HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL

play fullscreen
1 / 56
HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL
429 Views
Download Presentation
bethan
Download Presentation

HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DERS: HAYAT BİLGİSİ KONU: VÜCUDUMUZU TANIYALIM HAZIRLAYANLAR: 9968141 EMBİYE ÖZTÜRK 9968181 MARAL HERGEL Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

 2. HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR HEDEF-1:Vücudumuzu tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Vücudumuzun bölümlerini göstererek adlarını söyleme/yazma 2-Başımızda görülen organların adını söyleme/yazma 3-Beynin, kafatasının içinde yer aldığını söyleme/yazma 4-Gövdenin görevini söyleme/yazma 5-Kol ve bacakların kısımlarını söyleme/yazma 6-Kol ve bacakların görevlerini söyleme/yazma

 3. HEDEF-2: Duyu organlarımızı tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Duyu organlarını, kendi vücudu üzerinde göstererek adlarını söyleme/yazma 2-Her bir duyu organımızın sağlıklı yaşama için önemini söyleme/yazma 3-Duyu organlarımızı model/şemalar üzerinde gösterme

 4. HEDEF-3: Duyu organlarımızın görevlerini tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Gözün, görme organı olduğunu söyleme/yazma 2-Kulağın, işitme organı olduğunu söyleme/yazma 3-Burnun, koklama organı olduğunu söyleme/yazma 4-Dilin, tat alma organı olduğunu söyleme/yazma 5-Derinin, dokunma organı olduğunu söyleme/yazma

 5. HEDEF-4: Belli başlı iç organlarımızı tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Kalp, akciğerler, karaciğer, mide, bağırsaklar ve böbreklerimizin iç organlarımızın olduğunu söyleme/yazma 2-İç organlarımızı vücut modeli/şema üzerinde gösterme 3-İç organlarımızın temel görevlerini söyleme/yazma

 6. İÇİNDEKİLER: VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ: DUYU ORGANLARIMIZ: İÇ ORGANLARIMIZ:

 7. VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ: • BAŞ • GÖVDE • KOLLAR VE BACAKLAR

 8. DUYU ORGANLARIMIZ: • GÖZ • KULAK • DİL • BURUN • DERİ

 9. İÇ ORGANLARIMIZ: • AKCİĞERLER • KALP • MİDE • BAĞIRSAKLAR • BÖBREKLER • KARACİĞER

 10. BAŞ • Vücudumuzun üst bölümündedir. • Başımızın en sert yeri kafatasıdır. • Kafatasının içinde beyin bulunur.

 11. Başımızın ön kısmında yüzümüz yer alır. • Yüzümüzde; gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, ağzımız ve çenemiz bulunur.

 12. GÖVDE • Gövde, baş, kollar ve bacakların bağlı olduğu vücudumuzun orta kısmıdır.

 13. GÖREVİ: Gövdemiz, iç organlarımızı korur.

 14. KOLLAR • Gövdemizin iki yanında bulunur. • Eller, el bileği ve dirsek bölümleridir. • Kollarımız, omuzla vücudumuza bağlanır.

 15. GÖREVİ: Kollarımızla kavrar, tutar, kaldırır ve atarız.

 16. BACAKLAR • Gövdemizin altında bulunur. • Ayak, ayak bileği ve diz bölümleridir.

 17. Bacaklarımızla yürür ve koşarız.

 18. DUYUORGANLARIMIZ • Çevremizi tanımak için varlıkların özellikleri bilmemiz gerekir. • Bu özellikler; renk, koku, ses, şekil, tat, sertlik ve yumuşaklıktır.

 19. GÖZ • Görme organımızdır. • Başımızın ön tarafında bulunur.

 20. Üzerinde kirpiklerimiz, kaşlarımız ve göz kapaklarımız bulunur. • Bunlar gözlerimizi korurlar.

 21. KULAK • Kulağımız, işitme organımızdır. • Çevremizdeki sesleri kulağımızla duyarız.

 22. DİL • Tat alma organımızdır. • Yiyeceklerin acı, tatlı, tuzlu, ekşi olup olmadıklarını dilimizle anlarız.

 23. BURUN • Koku alma organımızdır. • Çevremizdeki varlıkların kokularını burnumuzla alırız. • Ayrıca; burnumuzla nefes alıp veririz.

 24. DERİ • Dokunma duyusu organıdır. • Derimizle cisimlerin sertlik, yumuşaklık, sıcaklık gibi özelliklerini anlarız.

 25. DUYU ORGANLARIMIZIN ÖNEMİ

 26. Duyu organlarımızın sağlıklı yaşamamızda önemli bir yeri vardır. Duyu organlarımızı korumalıyız.

 27. Duyamadığımız, göremediğimiz ya da kokuları alamadığımız zamanlarda yaşantımız zorlaşır. Kendimizi kötü hissederiz.

 28. İÇ ORGANLARIMIZ Gövdemizin içindekiorganlaraiç organlardenir.

 29. AKCİĞERLER • Göğüs boşluğunda, kaburga kemiklerimizin altındadır. • Biri sağda, diğeri solda olmak üzere 2 tanedir.

 30. Akciğerler solunum organımızdır. Kirlenen kanımız akciğerlerde temizlenir.

 31. KALP • Göğüz boşluğunun sol kısmında bulunur. • Hiç durmadan çalışır.

 32. GÖREVİ Kanımızı pompalayarak kanımızın damarlarda dolaşmasını sağlar.

 33. MİDE • Karın boşluğumuzun sol tarafındadır. • Sindirim organımızdır.

 34. Aldığımız besinler, midede parçalanarak bulamaç haline gelir.

 35. BAĞIRSAKLAR

 36. Besinler, mideden ince bağırsağa gelir. Sindirilmiş besinler incebağırsakta emilip kana karışır.

 37. Besinlerin işe yaramayan kısmı, kalın bağırsaktan dışarı atılır.

 38. BÖBREKLER • Karın boşluğumuzun arka kısmında bulunur. • Birisi sağda, ötekisi soldadır.

 39. GÖREVİ Kanı süzüp içindeki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

 40. KARACİĞER • Karın boşluğunun sağ tarafındadır. • Sindirime yardımcı olan organlarımızdandır.

 41. Ayrıca; Karaciğerle kanımızdaki şeker miktarı düzenlenir. İhtiyacımızdan fazla olan şeker depo edilir.

 42. DEĞERLENDİRME

 43. 1)Aşağıdakilerden hangisi iç organlarımızdan biridir? A)kalp B) göz C)deri

 44. 2) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdandır? A) Kalp B) Kulak C) Karaciğer

 45. 2)Aşağıdakilerden hangisi,başımızdaki organlarımızdan biri değildir? A)beyin B)göz C) mide

 46. Aşağıdaki sorulara yanıt veriniz. 1)Vücudumuzun bölümleri nelerdir? 2)Gövdemizin görevi nedir?

 47. Aşağıdaki noktalı yerlere, uygun sözcükleri yazınız. 1)Vücudumuzun bölümleri baş, ........ , kollar ve bacaklardır. 2)Duyu organlarımız; göz, ........ ,burun, dil ve deridir.

 48. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız. ( ) 1)Burun, koku alma organımızdır. ( )2)Çevremizdeki sesleri gözümüzle duyarız.

 49. Üzgünüm! yanlış cevap