slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK 06.06.2010 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mehmet Arif ÖZER PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK 06.06.2010 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mehmet Arif ÖZER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK 06.06.2010 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mehmet Arif ÖZER - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK 06.06.2010 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mehmet Arif ÖZER. DÜNYA TEKSTİLVE HAZIR GİYİM İHRACATI VE DÜNYA TİCARETİ İÇİNDE PAYI. 2. Kar amaclı kuruluşların temel amaçları; Kar elde etmek, Varlığını sürdürmek ve büyümek,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK 06.06.2010 Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mehmet Arif ÖZER' - tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK

06.06.2010

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Mehmet Arif ÖZER

slide3

Kar amaclı kuruluşların temel amaçları;

 • Kar elde etmek,
 • Varlığını sürdürmek ve büyümek,
 • Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmektir.
 • Günümüzde tüketiciler, kuruluşları yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, çevreye topluma çalışanlara yönelik karar ve uygulamalarıyla da değerlendirmektedir.
slide4

Ürün ve hizmetlerin niteliği kadar, üretim süreç ve yöntemlerinin çevreye etkisi, tüketicilerin tercih ve kuruluşa yönelik tutumlarını etkilemektedir.

slide6

Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de insan onuruna ve haysiyetine saygının sağlanmış olup korunması, sosyal eşitliğin sağlanması, çevrenin korunup yaşatılması en evrensel görevlerdir. İktisadi gelişim ve sosyal ilerleme ancak doğal yaşam şartlarının korunmasıyla sağlanabilir.

slide7

Türkiye’den alım yapan büyük perakende mağaza zincirlerinin şart koştuğu sosyal ve çevre standartları yanında, Türkiye’nin de çalışma, sosyal güvenlik ve milli eğitim mevzuatlarının bir gereği olarak üretici firmaların uymak zorunda olduğu koşullar aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır.

slide8

1. Genel İlkeler

Üretim yapan fabrikalar, kendi ülkelerinin kanunlarına ve ilgili diğer tüm kanun, kural ve tüzüklere uygun şekilde faaliyet göstermelidir

slide10

3. Ayrımcılık Fabrikalar elemanları, kişilik özellikleri veya inançları temelinde değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam edilmelidir. Fabrika, işçilerini ırk, renk, cinsiyet,uyruk, din, yaş, hamilelik, medeni durum, siyasi görüş ve/veya sosyal açıdan ayrım yapmaksızın istihdam etmelidir.

slide11

4. Çocukların Çalıştırılması Fabrikalar sadece ya yasalarla belirlenmiş olan yaş sınırını aşan ya da en az 14 yaşında (bazı firmalar için 15 yaşında) (bunlardan hangisi büyükse) eleman istihdam etmelidir. Ayrıca, fabrikaların çocukların çalıştırılması ile ilgili diğer kanunlara da uygun hareket etmesi gerekmektedir

slide12

5.Ücretler ve Çalışma Saatleri Fabrikalar çalışma saatleri, ücretler ve fazla mesai ücretlerini ilgili kanunlar çerçevesinde belirlemelidir.

slide13

6. Çalışma Koşulları Fabrikalar, tüm işçilere saygılı ve dürüst bir muamele göstermeli ve onlara sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamalıdır. Fabrikalar çalışma koşulları ile ilgili tüm kanun ve tüzüklere uymalıdır.

 • Fabrikalarda kurumsal cezalandırma veya diğer fiziksel veya psikolojik zorlama yöntemleri uygulanmamalıdır. Fabrika binaları yeterli aydınlatma ve havalandırmaya sahip olmalı, koridorlar ulaşılabilir olmalı, makinelerin bakımı yapılmalı ve tehlikeli maddeler uygun şekillerde depolanıp atılmalıdır
slide14

7.Birlik Kurma Özgürlüğü İşçiler istedikleri birliklere katılma özgürlüğüne sahiptir. Fabrikalar, yasal ve barışçıl şekilde toplu birlik oluşturan, örgüt kuran ve pazarlık eden işçilere müdahale etmeyecektir. Bu konudaki karar yalnızca işçiler tarafından verilebilir. İşçiler yasalara uygun şekilde birlik kurma veya kurulmuş olanlara katılma özgürlüğüne sahiptir.

 • Fabrika, işçilerin istedikleri birliklere katılmaya yönelik yasal haklarıyla ilgili herhangi bir tehdit, ceza, kısıtlama veya müdahalede bulunmaz
slide16

Düşünce ve hareketlerimizin; genel kabul gören “iyilik”, “doğruluk”, “dürüstlük” gibi temel değer ve prensiplere uyumudur.

Bu temel değerler toplumdan topluma bazı farklılıklar gösterebilir ancak temelde birbirine yakındır.

slide17

ETİK çok eski bir kavramdır.

Yunanca ETHOS kelimesinden gelir.

ETHOS: Bir canlının sığındığı yer, gelenek, alışkanlık, töre anlamındadır.

slide18

ARİSTO şöyle der:

“Yasa TUTKULARDAN ARINMIŞ akıldır.”

slide19

Eflatun ise;

“Akıl vücudun ihtiyaçlarını KONTROL ETMELİdir.” der.

Bu, iki görüş temelinde

dürüstlük, doğruluk ve otokontrolü barındırmaktadır.

slide20

DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK, OTO- KONTROL, KİŞİSEL ÇIKARLARDAN ARINMA gibi kavramlar ETİĞİN temelini oluşturur.

slide21

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark

Ahlak dinsel ve geleneksel öğeleri de içinde barındırır.

Etik ise evrenseldir.

Ahlak toplumun belirlediğidir,

Etik ise yapılması doğru olandır.

slide22

Ahlak, toplumdan topluma değişir.

Genellikle herhangi bir gerekçe gösterilmeden doğru kabul edilen düşünce ve değerlerin toplamıdır.

Buna karşılık etik, kuralları mantıklı olarak yorumlamaya çalışır.

slide23

ETİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ:

 • Başta 1974’te Amerika’da
 • ortaya çıkartılan Watergate
 • ve benzeri siyasi skandallar
 • olmak üzere,
 • - Kamuya güvensizliğin
 • Hükümetlere şüphe ile
 • yaklaşmanın yaygınlaştığı
 • dönemden sonra,
 • etik standartların geliştirilmesi
 • gündeme gelmiştir.
slide24

1977 yılında ;

İş Etiği,

Karakter Gelişimi,

Global Etik ve Uluslararası Programlar

olmak üzere üç ana dalda faaliyetlerini yürütmekte olan

“Ethics Resource Center” kurulmuştur.

Türkiye ayağını 25 Aralık 2001’de kurulan TEDMER temsil etmektedir.

slide25

Enron, Houston Texas kökenli bir enerji firmasıdır.

2001 yılı sonlarındaki iflasından önce yaklaşık 21,000 kişiyi istihdam etmekteydi ve doğal gaz, elektrik, iletişim gibi alanlarda 2000 yılında 111 milyar dolar olduğu iddia edilen cirosu ile dünyanın lider firmaları arasındaydı.

Fortune dergisi, Enron u 6 yıl arka arkaya “Amerika nın en Yaratıcı Firması” olarak adlandırmıştır.

2001 yılının sonunda ise finansal durumunu fiktif olarak yükselttiği ortaya çıkmıştır.

Bunun yanında, bu skandal Arthur Andersen işbirliği nedeniyle Arthur Andersen ın da batmasına neden olmuştur.

slide27

Enron ve benzeri skandallar ardından, halka açık şirketlerin ve çalışanlarının rol ve sorumluluklarında bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır.

slide28

Sarbanes- Oxley Kanunu ya da Sarbox Kanunu bunlardan biridir. (2002)

Amerikan Senatörü Paul Sarbanes ve Temsilcisi Michael Oxley’in soyadlarıdır.

slide29

Bunlar, halka açık şirketlerin muhasebe, dokumantasyon, denetim, yonetim ve finansal tablolari başta olmak uzere, her tür operasyonu ile ilgilidir ve şirket Yönetim Kurulu , Profesyonel Yönetim Takımı ve Denetim Firmalarını doğrudan ilgilendirmektedir.

  • Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi için yeni standartlar,
  • Firma Yönetimi için yeni standartlar ve cezalar,
  • Dış Denetçiler için yeni standartlar
slide30

Sarbox ‘un 406. maddesi; halka açık firmaların YAZILI etik standartları olup olmadığını, bu standartlara karşı kimlerin sorumlu olduğunun bildirmelerini ister. Firmalar, eğer YAZILI ETİK KOD ları yoksa, neden olmadığını açıklamak durumundadırlar.

 • Firma, yıl sonu raporlarını yayınlamalı(web sayfası…vs) ya da istek üzerine bir kopyanın ücretsiz olarak verileceğini kabul etmelidir.
slide31

Dünya neden etiğe bu kadar çok değer göstermeye başladı? Skandallar mı tüm dünyayı ayağa kaldırdı?SKANDALLAR BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMIDIR.

slide32

Bugünkü etik krizinin gerçek sebebi; değerlere, hedeflere, amaçlara kendilerini adamayan politikacıların, liderlerin ve çalışanların etik olmayan tutumlarından kaynaklanmaktadır.

slide33

Yapılan araştırmalarda, ekonomilerde serbestleşme ve demokratikleşme ile yolsuzlukların oranı arasında sıkı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Yolsuzlukların az olduğu ülkelerde piyasa ekonomisi güçlü iken, yolsuzlukların çok olduğu ülkelerde devletin ekonomiye müdahalesi oldukça fazladır

slide34

Demokratikleşmeaçısından geri kalmış ülkelerde yolsuzluklar daha yaygındır. Demokrasi özünde açık ve şeffaf toplum rejimidir. Bu nedenle, demokratik ülkelerde yolsuzlukların ortaya çıkması ve denetim daha kolaydır.

slide35

“Volvo Rüşvetten Bezdi Yatırımından Vazgeçti…”

Volvo Türkiye Genel Müdürü Larsson, şirketin arsa alarak başlattığı Türkiye yatırımından , inanılmaz rüşvet talepleri yüzünden vazgeçtiklerini söyledi.

slide36

Volvo Car Cooperation, dört yıl önce Türkiye’deki şirketlerini aynı çatı altında toplamak amacıyla bir genel merkez ofisi inşa etme kararı aldı. Larsson’un ifadesiyle ‘gelecekteki önemli projeler için başlangıç noktası olacak’ bu ofis için toplam 3 milyon dolar bütçe ayrıldı.

slide37

Anlaştıkları danışmanlık şirketinin yaptığı fizibilite sonunda Şile’de imar izinli bir arsa satın alındı. İnşaata başlama aşamasında, Belediye’den İSKİ’ye kadar çeşitli kurumlar, çeşitli şekillerde rüşvet talep ettiler. İSKİ’den bir yetkili, arsanın su havzası üzerinde olduğu ancak bir otomobil karşılığında bunun kayıtlardan silinebileceğini ima etti.

slide38

Larsson, rüşvet taleplerinin hiçbirine karşılık vermedikleri için inşaata başlayamadıklarını üstelik mahkemelik olduklarını ve davanın hala sürdüğünü belitti.

slide40

1990lı yılların başında Amerika’da “Etik Yönetmenliği” kavramı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu eğitim ilk kez ERC İŞBİRLİĞİYLE TEDMER tarafından verilmeye başlanmıştır. (2003 yılında) Amaç, çalışanların firma standartlarına, prensip ve prosedürlerine, yasalara uyumunu sağlanmasıdır.

slide41

Etik Yönetimi kapsamında kurumlarda; haksız rekabetin önlenmesi, kalite ve etik unsurların gözardı edilmemesi için Etik kodların  belirlenmesi gerekli ve önemlidir.

slide42

ETİK KODLAR

Firmanın temel değerleri doğrultusunda oluşturulan standartlardır. Firma değerlerini açıklar. Firma kimliğini yansıtır; çalışanların ve üçüncü kişilerin firmayı ve değerlerini tanımasına olanak sağlar. Çalışanların Karar aşamalarında, çizdiği net sınırlarla, firma değerlerinin korunmasını sağlar. Kısaca; Firma Anayasası diyebiliriz.

slide43

ETİK KODLAR

ETAY

ETİK DEĞERLERİMİZ

KİTAPÇIĞI

slide44

ETAY ETİK

DEĞERLER KİTAPÇIĞI

İÇERİK: Firmanın en üst düzey yöneticisinin “etik” konusunda

bakış açısı;

Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası Temel DeğerlerimizDAVRANIŞ İLKELERİMİZ a) Müşteri İlişkilerimiz b) Tedarikçi İlişkilerimiz c) Resmi Kurumlarla İlişkilerimiz d) Toplumla İlişkilerimiz e) İhlallerin Raporlanması

slide45

Temel Değerlerimiz

BEŞ TEMEL DEĞERİMİZ VARDIR:DürüstlükSorumlulukKarşılıklı SaygıSürekli GelişimPozitif YaklaşımBu değerler, kitapçığımızda detaylı olarak açıklanmıştır.ÖRN: Etay için “Dürüstlük” ne anlama gelir??

slide46

Davranış İlkelerimiz

Temel değerlerimiz doğrultusunda; günlük kararlarımızda, tavır ve davranışlarımızda bizlere rehberlik eden DAVRANIŞ STANDARTLARI nı açıklar.Dört başlık altında ele alınmıştır.

slide47

FİRMAMIZ VE ÇALIŞMAARKADAŞLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZTemel değerlerimiz doğrultusunda; günlük kararlarımızda, tavır ve davranışlarımızda bizlere rehberlik eden DAVRANIŞ STANDARTLARI nı açıklar.

slide48

FİRMAMIZ VE ÇALIŞMAARKADAŞLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZFirma İmajı Firma Kaynaklarının KullanılmasıFikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı Bilgisayarların KullanımıÇıkar ÇatışmalarıHediyeler, Rüşvet ve Usulsüz Ödemeler Seyahatİş Kayıtlarının Tutulması

slide49

FİRMAMIZ VE ÇALIŞMAARKADAŞLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZİş Gizliliği TacizPolitik Katkılar Zaman Yönetimi İletişimEşit İstihdam FırsatıLiderlik

slide50

MÜŞTERİLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZGenel Firma PrensipleriRekabet için Bilgi ToplamaTicaret Anlayışı

slide51

TEDARİKÇİLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZGenel Firma PrensipleriRESMİ KURUM VE YASALARLA İLİŞKİLERİMİZYasal Yükümlükler

slide53

İHLALLERİN RAPORLANMASISistemin kontrol altında tutulması çok önemlidir.Olaylara verilen kritik tepkiler ve kararlar çok önemlidir.

slide54

Liderlerin kararlarında, davranışlarında, bakış açılarında örnek olmaları ve çalışanları doğru yönlendirmeleri gerekmektedir.

slide55

SONUÇTüm çalışanlarımız değer ve ilkelerimizin birer koruyucusudur.Etik standartlara uyum; uzun vadeli bireysel başarı ve firma başarımızın anahtarıdır.