ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06

play fullscreen
1 / 33
ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06
182 Views
Download Presentation
teneil
Download Presentation

ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUI 20 METŲ(1994-09-02 – 2014-09-02) ats. ltn., dr. Vytautas Račkausko, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nario pranešimas 2014-09-06

 2. ... Šis reiškinys būdingas ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai... /LK kūrėjas savanoris/. Sentencija 20-ečio proga: Gimtadienis yra sveikas dalykas. Statistika rodo, kad žmonės, kurie jų daugiausia švenčia – gyvena ilgiausiai. /Tėvas Larry Lorenzoni/.

 3. Pranešimo turinys: I. Iniciatyvinė grupė II. LKKSS atkuriamasis suvažiavimas III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas IV. VAS veikla per 20 metų V. VAS narių kiekio kitimas per 20 metų Vietoj išvadų ar epilogo...

 4. I. Iniciatyvinė grupė (1):Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo idėja kilo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (toliau – SKAT) štabe Arvydui Dauderiui ir Auksei Dauderienei-Treinytei.Kaip pasakojo Arvydas Dauderys: „su Sąjungos atkūrimo idėja abu nuėjome pas Vidą Čepulį, o su juo, jau trise, užsukome pas tuometinį SKAT štabo viršininką Arvydą Pocių. A. Pocius iš karto pritarė Sąjungos atkūrimo idėjai ir netrukus sudarė iniciatyvinę grupę (13 asmenų). Iniciatyvinėje grupėje buvo tik SKAT štabo ir SKAT Vilniaus rinktinės atstovai“.

 5. Iniciatyvinės grupės pareiškimas, 1992 m. gruodžio 18 d.Perspausdinta iš LKKSS VAS archyvo kopijos (G. Trakimo pavardė ir parašas rastas posėdžio ir pareiškimo originale). • Iniciatyvinės grupės pareiškimas • Vilnius • 1992 12 18 • Savanoriais atėję į žaliaraiščių būrius, saugoję įvairius valstybinius objektus, kūrę krašto apsaugos struktūras, muitines, sausio mėn. įvykių ir rugpjūčio „pučo“ dienomis gynę Lietuvos valstybę, įvairių gyvenimo aplinkybių verčiami prarado tarpusavio ryšius, todėl iniciatyvinė grupė įsipareigoja apjungti minėtus asmenis ir tuo tikslu atkuria Savanorių Sąjungą. • (parašai) A. Burokas • V. Čepulis • A. Dauderys • A. Dauderienė • T. Gintyla • V. Guršnys • J. Juodišius • L. Kuodienė • A. Letenauskas • A. Pocius • R. Sokolovas • Šiaulys • G. Trakimas

 6. Iniciatyvinės grupės kreipimasis, 1992 m. gruodžio 18 d.Perspausdinta iš LKKSS VAS archyvo kopijos. Kreipimasis Vilnius 1992 12 18 Iniciatyvinė grupė kreipiasi į visus, kurie davė kario priesaiką Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 22 d. Norintiems dalyvauti Savanorių Sąjungos atkuriamajame darbe prašome kreiptis telefonais darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. 461047; nuo 16 iki 20 val. 417734. Iniciatyvinė grupė

 7. I. Iniciatyvinė grupė (2): Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos:1. LKKSS VAS priklauso 7 Iniciatyvinės grupės nariai – gen. ltn. Arvydas Pocius, dim. mjr. Antanas Burokas, dim. mjr. Gediminas Trakimas, dim. kpt. Auksė Treinytė (Dauderienė), dim. vyr. ltn. Algimantas Letenauskas, dim. ltn. Tomas Juozapas Gintila ir ats. psk. Arvydas Dauderys.2.LKKSS VAS priklausė 2 Iniciatyvinės grupės nariai – dim. mjr. Valentinas Guršnys ir ats. vyr. ltn. Raimondas Sokolovas, bet jie dėl įvairių priežasčių vėlesniais metais pasitraukė iš Sąjungos veiklos.3.LKKSS VAS narys Jonas Juodišius prieš gerą dešimtmetį mirė.4.Trys iniciatyvinės grupės asmenys – ats. kpt. Vidas Čepulis, ats. ltn. Leonarda Kuodienė ir ats. vyr. ltn. Algirdas Šiaulys – iki šių dienų taip ir netapo jų iniciatyva atkurtos Sąjungos nariais.

 8. I. Iniciatyvinė grupė (3):Iniciatyvinė grupė posėdžiavo 7 kartus, kiekvieną kartą prie grupės prisijungiant vis naujiems nariams (31 asmuo) :1. 1992-12-18 (13 dalyvių);2. 1992-12-23 (10 dalyvių);3. 1992-12-29 18 val. (11 dalyvių);4. 1992-12-29 19 val. (21 dalyvis);5. 1993-01-05 (16 dalyvių, protokolas neišlikęs);6. 1993-01-07 (16 dalyvių);7. 1993-01-11 (23 dalyviai);8.1993-01-14 ?(numatytas 7-o posėdžio metu, protokolas nerastas).Iniciatyvinė grupė ruošė atkuriamos LKKSS įstatus ir sudarė Organizacinį komitetą atkuriamajam LKKSS suvažiavimui rengti.Vėliau ji atidavė savo idėją ir atliktus darbo rezultatus LKKSS atkuriamajam suvažiavimui.

 9. I. Iniciatyvinė grupė (4): 2014 m. rugpjūčio 28 d. duomenimis LKKSS VAS priklauso 13 “išsiplėtusios Iniciatyvinės grupės” asmenų. Pateikiame juos abėcėlės tvarka: Barškietis Juozas, Burokas Antanas, Dauderys Arvydas, Genzbigelis Gasparas, Gintila Tomas, Jurčiukonis Gediminas, Letenauskas Algimantas, Mažeika Vidmantas, Pocius Arvydas, Sirtautas Antanas, Trakimas Gediminas, Treinytė (buvusi Dauderienė) Auksė, Vaitiekūnas Rimvidas.3 LKKSS VAS nariai – Česnulevičius Virginijus, Jasiulaitis Vytautas ir Juodišius Jonas – jau mirę.5-i LKKSS VAS nariai pašalinti iš LKKSS VAS.Kitų Iniciatyvinės grupės narių sąsajos su formalia naryste LKKSS neaiškios arba nežinomos.

 10. II. LKKSS atkuriamasis suvažiavimas(1)Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje, Kapsų gatvėje esančio Lietuvos kariuomenės (LK) karinio dalinio pastato Aktų salėje (tuo metu ten bazavosi Geležinio Vilko brigada, dabar – LK Jungtinis štabas). Pasak suvažiavimo dalyvių, renginys buvo emociškai audringas ir truko iki vėlumos.

 11. LKKSS atkuriamasis suvažiavimas vyko 1993 m. Vilniuje, Kapsų g. 44 – LK Geležinio Vilko brigados teritorijojeIš http://vilnius21.lt/kapsu44-n11231.html

 12. II. LKKSS atkuriamasis suvažiavimas(2) „Jame priimtas nutarimas atkurti LKKSS. Pirmuoju atkurtos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininku išrinktas Vytautas Jasiulaitis. Teisingumo ministerijai buvo pateiktos pažymos su prašymu juridiškai įregistruoti LKKSS kaip visuomeninę organizaciją. Reikėjo ne kartą keisti ir derinti kai kuriuos įstatų punktus, ypač susijusius su karyba ir ginklais.“Citata iš „žaliojo lankstinuko apie LKKSS“, 2005 m.

 13. II. LKKSS atkuriamasis suvažiavimas(3)Lietuvos Respublikos (LR) Teisingumo ministerija, vadovaudamasi tuomečiu LR visuomeninių organizacijų įstatymu, LKKSS įregistravo tik 1996 m. rugpjūčio 6 d.įsakymu Nr. 371-V. Nurodytas LKKSS adresas – Pilies g. 22, Vilnius. LR Teisingumo ministerijos Visuomeninės organizacijos registravimo pažymėjimas, 1996 m.

 14. III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (1) LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas vyko 1994 m. rugsėjo 2 d.Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės (Pamėnkalnio g. 13) Didžiojoje salėje (dabar Karaliaus Gedimino aula). Į suvažiavimą susirinko 88 dalyviai (skyriaus įsteigėjai-signatarai) ir gausus būrys svečių.

 15. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas vyko 1994 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje, Pamėnkalnio g. 13 – LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėjeIš http://vilnius21.lt/pamenkalnio13-n1328.html

 16. III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (2) Steigiamajam suvažiavimui pirmininkavo – Remigijus Jukna, sekretoriavo Irena Aleknavičienė ir Vytautas Voveris, balsus skaičiavo 3 žmonių Balsų skaičiavimo komisija – Violeta Baltušytė, Mindaugas Abaravičius ir Rimantas Gasparavičius.

 17. III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (3) Įžanginį žodį šiame susirinkime tarė tuometis LKKSS centro valdybos pirminkas Valentinas Bartašiūnas, pasisakė Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) vadas plk. ltn. Arvydas Pocius ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) pirmininkas Rimvydas Mintautas. Po to buvo svarstyti LKKSS VAS įstatai, rinkta skyriaus vadovybė (valdyba), Revizijos komisija ir Garbės teismas, išklausyti kiti pasisakymai, pabaigoje – patvirtinti balsavimo rezultatai.

 18. III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (4) LKKSS VAS I-oji valdyba(1994-09-07):1.Pirmininkas – Petras Musteikis, 2. Pirmininko pavaduotojas – RomualdasPolėkas, 3.Sekretorius – Darius Kalibatas, 4. Iždininkas – Remigijus Jukna, 5. Laisvasis narys – Česlovas Jezerskas.I-ojiRevizijos komisija(1994-09-16):1. Pirmininkas – Ramutis Bonifacas Mikšys, 2. Narys – Valentinas Gurkšnys, 3. Narys –Valdemaras Uosis.I-asis Garbės teismas(1994 m. rugsėjo mėn.):1. Pirmininkas – Eugenijus Jakimavičius, 2. Narys – Kęstutis Milius, 3. Narys –Vytautas Voveris.

 19. III. LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (5) LKKSS VAS įstatai, priimti 1994 m. rugsėjo 2 d., įregistruoti Vilniaus miesto valdyboje 1996 m. spalio 24 d.(registravimo Nr. 225). Juose nurodyta, kad LKKSS VAS buveinė – Pilies g. 22, 2001 Vilnius. Įstatai pasirašyti LKKSS VAS pirmininko P. Musteikio. IŠVADA: 1996-10-24 buvo baigtas galutinis LKKSS VAS, kaip juridinio asmens, įteisinimas.

 20. IV. VAS veikla per 20 metų (1)Per 20 metų laikotarpį VAS valdė 10 valdybų:I . – 1994-09-02 – 1996-11-09 – 2 metai 2 mėn. Pirmininkas – Petras Musteikis.II .–1996-11-09 – 1998-10-10 – 1 metai 11 mėn.Pirmininkas – Algirdas Rašimas.III .–1998-10-10 – 2000-11-18 – 2 metai 1 mėn.Pirmininkas – Algirdas Rašimas.IV .–2000-11-18 – 2003-01-25 – 2 metai 2 mėn.Pirmininkas – Algirdas Rašimas.V.–2003-01-25 – 2005-05-14– 2 metai 4 mėn.Pirmininkas – Zigfridas Jankauskas.VI.–2005-05-14 – 2007-05-19 – 2 metai . Pirmininkas – Zigfridas Jankauskas.VII.–2007-05-19 – 2009-05-16 – 2 metai . Pirmininkas – Gediminas Ruzgys(2007-05-19 – 2007-10-15),Valentinas Šapalas(2007-10-15 – 2008-09-23),Gediminas Juškevičius(2008-09-23 – 2009-05-16). VIII.–2009-05-16 – 2011-01-30– 1 metai 7 mėn.Pirminin. – Valentinas Šapalas .IX. – 2011-01-30 – 2013-02-02– 2 metai . Pirmininkas – Vytautas Račkauskas. X. – 2013-02-02 – 2015-?-?– 1 metai 7 mėn. ? Pirminin. – Albertas Daugirdas

 21. IV. VAS veikla per 20 metų (2)Per 20 metų laikotarpį VAS susikūrė 10 būrių (1-5):Eil. Nr. – Įsteigimo data – Būrio pavadinimas / Pirmasis/paskutinis būrio vadas/1. – 1995-03-09 – „Geležinio Vilko“ būrys /Rimas Litvinas/Gintaras Jurčiukonis/.2. – 1995-03-15 – KAM būrys /Darius Kalibatas/Vidas Zabiela/.(Pastaba: Pirminis pavadinimas – “Krašto apskrities ministerijos būrys”, greta veikė nuo 1995-03-15 “Generalinio štabo būrys”– pirmas vadas Valdas Kibartas, kuris 2011-2012 m. susijungė su KAM būriu). 3.– 1995-03-15 – „KASP 8R “DKA” būrys /Zinautas Malcius/Audrius Vareikis/. (Pastaba: Pirminis pavadinimas – “SKAT Vilniaus rinktinės štabo būrys”, vėliau “KASP 8R etatinių karių savanorių būrys”). 4.– 1995-03-15 – Visuomeninių organizacijų būrys /K.Vildžiūnas/Valen. Šapalas/.(Pastaba: Pirminis pavadinimas – “Visuomeninių politinių organizacijų būrys”).5. –1995-03-17 – KASP Štabo būrys /Vytautas Geštautas/Kazys Domeikis/.6.–1995-03-17– KASP 8R karių savanorių būrys /G. Laucius/D. Butkauskas/.(Pastaba: Pirminis pavadinimas – “Vilniaus rinktinės savanorių būrys”, greta veikė nuo 1995-03-15 “Širvintų būrys”– pirmas vadas Alfonsas Gudašis, kurio atstovai vėliau įsijungė į KASP 8R KS būrį).

 22. IV. VAS veikla per 20 metų (3)Per 20 metų laikotarpį VAS susikūrė 10 būrių (6-10):Eil. Nr. – Įsteigimo data – Būrio pavadinimas / Pirmasis/paskutinis būrio vadas/7.–1995-04-20 – Šaulių būrys/Gytis Sandanavičius/Juozas Leika/.(Pastaba: Pirminis pavadinimas – “Vilniaus Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės būrys”, greta iš pradžių veikė “Vilniaus skyriaus šaulių Sąjungos būrys” – pirmas vadas Marijonas Poliakas). 8.– 2000-11-06 (?)– Pasieniečių būrys /Vaclovas Latvys/Jonas Juodka/.(Pastaba: 1995-03-15 įkurtas “Pasienio policijos departamento būrys”, pirmas vadas Gintaras Dapkus, bet vėliau minėtas būrys niekur neminimas, o Pasieniečių būrys įkurtas vėl naujai – jo pirminis pavadinimas “Pasienio tarnybos savanorių būrys”, paminėtas 2000-11-18). 9.–2013-12-17 – “Karininkų kursų klubas” būrys/Valdas Kibartas/. 10.–2014-06-04 – “Aukščiausios Tarybos apsaugos skyrius” būrys/Gint. Šniras/.

 23. IV. VAS veikla per 20 metų (4) VAS aktyviau veikia keturiomis kryptimis: 1) puoselėja istorinę savanorių kūrėjų atmintį, 2) rūpinasi savo nariais, 3) patriotine dvasia auklėja jaunąją kartą, 4) realiais darbais remia Krašto apsaugą.Per 20 metų laikotarpį VAS nuveikta daug darbų. Visų darbų per trumpą pranešimą net neišvardinsi. Tam yra skirtas laikas per LKKSS VAS visuotinius susirinkimus (pirmininko ataskaita už valdymo laikotarpį). Pateiksime tik keletą pavyzdžių, kad matytumėte kaip išaugo veiklos mastai per 20 metų, ypač per paskutiniuosius 4 metus.

 24. IV. VAS veikla per 20 metų (5)1) puoselėja istorinę savanorių kūrėjų atmintį – pavyzdys: 1999-03-03Skirta iš LKKSS VAS iždo, LKKSS Kauno apsk. skyriaus prašymu, 100 Lt atminimo lentos, skirtos 1919 m. sausio 17 d. žuvusiems nuo „vokiečių rankos“ savanoriams J. Kalasiūnui ir A. Zambosevičiui, gamybai ir įrengimui (Kaune?).2014-06-05Kaune prie Taikos pr. buvo atidengtas paminklas Vyčio kryžiaus kavalieriui, Lietuvos savanoriui, aklųjų ir kurčiųjų švietimo pradininkui, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojui Pranui Dauniui (1900-1962). 34 LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nariai P. Daunio paminklui statyti paaukojo 835,40 Lt.

 25. IV. VAS veikla per 20 metų (6)2) Skyrius rūpinasi savo nariais – pavyzdys: 1994-2011 m. VAS skyrius išmokėdavo pinigus tik už atliktus darbus ar su veikla susijusias sąnaudas.2012-2014 m. Ne vienam skyriaus nariui ar jo artimajam (mirus nariui) buvo suteikta skubi finansinė parama (2012 m. – 1 asmeniui (200 Lt), 2013 m. – 4 (4214 Lt), 2014 m. – 1 (700 Lt)).

 26. IV. VAS veikla per 20 metų (7) 3) patriotine dvasia auklėja jaunąją kartą: 2001 m. 12 mėn.LKKSS VAS atstovai – skyriaus pirmininkas A. Rašimas ir sekretorius G. Juškevičius – aplankė vaikų namus Minties g., Vilniuje, kur vyko „Šv. Kalėdų ir N. Metų eglutė“. Nupirkta ir padovanota vaikams saldainių už 25 Lt, lėšos skirtos iš LKKSS VAS iždo (protokolas Nr. 7, 2001-12-21).2012-2013 m.Padovanotos knygos 4-ioms Pietryčių Lietuvos lietuviškoms mokykloms (2012-09-03 Baltosios Vokės „Šilo“ vid. mokyklai, 2012-11-21 Poškonių pagrindinei mokyklai, 2012-12-18 Dieveniškių „Ryto“ vid. mokyklai, 2013-12-13 Jašiūnų „Aušros“ vid. mokyklai – bendrai tai 1576 knygos už daugiau kaip 24 tūkst. Lt.

 27. IV. VAS veikla per 20 metų (8)4) realiais darbais remia Krašto apsaugą – pavyzdys: 1994-2010 m. VAS skyrius tik moraliai remdavo Krašto apsaugą. Dažniau buvo “prašytojas”. 2011-2014 m.2011-04-26 Mokomųjų ginklų G-36C (4 vnt.) dovanojimo akcija nuo LKKSS VAS Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai (apie 2400 Lt). 2013-05-13 padovanojome Vilniaus įgulos karininkų ramovei konferencinį televizorių (1776,11 Lt), 2014-05-17 LK Gedimino štabo batalionui – fotoaparatą Nikon D3200 (1886,25 Lt). VAS tapo rimtu “donoru”.

 28. Pagal turimus duomenis, LKKSS VAS narių skaičius kito nuo 88 (VAS steigiamasis suvažiavimas, 1994-09-02) iki 304 (VAS valdybos pirmininko ataskaita skyriaus atstovų suvažiavime 2005-05-14).Šiuo metu, 2014-08-28 duomenimis, skyriuje yra 265 nariai. V. VAS narių kiekio kitimas per 20 metų (1)

 29. Grafiką parengė Vytautas Račkauskas, 2014-08-28.

 30. IV. VAS narių kiekio kitimas per 20 metų (2) Griežta LKKSS VAS narių apskaita, tvarka ir skaidrumas nario mokesčių mokėjimo srityje, aktyvi, reali ir produktyvi skyriaus veikla nuo 2011 m. sausio 30 d. buvo „kertiniai akmenys“, kurie paskatino stoti į LKKSS VAS naujus narius ir grįžti senuosius, sumokėjus nario mokesčio skolas – nuo 2011 m. balandžio 2 d.(187 nariai) skyriaus narių skaičius pastoviai stabiliai auga. Narių skaičiaus augimas tęsiasi jau 4 metus iš eilės ir šiuo metu, 2014-08-27, jau pasiekė 2007 m. lygį (265 nariai). Žvelgiant į statistinius duomenis, visada galima atsikirsti oponentams, kad LKKSS VAS skyrius tikrai „neišmiršta“, o priešingai pamažu artėja prie savo skaitlingumo rekordų.

 31. LITERATŪRA: Plačiau apie LKKSS VAS veiklą galima pasiskaityti mūsų internetinėje svetainėje: kariuomeneskurejai.lt ... ir rašykite “svetainėje” komentarus.

 32. Vietoj išvadų ar epilogo... perfrazuota amerikiečų rašytojo Marko Tveno sentencija: “Gandai apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, ir tuo pačiu Vilniaus apskrities skyriaus, mirtį buvo gerokai perdėti.”

 33. AČIŪ UŽ DĖMESĮ