produksjon av marine lipider teknologiske muligheter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. Ivar Storrø SINTEF Fiskeri og havbruk (ivar.storro@sintef.no). Oversikt over presentasjonen. Lipidkjemi Råstoff Teknologi for produksjon av marin råolje Teknologi for raffinering av marin råolje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter.' - tauret


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
produksjon av marine lipider teknologiske muligheter

Produksjon av marine lipider.Teknologiske muligheter.

Ivar Storrø

SINTEF Fiskeri og havbruk

(ivar.storro@sintef.no)

oversikt over presentasjonen
Oversikt over presentasjonen
 • Lipidkjemi
 • Råstoff
 • Teknologi for produksjon av marin råolje
 • Teknologi for raffinering av marin råolje
 • Teknologi for applikasjon av marine oljer
fettets byggestener

Glycerol

Enumettet fettsyre

Flerumettet fettsyre

P

N

÷

+

Fettets byggestener

Mettet fettsyre

Triglyceride

Fosfolipid

omega 3 fettsyrer
Omega 3 fettsyrer

α-linolensyre

Kilde: lin, raps

EPA

Kilde: Marint:, Krepsdyr og fisk

22

DHA

Kilde: Marint: Alger, krepsdyr og fisk

marketing of omega 3 products
Marketing of omega 3 products
 • 153 products with omega 3 launched in 2005.
 • only 10 contained fish oils

Mintel's Global New Products Database

h sting strategi valg av r stoff
Geografiske

Nordre halvdel av kloden

EPA > DHA

Normale / lave konsentrasjoner omega-3 EPA og DHA

Sørlige del av kloden

DHA > EPA

Høy konsentrasjon av omega-3

Subcutant vev eller orbitalt vev

”Orbital” vev

Rik på DHA kontra EPA

”Subcutaneous” vev

”Du er hva du spiser” lipid depot

Arts spesifikke valg

Selektive valg

Trofisk nivå

Fytoplankton (alge)

Zooplankton (Raudåte)

Pelagisk fisk (tobis, anchoveta)

Carnivorer (Torsk etc.)

Sel

Spekkhogger

”Fish body oil”

Lavt innhold av vitamin A, D3 kolesterol

”Liver oil’s”

Høyere konsentrasjoner av A, D3 kolesterol

Høsting - Strategi-valg av råstoff
utvinnings metoder
Prinsipp

Ødelegge vevsstrukturer for å frigjøre passagen for olje

Mekanisk

Ultralyd

Termisk denaturering

Direkte damp / indirekte

Kverne

Presse

Separering

Sentrifugering

Filtrering

Pressing

Ekstraksjon

Enzymatisk

Proteaser

Kjemisk

Denaturering

pH

Salter

Spalting

NaOH etc.

UTVINNINGS METODER
r olje produksjon
Råolje produksjon
 • Konvensjonell fiskemel- og fiskeolje-produksjon.
  • Pelagisk fisk, biprodukt fra pelagisk fisk
  • Termisk denaturering, pressing, olje sentrifugering, protein tørking.
  • Atmosfærisk.
 • Ensilasje behandling
  • Restråstoffer fra fiskeoppdrett,
  • pH denaturering og enzymatisk hydrolyse, sentrifugering.
  • Atmosfærisk
 • Tranproduksjon
  • Lever fra torskefisk
  • Termisk denaturering, sentrifugering
  • Anoksisk. (N2)
 • Hydrolyse
  • Restråstoffer fra oppdrett
  • Termisk denaturering og enzymatisk hydrolyse. Sentrifugering
  • Atmosfærisk
r oljesammensetning
Råoljesammensetning

Lager

 • Triglyserider (mono-,di-glyserider)
 • Fosfolipider
 • Kolesterol/Kolesterol estere
 • Frie fettsyrer
 • Fremmestoffer:
  • Dioxin
  • Tungmetaller
  • PCB etc
 • Proteinrester
 • Fargestoffer
 • Antoksidanter (tokoferoler)
 • Oksidasjonsprodukter
 • Vann

Norsk prod

oppsummering av r oljeproduksjon
Oppsummering av råoljeproduksjon
 • Norsk industri produserer i dag fiskeolje både til fôr og humant konsum
 • Utfordringer:
  • Dreie produksjon mot humant konsum.
  • Lavere omega3 innhold enn i Søramerikansk olje.
  • Ofte oksiderte oljer som skyldes dårlig råstoff og harskningsprosesser under prosessering.
raffinering av marine r oljer
Raffinering av marine råoljer.
 • Norsk fiskeolje står for 2% av verdensproduksjonen av spise olje.
 • Produksjon av vegetabilske oljer er en godt etablert teknologi.
 • Raffinering av fiskeoljer bygger på teknologi fra vegetabilske oljer.
 • Spesielle krav til fiskeoljeraffinering:
  • EPA og DHA harskner (oksideres) lett. Raffinering kjøres derfor anoksisk.
  • Down scaling problematikk
  • Reduksjon av innhold av ”persistent organic pollutants”, POPs
raffinering av r olje de f rste trinn
Raffinering av råolje – de første trinn

Crude oil

Nitrogen

Nitrogen

Storage Tank

Oxygen

Hot Water

Hydratable Compounds: Gums, Phospholipids, Proteins, Transition Metals (Cu,Fe)etc.

Degumming 90°C

Caustic

Soap (Free Fatty Acids), Colour compunds, Phospholipids, Transition Metalls. Heavy metals, vit A, E

Neutralizing 90°C

Hot Water

Route f or Physical Refining

Washing 90°C

Trace amounts of Soap &Color

Winterizing 2°C

raffinering av r olje videre trinn
Raffinering av råolje – videre trinn

Stearin: High melting point oil fraction.

Filtration

Benthonite- Earth, AC

Water and gasses (oxygen, nitrogen & other gasses)

Bleaching 70-95°C

Benthonite Earth: ppm levels of Transition Metals (Cu, Fe etc.), vit. A, E, terpenes ,soap, color compounds, Phospholipids, & Oxidation Products (peroxides,etc)

Molecular (short-path) distillation

180-230°C

Filtration & Polish 70-96°C

Deodorization / Physical Refining 150-200°C

Stripping Steam

Low molecular weight compounds: Flavor & Odor, Oxygen, Free Fatty Acids, Peroxides etc.)

Nitrogen & Antioxidants

Polish

Particles > 5µm

Product Tank

Nitrogen

Drums

Bottles

Flexibags

Tank Container

oppsummering av raffineringsprosessen
Oppsummering av raffineringsprosessen
 • Industrien produserer med nåværende teknologi fiskeolje som tilfredsstiller de krav som settes til slike produkter i dag.
 • Utfordringer:
  • Reduksjon i nivået av ”Persistent Organic Polutants”.
   • Krever høy temperatur.
   • Racemisering og vandring av dobbeltbindinger
   • Fjerner naturlige antioksidanter
   • Fjerner naturlige vitaminer
   • Ikke alle POPs vil la seg fjerne.
  • Fjerne oksiderte komponenter fra oljen
applikasjons studier
Applikasjons studier
 • Hvordan skal marine oljer stabiliseres slik at de ikke harskner dvs oksideres?
 • SINTEF har studert: Pro-oksidanter
  • Prooksidanter er katalysatorer for fettharskningen.
  • Kvantitative studier som har resultert i en ny forklaringsmodell for fettoksidasjon.
  • Forbedret måleteknikk for oksidasjon av fettsyrer.
  • To mekanismer for oksidasjon.
  • Samme antioksidant virker ulikt på de to oksidasjonsmekanismene.
  • For å velge riktig antioksidant må man vite hvilken oksidasjons-mekanisme man har.
oppsummering
Oppsummering
 • Teknologi for å produsere marine oljer som tilfredsstiller markedets krav benyttes i dag.
 • Men: det er behov for teknologi som
  • Hindrer oksidasjon av lipider i råstoffet før prosessering
  • Skånsom teknologi som selektivt fjerner uønskede komponenter
  • Raffineringsteknologi som bevarer oljens kvalitet.
  • Applikasjonsteknologi som hindrer harskning.
 • For de som tenker å produsere fosfolipider:
  • Opprensningsteknologier må utvikles.

Takk foroppmerksomheten