organiska risksubstanser och metaller n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organiska risksubstanser och metaller

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Organiska risksubstanser och metaller - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Organiska risksubstanser och metaller. Jenny Kreuger & Kjell Johansson Inst. för markvetenskap & miljöanalys TEMADAG Fortlöpande Miljöanalys SLU, 14 november 2007. Principer för prioriteringar. Behov från myndigheterna vid uppföljning av ffa Giftfri miljömålet SLU:s kunskapsinriktning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organiska risksubstanser och metaller' - tanika


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organiska risksubstanser och metaller

Organiska risksubstanser och metaller

Jenny Kreuger & Kjell Johansson

Inst. för markvetenskap & miljöanalys

TEMADAG Fortlöpande Miljöanalys

SLU, 14 november 2007

principer f r prioriteringar
Principer för prioriteringar
 • Behov från myndigheterna vid uppföljning av ffa Giftfri miljömålet
 • SLU:s kunskapsinriktning
 • Prioriteringar
 • Kemiska bekämpningsmedel (pesticider)
 • Metaller – kvicksilver & kadmium
programinneh ll kemiska bek mpningsmedel
Programinnehåll – kemiska bekämpningsmedel
 • Pesticidövervakning (bäckar, åar, grundvatten, sediment & nederbörd)
 • Generell pesticiddatabas
 • KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
 • Veterinärmedicinska produkter
slide4

Hemsida med sökbar pesticiddatabas

ALLA VATTEN, hela landet Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel, i procent

kompetenscentrum varf r
Kompetenscentrum – varför?
 • Fortsatt användning av pesticider
  • Förutsätter att det finns kompetens om ex spridning och effekter i miljön
 • Miljömål och Handlingsprogram
 • Internationella direktiv
 • Underlag för förhandlingar och beslut
 • SLU enda universitet i Sverige med samlad kompetens på området
ckb uppdrag
CKB - Uppdrag
 • Verksamhet inom området kemiska bekämpningsmedel som:
  • Innebär att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt
  • Leder till åtgärder så att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ligger inom acceptabla gränser
verksamhetsplan ckb
Verksamhetsplan CKB
 • Utveckling av kemisk analyskompetens
 • Miljöövervakning
 • Utbildning
 • Informationsspridning
 • Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling
verksamhetsplan forts
Verksamhetsplan (forts.)
 • Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling
  • Biologiska effekter i ytvatten
  • Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten
  • Bekämpningsmedels uppträdande i mark och förluster till vattenmiljön
  • Åtgärder för att minska risken vid spridning av KB till miljön

Hemsida: ckb.slu.se

vad h nder imorgon
Vad händer imorgon?
 • Mildare klimat - påverkar all odling
 • Nya skadegörare (insekter och svampar), på sikt också nya ogräs som kan komma in i landet
 • Energiodlingar – stora monokulturer, med höga krav på avkastning för att kunna konkurrera med olja och kol
 • Oroligare klimat – mera stormar (Gudrun och Per)
framtida uppgifter
Framtida uppgifter
 • Alltså, det finns tecken som pekar på en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel i framtiden – ökat behov av kontroll och kunskap
programinneh ll metaller
Programinnehåll - metaller
 • Beräkning av kritisk belastning och förekomst av Hg i fisk
 • Analys av tidstrender för Hg i fisk i svenska sjöar
 • Modellering av Cd transport
 • Kritisk belastning av Hg
slide13

Kvicksilver i fisk

Data baserad på 1-kg gäddor från 1152 sjöar

(Andersson & Lundberg 1995)

50 000 sjöar i Sverige överskrider gränsvärdet på 0,5 mg Hg /kg fisk (human konsumtion) (FAO/WHO, EU)

Nytt EU-förslag till gränsvärde för fåglar & däggdjur på 0,02 mg Hg /kg fisk

slide14

Hg transporteras hit med vindarna – hur mycket tål naturen? Beräkna kritisk belastning – ett underlag för internationella förhandlingar

Hur mycket Hg får regna ner över Sverige?

avslutningsvis
Avslutningsvis
 • En betydelsefull satsning på att utveckla den kunskap som finns inom SLU som stöd för myndigheternas miljömålsarbete – Giftfri miljö
 • Fortsätta att utveckla programområdet i samarbete med olika fakulteter inom SLU och i dialog med myndigheterna
ad