Download
marie curie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marie Curie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marie Curie

Marie Curie

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Marie Curie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Marie Curie Door Ruben

  2. Wanneer is ze geboren en wanneer iszij gestorven? • Waar woonde ze? • haar jeugd • Wat vond ze uit ? • Welke prijzen kreeg ze ?

  3. Wanneer is ze geboren en wanneer is zij gestorven ? • Ze werd geboren op 7 november 1867. Ze stierf in 1934.

  4. Waar woonde ze? • Ze woonde in Parijs.

  5. haar jeugd Als 15-jarige haalde ze met lof van de middelbare school haar examen .

  6. Wat vond ze uit ? • Ze was een pionier op het gebied van de radioactiviteit.

  7. Welke prijzen kreeg ze ? Marie Curie won in 1903 de Nobelprijs in de natuurkunde. Acht jaar later ontving Marie opnieuw een Nobelprijs .