socializacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIALIZACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIALIZACIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

SOCIALIZACIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 533 Views
 • Uploaded on

SOCIALIZACIJA. KAJ JE SOCIALIZACIJA?. Proces, ko se v stiku z družbenim okoljem, z drugimi ljudmi, naučimo delovati kot družbena bitja in si izoblikujemo svojo osebnost. SOCIALIZACIJA JE POMEMBNA ZA POSAMEZNIKA IN DRUŽBO. Oblikuje si svojo identiteto in se nauči živeti (preživeti)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIALIZACIJA' - dyan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaj je socializacija
KAJ JE SOCIALIZACIJA?
 • Proces, ko se v stiku z družbenim okoljem, z drugimi ljudmi, naučimo delovati kot družbena bitja in si izoblikujemo svojo osebnost.
slide3

SOCIALIZACIJA JE POMEMBNA ZA POSAMEZNIKA IN DRUŽBO

Oblikuje si svojo identiteto in

se nauči živeti (preživeti)

v družbi

obnavljanje družbe

V procesu socializacije posameznik spoznava kulturo in jo sprejema - inkulturacija

Pomemben vidik tega je

PONOTRANJANJE

(INTERIORIZACIJA)

družbenih vrednot in norm

slide4

SOCIALIZACIJA POTEKA V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, VENDAR SE V POSAMEZNIH OBDOBJIH RAZLIKUJE PO:

INTENZIVNOSTI

NAČINIH (imitacija, identifikacija, zavestno učenje, korenček-palica)

VSEBINAH

UČINKIH

slide5

NI MOŽNOSTI IZBIRE

PRIMARNA

SOCIALIZACJA

POTEKA ZNOTRAJ PRIMARNIH SKUPIN; družina, prijatelji,…Močne so čustvene vezi

Najprej se nauči jezika in osnovnih družbenih vzorcev vedenja.

primarna socializacija in oblikovanje dru benega jaza

4.letnik

Primarna socializacija in oblikovanje “družbenega jaza”
 • George Herbert Mead: občutek sebstva se oblikuje v interakciji z drugimi ljudmi in to je bistveni družbeni proces.
 • Otrok najprej druge POSNEMA (pomembna vloga igre). Postopoma dojame pričakovanja “pomembnih Drugih”, in ravna v skladu s temi željami.
 • Otrok raste v okolju, ki uporablja znake in simbole (jezik, govor) in to ima ključen pomen za njegov razvoj.
 • Občutek sebstva ima otrok razvit, ko loči med “jaz” in “mene”. Mene pa je družbeni jaz, ko vidimo sebe v očeh drugih, da znamo zadovoljiti svoje potrebe, cilje, želje na družbeno sprejemljiv način.
 • Po Meadovem mnenju otrok oblikuje družbeni jaz v starosti od 8 do 9 let.
slide7

PRIMER “NESOCIALIZIRANIH” (IZOLIRANIH) OTROK

Brez stika z družbenim okoljem se človek ne more socializirati. Če ne razviješ jezika, ne razviješ mišljenja.

MATERINSKA DEPRIVACIJA

Povzroča slabše intelektualne in jezikovne sposobnosti ter težave pri vzpostavljanju tesnejših in trajnejših vezi z drugimi ljudmi.

slide8

SEKUNDARNA SOCIALIZACIJA

FORMALNI ODNOSI

RACIONALNI ODNOSI

UČENJE IN PRIVZEMANJE ŠTEVILNIH NOVIH VLOG

slide9

TERCIARNA SOCIALIZACIJA ALI SOCIALIZACIJA ODRASLIH

VSTOP V POKLIC IN PRIDOBIVANJE POKLICNIH IZKUŠENJ

PRIVZEMANJE STARŠEVSKIH IN PARTNERSKIH VLOG

slide10

RESOCIALIZACIJA

Je proces v katerem se izničijo učinki prejšnje socializacije.

Primeri resocializacije: narkomani, zaporniki, alkoholiki, psihični bolniki,…

AKULTURACIJA KOT PROCES RESOCIALIZACIJE

RELATIVNA NEUSPEŠNOST RESOCIALIZACIJE

slide11

SOCIALIZACIJA IN ŽIVLJENJSKI POTEK

OBDOBJA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA

 • OTROŠTVO
 • MLADOST
 • ODRASLOST
 • STAROST

Za posamezno obdobje so značilne določene vloge, dejavnosti.

Dejavnosti ljudi v različnih obdobjih različno ocenjujemo

Meje med posameznimi obdobji so vse bolj zabrisane in dejavnosti manj natančno določene

slide12

DEJAVNIKI SOCIALIZACIJE

V MODERNIH DRUŽBAH JE DEJAVNIKOV SOCIALIZACIJE BISTVENO VEČ KOT V TRADICIONALNIH DRUŽBAH

PLURALISTIČNA SOCIALIZACIJA

dru ina
DRUŽINA
 • Še vedno najpomembnejši dejavnik socializacije
 • RAZLIČNA DRUŽINSKA OKOLJA: pluralnost družinskih oblik
 • NOVA DINAMIKA DRUŽINSKIH ODNOSOV: več medgeneracijskega sodelovanja – demokratičnost odnosov – liberalizirani vzgojni stili, zagovorništvo – skupine pritiska – infantilizacija
 • Značilnosti: čustveni, neformalni odnosi, občutek varnosti, vendar pogosto tudi občutek ogroženosti
slide16
ŠOLA
 • ŠOLA JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKATA NAČRTNA IN SISTEMATIČNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (EDUKACIJA).
 • PRENAŠALKA NORM, VREDNOT, ZNANJA IN VEŠČIN
 • FORMALNA IN NEFORMALNA PRAVILA
 • FORMALNI ODNOSI
 • RAZVOJ TEKMOVALNOSTI, USMERJENOSTI K DOSEŽKOM, ODGOVORNOSTI, SOLIDARNOSTI
vrstniki
VRSTNIKI
 • “OHLAPNO” ORGANIZIRANA SKUPINA
 • DEMOKRATIČNI ODNOSI
 • PROSTOR UVELJAVLJANJA BREZ ZAŠČITE STARŠEV
 • RAZLIČNOST VSEBIN V PRIMERJAVI Z DRUŽINO
mno i ni mediji
MNOŽIČNI MEDIJI
 • TV, RADIO, ČASOPISI, REVIJE, INTERNET
 • POZITIVNA IN NEGATIVNA VLOGA MEDIJEV
 • VPLIV NA PROSTI ČAS LJUDI
 • VPLIV NA OBLIKOVANJE NORM, VREDNOT, VZORCEV VEDENJA
slide19

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Posameznik je v življenju pripadnik številnih prostočasnih skupin:

Športna društva, taborniki, klubi, glasbene skupine,…

slide20

VERSKE SKUPNOSTI

Proces sekularizacije zmanjšuje pomen verskih skupnosti kot dejavnika socializacije, vendar pa so za marsikaterega posameznika še vedno pomemben dejavnik.

slide21

DELOVNO OKOLJE

- Človek preživi velik del življenja na delovnem mestu, kjer v interakciji s sodelavci oblikuje stališča, določene vrednote, norme in vzorce vedenja.

slide25

SOCIALIZACIJA IN INDIVIDUALNA SVOBODA

V modernih družbah je pluralnost socializacijskih dejavnikov večja.

“patch-work” – “skrpana” identiteta)

Človek je AVTONOMEN pri izbiri; hkrati s tem pa je izbira tudi bolj ODGOVORNA IN TVEGANA

Možnost izbire je zato včasih breme.

Morda pa je možnost izbiranja le navidezna?

FROMM; Imeti ali biti!