دانش
Download
1 / 166

???? ? ?? ? ??? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

دانش گ اه پ يام نور. دانشكده علوم انساني گ روه زبان وادبيات فارسي. نام درس : نقد ادبي. نام اثر : نقد ادبي مولفان : دكتر عبدالحسين زرين كوب ،دكتر حميد زرين كوب. تعداد واحد : دو واحد تهيه كننده:دكتر نر گ س محمدي بدر. معرفي كتاب نقد ادبي. كتاب شامل چ هار فصل به شرح ذيل است :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ???? ? ?? ? ??? ???' - tashya-stevenson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7027353

دانشگاهپيامنور

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353

دانشكده علوم انساني

گروه زبان وادبيات فارسي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353

نام درس : نقد ادبي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353

نام اثر : نقد ادبي

مولفان : دكتر عبدالحسين

زرين كوب ،دكتر حميد زرين كوب

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353

تعداد واحد : دو واحد

تهيه كننده:دكتر نرگس محمدي بدر

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
معرفي كتاب نقد ادبي

كتاب شامل چهارفصل به شرح ذيل است :

 • تعريف نقد و اقسام نقد

 • مسايل نقد ادبي در ايران و شناخت شعر و نثر

 • مسايل نقد ادبي در يونان

 • آثار مهم نظم و نثر فارسي با ذكر نمونه

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد ادبي

 • اهداف كلي:

  تحليل آراي بلاغي ادبا در باره ي زيبايي آثار ادبي از لحاظ لفظ و معني و صورت و موسيقي كلمات

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
تعاريف و انواع نقد

 • تعريف نقد ونقد ادبي :

 • نقد در لغت جدا كردن دينار ودرهم و سره ناسره وتمييز دادن خوب از بد است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
تعاريف و انواع نقد

 • نقد در اصطلاح ادب، تشخيص محاسن ومعايب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر ادبي است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
اهميت وفايده نقد ادبي

 • نقد ادبي تاثير واقعي آثار هنري را توجيه مي كند و خط سير ذوق و هنر را در هر زمان معلوم مي دارد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
اهميت وفايده نقد ادبي

 • نقد ادبي وقتي مفيد خواهد بود و ارزش و اهميت دارد كه دور از شايبه اغراض باشد و قضاوت راستين و بينش و آ گاهي مايه هاي اصلي آن را تشكيل دهد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حدود و امكان نقد ادبي

 • منتقد بايد به بحث در باب جوهر و معني و مضمون يك اثر ادبي نيز بپردازد.

 • هدف وغرض خاص شاعر يا نويسنده را

 • بازگو كند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حدود و امكان نقد ادبي

 • منتقد در نقد معني يك اثرادبي بايد

  ديد گاه واقعي شاعر يا نويسنده را پيداكند.

 • منتقد خود نبايد با زمينه هاي فكري خاص يا احساسات شخصي خويش به نقد يك اثر ادبي بپردازد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حدود و امكان نقد ادبي

 • منتقد گذشته از نقد معني و محتوا،

  مي بايد به نقد لفظ و شكل ظاهر نيز توجه كند

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حدود و امكان نقد ادبي

 • منتقد بايد نشان دهد كه زيبايي هاي ظاهري يا لفظي كه غالبا تا حد زيادي مايه ايجاد هيجان و شورا نگيزي يك اثر ادبي مي شود ، چه ارزش و اهميتي دارد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
كاملترين نوع نقد

 • كاملترين نوع نقدآن است كه به كامل ترين شناخت و جامع ترين ديدها مبتني باشد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
انواع نقد ومكتب هاي نقادي

 • نقد لغوي

 • نقد فني

 • نقد زيبايي شناسي

 • نقد اخلاقي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
انواع نقد ومكتب هاي نقادي

 • نقد اجتماعي

 • نقد روانشناسي

 • نقد تاريخي

دكتر نرگس محمدي بدر7027353
انواع نقد ومكتب هاي نقادي

 • عده اي از مكتب هاي نقادي مربوط به شكل ظاهر صورت هاي عيني يك اثر ادبي است

 • تعدادي نيز مربوط به محتوا و درون مايه اثر است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد لغوي

 • منظور از نقد لغوي بررسي و ارز يابي

  كاربرد زبان و اصول و قواعد آن را در

  يك اثر ادبي است اعم از شعر يا نثر است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد لغوي

 • كاربرد كلمه

 • خلق تعبيرات و تركيبات زيبا و درست

 • خلق تعبيرات و تركيبات خوش آهنگ

 • نحوه قرار كرفتن هر كلمه در جمله

  مواردي است كه در نقد لغوي از آن بحث مي شود .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد فني

 • نقد فني بحث در چگونگي كاربرد فنون بلاغي در شعر و نثر و ارزش واعتبار آن است.

 • در ادب فارسي”رشيد الدين وطواط“و“شمس قيس رازي“ در نقد فني كار كرده اند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد زيبايي شناسي

 • بررسي جوهر هنر دور از محتواي خاص آن است.

 • مكتب ادبي” پارناس “يا ” هنر براي هنر“ نيز در فرانسه ، نوعي بيان و توجيه نقد زيبايي شناسي ادبي است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد اخلاقي

 • در آن ازرش هاي اخلاقي را اصل و ملاك نقادي شمرده اند.

 • بيشتر متفكران قديم براي شعر وادب فايده تربيتي واخلاقي قايل اند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد اجتماعي

 • نشان دادن ارتباط ادبيات با جامعه و تاثير جامعه در ادبيات وهم چنين ادبيات در جامعه است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد تاريخي

 • اگر منتقدي براي تحليل يك اثر ادبي

 • حوادث تاريخ را مورد بررسي قرار دهد

 • به بحث در باب حيات شاعران و معاصران او ويا روابط او با هم عصران بپردازد

 • به تحقيق در باب اسناد ويا صحت و سقم نسخ كتاب و چگونگي تصحيح اثرتوجه نمايد

 • به جستجوي اشارت و حوادث تاريخي بپردازدبه نقد تاريخي پرداخته است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نقد روان شناسي

 • در اين شيوه نقاد سعي مي كند جريان باطني و احوال دروني شاعر و نويسنده را ادراك وتبيين نمايد و قدرت و استعداد هنري و ذوق وقريحه او را بسنجد ونيروي عواطف وتخيلات وي را تعيين نمايد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شعر

 • كلامي است موزون كه از تلفيق و تركيب خيال و انديشه به وجود مي آيد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مهمترين اجزاي تركيب كننده شعر

 • گذشته از ”محتوا“، “ درون مايه“،“شكل ظاهري“ و ”شكل ذهني“، عبارت است از : وزن ، قافيه ، لفظ و قالب .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شعر

 • در شعر فارسي دو نوع وزن وجود دارد:

 • وزن عروضي

 • وزن نيمايي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353

انواع وزن در شعر فارسي

وزن نيمايي

وزن عروضي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قافيه در شعر فارسي

 • قافيه در شعر فارسي وسيله ارتباط ابيات و نمودار تناسب و وحدت شعر است

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قالب شعر

 • قالب نيز در شعر اهميت دارد زيرا هر قالبي محتواي خاصي را ارائه مي دهد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قالب هاي مهم شعر فارسي

 • در شعر فارسي قالب هاي مهم ازقديم:قصيده، مثنوي، غزل و رباعي بوده است .

 • مي توان قالب تازه اي كه نيما آورده است،قالب نيمايي ناميد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شكل ذهني شعر

 • شكل ذهني شعر: فضاي عاطفي شاعرانه و خيال ا نگيزكه هم القاي معني مي كند و هم مايه تحريك و تهييج نفوس .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
محتوا

 • محتوا: فكر وانديشه يا هدف و غرض خاصي كه شاعر از سرودن شعر دارد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شعرفارسي ازنظرمحتوا

 • شعرفارسي ازنظرمحتوا چند نوع است: حماسي، غنايي، اخلاقي، مذهبي، فلسفي، عرفاني، اجتماعي و سياسي .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
تقسيمات شعرفارسي با توجه به محتوا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك شعر محتوا

 • چگونگي كاربرد اجزا وموارد مختلف

 • تاثير وجود شخصيت شاعر و استقلال هنري و نيز تاثير محيط طبيعي واجتماعي زند گي شاعر را نشان مي دهد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
عواملي كه در ايجاد محتواسبك شعرموثرند

 • احوال نفساني فردي

 • محيط اجتماعي و طبيعي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك شعر محتوا

 • قديمي ترين كسي كه در باره سبك شعر سخن گفته است يك نقاد يوناني به ” ديميتريوس“ است

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نظر ديميتريوس در تقسيم سبك ها محتوا

 • وي سبك ها را به 4 دسته تقسيم كرده است:

 • سبك عادي،

 • سبك مجلل ،

 • سبك آراسته،

 • سبك قوي .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك شعر محتوا

 • از مهم ترين اختصاصاتي كه ” ديميتريوس“ براي سبك والا قايل مي شود :

  بلاغت، فصاحت، زيبايي، عظمت ، فخامت كلام و... است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نمودار سبك والا ديميتريوس محتوا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك شعر محتوافارسي در نظر قدما

 • سبك شعر در نظر قدما عبارت بوده است از شيوه فكر و بيان خاص شاعر .

 • سبك شعر فارسي را عبارت مي دانند از مجموع ويژ گي هاي لفظي يا معنوي كه عده اي از شاعران در دوره هايي خاص به گرايش توجه داشته اند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك شعر محتوافارسي

 • سبك را به معني طرزخاصي از نظم يا نثر يا به عبارت ديگرروش خاص ادراك و بيان افكار به وسيله تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير مي داند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك خراساني محتوا

 • طرزو شيوه ي شاعران خراسان وماوراء نهر است، اين شيوه در اوايل قرن چهارم تا اواسط قرن ششم ادامه دارد.

 • سبك خراساني دو مرحله دارد:

 • ساماني

 • غزنوي و سلجوقي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك خراساني داري دو مرحله است محتوا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك خراساني (دوره ساماني) محتوا

 • در دوره ي ساماني ، ساد گي بيان و كهنگي تعبيرات و اصطلاحات و نيز غلبه كلمات فارسي بر واژه هاي عربي

  و توجه به توصيفات طبيعي و ساده و محسوس و عيني از ويژ گي هاي شعر محسوب مي شود .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك خراساني محتوا

 • قالب هاي مهم :

 • قصيده

 • مثنوي

 • صنايع لفظي و معنوي در شعر اين دوره ا گر وجود دارد ، خالي از تكلف و تصنع است و بسيار اندك است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • با حضور سلاجقه در خراسان و اتابكان در عراق به وجود مي آيد.

 • غزل و عرفان و اخلاق و نيز وعظ و زهد از معاني رايج در شعر اين دوره است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • قالب هاي شعري گذشته از قصيده، مثنوي و غزل رواج فروان مي يابد .

 • فارس مركز غزل سرايي به سبك عراقي مي شود ، سعدي و حافظ خداوندان غزل هر يك شيوه تازه اي مي آفرينند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • به طور كلي خصايص شعر سبك عراق شامل:

 • لغات و تركيبات عربي و از ميان رفتن لغات مهجور فارسي .

 • گرايش به تشبيهات غير صريح و انواع استعارات و لغزومعما و ايهام .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • رواج اشارات و تلميحات فروان مربوط به معاني علوم عصري .

 • اظهار فضل كردن و توجه و گرايش شاعران به حكمت و فلسفه و منطق .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • تضمين و اشاره به آيات، احاديث و ابيات و مصاريع اشعار مشهور عربي .

 • اجتناب از صراحت بيان و به كار بردن مجازات و كنايات.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • التزام رديف هاي فعلي و اسمي ،

 • رواج و شيوع حس ديني و درمقابل ضعف حس ملي

 • گاه اظهار بيزاري ازحكومت يوناني.

 • توجه به احوال زن و فرزند

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك عراقي محتوا

 • خصيصه ممتاز سبك عراقي:

  تاسف از زند گي وگاه نفرت از شعر و شاعري كه غالبا روحيات و احوال نفساني شاعر را نشان مي دهد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • سبك هندي يا اصفهاني كه مقدمات آن از دوره مغول فراهم مي شود با ظهور دولت صفويه در ايران و بابريه در هند و نيز بر اثر بعضي عوامل اجتماعي و سياسي و ديني به وجود مي آيد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • در اين سبك توجه شديد پادشاهان صفوي به تشيع وعلاقه فراوان آنان به خاندان نبوت و اهل بيت باعث مي شود كه شعر در خدمت مذهب و تبليغ مذهبي قرار گيرد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • از آنجا كه در بار ايران به شاعران روي خوش نشان نمي دهد ، قصيده سرايي خاصه مديحه ضعيف مي شود و از رونق مي افتد

  همين امر باعث مي شود شعر از در بار خارج شود و در ميان مردم و اهل حرفه و كسبه بيفتد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • از معاني شعري كه در اين سبك مورد توجه

  است يكي مرثيه و منقبت است و د يگرغزل

  عاشقانه بامضامين مختلف آن،”محتشم كاشاني“

  اين سبك را به اوج كمال مي رساند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • غزل يكي از مهم ترين معاني شعري سبك هندي است . جوهر اصلي معاني غزل در اين دوره عشق است

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك هندي محتوا

 • مكتب وقوع در سبك هندي خاصه در غزل به وجود مي آيد كه حاكي است از معاملات واقعي احوال عشق وعاشقي بر مبناي تجارت زند گي روزمره است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شاعران مطرح سبك هندي محتوا

 • صائب تبريزي

 • نظيري نيشابوري

 • كليم كاشاني

 • فيضي دكني

 • عرفي شيرازي

 • بيدل دهلوي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص اصلي سبك هندي محتوا

 • اجتناب از ساد گي بيان

 • سعي در رقت فكر و خيال

 • رعايت ايجاز در الفاظ

 • جست جوي مضامينپيچيده و تعبيرات بي سابقه.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص اصلي سبك هندي محتوا

 • آفرينش صورت هاي خيال

 • توجه به تمثيلات و ارسال المثل ها بر مبناي استفاده از تجربيات روزمره و اشخاص و اشيا تا حدي كه نشان دهنده ي تاثير محيط زند گي در شعرمي باشد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص اصلي سبك هندي محتوا

 • آوردن تركيبات غريب و كلمات نا مانوس

 • نازك كاري و مضمون آافريني

 • غرابت در تشبيهات و استعارت

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص اصلي سبك هندي محتوا

 • عدم توجه به صحت و متانت استعمال زبان

 • توجه به لغات محاوره اي و الفاظ بازاري

 • ترجيح جانب معني بر جانب لفظ و در نتيجه وجود اشعار سست و بي ارزش

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص اصلي سبك هندي محتوا

 • توجه به اوهام و خرافات

 • رواج حكمت عاميانه

 • بيان احوال شخصي و عواطف مربوط به زن و فرزند و خويش و پيوند

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
دوره باز محتواگشتادبي

 • باز گشت ادبي البته شيوه و سبك خاصي نيست بلكه نوعي تقليد از گذشته است .

 • شروع اين نهضت از اواخر قرن دوازهم هجري و مركز عمده آن از ابتدا اصفهان و بعد تهران است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
علت ظهور نهضت محتوادوره باز گشتادبي

 • تاسيس دولت قاجاريه

 • تشويق و علاقه پادشاهان و شاهزاد گان قاجاريه به مديحه و شعر درباري

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
علت ظهور نهضت محتوادوره باز گشتادبي

 • بنا به قول ملك الشعراي بهار: غالب شاعران در اين عصر به علت بعضي ابتذالات كه در شيوه هندي راه مي يابد ، از آن شيوه ملول مي شوند و به احياي شعر گذشته ايران مي پردازند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
دوره باز محتواگشتادبي

 • در زمان سلطنت آغا محمد خان قاجار،عبد الوهاب نشاط اصفهاني انجمن ادبي در همان شهر تشكيل مي دهد و شاعران را به سرودن اشعاري به شيوه قدما خاصه به شيوه عراقي تشويق مي كند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
دوره باز محتواگشتادبي

 • از معروف ترين شاعراني كه در قرن سيزدهم و قسمتي از قرن چهاردهم بدين شيوه دست زده اند مي توان نام فروغي بسطامي،قا آني شيرازي، سروش اصفهاني، محمود خا ن ملك الشعرا را ذكر كرد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك نو محتوا

 • از اواخر قرن سيزدهم هجري بر اثر نفوذ تمدن و فرهنگ غرب در ايران و بيداري مردم و نيز زمزمه مشروطه خواهي در شعر فارسي خاصه از از جهت محتوا د گرگونگي هايي به وجود مي آورند .

 • شعر اين شاعران دنباله دوره باز گشت است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك نو محتوا

 • قالب هاي فراموش شده مانند مستزاد و ترجيح بند احيا مي گردد وحتي گاه به مناسبت هايي مضامين اجتماعي و سياسي و وطني رادر قالب غزل مي ريزند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك نو محتوا

 • كاربرد لغات و اصطلاحات عوامانه و روزمره وسعي در ساده كردن و قابل درك كردن آن و وارد ساختن عقايد وبعضي اصطلاحات سياسي , اجتماعي و توجه به بعضي قالب هاي عوام پسند مانند مستزاد و تركيب بند و تصنيف مي باشد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص شعر نيمايي محتوا

 • تغيير وزن است از شكل عروضي به شكل نيمايي

 • تغيير قالب است بدين معني كه قالب هاي قديمي مانند قصيده ، غزل و رباعي وترجيع بندو تركيب بند جاي خود را به قالب هاي تازه مانند چهار پاره و مثلث و نيز قالب هاي جديد نيمايي مي دهد

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص شعر نيمايي محتوا

 • شاعر دنبال تعابير كهن و قديمي مانند شمع ، پروانه، سر و قد و كمان ابرو نمي رود بلكه سعي دارد تعابير تازه خلق كند وتشبيهات واستعاراتي بيافريند كه مبتني باشد بر تجربيات شخصي خود شاعرباشد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص شعر نيمايي محتوا

 • از لحاظ محتوا البته تعدادي از شعراي معاصر - كه شعر اصيل نيما را درك كرده اند - غالبا مفاهيم كلي ، اجتماعي ، انساني را درشكل سمبليك در ميان و ايماژ هاي مبتني بر تجربيات شخصي با زباني حماسي و هنر مندانه بيان مي كنند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص شعر نيمايي محتوا

 • كساني كه به شعر نيما گرايش پيدا كرده اند دو دسته اند:

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مقلدان نيما محتوا

 • عده اي مانند فريدون توكلي، نادر نادر پور و نصرت رحماني كه تا حدي زير تاثير افسانه نيما قرار دارند .

 • دسته د يگر مانند احمد شاملو، اخوان ثالث , فروغ فرخ زاد

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
خصايص شعر محتوامقلدان نيما

 • مقلدان نيما در قالب هاي جديد نيمايي شعر مي سرايند و مفاهيم و محتواي آنان انساني و اجتماعي است و غالبا اين مفاهيم را در شكل سمبليك بيان مي دارند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر محتوا

 • نوشتن هر نوع كلام غير موزون كه مفهوم خاص و معيني داشته باشند نثر ناميده مي شود.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
هنر نويسند محتواگي امروز

 • امروز هنر نويسند گي نه تنها از جهت شكل و فرم بلكه از لحاظ محتوا و معني گسترش فراوان يافته است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قالب نثر محتوا

 • قالب نيز مانند محتوا همچنان متنوع شده است، يك نويسنده ممكن است قالب داستان كوتاه يا رمان را بر گزيند، د يگر ي قالب نمايشنامه را و يكي سفر نامه نويسي را ترجيح دهد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر محتوا

 • سبك هاي نثر فارسي را از قديمي ترين ايام يعني، قرن 4 هجري تا به امروز مي توان به سبك ساده، فني و مصنوع و متكلف سپس ساده ي جديد تقسيم كرد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك ساده يا نثر ساده محتوا

 • آن را نثر مرسل نيز گفته اند از آغاز قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم ادامه مي يابد .

 • مختصات لفظي اين سبك به طور خلاصه عبارت است از ايجاز و اختصار.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك ساده يا نثر ساده محتوا

 • تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني

 • كوتاهي جمله

 • كمي لغات عربي

 • به كار بردن لغات فارسي كهنه

 • قرار گرفتن فعل در اول يا وسط جمله

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سبك ساده يا نثر ساده محتوا

 • آوردن جمع هاي عربي صيغه فارسي

 • مانند: ملكان و عالمان

 • افزودن جمع فارسي بر جمع عربي

 • مطابقت دادن عدد و معدود در جمع

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر بين بين محتوا

 • استعمال بعضي لغات عربي

 • تمثيل و استشهاد به شعر عربي و فارسي و ايات قر آني

 • استعمال سجع و موازنه

 • توصيف

 • بر اين عناصر بعضي عناصر صرفي و نحوي نيز اضافه مي شود.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر بين بين محتوا

 • نمودار نوعي پختگي و تكامل نثر مي شود و مايه زيبايي و شكوه آن مي گردد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر بين بين محتوا

 • اين عناصر جديد كه به نثر ساده و طبيعي دوره ساماني افزوده مي شود باعث مي گردد كه نثر فارسي در اوج شكوه و زيبايي خود قرار گيرد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر فني محتوا

 • نثر فني از آغاز قرن ششم شروع

  مي شود و اوايل قرن هفتم ادامه مي يابد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر فني محتوا

 • صنايع مختلف لفظي و معنوي

 • اطناب سخن

 • آوردن امثال و اشعار و شواهد گونا گون از تازي و پارسي

 • به كار بردن اصطلاحات علمي

 • اقتباس آيات و احاديث

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مختصات محتوانثر فني

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر فني محتوا

 • نخستين كتابي كه به شيوه نثر فني نوشته شده است ، كتاب كليله و دمنه ترجمه نصر الله منشي و آخرين آن گلستان سعدي است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر مصنوع و متكلف محتوا

 • اگراز گلستان سعدي كه خود تحولي در نثر فارسي بوده است بگذريم ، بايد نثر دوره مغول و تيمور تا اوايل قاجاريه ، خاصه نثر منشيانه آن را ، نوعي نثر متكلف و مصنوع بخوانيم .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر مصنوع و متكلف محتوا

 • قديمي ترين شكل اين نثر را در كتاب ”نفثه المصدور“ و ”تاريخ جهان گشاي جويني“ مي بينيم، و ادامه آن را در ”دره نادره“ ي ميرزا مهدى خوان، منشي نادر شاه و“گيتيگشاي“ ميرزا صادق نامي و... .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
باز محتواگشتبه گذشته و نثر ساده

 • از اوايل قرن سيزدهم هجري در نثر نيز مانند شعر باز گشتي به گذشته روي مي دهد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
باز محتواگشتبه گذشته و نثر ساده

 • گذشته از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام كه مي توان او راآغاز گر نثر جديد فارسي خواند، كسان ديگري مانند: عبد الطيف طسوجي مترجم هزار يك شب ، فرهاد ميرزا ، حاج علي ميرزا امين الدوله ، ميرزا حبيب اصفهاني و حتي ناصرالدين شاه به نثر ساده و تا حدي بي تكلف گرايش نشان مي دهند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر معاصر محتوا

 • از اوايل قرن چهاردهم بر اثر نفوذ تمدن غرب، و خاصه آ شنايي با علوم جديد و ادب اروپايي و رواج روزنامه و نيز زمزمه آزادي خواهي وتجدد طلبي ، نسبت به شيوه هاي قديم نثر ، خاصه نثر هاي ديواني و تكلف، نوعي مخالفت وستيزه جويي به وجود مي آيد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ترجمه و نثر معاصر محتوا

 • از اوايل قرن 14هجري ترجمه آثار نويسندگان

  اروپايي در ايران آغازمي شود و رمان ها يي

  مانند“ تلماك“ اثر ” فنلن“ به تدريج انتشارمي يابد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
جمالزاده محتوا

 • محمد علي جمالزاده نخستين كسي بود كه به نوشتن داستان كوتاه همت گماشت . نگرش به شيوه اروپايي در ايران با ”يكي بود يكي نبود“ جمالزاده شروع مي شود.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
جمالزاده و ... محتوا

 • بعدها هدايت ، چوبك ، علوي وجلال آ ل احمد نثر فارسي را به اوج مي رسانند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نمايشنامه نويسي به شيوه اروبايي محتوا

 • ازاواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم در ايران آغاز مي شود .

 • نخستين نمايشنامه ها به شيوه جديد ترجمه ي آثار فتحعلي آخوندزاده است ، كه توسط ميرزا جعفر قراچه داغي انجام پذيرفت .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر تحقيقي هنري محتوا

 • اين نثر ساده زيبا و واضح وغالبا خوش آهنگ است .

 • در واقع آميخته اي است از تحقيق و ذوق

 • بهترين و عالي ترين نثر امروز به شمار

  مي آيد و مي توان آن را نثر والا خواند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر توصيفي محتوا

 • نثري است كه غالبا داستان ، نمايشنامه ، طنز ، گزارش ، سفرنامه، شرح حال و امثال آن را بدان مي نويسند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر توصيفي محتوا

 • نثري است غني و پربار ، و از آنجا كه تا حد زيادي با زند گي اجتماعي و طبقات مختلف مردم ساز و كار دارد نه تنها زبان ، بلكه آداب و عادات طبقات مختلف مردم را در خود مي پذيرد و در بهترين شكل به مردم عرضه مي كند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نثر روزنامه اي محتوا

 • اين نوع نثر وسيله نوشتن اخبار ، گزارش هاي روزانه و فوري و يا بحث هاي سياسي روز بود كه از كاربرد صحيح زبان و زيبايي آن مي كاست .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادب در يونان محتوا

 • ادب يونان سير تكاملي خود را از ادبيات حماسي وغنايي تا ادبيات دراماتيك طي كرده است و در هر دوره آثار مهم وارزنده اي به وجود آورده است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شعرحماسي وغنايي يونان محتوا

 • شعرحماسي با افرادي هم چون ”هومر“ و ”هزيود“ و شعر غنايي با افرادي چون ”سافو“ به اوج مي رسد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شعردراماتيك دريونان محتوا

 • شعر دراماتيك يا تمثيلي در دو نوع خاص جلوه مي كند: تراژ دي و كمدي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نظر ارسطو در باب شعر محتوا

 • ارسطو بر خلاف افلاطون كه همه چيز را سايه مثل مي داند ، محسوسات و مشهودات عالم را حقيقت مي شمارد .

 • به عقيده او منشا وابداع وايجاد شعرتقليد از طبيعت اشيا و طبيعت انسان است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نظر هراس درباره شعر و درام محتوا

 • هيچ اثر زيبايي به وجود نمي آيد مگرآن كه عقل و منطق اصل و منبع آن باشد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادبيات ارو محتواپايي

 • ميراث خوار واقعي فرهنگ يونان و روم اروپا است .

 • در اوايل قرن چهاردهم ميلادي ”دانته“ در ايتاليا به ضرورت زبان و ادبيات ملي توجه مي كند .

 • منظومه بزر گ ”كمدي الهي“ را به زبان ايتاليا يي مي سرايد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب كلاسيسم محتوا

 • در واقع نوعي احياي شيوه هنري يونان و روم به شمار مي رود كه هر چند در ايتاليا متولد

  مي شود، اما در فرانسه رشد مي كند و به ثمر مي رسد .

 • بزر گ ترين مدافع مكتب كلاسيك و معروف ترين نقاد اين مكتب بوالو است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
اصول مكتب كلاسيسم محتوا

 • تقليد از طبيعت

 • تبعيت و تقليد از قدما

 • دوست داري و رعايت عقل

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
اصول مكتب كلاسيسم محتوا

 • حقيقت نمايي

 • امور زند گي وخوشايندي

 • وضوح و زيبايي كلام

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نموداراصول مكتب كلاسيسم محتوا

دوست داري و رعايت عقل

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب كلاسيسم محتوا

 • از مهم ترين شاعران و نويسند گان فرانسوي كه بدين مكتب مي گرايند:

 • مولير

 • لافونتن

 • راسين

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
عوامل ايجاد مكتب محتوارومانتيسم

 • تحولات فكري و اجتماعي شديد اواخر قرن هجدهم تا پايان قرن نوزدهم اروپا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب محتوارومانتيسم

 • بازگشت به طبيعت

 • تفوق ذوق برعقل

 • فروريختن ديوارهاي تقليدهاي كهن

 • سرپيچي از قواعد كلاسيك كه به قول آنها شور و احساس واقعي را تباه مي كرد در ادبيات ، مكتب تازه اي رابه نام رومانتيسم بنيان نهاد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب رئاليسم محتوا

 • نوعي واقع گرايي است خاصه در رمان و نمايشنامه كه خيال پردازي و فرد گرايي رومانتيسم را از بين مي برد و به مشاهده واقعيت هاي زند گي و تشخيص درست علل و عوامل و بيان و تشريح و تجسم آنها مي پردازد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
هدف حقيقي رئاليسم محتوا

 • تشخيص تاثير محيط و اجتماع در واقعيت هاي زند گي و تحليل و شناسدن دقيق ” تيپ ها“يي است كه در اجتماع معيني به وجود آمده است.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نمايند محتواگان بزر گ رئاليسم

 • از نمايند گان بزر گ رئاليسم:

 • در فرانسه بالزاك، استاندال

 • در انگلستان ديكنز

 • در روسيه تولستوي و داستايوسكي را

  مي توان نام برد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب ناتوراليسم محتوا

 • بزرگ ترين نماينده فرانسه اميل زولا است .

 • به عقيده او نويسنده بايد تخيل را كنار بگذارد و داراي حس واقع بيني باشد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب ناتوراليسم محتوا

 • زولا دنياي بشري را تابع همان جبري مي داند كه ،بر ساير مو جودات طبيعت حكم فرماست.

 • وي رمان نويس را تشريح كننده ي وضع فردي و اجتماعي بشر مي داند و تاثير وراثت را در تكوين شخصيت مي پذيرد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
سمبوليسم محتوا

 • واقعيت حال يا گذشته و بيان آن را ، امري نفرت انگيز مي پندارد و در مقابل همه ي روش هاي سياسي، اجتماعي، فكري و هنري كه ميراث گذشتگان است ابراز انزجار مي كنند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نماينده سمبوليسم محتوا

 • موريس مترلينگبلژيكي است.

 • هنراو نوشتن نمايشنامه هاي سمبوليستي است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادبيات قرن بيستم محتوا

 • شوروي: به دنبال نظريات ”ماكسيم گورگي“ و“اندره ژادا نف“ و تحت تاثير نظر فلسفي ”ماركس“ ، نوعي ادبيات رئاليسم سوسياليستي به وجود مي آيد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادبيات قرن بيستم محتوا

 • در اين عصر نقد التقاطي كه آميزهاي از نقد تاثري با شيوه تحليلي و تاريخي است در انگستان وجود دارد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادبيات قرن بيستم محتوا

 • روش كار محققان از طرفي بيان تاثير ذوق شخصي و از طرفي مطالعه در زند گي صاحب اثر مي باشد .

 • نوعي گرايش به ادبيات تطبيقي در آثار اين عصر مشهود است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مكتب سورئاليسم محتوا

 • سورئا ليسم در سال 1924 توسط ”اندره برتون“ ايجاد شد.

 • وي مي گويد: ادبيات نبايد به هيچچيز ، به جز تظاهرات و نمودهاي انديشه اي كه از تمام قيود منطقي و هنري با اخلاقي رها شده باشد بپردازد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
تعريف سورئاليسم محتوا

 • عبارت است از ديكته كردن فكر بدون وارسي عقل و خارج از هر گونه تقيد هنري و اخلاقي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ا محتواگزيستانسياليسم

 • در واقع نوعي مكتب فلسفي است كه ژان پل سارتر آن را وارد ادبيات مي كند.

 • وي مي گويد : هستي در انسان بر ماهيت مقدم است ، يعني ابتدا وجود هست بعد آن وجود ماهيت بيدا مي كند و اين در واقع خود انسان است كه ماهيت خويش را مي سازد.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
ادبيات محتواآمريكا درقرن بيستم

 • در قرن بيستم در آمريكا انواع نقداهميت پيدا مي كند.

 • بشر دوستان نو آثار ادبي را مبناي اخلاق و گاه اخلاق و دين ارزيابي مي كنند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
شاهنامه فردوسي محتوا

 • شاهكار آثار حماسي ملي ايران و يكي از عالي ترين نمونه هاي شعر ساده روان به سبك خراساني است .

 • به سه دوره اساطيري، پهلواني، تاريخي تقسيم مي شود .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
بخش هاي شاهنامه فردوسي محتوا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قصايد فرخي سيستاني محتوا

 • فرخي سيستاني قصيده سراي عهد غزنوي است كه خاصه تغزلات او شيرين و شيوا است از بهترين تغزلات زبان فارسي به شمار مي رود.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قصايد فرخي سيستاني محتوا

 • شيوه بيان فرخي مبتني بر ساد گي و رواني است به طوري كه صفت ” سهل ممتنع“ را اولين بار به شعر او مي دهند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حبسيات محتوا

 • حبسيه: توصيف زندان، چگونگي زند گي و احساسي كه به شاعر از ماندن در زندان دست مي دهد ، واين شعر حبسيه مي گويند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
حبسيات مسعود سعد سلمان محتوا

 • حبسيه هاي مسعودعالي ترين شعرهاي اوست.

 • شعرش سرشار از تعبيرات ، تشبيهات و توصيفات تازه و بكر است ويكي او عالي ترين نمونه هاي سبك خراساني است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
رباعيات خيام محتوا

 • از بهترين رباعيات فارسي است

 • افكار و انديشه هاي فلسفي را با زباني شيوا و روان و دلكش باز گومي كند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
رباعيات خيام محتوا

 • آنچه در رباعيات خيام اهميت دارد گذشته از بيان ساده و بي پيرايه، فكر روشن و خالي از هر نوع تعقيد اوست .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
رباعيات خيام محتوا

 • عميق ترين جوهر فكري خيام:

 • شك

 • بد بيني

 • فرصت جويي

 • عشرت طلبي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نمودارعميق ترين جوهر فكري خيام محتوا

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
رباعيات خيام محتوا

 • ريشه غالب اين انديشه ها را از يك طرف مي توان در مطالعات عميق او در فلسفه يوناني و

  حكمت اسلامي پيدا كرد و از طرفي د يگر در روش تعصب آلود مذهبي سلجوقيان و محيط جهل پرور و خالي از هر نوع تفكر آزاد آن عصر باز يافت .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نظامي محتوا

 • شاعر آذربايجان است .

 • شيوه عراقي را در قالب مثنوي و داستان در ادب فارسي وارد مي كند .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
نظامي محتوا

 • شعر نظامي سرشار از تشبيهات و توصيفات زيبا و هنرمندانه است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مثنوي مولوي محتوا

 • مثنوي كبير در واقع كارنامه روح مردي است ، شيفته ي حقيقت

 • در شش دفتر و در حدود بيست وشش هزار بيت تنظيم شده است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
مثنوي مولوي محتوا

 • مولوي براي القاي حقيقت از تمثيل و حكايت استفاده

  مي كند .

 • در مثنوي طبيعت ، جلوه گاه خداست . در سراسر كاينات جز خدا هيچ نيست .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
غزليات حافظ محتوا

 • حافظ بزرگ ترين غزل سراي قرن هشتم است .

 • حافظ قرآن و عالم وفيلسوف زمان است .

 • با اين همه براي حافظ هيچچيزمثل شعر و دنيا انديشه هاي شاعرانه، جاذبه و كشش ندارد ، او همه چيز را از ديد گاه دنياي شعر مي نگرد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
غزليات حافظ محتوا

 • حافظ براي رسيدن به آزاد گي سه راه را پيشنهاد مي كند:

 • رندي

 • ميخوار گي

 • ترك زرق

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
صائب تبريزي محتوا

 • در غزل صائب، تمام خصوصيات سبك هندي متجلي است:

 • . خلق مضامين بكر

 • نازك خيالي

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
صائب تبريزي محتوا

 • ساختن تشبيهات و استعارات و كنايات تازه

 • تمثيل و ارسال المثل

 • آوردن الفاظ عاميانه و معمولي و گاهپيش پاافتاده

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
صائب تبريزي محتوا

 • از لحاظ مضمون فكر عرفان وحكمت را بر شاعران د يگرافزون دارد .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
تاريخ بيهقي محتوا

 • از مهم ترين كتب فارسي است و شاهكار نثر مرسل به شمار مي رود .

 • اهميت اين كتاب يكي از جهت تاريخ نگاري و د يگري از جهت هنر نويسند گي است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
قابوسنامه محتوا

 • قابوس نامه از آثار مهم منثور اواخر قرن پنجم است .

 • نام اصلي كتاب نصيحت نامه است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
محتواي قابوسنامه محتوا

 • كتاب شامل 44 باب است در انواع فنون وعلوم و آيين ها و سنت هاي مختلف .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
گ محتوالستان سعدي

 • هدف سعدي در گلستان درواقع هدفي است تربيتي و اخلاقي .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
گ محتوالستان سعدي

 • گلستان هشت باب دارد .

 • او مي خواهد آنچه را كه از نظر اخلاق خوب و پسنديده و اصيل است در لباس نصيحت بيان كند.

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
گ محتوالستان سعدي

 • هنر بزر گ سعدي در گلستان كاربردهنرمندانه و استادانه كلمه است .

دكتر نرگس محمدي بدر


7027353
كلام سعدي محتوا

 • در كلام سعدي هر واژه جاي خاص و معيني دارد به طوري كه ا گرآن را از جاي خود بر داريم ، نظم و تناسب و ناچار زيبايي و لطف كلام از بين مي رود.

دكتر نرگس محمدي بدرad