slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów. Etapy procesu oczyszczania ścieków. Stawy sedymentacyjne. Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT 5 . I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów' - tasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fermentacyjne technologie

zagospodarowania odpadów

slide3

Stawy sedymentacyjne

Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT5.

I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni

II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni

III etap – staw dojrzewalnikowy przez 7 dni

slide5

Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego.

Schemat procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii osadu czynnego.

slide6

Mikroorganizmy w osadzie czynnym

1. Bakterie: od 5  109 komórek/ml do 1,5  1010 komórek/ml.

Dominujące rodzaje: Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus,

Alcaligenes, Moraxella, Flavobacterium; bakterie nitryfikacyjne –

Nitrosomonas, Nitrobacter; Thiobacillus

2. Pierwotniaki – orzęski (osiadłe, pełzające, wiciowe, zarodziowe,

wolnopływające), wrotki

Cecha charakterystyczna:

wzrost w postaci kłaczków

(sflokulowany)

Mikroskopowy obraz kłaczka

osadu czynnego

slide7

Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego

reaktor pracujący w trybie półciągłym

Cykl pracy reaktora SBR (bioreaktor sekwencyjny)

slide8

Chemostat – hodowla ciągła drobnoustrojów, w której

populacja mikroorganizmów jest utrzymywana na stałym

poziomie poprzez ciągłe odbieranie części hodowli

i zastępowanie jej świeżą pożywką. Klasyczny układ

bioreaktora do oczyszczania ścieków z osadem czynnym

jest przykładem chemostatu z zawracaniem części populacji

komórek.

slide9

Q – natężenie przepływu

 • ścieków
 • X – gęstość komórek
 • S – stężenie składników
 • odżywczych

g - współczynnik

 • recyklingu
 • C – współczynnik
 • zatężenia biomasy
 • zawracanej

Bilans biomasy

Biomasa akumulowana = biomasa dopływająca + przyrost biomasy –

biomasa usuwana – komórki martwe

 • - szybkość wzrostu

 - szybkość obumierania

Wprowadzając: D = Q/V – szybkość rozcieńczania, zakładając   0

I brak zasilania biomasą oraz uzyskanie stanu równowagi, czyli ,

otrzymujemy:

 = D(1 +  - C)

slide10

Parametry technologiczne osadu czynnego

Obciążenie komory osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń

S1 Q1

Bv =

V

Stężenia Bv i S1 wyrażone są w postaci parametrów BZT5 lub ChZT

Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń

S1 Q1

X2 – zawartość zawiesin w osadzie

czynnym

Bx =

V  X2

slide12

Głębokoszybowy proces oczyszczania ścieków z zastosowaniem

reaktora typu air-lift

slide14

Schemat dwustopniowego oczyszczania ścieków, umożliwiającego

przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji

slide16

Fermentacja metanowa

Przekształcenie związków organicznych o różnym stopniu utlenienia do metanu i CO2 w warunkach

beztlenowych. Proces jest kilkuetapowy, prowadzony przez konsorcjum bakterii.

Ostatni etap – bakterie metanowe

Produkt końcowy – biogaz, zawierający 55 – 75% metanu, 20 – 40% CO2, 2 - 3 % wodoru,

1 – 2% pary wodnej i 1 – 2% H2S

slide17

Bakterie metanogenne

 • Należą do Archebacteria
 • Mają zróżnicowaną morfologię (pałeczki o różnej długości i kształcie),
 • ziarniaki
 • Większość jest organizmami termofilnymi
 • Ścisłe beztlenowce

Methanotrix fervidus

Methanosarcina barkeri

Methanococcus spp.

Methanobacterium thermoautotrophicum

slide18

Rodzaje reaktorów i techniki

fermentacji anaerobowej

slide19

Fermentacja anaerobowa w bioreaktorze UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

Ścieki wpływają do reaktora od spodu i przepływają przez osad czynny

bakterii beztlenowych rosnących na powierzchni ziaren nośnika (plastik, żwir,

piasek, szkło). Mieszanina osadu czynnego, biogazu i wody jest rozdzielana

w separatorze w górnej strefie reaktora.

Parametry: - zastosowanie głównie dla stężonych ścieków (> 2 g BZT5 na dm3)

- mały przyrost biomasy (0,1 kg na kg BZT5)

-- wydajność biogazu: 0,3 dm3 metanu na g BZT5.

slide21

Poprawianie parametrów technologicznych biogazu

Skład biogazu: 55 – 75% metanu, 20 – 40% CO2, 2 - 3 % wodoru, 1 – 2% pary wodnej

i 1 – 2% H2S

Problemy:

Obecność CO2, H2S, H2O

Rozwiązania ?

slide23

INSTALACJA

DO WYTWARZANIA

BIOGAZU

Z ORGANICZNYCH

ODPADÓW STAŁYCH

(SALZBURG, AUSTRIA)

W instalacji przerabianych

jest rocznie 20 000 ton

odpadów w jednofazowym

procesie fermentacji beztlenowej.

Odpady rozdrobnione do 40 mm

są transportowane do dozownika,

mieszane ze szlamem fermentacyjnym.

i podgrzewane do 55 C, a następnie

wprowadzane do bioreaktora.

Wydajność 135 m3 biogazu/T odpadów.

Przetworzenie na energię elektryczną –

250 kWh ze 135 m3 biogazu.

slide24

Schemat instalacji wykorzystującej odpady browarnicze do wytwarzania energii

w obiegu zamkniętym

slide25

Porównanie parametrów różnych technologii

biologicznego oczyszczania ścieków

MBR – bioreaktor membranowy

UASB – bioreaktor ze wstępującym przepływem kożucha osadu