vilniaus universitetas matematikos ir informatikos fakultetas program sistem katedra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemų katedra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemų katedra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 172

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemų katedra - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemų katedra. Valdas Undz ė nas http://www.mif.vu.lt/~valund. Program ų sistem ų į sigijimas ir prie ž i ū ra. Dalykas skaitomas MIF Programų sistemų 1 kurso magistrantams 2014. VU MIF Programų sistemų katedra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemų katedra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vilniaus universitetasMatematikos ir informatikos fakultetasProgramų sistemų katedra Valdas Undzėnas http://www.mif.vu.lt/~valund Programų sistemųįsigijimas ir priežiūra Dalykas skaitomas MIF Programų sistemų 1 kurso magistrantams 2014

  2. VU MIF Programų sistemų katedra Programų sistemų įsigijimas

  3. Įvadas (1) Užsiėmimų forma a) paskaitos; b) seminarai. Įvairiais aspektais nagrinėjama dalyko medžiaga. Atsiskaitymas už dėstomą dalyką a) pranešimas seminare ir referatas duota tema; b) egzaminas; c) svoris galutiniame įvertinime: 30% - pranešimas ir referatas; 70% - egzaminas.

  4. Įvadas (2) 1. Pradinės pastabos - programinė įranga arba programų sistema (toliau – PĮ,angl.– SW); - “įsigyti” reiškia, kad gali būti kuriama nauja arbaperkama jau egzistuojantiPĮ (COTS – Commercial Of The Shelf, komercinė nuo lentynos); - PĮ įsigijimo žinių poreikis (jų reikia organizacijų vadovams, projektų vykdytojams, kt.); - PĮ įsigijimas skiriasi nuo kitokių objektų įsigijimo (pvz., nuo pastatų, mašinų, medžiagų įsigijimo).

  5. Įvadas (3) 2. Mokomojo dalyko skyriai 1) PĮ ypatumai; 2) skirtingi požiūriai į PĮ įsigijimo procesą; 3) PĮ tipai; 4) PĮ įsigijimo platesnis kontekstas; 5) PĮ įsigijimo nuostatos; 6) įsigijimo proceso veiklos ir jų seka; 7) darbuotojų grupės PĮ įsigyti sudarymas; 8) įsigyjamos PĮ reikalavimų rengimas ir valdymas; 9) įsigijimo proceso planavimas;

  6. Įvadas (4) 10) kurti naują ar pirkti gatavą PĮ sprendimo priėmimas; 11) įsigijimo sandorių sudarymas; 12) PĮ naudojimo aplinkos apibrėžimas; 13) autorinių ir nuosavybės teisių klausimo sprendimas; 14) PĮ įsigijimo projekto darbų grafiko sudarymas; 15) įsigyjamos PĮ testavimas; 16) darbuotojų mokymas, PĮ naudojimas ir priežiūra; 17) įsigijimo projekto valdymas; 18) PĮ konfigūracijos valdymas; 19) PĮ įsigijimo rizikos valdymas.

  7. Įvadas (5) 3. Pagrindiniai šaltiniai PĮ įsigijimo klausimais 1) ISO/IEC 12207:2008, Information technology – Software life cycle processes. 2008; 2) B.Craig Meyers, Patricia Oberndorf. Managing Software Acquisition: open systems and COTS. 2001. 3) CMMI for Acquisition. Version 1.3. November 2010. Technical report.http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr032.pdf 4) Valdas Undzėnas. Programų sistemų įsigijimas ir priežiūra. Mokymo medžiaga. 2007. http://www.mif.vu.lt/~valund.

  8. I. PĮ ypatumai (1) 1. Dažnos PĮ įsigijimo projektų bėdos 1) galutiniai rezultatai gaunami pavėluotai, t.y. pasibaigus projekto terminui; 2) viršijamas projekto biudžetas. Apskritai apie projektus: a)“Nustatyta, kad pasaulyje tik 16 proc. projektų įgyvendinama laiku. Apie 50 proc. jų dėl blogos vadybos pabrangsta 220 proc., o jų įgyvendinimo laikas pailgėja iki 167 proc. Neinvestuojam į kvalifikuotą žmogų, kad jis vadovautų projektui, ir taip padarom nuostolių valstybei” [„Valstybės tarnybos aktualijos“, 2007 liepa, Nr. 8, „NIEKO NEKEISDAMI, PRIEISIME LIEPTO GALĄ”]; b)The Standish Group's just-released report, "CHAOS Summary 2009" . "This year's results show a marked decrease in project success rates, with 32% of all projects succeeding ...; 44% were challenged ...; 24% failed ...“http://www1.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php

  9. I. PĮ ypatumai (2) 2. PĮ įsigijimo projektų nesėkmių priežastys 1) PĮ yra žymiai sudėtingesnis objektas, nei kitokios rūšies objektai (pastatai, keliai, mašinos, kt.); 2) žmogaus ir PĮ sąveikos realizacija; 3) PĮ projektavimo išlaidų ir PĮ kainos santykis yra visai kitoksnei kitokių objektų; 4) valdyti PĮ įsigijimo projektus yra sunkiau nei kitokių objektų įsigijimo projektus; 5) supratimas apie PĮ įgyjamas sunkiai; 6) netgi sėkmingo PĮ įsigijimo atveju gali atsirasti neatitikimų tarp poreikių ir PĮ galimybių.

  10. I. PĮ ypatumai (3) 3. Įprastos kitokių projektų valdymo veiklos netinka PĮ įsigijimo atveju 4. Prie PĮ įsigijimo projektų ypatumų galima prisitaikyti

  11. Organizac. poreikių analizė Siūlomi sprendimo keliai Sistemos įsigijimas Naudojimas ir priežiūra Sistemos samprata Tolesnis planavimas II. PĮ įsigijimo platesnis kontekstas (1) 1. PĮ yra tik kažkokios sudėtingesnės sistemos dalis

  12. Sistemos samprata Sistemos įsigijimas AĮ įsigijimas Sistemos reikalavimai Sistemos projektavim. Sistemos priėmimas Sistem. dalių integracija PĮ įsigijimas Naudojimas ir priežiūra II. PĮ įsigijimo platesnis kontekstas (2) 2. Sistemos įsigijimo proceso veiklos

  13. III. Požiūriai į PĮ įsigijimo procesą (1) 1. Užsakovų ir tiekėjų požiūriai į klausimus 1) netapk priklausomas nuo tiekėjo; 2) įsigyk individualius poreikius atitinkančią PĮ; 3) siek naudos.

  14. III. Požiūriai į PĮ įsigijimo procesą (2) 2. Ką turėtų daryti užsakovas 1) jei įmanoma, reikėtų pirkti egzistuojančią PĮ, o ne kurtinaują, individualių poreikių PĮ; 2) palaikyti atvirus užsakovo ir tiekėjo ryšius; 3) parengti formalų testavimo planą PĮ priimti, išdėstyti priėmimo kriterijus; 4) pasirūpinti PĮ priežiūra ir užsakovo darbuotojų mokymuįsigijimo projekto bėgyje; 5) sandoriuose vengti reikalavimo tiekėjui, kad jis teiktų ir pradinius programų tekstus.

  15. IV. PĮ tipai 1. PĮ dažnai nulemia sudėtingų sistemų funkcionalumą, patogumą, patikimumą 2. PĮ kategoriją lemiantys veiksniai 1) sukūrimo rizika, “realaus laiko” reikalavimai PĮ; 2) technologinis lygis; 3) įdiegimo vietų kiekis; 4) gatavų produktų tinkamumas PĮ kurti; 5) gebėjimas integruoti įvairias sistemas.

  16. V. PĮ įsigijimo nuostatos (1) 1. Nuostatos (požiūris) dėl PĮ 1) nekurkime PĮ patys, jei galima nusipirkti gatavą; 2) kurkime įveikiamos apimties PĮ. 2. Valdymo nuostatos 1) lankstumas; 2) nėra visa apimančių sprendimų; 3) išankstinis planavimas.

  17. V. PĮ įsigijimo nuostatos (2) 3. Žmogiškųjų santykių nuostatos 1) bendradarbiavimas (tarp užsakovo darbuotojų, su kitų organizacijų atstovais žvalgantis, su tiekėju); 2) grupės PĮ įsigyti sudarymas užsakovo organizacijoje; 3) atviri užsakovo ir tiekėjo ryšiai; 4) aktyvus užsakovo dalyvavimas įsigijimo procese.

  18. V. PĮ įsigijimo nuostatos (3) 4. Ko neturėtų daryti užsakovas 1) griežtai reikalauti iš tiekėjo laikytis nustatytų PĮ reikalavimų ir darbų atlikimo terminų; 2) stengtis sutrumpinti įsigijimo darbų grafiką; 3) kurti sudėtingą PĮ vienu užsimojimu, o ne etapais; 4) stengtis gauti iš tiekėjo daugiau, nei numatyta sandoryje; 5) pasirinkus tiekėją, palikti jį dirbti vieną. 5. Ko neturėtų daryti tiekėjas 1) nesistengti atlikti viską tiksliai; 2) siekti užsitikrinti darbo ateičiai nepriimtinu būdu; 3) tikėtis reikalavimų sušvelninimo.

  19. VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (1) 1. Dvi pagrindinės veiklos 1) PĮ reikalavimų rengimas; 2) tiekėjo išrinkimas. 2. Santykis tarp PĮ reikalavimų rengimo ir tiekėjo išrinkimo 1) pirma parengus PĮ reikalavimus yra galimybės pasirinkti geresnį įsigijimo būdą (kurti naują ar pirkti gatavą PĮ); 2) pirma pasirinkus įsigijimo būdą, sprendžiama, ar PĮ reikalavimai turi būti parengti iki tiekėjo išrinkimo, ar gali būti rengiami bendradarbiaujant su jau išrinktu tiekėju.

  20. VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (2) 3. Apie veiklų eiliškumą 1) veiklos dažniausiai būna persidengiančios; 2) PĮ įsigijimo veiklos būna iteracinės (pvz., PĮ reikalavimų rengimo eiga); 3) nagrinėdami veiklas laikysime, kad PĮ reikalavimai parengiami iki tiekėjo išrinkimo, nors veiklų eilės tvarka kartais varijuoja.

  21. VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (3) 4. Keletas pastovių veiklų PĮ įsigijimo procese 1) įsigijimo grupės sudarymas; 2) plano rengimas; 3) kalendorinio darbų grafiko rengimas; 4) PĮ reikalavimų rengimas ir sandorio su tiekėju sudarymas.

  22. VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (4) 5. Apytikris PĮ įsigijimo veiklų grafikas Išankstinė veikla PĮ kūrimas PĮ naudojimas ir priežiūra Grupės sudarymas Projekto planas Plano rengimas Galutiniai reikalavimai Reikalavimų rengimas Reikalavimų peržiūra Reikalavimų valdymas Projekto samprata Aplinkos apibrėžimas Projekto darbų grafikas PĮ priėmimas Priėmimo testų ir priežiūros planavimas Tikrinimas ir priėmimas Mokymas Priežiūra Projekto valdymas PĮ konfigūracijos valdymas Rizikos valdymas

  23. Grupės PĮ įsigijimui sudarymas Sprendimo kurti naują ar pirkti gatavą PĮ priėmimas Sandorio tipo pasirinkimas PĮ reikalavimų peržiūra Prašymo teikti pasiūlymus (RFP) rengimas Tiekėjo išrinkimas Sandorio sudarymas Intelektinės nuosavybės teisių klausimų sprendimas VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (5) 6. Apytikris tiekėjo išrinkimo veiklų grafikas

  24. PĮ reikalavimų metmenys pirkti kurti Kurti ar pirkti? PĮ savybių sąrašo sudarymas Sandorio tipo pasirinkimas Produkto išrinkimas Tiekėjo išrinkimas Išsamių reikalavimų rengimas Užsakymo vykdymas VI. PĮ įsigijimo veiklos ir jų seka (6) 7. PĮ reikalavimų išsamumas ir rengimo laikas

  25. VII. Grupės PĮ įsigyti sudarymas (1) Grupė – tai nedidelis kiekis įvairių sugebėjimų žmonių, dirbančių, siekiančių ir atsakingų už bendrą tikslą. 1. Kas turėtų būti grupėje 1) PĮ techniniai ekspertai; 2) tiesioginiai PĮ naudotojai; 3) prižiūrėtojai ir PĮ administratoriai; 4) PĮ naudojimo ekspertai; 5) sandorių sudarymo ir viešųjų pirkimų pareigūnai; 6) PĮ srities teisininkai; 7) vertėjai.

  26. VII. Grupės PĮ įsigyti sudarymas (2) 2. Kur ieškoti žmonių sudarant darbo grupę? 3. Paskiausiai į grupę įtraukiamas narys – tiekėjas

  27. VIII. Įsigijimo projekto planavimas (1) 1. Kada rengti planą? (Rengiamas po grupės PĮ įsigijimui sudarymo. Planas periodiškai turi būti peržiūrimas, kad atitiktų projekto pasiekimus) 2. Plano nauda (padeda vienyti įsigijimo grupės narius, palaikyti ryšį su vadovybe, kt.). 3. Kas turėtų būti plane 1) įsigijimo projekto esmė (tikslai, siekiai ir apimtis); 2) pagrindimas (kodėl reikia PĮ: taupymas, našumas, kokybė); 3) įsigijimo projekto darbų grafikas (nurodomi pagr. kontroliniai taškai); 4) projekto dalyviai, jų pareigos; 5) sąmata ir finansavimo šaltiniai;

  28. VIII. Įsigijimo projekto planavimas (2) 6) kur bus atliekami darbai, darbo sąlygos; 7) įsigijimo strategija (kuriama nauja PĮ, perkami komponentai ar visa PĮ); 8) PĮ darbo aplinka (su kokiomis sistemomis, organizacijomis PĮ turės sąveikauti); 9) kokių standartų reikės laikytis; 10) pagrindinė rizika ir jos valdymas; 11) sandorių strategija (kas bus atliekama pas užsakovą, kas pas tiekėją, konsultantai, kt.); 12) sandorių tipas (fiksuotos kainos, atsiskaitymo už medžiagas ir laiką, kt.); 13) sandorių valdymas (kaip bus vertinama ir valdoma projekto eiga);

  29. VIII. Įsigijimo projekto planavimas (3) 14) tiesioginiai naudotojai; 15) PĮ priėmimo strategija (priėmimo pagrindas); 16) kaip bus mokomi PĮ naudotojai; 17) kaip bus prižiūrima PĮ po priėmimo; 18) apribojimai (tikrovė, su kuria reikia skaitytis).

  30. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (1) 1. Reikalavimų rengimas 1) reikalavimų svarba (projekto apimties, darbų planavimo, sąmatos, kūrimo, testavimo, t.t. pagrindas); 2) kas rengia reikalavimus (grupės nariai): - PĮ naudojimo ekspertas (rūpinasi, kad PĮ atitiktų naudotojų darbinius poreikius); - PĮ techninis ekspertas (rengia aiškius, neprieštaringus, patikrinamus, įgyvendinamus reikalavimus); - tiesioginis PĮ naudotojas (išdėsto naudotojų poreikius); - PĮ prižiūrėtojas, administratorius (rūpinasi sutrikimų diagnostikos ir jų šalinimo dalykais);

  31. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (2) 3) reikalavimų rengimo pradžia (galimos rengimo iteracijos; aiškinamasi, kokios PĮ reikia; turint viziją lankomos parodos, klausinėjama kitose organizacijose, kt.); 4) reikalavimai – tai dokumentas; 5) gerų reikalavimų charakteristikos(ką reikia daryti, o ne kaip reikia daryti; aiškūs, nedviprasmiški, patikrinami, įmanomi įdiegti, tarpusavyje suderinti);

  32. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (3) 6) kas turi būti reikalavimų dokumente (reikalavimų grupės): funkciniai reikalavimai - PĮ funkcijos, ką PĮ turi gebėti; - reikalavimai funkcijoms (pvz., išvesti pranešimus apie klaidas); - nurodymai funkcijų atlikimo būdui (rankinis, pusiau ar visiškai automatizuotas); - bendrieji žmogaus ir PĮ sąveikos reikalavimai; - algoritmai ar matematiniai reiškiniai; - atitikties teisės aktams, standartams, PĮ įsigyjančiosios organizacijos struktūrai reikalavimai;

  33. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (4) eksploatacinių sąvybių reikalavimai - vidutinis PĮ reakcijos į kreipinius laikas; - įvesties reikalavimai (pvz., keliais ryšio kanalais); - informacijos perdavimo sparta (transakcijos per laiko vienetą); - sistemos atminties talpa; - klaidingų pavojaus paskelbimų dažnis; - PĮ veikimo tikslumas, nurodant algoritmus; - patikimumas ir priežiūros patogumas (vidutinis laikas tarp gedimų, gedimų šalinimo trukmė); - duomenų saugumas (vientisumas, autentiškumas); - PĮ apsauga (apsauga nuo sugadinimo, nesankcionuoto keitimo, kt.);

  34. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (5) reikalavimai sąsajoms: vidinėms ir išorinėms - sąsaja su išorės įrenginiais, jutikliais, kt.; - sąsaja su monitoriais; - sąsaja su naudotojais; - sąsaja su savo ir kitų organizacijų sistemomis, įskaitant nuo seniau veikiančias; - sąsaja tarp PĮ komponentų;

  35. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (6) įvesties reikalavimai - įvesties duomenų šaltiniai (žmonės, automatai); - duomenų įvesties dažnis; - duomenų leistini dydžiai ir matavimo vienetai; - unikalaus identifikatoriaus suteikimo įvesties duomenims reikalavimas;

  36. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (7) išvesties reikalavimai - išvesties laiko nurodymo būtinumas (pvz., perspėjimuose, spausdinamose suvestinėse, kt.) ; - išvesties duomenų adresatai (žmonės, automatai); - duomenų išvesties dažnis; - išvesties duomenų leistini dydžiai ir matavimo vienetai; - unikalaus identifikatoriaus suteikimo išvesties duomenims reikalavimas.

  37. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (8) 7) nereikalaukime pernelyg daug (sumažinus reikalavimus, PĮ kūrimo pastangos, projekto sudėtingumas, darbų trukmė sumažėja žymiai didesniu laipsniu; taip pat žymiai padidėja PĮ patikimumas); 8) PĮ kokybės rodikliai reikalavimuose: - patikimumas (sutrikimų kiekis per laiko vienetą); - veiksnumas (availability; PĮ nesutrinkamo darbo trukmės santykis su visu darbo laiku, proc.); - priežiūros patogumas; - naudojimo patogumas; - plėtros galimybė (plėtoti arba gerinti PĮ); - perkėlimo galimybė, tinkamumas naudoti kitur;

  38. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (9) 9) PĮ reikalavimų lankstumas (reikėtų kurti tokią PĮ, kad joje pakeitimų darymas būtų kiek įmanoma neskausmingas); 10) PĮ reikalavimų rengimo užbaigimo variantai: - rengiami išsamūs reikalavimai prieš išrenkant tiekėją (argumentai už ir prieš); - rengiami preliminarūs reikalavimai, kurie tikslinami vėliau drauge su išrinktu tiekėju; - rengiami tik bendrieji reikalavimai. Detalius rengia tiekėjas; - skelbiamas prašymas parengti reikalavimus.

  39. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (10) 2. Reikalavimų valdymas (peržiūra, keitimas) 1) reikalavimų valdymo būtinumas (sunku iš anksto tiksliai apibrėžti PĮ; klaidingos prielaidos sėkmei pasiekti - kruopščiai parengti PĮ reikalavimai, griežtas reikalavimų laikymasis, tiekėjo vertimas įgyvendinti visus užsakovo norus; PĮ reikalavimai būna neaiškūs, prastai dokumentuoti); 2) prašykime pastabų dėl reikalavimų (iš galimų tiekėjų, PĮ naudotojų);

  40. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (11) 3) laikas nuo laiko peržiūrėkime PĮ reikalavimus (su išrinktu tiekėju iki sandorio pasirašymo ir vėliau). Peržiūrų darbotvarkė: - neaiškumų įvardinimas; - reikalavimų nesuderinamumo šalinimas; - trūkstamų reikalavimų įtraukimas; - esamų reikalavimų keitimas geresniais; - nebūtinų arba sunkių reikalavimų šalinimas arba jų prioriteto mažinimas; - likusių reikalavimų surikiavimas pagal prioritetą;

  41. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (12) 4) pasirašyti PĮ reikalavimai perduodami PĮ konfigūracijos priežiūrai; 5) du prieštaringi norai: koreguoti reikalavimus ir nustatyti nekeičiamą jų dalį (projekto sėkmės rodiklis – patenkinti užsakovo poreikiai); 6) spręskime PĮ reikalavimų klausimus neatidėliodami, būkime lankstūs; 7) apibrėžkime nekeičiamą PĮ reikalavimų dalį;

  42. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (13) 8) PĮ reikalavimų keitimai:

  43. IX. Įsigyjamos PĮ reikalavimai (14) 9) laikykimės formalių procedūrų keisdami PĮ reikalavimus: - iš anksto susitarkime, kaip bus daromi pakeitimai; - PĮ reikalavimų pakeitimų nerealizuokime tol, kol jie nėra pasirašyti; - siūlomus pakeitimus svarstykime atsižvelgdami į PĮ apimtį, kainą ir darbų grafiką; - susitarkime dėl reikalavimų dokumento galiojimo trukmės (pvz., iki projekto pabaigos arba kol neatsiras pageidavimas ir bus susitarta keisti reikalavimus); - užsakovo ir tiekėjo atsakomybės už PĮ reikalavimų valdymą; 10) kurkime žmogaus ir PĮ sąsajos reikalavimus greito prototipų rengimo būdu.

  44. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (1) 1. Apie gatavą PĮ(angl. COTS - Commercial Of The Shelf ) 1) tai labai dažnai reikalinga PĮ, pvz., tekstų rengyklės, DBVS, kompiliatoriai; 2) gátava PĮ paprastai prekiauja daugiau kaip vienas pardavėjas; 3) jei nėra poreikių atitinkančios gatavos PĮ ir negalima apsieiti be naujos PĮ kūrimo, būtina kruopščiai išsiaiškinti priežastis ir reikalavimus, reikėtų samdyti atitinkamoje srityje patyrusius specialistus.

  45. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (2) 2. Sprendimo kurti naują ar pirkti gatavą PĮ priėmimo veiksniai 1) vietinės aplinkybės (pvz., kalba); 2) gatavos PĮ modifikavimo, adaptavimo, kt. reikalingumas; 3) gatavos PĮ veikimo užsakovo aplinkoje galimybės; 4) gatavos PĮ sąsajų su užsakovo turimomis PĮ galimybės; 5) ar gatava PĮ atitinka įvairias užsakovo galimybes; 6) užsakovui priimtinų PĮ kūrėjų buvimas ir jų kaina; 7) gatavos PĮ dokumentų, tinkančių užsakovui, buvimas; 8) užsakovo planai ir galimybės prižiūrėti, plėtoti PĮ; 9) laikas, per kurį PĮ turi būti įdiegta.

  46. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (3) 3. Gatavos PĮ pirkimo rizika, rizikos priežastys ir kaip ją sumažinti

  47. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (4)

  48. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (5)

  49. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (6)

  50. X. Kurti naują ar pirkti gatavą PĮ? (7) 4. Kaip pirkti gatavą PĮ? Gatavos PĮ įsigijimo žingsniai ir samprotavimai: 1) rengiant PĮ reikalavimus įvardijama, kurie iš jų yra privalomi, o kurie papildomi. Reikalavimuose reikia atspindėti funkcionalumą ir lankstumą, pagrindinį dėmesį skiriant poreikiams, o ne kaip visa tai turėtų būti padaryta; 2) sudaroma grupė gatavai PĮ vertinti ir parengiamas darbų grafikas; 3) įvardinami vertinimo kriterijai, gatavos PĮ pasirinkimo veiksniai ir jų prioritetai. Nurodoma, kokiu laipsniu perkama gatava PĮ turi atitikti reikalavimus ir santykinė PĮ funkcijų svarba biudžeto ir darbų grafiko prasmėmis;