hepatit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEPATIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEPATIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

HEPATIT - PowerPoint PPT Presentation


  • 236 Views
  • Uploaded on

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22. Lars Goyeryd. Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer Brännskada – solbränna Allergi Eksem Om skadeorsaken är: Virus Bakterie Parasiter Kallas inflammationen infektion. HEPATIT Skadande ämne:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HEPATIT' - damia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hepatit

HEPATIT

Personalföreläsning 2003-10-22

Lars Goyeryd

hepatit inflammation av levern inflammation r kroppens reaktion p skada
Typiska symtom vid inflammation

Rodnad

Svullnad

Ont

Typiska inflammationer

Brännskada – solbränna

Allergi

Eksem

Om skadeorsaken är:

Virus

Bakterie

Parasiter

Kallas inflammationen infektion

HEPATIT

Skadande ämne:

Alkohol – Alkoholhepatit

Läkemedel – Läkemedelshepatit

Toxiska ämnen – Toxisk hepatit

Virus – Virushepatit

Droger – droghepatit

Egna immunförsvaret – autoimmun hepatit

VIRUSHEPATIT

EB-virus, hepatitvirus m.fl

Hepatitvirus:

Hepatit A – Hepatit A Virus (HAV)

Hepatit B – Hepatit B Virus (HBV)

Hepatit C – Hepatit C Virus (HCV)

(kallades tidigare non-A non-B hepatit)

Hepatit D & Hepatit E

HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERNInflammation är kroppens reaktion på skada
hepatit a
Turist-hepatit

Smittväg:

Förorenat vatten – tarmvirus

Dålig livsmedelshygien

Blod

Förekomst:

Vanligt i länder söder om medelhavet.

1/3-del av USA:s befolkning har antikroppar (varit smittade)

Insjuknandetid:

2-6 veckor efter smittillfälle

Sjukdomsförlopp:

1/3 symtomfria

2/3 symtom, lindrigt—allvarlig

Prognos:

Vanligen milt sjukdomsförlopp

Dödlighet < 1%

Läker ut, blir ej kronisk

Livstids immunitet

Smittskydd:

God hygien

Egen toalett

Ej jobba med livsmedel

Ej allmänna bad

Förebyggande åtgärder:

Gammaglobulin

Vaccination

HEPATIT A
gemensamma symtom vid hepatit
Feber

Sjukdomskänsla

Illamående och kräkning

Aptitförlöst

Ledvärk

Förstorad lever

Buksmärta

Trötthet

Hjärnhinneretning

Gulsot (ikterus)

Gula ögonvitor och gul hud

Avfärgad avföring

Mörk urin

Gulsot kan även förekomma vid stopp i gallvägar och hos nyfödda och beror då inte på dålig leverfunktion.

GULSOT

Är inte det samma som hepatit !

Men kan vara ett symtom vid hepatit.

Gulsot uppstår vid dålig leverfunktion, akut (som vid hepatit) eller kronisk som vid skrumplever.

Börjar i ögonvitor, slemhinnor och där huden är som tunnast.

ORSAK:

Röda blodkroppar lever 3 veckor, när dessa sedan faller sönder kommer fritt hemoglobin (Hb) ut i blodet.

Hb bryts ned till det gulfärgade ämnet bilirubin, som skall tas om hand av levern som dock inte klarar sin uppgift. Bilirubin stiger – gul.

GEMENSAMMA SYMTOMVID HEPATIT
hepatit b
Smittväg:

Sexuell smitta (majoritet)

Blodsmitta

Mor till barn (majoritet i exv Afrika)

Förekomst:

350 milj kroniskt infekterade

SO Afrika, Söder Sahara >90% genomgången eller kronisk inf.

Syd- & Östeuropa 5% bärare

Skandinavien <1% bärare

USA 1,25 milj kron infekterade och 200000 nyinfekterade/år

Män:Kvinnor 2:1

Smittsamhet:

Beror på mängden virus i blodet hos den sjuke.

Kan variera från några få viruskopior till 1000 miljarder/ml

Blod, saliv, vaginalsekret

Högst smittsamhet 2 veckor före uppkomst gulsot

Sjukdomsförlopp:

Kliniska symtom i 50%

Vanligt med ikterus - gulsot

Dödlighet vid fulminant förlopp 1%

Super-infektion med hepatit D ger svåra symtom, vanligast i.v. missbruk och gay-sex.

Prognos:

Kronisk sjukdom

-Nyfödda 90%

-Barn 1 år 50%

-Barn > 7 år och vuxna < 5%

Läker således spontant i mer än 95 %

Smittskydd:

Smittskyddslagen

Anmälningsplikt

Friskanmälan

HEPATIT B
hepatit b forts
Behandling:

Vid svårt fulminant förlopp

Stor risk för utveckling till kronisk sjukdom tex om ALAT ej normaliserats inom 6 månader

Vanligen levertransplantation vid fulminant förlopp.

Antiviral behandling och interferon alfa

Diet: Väl balanserad kost

Syfte med behandling:

Minska smittsamhet

Minska risken för fortsatt leverskada

Minska risken för sena komplikationer

- Skrumplever och primär levercancer

Riskfaktorer som påverkar kron förloppet negativt:

Alkohol

Samtidig infektion med hepatit C (D) eller HIV

Nedsatt immunförsvar

Sena komplikationer:

Skrumplever

Levercancer

Förebyggande:

Patient- och personalutbildning

Vaccination ger fullgott skydd

Vaccinera partner

Immunoglobulin och snabbvaccination vid exposition

Kontroll av gravida

HEPATIT B forts
hepatit c
Smittväg:

Blodsmitta

Blodtransfusion, i.v. bruk, organtranspl, tatueringar, kokain-snortning, HIV, dialys.

Sexuell smitta förekommer men låg risk.

Undergrupper:

Genotyp 1 & 4 svårbehandlad

Genotyp 2 & 3 lättbehandlad

Förekomst:

3% av jordens befolkning

Västeuropa 5 milj kron infekterade

USA 3 milj kron infekterade och 40000 nyinfekterade/år

Sverige 50000 kron infekterade

Sannolikt undervärderade siffror, stort mörkertal

Absolut dominerande grupp är i.v. narkomaner

Män:Kvinnor 1:1

Sjukdomsförlopp:

Kliniska symtom i endast 15%, vanligen milda.

Kronisk infektion - trötthet

Prognos:

80% går över i kroniskt stadie

Spontan utläkning i >20%

Troligen utläkning mellan 30-50%

Friskförklaring:

Normaliserade ALAT-värden och negativt virusprov (virus-RNA i blodet).

Två provtagningsomgångar med sex mån mellanrum

Efter behandling provtagning efter 6 & 18 månader

Smittskydd:

Smittskyddslagen

Anmälningsplikt

HEPATIT C
hepatit c forts
Behandling:

Vid påvisande av virus i blodet och fibros i levern. Drogfrihet är ett krav.

Antiviral - Ribavirin

Interferon ”pegylerat”

Utläkning:

Genotyp 2 & 3 – 80 %

Genotyp 1 & 4 – 30-50%

Recidiv (återfall) < 5%

Alla uppnår förbättring även om utläkning ej sker.

Diet: Väl balanserad kost

Syfte med behandling:

Utläkning

Eliminerar risken för att utveckla kron hepatit

Minska risken för sena komplikationer

- Skrumplever och primär levercancer

Riskfaktorer som påverkar kron förloppet negativt:

Alkohol

Samtidig infektion med hepatit B eller HIV

Hög ålder vid insjuknande

(positivitet för hemokromatos gen)

Sena komplikationer:

Står för 60% av all primär levercancer

Står för 30% av alla levertransplantationer

Förebyggande:

Patient- och personalutbildning

Kontroll av gravida

HEPATIT C forts
smittskyddslagen alla hepatiter regleras i smittskyddslagen och har anm lningsplikt
SKYLDIGHETER

Följa behandlande läkares anvisningar.

Följa smittskyddsläkarens föreskrifter.

Komma på provtagningar.

Upplysa tand- och hälsovårdspersonal om smitta vid risk för blodkontakt.

Deltaga i smitspårning.

RÄTTIGHETER

Rätt till en behandlande läkare.

All vård och läkemedel i samband med behandling av hepatiten är gratis för patienten.

Rätt till anonymitet vid smittspårning.

TVÅNGSÅTGÄRDER

Polishandräckning

Åtal

Isolering

SMITTSKYDDSLAGENAlla hepatiter regleras i smittskyddslagen och har anmälningsplikt.