Muligheter for sporing av taretrålere - PowerPoint PPT Presentation

muligheter for sporing av taretr lere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muligheter for sporing av taretrålere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muligheter for sporing av taretrålere

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Muligheter for sporing av taretrålere
145 Views
nerys
Download Presentation

Muligheter for sporing av taretrålere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Muligheter for sporing av taretrålere Seniorrådgiver Jens Altern Wathne Trondheim 18.september 2013

 2. FMC – Fishing Monitoring Center – sentral i Bergen • Åpent 24/7/365 • For forvaltning og næringsutøvere • Kompetente medarbeidere • Støtte og hjelp • Snakker Norsk • Gratis • Kjenner regelverket • ERS er det største arbeidsfeltet • Har mange andre oppgaver i tilegg E – elektronisk R – rapporterings S – systemer Sporing er både; - Posisjoner - Rapportering

 3. Ansvarsfordeling ERS • Departementet fastsette forskrifter • Ressursavdelingen • Regulerings seksjon – regelverk og forståelsen av dette • Kontrollseksjon – håndhevelse – Inspektører/KV/Politi • FMC – tekniske gjennomføringen • Godkjent utstyr og installatører • Godkjenning av programvare sammen med IT • Direkte kontakt med næringsutøverne og forvaltning

 4. Implementering av elektroniske rapporteringssystem (ERS) • Tidligere/ • Dagens • Rapporterings- • forpliktelser • Fangstdagbok • (papir) • Forenklet fangstdagbok • (papir) • Fangst- og • aktivitetsrapporter • Manuelt (telefaks) • Elektronisk • Elektronisk • rapportering • Elektronisk rapportering • av fangst og aktivitetsdata,

 5. Hvorfor elektronisk rapportering?

 6. Hva skal faktisk rapporteres elektroniskDe viktigste meldingstypene DEP Melding om at fartøyet forlater havnen DCA Melding om fangst POR Melding om havneanløp

 7. Hva skal faktisk rapporteres elektroniskDe viktigste meldingstypene DEP Melding om at fartøyet forlater havnen DCA Melding om fangst POR Melding om havneanløp

 8. Hva skal faktisk rapporteres elektroniskDe viktigste meldingstypene DEP Melding om at fartøyet forlater havnen DCA Melding om fangst POR Melding om havneanløp

 9. Hva skal faktisk rapporteres elektronisk?De viktigste meldingstypene DEP Melding om at fartøyet forlater havnen DCA Melding om fangst POR Melding om havneanløp

 10. RET (Retur melding) FMC (Fisheries Monitoring Centre)

 11. Meldingsflyt fangstrapportering • Kystvakten • Salgslagene • Havforskningsinstituttet • Andre? DEP DCA POR POR ERS leverandører RET POR POR RET

 12. Fangstdagbok • Den offisielle ligger i Fiskeridirektoratet og det er kun meldinger med ACK • Skippers plikt til å rapportere til Fdir (J149-2013) • - han skal forvisse seg om at systemet fungerer (§ 4) • - Meldinger med NAK ansees ikke som mottatt av Fdir (§ 5) • Returmeldingen sendes ut til båten hver gang vi mottar en melding. • Det er skippers ansvar å sjekke status, plikt opphører ved ACK. • Hva hvis den ikke kommer? Hva da? • FMC får e-post umiddelbart når en melding NAKes og kontakter båten • FMC har en farkosthistorikk på fartøy nivå

 13. Posisjonsrapportering Taretråler Satellitt C/irr VHF/GPRS Jordstasjon Fisheries Monitoring Centre (FMC)

 14. Posisjonsrapportering (J-149-2013) • § 1 – Hvorfor? • § 2 - Hvem? • § 3 – Krav. Hindre manipulering , samt ikke lov å slå av uten skriftlig tillatelse • § 4 - Godkjent utstyr, godkjente installatører, sendemåte og dekning • § 6 - Kostnad– dekkes av fartøyets eier • § 8 - Frekvens – oppløsning (500 20m), fiskebåt 1x60min, forslag om 1x10min? • - Lagring av data – tar vare på dataene uten tidsfrist (7år, J-12-2012) • Data er unntatt offentligheten med krav om taushetsplikt • Tilgang til data – egne data og forvaltningen

 15. Informasjon om ERS på direktoratets hjemmesiderwww.fiskeridir.no

 16. Spørsmål? FMC: fmc@fiskeridir.no 55 23 83 36 Takk for oppmerksomheten!!