arter yel h pertans yonda hedef organ hasari zlem ve tedav s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI İZLEM VE TEDAVİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI İZLEM VE TEDAVİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI İZLEM VE TEDAVİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI İZLEM VE TEDAVİSİ. Dr. Serdar AKALIN. Hipertansiyon günümüzde tek başına bir hastalık değil, bir sendrom olarak düşünülmektedir. Hedef Organ Hasarlarının İzlenmesi; Tedavi Etkinliği Hayat Kalitesi Yaşam Süresi . Hedef Organ Hasarı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI İZLEM VE TEDAVİSİ' - taylor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hipertansiyon günümüzde tek başına bir hastalık değil, bir sendrom olarak düşünülmektedir.

 • Hedef Organ Hasarlarının İzlenmesi;
  • Tedavi Etkinliği
  • Hayat Kalitesi
  • Yaşam Süresi
hedef organ hasar
Hedef Organ Hasarı

Hipertansiyona bağlı olarak çeşitli organlarda görülen subklinik ve klinik değişikliklerdir.

En Çok Etkilenen Organlarımız:

 • Kalp
 • Böbrek
 • Beyin
 • Göz
 • Büyük Atardamarlar
hipertansiyonda kalp
Hipertansiyonda Kalp
 • Kalp Büyümesi
 • Kalp Yetmezliği
 • Koroner Arter Darlığı
 • Koroner Arter Tıkanması
hipertansiyonda beyin
Hipertansiyonda Beyin
 • Beyin Kanaması
 • Beyin Damarlarında Daralma
 • Beyin Damarlarında Tıkanma
 • Felç
hipertansiyonda b brek
Hipertansiyonda Böbrek
 • Böbrek İşlev Bozukluğu
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
hipertansiyonda g z
Hipertansiyonda Göz
 • Görmede Azalma
 • Körlük
hipertansiyonda atardamarlar
Hipertansiyonda Atardamarlar
 • Atardamarlarda Genişleme
 • Atardamar Genişlemelerinin Yırtılması
 • Atardamar Tıkanmaları
hedef organ hasar n n ara t r lmas
Hedef Organ Hasarının Araştırılması
 • Kalp
   • EKG
     • Sol Ventrikül Hipertrofisi
     • İskemi
     • Aritmiler
     • Zorlanma Belirtileri
   • Ekokardiyografi
   • Kalp Sintigrafisi
   • Diğer İleri Görüntüleme Yöntemleri
hedef organ hasar n n ara t r lmas1
Hedef Organ Hasarının Araştırılması
 • Kan Damarları
   • Kan Basıncı Ölçümü
   • Ayakbileği - Brakiyal Kan Basıncı İndeksi

(Ankle-Brachial İndex)

   • İntima Media Kalınlığı Ölçülmesi

(Karotis Arter Ultrasonografisi)

   • Nabız Dalga Hızı Ölçümü
   • Angiografi
   • Diğer İleri Görüntüleme Yöntemleri
hedef organ hasar n n ara t r lmas2
Hedef Organ Hasarının Araştırılması
 • Böbrek
   • Albüminüri
   • Serum Kreatinin Düzeyi
   • Glomerüler Filtrasyon Hızı
   • Kreatinin Klirensi
hedef organ hasar n n ara t r lmas3
Hedef Organ Hasarının Araştırılması
 • Göz
   • Oftalmoskopik Göz Dibi İncelemesi
     • Atardamar Daralmaları
     • Damarsal Işık Yansımalarında Değişiklikler
     • Damarsal Lümen Değişiklikleri
     • Retinada Anevrizmalar
     • Atardamar/Toplardamar Çaprazlaşma Bölgelerinde Değişiklikleri
   • Fundus Floresein Angiografisi
hedef organ hasar n n ara t r lmas4
Hedef Organ Hasarının Araştırılması
 • Beyin
   • Bilişsel Testler
   • Manyetik Rezonans
   • Bilgisayarlı Tomografi
   • Diğer İleri Görüntüleme Yöntemleri
hedef organ hasar n n ara t r lmas nda birinci basamak
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında Birinci Basamak
 • İyi Anamnez ve Fizik Muayene
 • Basit Laboratuvar Testleri
   • Kan Basıncı Ölçümü
   • EKG
   • Kan Sayımı
   • Tam İdrar Tahlili
   • Açlık Kan Şeker
   • Albüminüri
   • Akciğer Grafisi (?)
 • Göz Dibi Muayenesi
hedef organ hasar n n ara t r lmas nda ekg
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında EKG
 • Sol Ventrikül Hipertrofisi

(Sokolow-Lyons İndeksi = SV1+RV5-6 > 38mm)

hedef organ hasar n n ara t r lmas nda laboratuvar
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında Laboratuvar
 • Mikroalbüminüri (< 300 mg/gün)
 • Proteinüri (>300 mg/gün)
 • Serum Kreatinin (>1,4 mg/dl)
 • AKŞ
hedef organ hasar n n ara t r lmas nda kan bas nc l m
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında Kan Basıncı Ölçümü
 • Standart Kan Basıncı Ölçümü
 • Ayakbileği - Brakiyal Kan Basıncı İndeksi

(Ankle-Brachial İndex)

hedef organ hasar n n ara t r lmas nda kan bas nc l m1
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında Kan Basıncı Ölçümü

Ayakbileği - Brakiyal Kan Basıncı İndeksi (< 0,9)

(Ankle-Brachial İndex)

hedef organ hasar n n ara t r lmas nda g z dibi muayenesi
Hedef Organ Hasarının Araştırılmasında Göz Dibi Muayenesi
 • Damar Daralma ve Genişlemeleri (Arter / Ven Oranı: 2/3)
 • Damarsal Işık Yansımaları
 • Damarsal Lümen Değişiklikleri

(Bakır ve Gümüş Tel Manzarası)

 • Arter – Ven Çaprazlaşma Bölgelerinde Değişiklikler
 • Retina Anevrizmaları
 • Retina Kanamaları
 • Atılmış Pamuk Tarzında Eksüdalar
hedef organ hasar nda takip
Hedef Organ Hasarında Takip
 • Arteriyel Kan Basıncı Ölçümü
 • Albüminüri, Serum Kreatinin Düzeyi
 • EKG
 • Göz Dibi İncelemeleri
 • Akciğer Radyografisi (?)

hedef organ hasar nda tedavi
Hedef Organ Hasarında Tedavi

Arteriyel Kan Basıncının Etkin Kontrolü

hedef organ hasar nda tedavi1
Hedef Organ Hasarında Tedavi

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)

ve

Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH)

Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu 2007

hedef organ hasar nda tedavi2
Hedef Organ Hasarında Tedavi

Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu 2007’na Göre İlaç Tercihi

 • Hastanın daha önce kullandığı ilaçlara ait deneyimler
 • Hastanın taşıdığı diğer risk faktörleri ile ilişkili
 • Subklinik Organ Hasarında diğerlerine göre üstünlük
 • Özel bir sınıf ilacı kullanmaya engel diğer hastalık
 • Hastanın kullandığı diğer ilaçlar ile etkileşim
 • Maliyet etkinlik
hedef organ hasar nda tedavi3
Hedef Organ Hasarında Tedavi

ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu

hedef organ hasar nda tedavi4
Hedef Organ Hasarında Tedavi

Bazı Antihipertansif İlaçların Diğerlerine Tercih Edilmesine

Neden Olan Durumlar:

ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu

hedef organ hasar nda tedavi5
Hedef Organ Hasarında Tedavi

Antihipertansif İlaç Kullanımıyla İlgili Zorlayıcı ve Olası Kontrendikasyonlar:

ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu

kaynaklar
Kaynaklar
 • Türk Kardiyoloji Derneği Resmi Web Sitesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Resmi Web Sitesi
 • ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu
 • The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 2003 (JNC 7)
 • Gencer G, Güven D, Zıraman İ, Hasıripi H, Koparal S. Hipertansif retinopatide retrobulber hemodinamik değişikliklerin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2002,11:201-206
 • Öksüz E. Hipertansiyonda klinik değerlendirme ve ilaç dışı tedavi. Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004, 13(3);99-104
 • Izzo JL, Black HR. (2003) Primer Hipertansiyon (3rd Ed.) (G. Kazancı, Çev. Ed.) Nobel Tıp Kitapevi (2004)
 • Oto M.A. (Ed.) Türk Kardiyoloji Seminerleri 2006;6(4)