Z v re n zpr va o innosti kontroln komise
Download
1 / 4

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE. období 16 .3. 2007-26.4.2009. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE. 1. Kontrolní komise byla zvolena členskou schůzí dne 15.4.2007 ve složení : předsed kyně Ing. Petra Bromová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tamera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z v re n zpr va o innosti kontroln komise

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

období 16.3.2007-26.4.2009


Z v re n zpr va o innosti kontroln komise1
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

 • 1.Kontrolní komise byla zvolena členskou schůzí dne15.4.2007 ve složení :

 • předsedkyně Ing. Petra Bromová

 • členovéMgr. Lucie Musilová a Ing. Vratislav Filler, Ph.D.

 • V období 25.7.2007 – 14.3.2009 prováděla kontrolní činnost v souladu se schválenými plány činnosti kontrolní komise (č.j. KK-07-0021, č.j. KK-08-0007 a č.j. KK-08-0010). Dílčí výsledky kontrolní činnosti jsou uvedeny v kontrolních zprávách schválených členskými schůzemi konaných ve dnech, 8.12.2007, 20.4.2008, 7.12.2008

 • 2.2. Kontrola práce VV

 • Zástupce KK se zúčastnil schůzí VV konaných v termínech 14.5., 4.6., 8.7., 6.8., 3.9., 8.10., 15.11., 6.12.2007; 14.1., 4.2., 28.4., 11.8., 25.8., 2008; 9.3.2009

 • Schůze probíhaly věcně a v souladu se stanovami klubu.

 • 2.1Kontrola zápisů ze schůzí VV

 • Kontrolní komise pravidelně kontrolovala zápisy ze schůzí VV. Zápisy jsou v souladu s průběhem schůze a úkoly z nich vyplývající jsou plněny.


Z v re n zpr va o innosti kontroln komise2
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

3. Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členských schůzí

Při kontrolách plnění usnesení členských schůzí konaných ve dnech 8.12.2007, 20.4.2008, 7.12.2008 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola plnění usnesení členské schůze konané dne 7.12.2008:

Usnesení č. 07/12/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej ověřovatelům k ověření v termínu do 14.12.2008.“ - usnesení splněno

Usnesení č. 07/12/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi sportovního klubu v termínu do 22.12.2008.“ - usnesení splněno

4. 4. Kontrola účetnictví a majetku klubu

Během volebního období kontrolní komise byly provedeny kontroly účetnictví za rok 2007 a 2008, kontrolu majetku za rok 2007 a 2008.

Kontroly účetnictví a kontroly majetku proběhly bez závad a nebyly při nich shledány žádné nedostatky.


Z v re n zpr va o innosti kontroln komise3
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

 • 5. Závěr

 • Kontrolní komise během svého volebního období neshledala žádné závady v chodu a řízení klubu. Výkonný výbor hospodaří se svěřenými prostředky klubu účelně a o chodu klubu vede záznamy vyhovujícím způsobem. Práce výkonného výboru vede k udržení a rozvoji klubu v jeho hlavních i vedlejších činnostech.

 • Kontrolní komise děkuje všem členům výkonného výboru za příkladnou spolupráci při plnění kontrolních činností komise.