KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI - PowerPoint PPT Presentation

teo
kotihoidon prosessi ja kotihoidon p ttymisen prosessi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI
977 Views
Download Presentation

KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOTIHOIDON PROSESSI JA KOTIHOIDON PÄÄTTYMISEN PROSESSI 9.-10.12.2008 Kirsi Kiiski Britta Dölling – Hasu Tuula Jaakkola

 2. KOTIHOIDON YDINPROSESSIT 1. Kotihoidon asiakkaaksi tuloprosessi 2. Kotihoidon prosessi 3. Kotihoidon asiakkuuden päättymisprosessi

 3. KOTIHOIDON PROSESSI VAIHEET: 1. Suunnittelu ja valmistelu 2. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoidon toteutus/ perushoito ja huolenpito 3. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoidon toteutus/ sairaanhoito 4. Asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen

 4. KOTIHOIDON PROSESSI Kotihoidon ammatillisen työn tavoitteet: asiakaslähtöisyys suunnitelmallisuus laadukkuus oikea-aikaisuus tarpeenmukaisuus omatoimisuuden tukeminen omien voimavarojen käyttö

 5. KOTIHOIDON PROSESSI Kotihoidon ammatillisen työn sisältö: Moniammatillisuus Verkostoituminen Hoivakumppanuus Menetelmät Kuntouttava työote Henkilöstön ammatillinen osaaminen

 6. KOTIHOIDON PROSESSI Työlle asetettuihin tavoitteisiin pääseminen: Asiakastasolla: realistisen hoito- ja palvelusuunnitelman kautta asiakaskohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman seurannan kautta suoran asiakaspalautteen kautta Yleisellä tasolla: yleisemmällä tasolla eri mittareiden esim. peittävyysmittareiden kautta asiakaspalautekyselyjen kautta itsearvioinnin, kehityskeskustelujen, työn jatkuvan kehittämisen kautta

 7. KOTIHOIDON PROSESSIN TOIMINNOT Vaihe 1.: Asiakkaan hoidon suunnittelu ja valmistelu 1. Käynnin tarkoituksen ja sisällön ja lääkärin määräämän hoidon tarkastaminen hoito- ja palvelusuunnitelmasta 2. Viimeisempien tietojen tarkistaminen Effica :sta 3. Tarvikkeiden ja välineiden varaaminen kotikäynnille

 8. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 2.: Suunnitelman mukainen asiakkaan hoito/ perushoito ja huolenpito Asiakkaan voinnnin tarkastus ja seuranta Asiakkaan auttaminen: aamutoimet, hygienia, pukeutuminen, ruokailut ja ruokailun seuraaminen lääkehoidosta huolehtiminen ja vaikutusten seuraaminen, lääkkeiden säilytys, reseptien tarkistus, ilmoitukset sairaanhoitajalle lääkelistaan tulevista muutoksista, (lääkehoitosuunnitelman vastuumatriisi, INR – prosessi) hoitotoimenpiteiden suorittaminen: ei-akuuttihoitoa vaativat haavahoidot, avanteet, kystofixit, trakeostomiat, säännölliset kertakatetroinnit, kipulaastarien vaihto, näytteiden otto toimintakyvyn mittaaminen: RAVA, MMSE, depressioseula; tulosten tulkinta ja tuloksen mukaisista tarvittavista toimenpiteistä huolehtiminen; tiedottaminen kodin askareista, siisteydestä ja vaatehuollosta huolehtiminen

 9. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 2.: Asiakkaansuunnitelman mukainen hoito/ perushoito ja huolenpito Asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja viihtyvyydestä huolehtiminen keskustelu kuunteleminen läheisyys sosiaaliset suhteet yhteydenpito omaisiin ja ystäviin liikunta ja ulkoilu päiväkeskukseen lähdössä avustaminen, jne

 10. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 2.: Asiakkaan suunnitelman mukainen hoito/ perushoito ja huolenpito Turvallisuusriskien kartoittaminen yhdessä asiakaan kanssa ja kirjaaminen turvaranneke ranteeseen asiakkaan apuvälineet lieden ja muiden sähkölaitteiden tarkistukset esteettömät kulkutiet riittävä valaistus ulko-oven lukitus turvapuhelimen ja palovaroittimien tarkistukset

 11. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 3.: Asiakkaan suunnitelman mukainen hoito/ sairaanhoito asiakkaan voinnin ja hoidon tarpeen arviointi erityisosaamista vaativa ohjaus ja opastus/arviointikäynti näytteiden otto: veri, virtsa, yskös ja bakteerinäytteet lääkkeiden jako vastuumatriisin mukaan Marevan annostuksen määritys, jako ja tiedotus injektiot: S:C -injektio, I.M -injektio, I.V –injektio huumausaineet: tabletit, injektiot, liuokset ja laastarit akuutit haavahoidot, fistellit ja säärihaavat erityisosaamista vaativat avannehoidot munuaiskatetrin hoito, akuutit katetroinnit, akuutit Cystofixin hoidot dialyysihoidot ompeleiden ja hakasten poistot

 12. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 3.: Asiakkaan suunnitelmallinen hoidon toteutus/ sairaanhoito dreenien ja sytostaattipumppujen poisto korvien tarkastukset ja korvahuuhtelut rokotukset uudet akuuttia seurantaa vaativat verenpaine- ja verensokeripotilaat MMSE, Cerad, depressioseula tarvittava kivunhoito: pumput, epiduraali, laastarit, injektiot, per os akuuttivaihen trakeostomian hoito Pef – puhallukset Heliko - puhallukset I.V.- hoito: Intraportti ja C.V –katetrin hoito, infuusiot

 13. KOTIHOIDON PROSESSI Vaihe 4.: Asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen asiakaskäynnin arviointi ja kirjaaminen asiakaskäynnin sisällöstä ja muutoksista raportointi konsultointi tarpeen mukaan ja lääkärin informointi jatkotoimenpiteistä huolehtiminen tarvittavat muutokset hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja hoitosuunnitelmaan tarvittaessa lääkärin kotikäynti hoito- ja palvelusuunnitelman ja palvelu- ja maksupäätöksen tarkistus tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa

 14. KOTIHOIDON PÄÄTTYMISPROSESSI Vaiheet: 1. Kotihoidon tarve päättyy Hoidon loppuarviointi - omahoitaja kirjaa Effica :n HTOTS -lehdelle 2.Päätös hoidon/hoitosuhteen lopettamisesta - keskeytysmerkintä - laskutuksen jälkeen palvelujen päättäminen/kotihoidon työntekijä, kotihoidonohjaaja - omalääkärin päätös hoidon lopettamisesta: kirjaus yle -lehdelle /lääkäri - tiedottaminen jatkohoitopaikkaan/kotihoidon työntekijä - avaimet, hoitotarvikkeet, apuvälineet palautetaan/kotihoidon työntekijä - asiakirjojen arkistointi/omahoitaja, kotihoidon ohjaaja

 15. KOTIHOIDON YDINPROSESSIT PALVELUPROSESSIN ARVIOINTI suunnitelmallisesti hallitusti puolivuosittain vastuutetusti