPATİT SEROLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 562 Views
 • Uploaded on

HEPATİT SEROLOJİSİ. Prof. Dr. Seyyal ROTA. VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER . 1. İMMÜN ASSAY TESTLER RIA, EIA, v.b. 2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK TESTLER Hibridizasyon, PCR, v.b. Hepatit A. Picornavirus grubundandır. Tek iplikli RNA genomu içerir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HEPATİT SEROLOJİSİ' - aleshanee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hepat t seroloj s

HEPATİT SEROLOJİSİ

Prof. Dr. Seyyal ROTA

v ral hepat tler n rut n tanisinda siklikla kullanilan y ntemler
VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER

1. İMMÜN ASSAY TESTLER

RIA, EIA, v.b.

2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK TESTLER

Hibridizasyon, PCR, v.b.

hepatit a
Hepatit A
 • Picornavirus grubundandır.
 • Tek iplikli RNA genomu içerir.
 • Hepatovirus cinsindendir
 • Oda ısısında pH 1 de 8 saat infeksiyözdür
 • Zarfsızdır
 • %20’lik eter ve kloroforma dirençlidir.
 • -20 C’da yıllarca varlığını korur
 • Kontamine su ve besin maddelerinde aylarca canlılığını sürdürür.
slide4
Serolojik tanı önemlidir.
 • IgM hastalığın başlangıcından 1 ay kadar sonra en yüksek seviyeye çıkar
 • En fazla 1 yıla kadar saptanabilir.
 • IgG antikorları ise IgM’den daha sonra oluşur, yavaş yavaş yükselir ve muhtemelen hayat boyu saptanır.
hav nfeks yonunun kl n k ve laboratuvar bulgularinin seyr
HAV İNFEKSİYONUNUN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ SEYRİ

İkter

Yüksek transaminazlar

İnkübasyonProdrom

Anti HAV IgG

Dışkıda HAV

AntiHAV IgA

Viremi

AntiHAV IgM

3

6

9

12

6

9

12

Haftalar

Aylar

Virüsün alınması

hepatit b
Hepatit B
 • Hepadnaviridae ailesindendir.
 • Zarflı, etere, düşük pH ve donmaya dirençlidir.
 • Kanda tam virion ve HBsAg olarak bulunabilir.
 • Dane partikülü
 • Sferik,filamentöz partiküller.
hbv ag leri
HBV Ag’leri
 • HBsAg
 • Semptomlardan 3-5 hafta önce saptanmaya başlanır.
 • Akut, kronik enfeksiyonu ayırt edemez.
 • 6 aydan fazla kronik enf.
 • Fulminan olgularda negatifleşir.
 • HCV, HDV enf.da baskılanabilir.
slide14
HBeAg
 • Aktif replikasyon, infektiviteyi gösterir
 • Bulaştırıcılık fazla
 • Kronik enf. HBsAg ile yıllarca
slide15
HBcAg
 • HBc Ag’i özyapı Ag’i olup serbest olarak bulunmaz. Anti HBc ile süratle birleşip kompleks oluşturduğundan serolojik tanıda HBcAg’nin saptanmaya çalışılması uygun değildir.Dane partikülü içinde bulunur.
 • .
slide16
Bunlara karşı oluşan spesifik antikorlar

(AntiHBs, AntiHBc, AntiHBe)

duyarlı serolojik testlerle araştırılarak HBV infeksiyonunun;

 • tanısında konmakta,
 • replikasyon ,
 • kronikleşme durumu saptanmasında kullanılır
slide17
DNA polimeraz: RT aktivitesine sahiptir.
 • İmmünolojik özelliği vardır.
 • Antikorları saptanabilir.
akut hbv seroloj s
AKUT HBV SEROLOJİSİ

Sarılık

Semptomlar

Anti HBc

Anti HBcIgM

HBeAg

AntiHBs

HBV-DNA

PCR

AntiHBe

HBsAg

0

1

2

3

4

5

6

12

24

Temas sonrası aylar

akut hbv nfeks yonunun kron kle mes
AKUT HBV İNFEKSİYONUNUN KRONİKLEŞMESİ

Anti HBc

Semptomlar

HBeAg

Anti HBe

HBV-DNA

(PCR)

HBsAg

1

2

3

4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AYLAR

YILLAR

Temas sonrası süre

hbv tarama seroloj s
HBV TARAMA SEROLOJİSİ

* Diğer HBV göstergeleri ve HBV DNA bakılması önerilir.

hbv seroloj s
HBV SEROLOJİSİ

* Serolojik izlem önerilir. ** İleri inceleme ve serolojik izlem önerilir.

y zey mutantlar s b lgesinde mutasyon
Yüzey MutantlarıS Bölgesinde Mutasyon
 • Grup spesifik determinantta (a) mutasyon:
  • Mutant virüs immün sistemden kaçar, antiHBs’ye rağmen enfeksiyon yapar
y zey mutantlar s b lgesinde mutasyon1
Yüzey MutantlarıS Bölgesinde Mutasyon

Klasik HbsAg subtipleri ile hazırlanan aşıların koruyuculuğu yetersiz

Tek başına HBV DNA pozitifliği, tek başına HbsAg pozitifliği, anti Hbs ile HbsAg’nin birlikteliği

HbsAg saptanmasında hangi tip (monoklonal veya poliklonal) antikor kullanıldığı önemli

kor prekor mutantlar prekor b lgesinde mutasyon
Kor-Prekor MutantlarıPrekor Bölgesinde Mutasyon
 • HBeAg üretilemez
 • Viral replikasyon etkilenmez
  • HBV replikasyonu için HBeAg translasyonu gerekli değil
hepatit d virusu
Hepatit D Virusu
 • Defektif bir RNA virustur.
 • Deltavirus cinsi içindedir.
 • Delta Ag’i vardır.
 • Virusun yüzeyinde HBsAg vardır.
hdv patogenezi
HDV Patogenezi
 • HBV’ye benzer
 • Bulaşma yolları aynıdır.
 • Aktif HBV infeksiyonu olan kişilerde hastalık oluşturur
 • Koenfeksiyon olabilir.
 • Kronik HBV hastalarında süperinfeksiyon yapabilir
slide29
Tanı
 • Delta Ag ve Antikorları saptanır.
 • HDV tanısı anti-HDV IgM pozitifliği ile birlikte total anti- anti-HDV pozitifliliği HDV viremisini gösterir.
slide30
Anti-HDV IgM etkenin alınmasından sonra 1 ay içinde serumda RIA veya ELISA ile saptanabilir. 2-4 hafta içinde kaybolur.
 • Anti-HDV IgG antikorları ortaya çıkar. IgG 6 ay pozitifliğini korur.
hdv hbv ko nfeks yonu
HDV-HBV KOİNFEKSİYONU

İkter

Semptom

Anti HBcIgM IgG

Anti Delta

HBsAg

HDV RNA

1 2 3 4 5 6 12

Bulaşmadan sonra geçen aylar

hdv hbv s per nfeks yonu
HDV-HBV SÜPERİNFEKSİYONU

İkter

Semptom

Anti Delta

Anti HBc IgG

HBsAg

HDV RNA

1 2 3 4 5 6 12

Bulaşmadan sonra geçen aylar

slide35
Flaviviridae familyasındandır
 • Zarflıdır
 • RNA virusudur
 • 6 majör grubu vardır (genotip)
 • Genotipler 1-6
 • Subtipler a,b,c şeklinde gösterilir.
 • HCV 1b interferonla tedaviye dirençlidir.
slide36
Oluşan antikorlar koruyucu değildir.
 • %80 kronik hepatit oluşur.
 • Yeni mutantlar predominant hale geçip ALT düzeylerini yükseltebilir.
 • Kronik aktif hepatitlerde HCV kor’una karşı antikorlar pozitiftir.
 • Kronikleşmede immünolojik cevap rol oynar.
laboratuvar tan s
Laboratuvar tanısı
 • Serolojik tanı
  • İmmün sitemi baskılanmışlarda antikor saptanamayabilir
  • Akut-kronik infeksiyonlar ayırt edilemez sadece virusla karşılaşma saptanabilir
hcv seroloj k tani 1
HCV SEROLOJİK TANI (1)

ELISA TESTLERİ

HCV antikorunun aranmasında bugüne kadar 3 kuşak ELISA testi kullanılmıştır.

1. Kuşak ELISA testleri ;

NS 3, NS 4 gen ürününü içermiştir.

2. Kuşak ELISA testleri;

kor ve NS3 bölgesinden ek proteinleri içermişlerdir.

3. Kuşak ELISA testleri;

NS 5’ten bir rekombinant protein eklenmiştir.

***Serokonversiyonun tespiti 3. Kuşak testlerde 6-8 haftayı bulmaktadır.

slide39
Prevalansın düşük olduğu toplumlarda yalancı pozitifliğe yol açabilir.
 • Doğrulama testleri gerekir.
 • Doğrulama testi HCV proteinlerine karşı oluşan antikorları saptar.Bu teste RIBA (Rekombinant İmmunoblot Assay) adı verilir.
hcv seroloj k tani
HCV SEROLOJİK TANI

RIBA TESTLERİ

1. Kuşak RIBA testleri;

2. Kuşak RIBA testleri;

3.Kuşak RIBA testleri;

NS5 proteini eklenmiştir.

 • RIBA : 4 rekombinant protein ile işaretlenmiş nitrosellüloz striplerle inkübe edilmiş serum kullanılır.
slide41
Ancak EIA ve RIBA testleri akut ve kronik enfeksiyonları ayırdemez,sadece hastanın HCV ile karşılaştığını gösterir.
 • RIBA ile doğrulama, eğer (+) bulunursa PCR ile HCV-RNA araştırılır
 • RIBA (-) ise EIA sonucu muhtemelen yanlış pozitiftir.
d k prevalansli yerlerde hcv tanisi
DÜŞÜK PREVALANSLI YERLERDE HCV TANISI

negatif

DUR

Anti-HCV ELISA

pozitif

negatif

DUR

RIBA anti-HCV

Pozitif veya şüpheli

negatif

negatif

DUR

HCV RNA’yı tekrarla

HCV RNA

pozitif

pozitif

TIBBİ İZLEM

Muhtemel HCV

y ksek prevalansli yerlerde hcv tanisi
YÜKSEK PREVALANSLI YERLERDE HCV TANISI

negatif

Anti-HCV için ELISA

hayır

pozitif

Akut infeksiyon şüphesi

evet

negatif

negatif

Temastan 1 ve 6 ay sonra

HCVRNA ve HCV EIA

pozitif

HCV RNA

pozitif

negatif

tekrarlayan

Yalancı negatif EIA şüphesi

pozitif

HCV RNA

evet

hayır

pozitif

HCV RNA

negatif

HCV RIBA

negatif

DUR

Konvalesan HCV infeksiyonu

DUR

TIBBİ DEĞERLENDİRME

HCV infeksiyonu

Yalancı pozitif EIA

hepat t e v r s
HEPATİT E VİRÜSÜ
 • HEV RNA virusudur.
hev seroloj s
HEV SEROLOJİSİ
 • Kesin tanı serolojik testlerle konulmaktadır.
 • Akut dönemde Anti HEV IgM antikorları
 • Semptomların başlangıcından itibaren belirlenebilir.
 • İlk dört hafta IgM titresi pik yapar
 • Altı ay içinde kaybolur
slide47
Anti HEV IgG antikorları, IgM’den kısa bir süre sonra pozitifleşir
 • Akut fazda yükselen IgG titresi, konvelesan fazda düşer.
 • Anti HEV IgG antikorları genellikle yıllarca kalır
hepat t g
HEPATİT G
 • RNA virusu
 • Flaviviridae
slide50
Kendini sınırlayan bir enfeksiyon oluşturur.
 • Enfeksiyonun tanısı viral genomik RNA’nın saptanması ile konur.
 • İyileşmiş HGV infeksiyonunu saptamak için HGV zarf proteini E2’ye karşı antikor aranır.