Download
1 / 13

HOSPODÁŘSKÝ PROCES - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

HOSPODÁŘSKÝ PROCES. Hospodářský proces. Hospodářský proces umožňuje společnosti vytvořit statky a služby, kterými jednotlivci i celá společnost uspokojí své potřeby. Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze: výroba, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOSPODÁŘSKÝ PROCES' - tanuja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hospod sk proces1
Hospodářský proces

Hospodářský proces umožňuje společnosti vytvořit statky a služby, kterými jednotlivci i celá společnost uspokojí své potřeby.

 • Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze:

  • výroba,

  • rozdělování a přerozdělování,

  • směna,

  • spotřeba.

   Cílem hospodářského procesu je spotřeba, tedy proces, ve kterém jednotlivci i skupiny uspokojí své potřeby.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


V roba
Výroba

 • Je první fází hospodářského procesu.

 • Jedná se o činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty, sílyv užitečné věci – statky a služby.

 • K výrobě potřebujeme zdroje – VÝROBNÍ FAKTORY:

  PRÁCE

  PŘÍRODNÍ ZDROJE

  KAPITÁL

  INFORMACE

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Pr ce
Práce

 • Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby.

 • Pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci.

  • Ne každý člověk má pracovní sílu - nemají ji nemocní, starci, v našem právním řádu děti.

 • Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce.

 • Tuto cenu nazýváme mzdou.

  Mzdu rozlišujeme:

 • nominální - číselně vyjádřené množství peněz, které dostane pracovník za svou práci.

 • reálnou - co si může pracovník za tuto mzdu koupit.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


P rodn zdroje
Přírodní zdroje

 • Jsou produktem přírody, ale nejsou volným statkem.

 • Půda

  • Prostor využívaný k zemědělské výrobě.

  • Cenou za pronájem půdy je – pozemková renta.

  • Hodnotí se úrodnost, poloha.

 • Přírodní bohatství

  • Vyjadřují zdroje získané z přírody.

   • Uhlí, železná ruda, ropa, zemní plyn,

   • Síla větrů, vodních toků.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Kapit l
Kapitál

 • Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze.

 • Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty.

 • Základním rozlišovacím znakem kapitálu je účelovost vložených prostředků, snaha dosáhnout zisk (resp. úrok), a to bez ohledu na to, zda nakonec opravdu bude dosaženo zisku nebo ztráty.

 • Kapitál má i další vlastnost - dá se hromadit, akumulovat.

 • Potřebuje-li podnikatel kapitál - získá jej na finančních trzích.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Kapit l1
Kapitál

Rozlišujeme:

Finanční

Reálný

fyzická podoba kapitálu

(stroje, budovy, materiál, polotovary, nehmotný majetek - licence, know-how, software apod.).

peněžní podoba kapitálu

(hotové peníze, pohledávky, cenné papíry, deriváty apod.)

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Informace
Informace

 • Čtvrtým výrobním faktorem jsou v dnešní době informace.

  Mezi základní zdroje potřebné pro výrobu patří:

 • Vzdělání

  • Je výrobní faktor zkvalitňující práci,

  • Člověk se vzdělává, získává nové informace, vědomosti, objevuje nové technologie, postupy, stroje, čímž přispívá k rozvoji výroby na vyšší úrovni.

 • Technologie

  • Tato forma výrobního faktoru má podobu myšlenky, řešení výrobního procesu.

  • Technologie zefektivňuje výrobu, znásobuje účinky práce, půdy i kapitálu.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Rozd lov n a p erozd lov n
Rozdělování a přerozdělování

Rozdělování

Přerozdělování

Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci.

Obdrží za to:

Mzdu – zaměstnanci

Rentu – vlastníci půdy.

Zisk, úrok – ten kdo vložil kapitál.

Jednotlivé podíly se přerozdělí a využívají je:

Kraje, obce, státní instituce.

Občané kteří se neúčastní výrobního procesu (důchodci, nezaměstnaní apod.)

Každý musí odvést do státního rozpočtu (pokladny) část svého podílu ve formě:

daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Sm na
Směna

 • Směna je třetí fází hospodářského procesu. 

 • Jedná se o proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk.

  • Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde.

   • Podnikatel nedosáhne zisk a prodělá.

 • Z opačného pohledu je směna procesem, kdy kupující hledají na trhu to, čím chtějí uspokojit své potřeby.

  • To, co chtějí v poslední fázi hospodářského procesu spotřebovat

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Spot eba
Spotřeba

 • Spotřeba je poslední fází hospodářského procesu.

 • Spotřeba je procesem uspokojení potřeb.

  Spotřebu členíme na:

konečnouvýrobní

(uspokojení potřeb jednotlivých lidí) (spotřeba ve výrobě).

Z jiného úhlu členíme:

spotřebu jednorázovou spotřebu dlouhodobou.

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Pou it zdroje
Použité zdroje

 • KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.

 • ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4.

 • Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.html

Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


ad