Download
separujme odpad z kladn koly v ah ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEPARUJME odpad. Základné školy v Šahách PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEPARUJME odpad. Základné školy v Šahách

SEPARUJME odpad. Základné školy v Šahách

209 Views Download Presentation
Download Presentation

SEPARUJME odpad. Základné školy v Šahách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEPARUJME odpad.Základné školy v Šahách

 2. Čo je odpad? TO, ČO UŽ NEPOTREBUJEME! ODPADU hovoríme aj SMETI.

 3. Čo je odpad? • MATERIÁLY – z nich vyrábame veci – ZBYTKY • VÝROBKY – sú vyrobené a idú do • obchodu na predaj – POKAZENÝ • TOVARY – tie kupujeme v obchodoch – KEĎ NÁM UŽ NEVYHOVUJÚ • ZELENÝ ODPAD – burina, tráva, kvety, konáre stromov

 4. Čo je OBAL? • Chráni tovar pred poškodením • Má svoju hodnotu, za ktorú platíme • Má reklamný význam • Po rozbalení: • OBAL = ODPAD - už je nepotrebný!

 5. Odpad, alebo smeti. • tzv. „TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ - TKO • predovšetkým • Odpad z domácností – tam, kde žijeme s našimi rodinami • V škole • V práci, vo výrobe, v predajni, v nemocniciach a i. • ZELENÝ ODPAD – BIO ODPAD • cca 350 kg ročne na 1 obyvateľa

 6. ČO s takým odpadom? • OBEC – DEDINA, alebo MESTO • SMETNÉ nádoby na odpad – KUKA – občania si ich kupujú • Zvozové dni – kedy príde smetiarske auto– zabezpečí obec • Odvezie odpad na skládku TKO

 7. Čo je skládka odpadu? • Presne určené miesto kam sa smie odpad odvážať – povoľuje ho Ministerstvo životného prostredia SR • Inde sa nesmie odpad ukladať – to sú už DIVOKÉ alebo ČIERNE SKLÁDKY • Zelený odpad – rastliny, burina, plodiny - KOMPOSTOVANIE

 8. Skládka odpadu z finančného hľadiska. • Jej vybudovanie je drahé • Drahéje ukladanie odpadu na skládku – to čo smetiarske auto dovezie od nás

 9. Skládka TKO a životné prostredie • Špatí a ohrozuje životné prostredie.

 10. PREČO SEPAROVAŤ ODPAD? • To, čo nevyhodíme na skládku ale vyseparujeme, to predáme. • Vyseparovaný odpad použijeme na RECYKLÁCIU.

 11. Čo je recyklácia? Z vyseparovaného odpadu vyrobíme opäť výrobok.

 12. SEPAROVANIE ODPADU • PAPIER • PLASTY • PLECHOVKY • TETRAPAK • SKLO

 13. Združenie obcí pre separovaný zber „Hont-Poiplie“ so sídlom v Šahách

 14. Ako separujeme? • v rodinných domoch do plastových vriec: • zvlášť PLASTY • spolu PAPIER, TETRAPACK, PLECHOVKY • zvlášť sklo • na sídliskách do kontajnerov • zvlášť podľa druhu

 15. Podmienky separovania!!! • Do separovaného odpadu vkladáme len čisté odpady, zbavené nečistoty • v opačnom prípade končia na skládke TKO

 16. Ako vyzerá separačný dvor?

 17. Zlisované PET fľaše prepravené na odvoz

 18. Tento papier je potrebné pretriediť

 19. Tetrapacky a ostatné plasty

 20. Sklo tak, ako je dovezené z domácností

 21. Zmesový plast – kopec, ktorý mesačne rastie a z neho sa triedia plasty

 22. Triediaca linka

 23. Triediaca linka

 24. Dvojkomorový lis

 25. Náš kopec z druhej strany

 26. Mostová váha

 27. Kovové obaly – tzv. plechovky

 28. Kancelária združenia

 29. Ing. Agnesa Gubišová riaditeľka združenia Ďakujem za pozornosť!